Hadj en Umrah dua's: Versterk je spirituele reis met waardevolle gebeden

De deur naar smeekbeden staat wijd open voor moslims, waardoor ze hun Heer kunnen smeken om zegeningen, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Ongeacht de tijd of plaats kunnen gelovigen nederig Allah aanroepen, er zeker van zijnde dat Hij dichtbij is en aandachtig antwoord geeft op hun gebeden en zorgen.

De Almachtige bevestigt deze nabijheid en zegt:

“En als Mijn dienaren jou over Mij vragen: Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. Laten zij daarom aan Mij gehoor geven en in Mij geloven, opdat zij juist geleid worden”.

(Al-Baqara: 186)

De verbinding tussen de hadj (bedevaart) of Umrah en het gedenken van Allah is duidelijk. Allah heeft het tot een van de belangrijkste pijlers van het geloof gemaakt. Allah zegt in de Koran:

En gedenk Allah gedurende [bepaalde] vastgestelde dagen.

(Al-Baqarah, 2:203)


En Hij zegt ook:

En roep de mensen op tot bedevaart; zij zullen te voet en op magere kamelen naar je toe komen, vanuit elke verafgelegen verblijfplaats – opdat zij getuige mogen zijn van de voordelen voor henzelf en de naam van Allah mogen noemen op bekende dagen over wat Hij voor hen aan (offer)dieren heeft voorzien.

Daarom is een van de belangrijkste doelen van de hadj dat de dienaar zich bezighoudt met het gedenken en dankbaar zijn jegens Allah.

(Soera Al-Hadj, 22:27-28)

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukte de verbinding tussen de hadj en het gedenken van Allah. Hij zei:

Het Tawaf (omcirkelen) rondom het Huis (de Kaäba), tussen Safa en Marwa, en het stenigen van de pilaren zijn alleen voorgeschreven ter herinnering aan Allah.

(Abu Dawud en At-Tirmidhi)

Dus de betekenis van het gedenken van Allah is duidelijk tijdens de hadj en umrah, wat de verheven status ervan benadrukt. Hieronder staan de profetische smeekbeden en herinneringen die worden genoemd tijdens de verschillende stadia en tijden van de hadj, umrah en bezoek.

Leer ze uit het hoofd om ervoor te zorgen dat jouw hadj wordt geaccepteerd en je inspanningen worden beloond.

Authentieke hadj duas

Het gedenken bij het betreden van de staat van ihram:

Talbiyah tijdens de Hajj en Umrah
Talbiyah tijdens de Hajj en Umrah

Intentieverklaring voor de Hadj:

De smeekbeden voor de Hajj beginnen met de intentieverklaring voor de Hajj. Het wordt aanbevolen om deze smeekbede uit te spreken nadat men de rituele wassing heeft verricht en de Ihram-kleding heeft aangetrokken. De pelgrim zegt:

Bij het beginnen van de Tamattu’ hadj:

Dua bij het beginnen van de Tamattu' hadj
Dua bij het beginnen van de Tamattu’ hadj

Dit inhoudt dat men de Ihram aanneemt voor de Umrah tijdens de Hajj-maanden, gevolgd door het verlaten van de Ihram en vervolgens het opnieuw aannemen van de Ihram voor de Hajj op het aangewezen tijdstip.

Bij het nastreven van Hadj al-Qiran:

Dua bij het nastreven van Hajj al-Qiran
Dua bij het nastreven van Hajj al-Qiran

Dit intentie aangeeft om zowel de Ihram voor de Umrah als de Hajj tegelijkertijd in één bedevaart aan te nemen.

Bij het ondernemen van Hadj al-Mufrad:

Dua bij het ondernemen van Hajj al-Mufrad
Dua bij het ondernemen van Hajj al-Mufrad

Dit aangeeft dat men exclusief de Ihram voor de Hajj aanneemt, zonder de Umrah te verrichten.

Dua voor het reizen:

Smeekbede voor het reizen naar Mekka
Dua voor het reizen naar Mekka

Dua van Talbiyah tijdens de Hajj en Umrah:

Talbiyah tijdens de Hajj en Umrah
Talbiyah tijdens de Hajj en Umrah

Dua bij het betreden van het heiligdom (Masjid al-Haram):

Smeekbede bij het betreden van Masjid al Haram
Smeekbede bij het betreden van Masjid al Haram

Dua bij het zien van de Ka’bah:

Smeekbede bij het zien van de Kaabah
Dua bij het zien van de Kaabah

Dua bij de Zwarte Steen aan het begin van elke tawaaf-ronde:

Smeekbede bij het Zwarte Steen aan het begin van elke tawaaf ronde
Dua bij het Zwarte Steen aan het begin van elke tawaaf ronde

Dua tussen de Rukn al-Yamani en de Zwarte Steen:

In de islam wordt het aanbevolen voor moslims om smeekbeden te doen tijdens hun tawaf rond de Kaäba. Hoewel er geen specifieke overgeleverde smeekbede van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is met betrekking tot deze daad, worden moslims aangemoedigd om naar eigen wens smeekbeden te doen tot Allah.

Tijdens de tawaf wordt gemeld dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de volgende vers reciteerde tussen de Jemenitische Hoek en de Zwarte Steen.

Smeekbede tussen de Rukn al Yamani en de Zwarte Steen
Dua tussen de Rukn al Yamani en de Zwarte Steen

Bovendien is er geen verbod op het reciteren van de Koran tijdens de tawaf. Moslims worden aangemoedigd om de Koran te reciteren en zich bezig te houden met verschillende vormen van herinnering en lof aan Allah. De heilige plaats van de tawaf is een ruimte die bedoeld is voor verheerlijking en lof aan de Almachtige.

Twee raka’at na de Tawaf (circumambulatie):

Het reciteren van “Al-Kafiroon” en “Al-Ikhlas” tijdens de twee raka’at van de Tawaf, zoals vermeld in de overlevering van Jabir waarin hij erover sprak, en er wordt gezegd dat het is overgeleverd van een van de vertellers

Dua voor het drinken van zamzam water:

In de islam heeft Zamzam-water een onbetwistbare betekenis. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bevestigde de unieke eigenschappen ervan door te verklaren:

Zamzam-water is bestemd voor waar het voor gedronken is.

(Ahmed)

Deze uitspraak benadrukt dat Zamzam-water zegeningen en voordelen met zich meebrengt, afhankelijk van de intentie van degene die het drinkt.

Bij het nuttigen van Zamzam-water wordt het moslims aanbevolen om de smeekbede te kiezen die het meest met hen resoneert. De keuze van smeekbede kan variëren per persoon, omdat dit individuen in staat stelt specifieke zegeningen en gunsten van Allah te zoeken.

Een opmerkelijk voorbeeld is Ibn Abbas, moge Allah tevreden met hem zijn, die smeekte terwijl hij Zamzam-water dronk. Hij zei:

Smeekbede bij het drinken van zamzam water
Smeekbede bij het drinken van zamzam water

Deze smeekbede benadrukt de aspiraties naar kennis, voorziening en goede gezondheid die gelovigen zoeken wanneer ze dit gezegende water consumeren.

Dua bij het beklimmen van Safa en Marwa:

Van Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) wordt overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hoorde zeggen toen hij naar Safa ging:

Dua bij het Safa en Al marwa
Dua bij het Safa en Al marwa

Hij begon met Safa en reciteerde:

Dua bij het Safa en Al marwa
Dua bij het Safa en Al marwa

En aan het begin van elke cyclus keek hij naar de Kaaba op al-Safa en al-Marwah, verheerlijkte hij Allah driemaal en zei:

Smeekbede voor elke cyclus op al-Safa en al-Marwah
Dua voor elke cyclus op al-Safa en al-Marwah

Smeekbeden tijdens Sa’i:

De handeling van Sa’i (wandelen) tussen Safa en Marwa heeft een grote betekenis tijdens de bedevaart. Hoewel er geen specifieke overleveringen of smeekbeden rechtstreeks aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) worden toegeschreven met betrekking tot deze ritueel, wordt authentiek overgeleverd dat Abdallah bin Mas’ood, moge Allah tevreden met hem zijn,

Terwijl hij door de vallei liep, nu versierd met verlichting en groen marmer, zou Abdallah bin Mas’ood zeggen:

Dua tijdens Sa'i
Dua tijdens Sa’i

De smeekbede van de rechtschapen voorgangers op Arafat:

De smeekbede van de rechtschapen voorgangers op Arafat
De dua van de rechtschapen voorgangers op Arafat

Smeekbede bij het stenigen van Jamrat al-Aqabah bij elk steentje:

Dua bij het stenigen van Jamrat al-Aqabah bij elk steentje
Dua bij het stenigen van Jamrat al-Aqabah bij elk steentje

Smeekbede bij het slachten van offerdieren (Adha):

Dua bij het slachten van offerdieren (Adha)
Smeekbede bij het slachten van offerdieren (Adha)

Bron: Al Qaihir

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *