Een Complete Smeekbede: Goedheid en Bescherming

In de wereld van Islamitische smeekbeden bestaat er een diepgaande aanroeping die bekend staat om haar omvang en diepte – het dua dat is vervat in de woorden:

O Allah, ik vraag U om al het goede, in deze wereld en in het hiernamaals, wat ik weet en wat ik niet weet. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen al het kwaad, in deze wereld en in het hiernamaals, wat ik weet en wat ik niet weet. O Allah, ik vraag U om het goede waar Uw dienaar en Profeet om heeft gevraagd, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad waar Uw dienaar en Profeet toevlucht heeft gezocht.

(Ibn-Majah)


Het begrijpen van de Dua voor goedheid en bescherming

Deze dua, gearticuleerd door de Profeet Muhammad ﷺ, is rijk aan betekenis en belang. Het dient als een allesomvattend verzoek aan Allah, dat een breed scala aan verlangens en zorgen omvat, zowel tijdelijk als spiritueel.

De omhelzing van de Profeet van de Dua

Muhammad ﷺ, in zijn wijsheid, niet alleen deze smeekbede aangenomen, maar drong er ook bij zijn geliefde vrouw, Aishah, op aan om het vurig aan te nemen. Hij beschreef het als “allesomvattend” en “volledig“, waarbij hij het belang ervan in de spirituele arsenaal van een gelovige benadrukte.

In de kern vertegenwoordigt deze dua een diepgaande erkenning van menselijke beperkingen en goddelijke alwetendheid. Het erkent dat hoewel we sommige aspecten van goedheid en kwaad kunnen herkennen, er rijken zijn die ons begrip te boven gaan. Zo smeekt de bidder Allah om zegeningen en bescherming, zowel bekend als onbekend.

Componenten van de Dua

Het opsplitsen van de dua in zijn samenstellende delen onthult haar holistische aard:

  • Verzoek om goedheid: De bidder vraagt om elke vorm van goedheid – zowel direct als uitgesteld, tastbaar en ontastbaar – waarbij hij de beperkingen van het menselijk vooruitzicht erkent.
  • Het zoeken van toevlucht tegen kwaad: Parallel daaraan houdt de dua in dat er toevlucht wordt gezocht bij Allah tegen alle vormen van kwaad – of het nu fysiek of metafysisch is, voor de hand liggend of verborgen.
  • Afstemming met de smeekbede van de Profeet: Door de goedheid in te roepen die door de Profeet Muhammad ﷺ werd gezocht en bescherming te zoeken tegen het kwaad waar hij toevlucht toe zocht, stemt de bidder zijn aspiraties af op de hoogste spirituele idealen.

Betekenis en voordelen voor het zoeken naar goedheid en bescherming

De dua heeft immense betekenis in de Islamitische traditie:

  • Alomvattendheid: Geleerden hebben deze smeekbede geprezen als een van de meest alomvattende smeekgebeden, waarin de talloze behoeften en zorgen van gelovigen worden samengevat.
  • Onderwijs en Overdracht: De Profeet Muhammad ﷺ benadrukte het belang van het doorgeven van deze dua, wat zorgt voor de overdracht ervan door de generaties heen. Dit onderstreept het belang van het delen van kennis binnen de moslimgemeenschap.
  • Reflectie op de leiding van de Profeet: Het graven in de instructie van de Profeet om deze dua te reciteren bevordert een dieper begrip van de relevantie en effectiviteit ervan. Het dient als een herinnering aan het diepgaande inzicht van de Profeet en zijn zorg voor zijn ummah.

Tot slot vertegenwoordigt de dua een diepgaande spirituele praktijk in de Islam, waarin de nederigheid, het vertrouwen en de afhankelijkheid van Allah van de gelovige tot uiting komen. Door het op te nemen in hun dagelijkse smeekbeden, streven moslims niet alleen naar goedheid in deze wereld en het hiernamaals, maar ook naar goddelijke bescherming tegen alle vormen van schade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *