Ramadan dag 9: Dua voor spirituele verlichting

O Allah, maak in mijn hart een licht en in mijn zicht een licht en in mijn gehoor een licht en aan mijn rechterkant een licht en aan mijn linkerkant een licht en boven mij een licht en onder mij een licht en voor mij een licht en achter mij een licht en maak voor mij een licht.

(Bhukhari, Muslim)

Een overlevering overgebracht door Ibn Abbas, een toegewijde metgezel van de Profeet Mohammed ﷺ, vertelt over een intiem moment tijdens zijn verblijf in de residentie van zijn moederszus, Maymūna. In de stilte van de nacht ontwaakte de Profeet, belichaming van goddelijke barmhartigheid, om te voorzien in zijn lichamelijke behoeften, waarbij hij de wassing verrichtte met de grootste eerbied en efficiëntie, een getuigenis van zijn voorbeeldige gedrag.Vervolgens wijdde hij zich aan nachtelijke gebeden, een gemeenschap met het goddelijke gekenmerkt door dertien cycli van toewijding. Na een korte rustperiode werd hij opnieuw gewekt bij de oproep tot het ochtendgebed, en op dat heilige uur weerklonk zijn smeekbede met een pleidooi voor alomvattende verlichting, een gebed doordrenkt van diepgaande spirituele betekenis.

In deze smeekbede duiken we in een belangrijke praktijk: onszelf voorbereiden op het bezoeken van de moskee, een plaats geliefd bij Allah en ontworpen voor Zijn aanbidding. Door deze dua begrijpen we ook het belang van het voorbereiden op het gebed door de juiste smeekbeden aan te roepen om onze geest en intenties af te stemmen voordat het gebed begint.

Bovendien uiten we dankbaarheid voor de zegeningen van Allah, zoals het gezichtsvermogen en het gehoor, en smeken Hem om deze vermogens te verlichten zodat we ze kunnen gebruiken op manieren die Hem behagen en onszelf ten goede komen.

  • Licht dient als een terugkerende metafoor in de Koran en de Soennah, waarbij het symbool staat voor leiding, kennis, leven, geloof en goddelijke openbaring. Met deze smeekbede smeekt men Allah om alle vormen van licht die Hij ons heeft geschonken samen te voegen.
  • Deze dua heeft bijzondere betekenis wanneer deze wordt gereciteerd tijdens de reis naar de moskee.
  • De metgezellen, met name Ibn ʿAbbās, observeerden nauwlettend de daden, praktijken en routines van de Profeet, waardoor ons begrip van de Soennah werd verrijkt.
  • Ondanks zijn jonge leeftijd was de Profeet ﷺ vastbesloten zelfs zijn jongste metgezellen op te voeden. Ibn ʿAbbās, hoewel nog een adolescent destijds, groeide uit tot een van de vooraanstaande moslimgeleerden van zijn tijd.

De smeekbeden die hierin worden genoemd, draaien voornamelijk om leiding en volharding op het juiste pad. De ontwikkeling van deugdzame gewoonten, een fundamenteel aspect van leiding, zal verder worden verkend in het volgende hoofdstuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *