Offerfeest: Betekenis, tradities & vieringen

Offerfeest, ook bekend als het Eid al-Adha, slachtfeest, schapenfeest of “groot Eid,” heeft aanzienlijke religieuze betekenis in de islam als een van de twee belangrijkste festivals. De uitspraak is EE-d al-UHD-huh. Het andere prominente islamitische festival, Eid al-Fitr, markeert het einde van de vastenmaand Ramadan.

Eid al-Adha of slachtfeest geniet wereldwijd een wijdverbreide viering onder moslims, met opmerkelijke festiviteiten in Saudi-Arabië. Dit jaar is de verwachte datum voor Offerfeest zondag 16 juni 2024.

Dit gekoesterde festival dient als een herinnering voor moslims aan de waarde van opoffering, vaak vergezeld van liefdadigheidsacties naar de gemeenschap, familie of donaties aan goede doelen. Door deel te nemen aan deze tradities uiten moslims hun diepgewortelde toewijding en verbondenheid met hun geloof.Eid al-Adha: Betekenis en achtergrond uitgelegd

Offerfeest heeft diepe historische en religieuze betekenis en draait om het verhaal in de Koran over het onwrikbare geloof en de gehoorzaamheid van Profeet Abraham aan God. In dit verhaal ontving Abraham, in zijn bereidheid om zijn zoon Ismaël te offeren, goddelijke tussenkomst toen God een ram als alternatief offer verschafte.

Opmerkelijk is dat de christelijke en joodse versies van het verhaal laten zien dat Abraham werd opgedragen een andere zoon, Isaac, te offeren.

Volgens de Koran werd Ibrahim (Abraham) geconfronteerd met uitdagingen tijdens zijn zoektocht naar de opdrachten van Allah. Satan, die zijn geloof wilde ondermijnen, probeerde hem af te leiden. Maar Ibrahim’s standvastigheid zegevierde toen hij stenen naar Satan wierp en uiteindelijk de verleiding overwon.

Moslims observeren Eid al-Adha (Offerfeest), wat “offer” betekent in het Arabisch, door het slachten van huisdieren, zoals schapen, en het verdelen van het vlees onder degenen die het nodig hebben.

Deze symbolische daad herinnert aan de bereidheid van Abraham om zijn geliefde zoon op te offeren. Tijdens de jaarlijkse hadj bedevaart beelden moslims het incident in Mina, nabij Mekka, uit waar ze stoppen en stenen werpen naar pilaren die de locatie vertegenwoordigen waar Satan Ibrahim confronteerde.

Slachtfeest vertegenwoordigt het hoogtepunt van de hadj-reis, een heilige bedevaart die jaarlijks door ongeveer twee miljoen moslims wordt ondernomen en culmineert in hun aankomst in Mekka.

Dit vreugdevolle festival stelt moslims in staat om te reflecteren op het opmerkelijke geloof en de toewijding van Profeet Abraham, en bevordert een gevoel van eenheid en mededogen binnen de wereldwijde moslimgemeenschap.

Celebratie datum van offerfeest:

Het heeft een belangrijke plaats in de Islamitische kalender. Dit festival wordt gevierd op de 10e dag van Dhu al-Hijjah, wat de laatste maand van de Islamitische maankalender markeert. Volgens de Gregoriaanse kalender van het jaar 2024, wordt Slachtfeest gevierd op zondag 16 juni 2024.

Deze vreugdevolle gelegenheid volgt op de Dag van Arafah, een vastendag die wordt beschouwd als de heiligste dag van het Islamitische jaar. Schapenfeest is het tweede Islamitische feest, ongeveer twee maanden na Eid al-Fitr, en het wordt beschouwd als het grotere van de twee evenementen.

Slachtfeest: Bekend onder verschillende namen

Offerfeest, algemeen bekend als het Offerfeest of Slachtfeest in Nederland, wordt erkend onder verschillende namen in verschillende culturen en regio’s. Het staat bekend als Eid al-Kabir, wat “groter Eid” betekent in het Arabisch.

In Zuid-Aziatische talen staat het bekend als Qurbani Eid of Baqra Eid, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van offerandes, met name van vee. Bovendien wordt het in het Turks aangeduid als Büyük Bayram, wat ook “groter Eid” betekent.

Door de diverse namen die met deze feestelijke gelegenheid geassocieerd worden te erkennen, waarderen we de wijdverspreide viering en culturele rijkdom die Slachtfeest met zich meebrengt.

Deze wereldwijde viering verenigt moslims over de hele wereld onder verschillende taalkundige en culturele uitingen, en versterkt de gedeelde betekenis en spirit van dit gekoesterde festival.

Rituelen van Eid al Adha: Het begrijpen van de tradities

Slachtfeest, een hooggeacht islamitisch festival, gaat gepaard met een reeks gekoesterde rituelen:

 • Op de eerste dag van het festival nemen de deelnemers deel aan speciale gebeden die bekend staan als “Salat al-Eid” gevolgd door een betekenisvolle preek genaamd “khutbah.”
 • Het is gebruikelijk voor moslims om zich in hun mooiste kledij te kleden, vaak nieuwe kleding te kopen, vooral voor kinderen, om de gelegenheid te markeren. De dag wordt besteed aan het bezoeken van vrienden en familie, het bevorderen van verbindingen en het versterken van relaties.
 • Na de gebeden komen families samen en organiseren bijeenkomsten waarin ze zich tegoed doen aan verschillende traditionele gerechten en vrienden en familie uitnodigen om deel te nemen aan de festiviteiten. Veel vrienden gaan vaak samen op pad, waarbij ze de gelegenheid benutten om quality time met elkaar door te brengen.
 • Symbolisch echoënd met het profetische verhaal, offeren moslims meestal een schaap na het Eid-gebed, waarbij het vlees vervolgens op passende wijze wordt verdeeld. In sommige regio’s kan in plaats daarvan een geit of kameel worden geofferd.
 • Het geofferde dier wordt in drieën verdeeld, waarbij één deel wordt toegewezen aan de behoeftigen, een ander deel wordt gedeeld onder vrienden en familie, en het laatste deel door de familie wordt geconsumeerd.
 • Deze islamitische traditie van opoffering, bekend als Hady, Qurbani of Udhiya, benadrukt vrijgevigheid en mededogen. De daad van opoffering wordt uitgevoerd in slachthuizen, bij slagers of zelfs op grote open plekken of straten, afhankelijk van het land.
 • Het islamitische principe van vrijgevigheid wordt geïllustreerd door het delen van delen van het geofferde vlees. Verschillende dieren corresponderen met verschillende aantallen porties, zoals een geit die één portie vertegenwoordigt, terwijl een koe of kameel zeven porties oplevert.
 • Individuele keuzes kunnen leiden tot het offeren van een geit en het delen van die portie voedsel, terwijl grotere families kunnen kiezen voor een koe en zeven porties verdelen onder de leden.
 • Tijdens de offerande is het van essentieel belang dat de dieren richting Mekka staan en zo min mogelijk pijn en lijden ervaren.
 • De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de offerande ligt bij het hoofd van het huishouden of een persoon van autoriteit binnen de gemeenschap.
 • In gevallen waarin wettelijke beperkingen of persoonlijke voorkeuren het offeren van dieren verhinderen, kunnen individuen een equivalent bedrag aan geld doneren aan een liefdadigheidsorganisatie. Deze organisaties voeren vervolgens namens de donateurs de offerande uit en verdelen het vlees onder degenen in nood.
 • In moslimlanden wordt Slachtfeest vaak gevierd als een officiële feestdag.
 • In niet-moslimlanden zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten huren grote moslimgemeenschappen zalen, parken of kermisterreinen om feestelijke activiteiten voor kinderen te organiseren, waaronder attracties, spelletjes, schminken, eten en drinken.

Deze rituelen en gebruiken die gepaard gaan met Slachtfeest handhaven de waarden van eenheid, vrijgevigheid en mededogen, waardoor moslims over de hele wereld samenkomen in viering, hun geloof versterken en een gevoel van gemeenschap bevorderen.

Viering van offerfeest:

 • Slachtfeest, een vreugdevolle gelegenheid, wordt gekenmerkt door unieke vieringen die variëren van huishouden tot huishouden. Nadat de dieren geslacht zijn, worden ze vakkundig bereid tot een scala aan heerlijke gerechten.
 • De offermaaltijd heeft grote betekenis en wordt doorgaans als eerste maaltijd geconsumeerd op de dag van Offerfeest, wat resulteert in variaties in de maaltijd-tijd onder families.
 • Net zoals in de maand Ramadan, speelt voedsel een belangrijke rol in de festiviteiten. Het is gebruikelijk om tijdens deze tijd vrienden en familie te bezoeken, samen te komen om maaltijden te delen en dierbare herinneringen te creëren.
 • Veel mensen kleden zich in nieuwe kleren, wat de feestelijke sfeer versterkt.
 • Een veelvoorkomende begroeting tijdens Eid al Adha is “Eid Mubarak” wat “Een gezegende Eid” betekent in het Arabisch. Deze oprechte uiting van goede wil vat de geest van de viering samen.
 • Er worden verschillende culinaire tradities waargenomen in verschillende regio’s. In Turkije kan men bijvoorbeeld genieten van kelle paça soep, een pittig gerecht gemaakt van het hoofd en de botten van het geofferde dier.
 • Indiase en Pakistaanse moslims genieten vaak van de smaken van “mutton biryani,” een heerlijke mix van schapenvlees en rijst.
 • Haleem, een stoofpot van lamsvlees en granen, wordt door velen in het Midden-Oosten gewaardeerd. Kebabs, curry’s en gezoete rijstdesserts sieren ook de feestelijke tafels en voegen toe aan het culinaire genot.
 • Oudere familieleden geven vaak geschenken aan kinderen, als symbool van de betekenis van de gelegenheid. Traditioneel worden er geldgeschenken gegeven, hoewel ook items zoals boeken of speelgoed uitgewisseld kunnen worden, wat een gevoel van vreugde en opwinding creëert bij de jongsten.
 • Slachtfeest wordt met veel enthousiasme gevierd in verschillende delen van de wereld, waaronder India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Somalië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Indonesië en andere landen met aanzienlijke moslimgemeenschappen.

Deze gewoonten en tradities die gepaard gaan met Slachtfeest weerspiegelen het belang van familiebanden, culinaire geneugten en het delen van zegeningen. Het is een tijd om dankbaarheid uit te drukken, relaties te versterken en de geest van eenheid binnen diverse moslimgemeenschappen te vieren.

Het onderscheiden van Eid al Adha en Eid al-Fitr: Een Vergelijking

In de wereld van islamitische feesten symboliseert “Eid” viering en vreugde, en moslims observeren twee belangrijke “Eids”. De eerste is Eid al-Fitr, wat “feest van het verbreken van het vasten” betekent in het Arabisch. Het markeert het einde van de Ramadan, een maand waarin moslims dagelijks vasten van zonsopgang tot zonsondergang.

Slachtfeest, daarentegen, wordt beschouwd als het meer heilige van de twee festivals en vindt ongeveer twee maanden na Eid al-Fitr plaats, samen met de afronding van de jaarlijkse Hajj bedevaart naar Mekka.

De naam vertaalt zich naar “feest van de offerande” in het Arabisch. Zowel Eid al-Fitr als Eid al-Adha volgen specifieke data in overeenstemming met de islamitische maankalender, waardoor er consistentie is elk jaar.

Het fundamentele onderscheid tussen deze twee gelegenheden ligt in hun religieuze en culturele betekenis. Eid al-Fitr herdenkt het succesvol voltooien van de Ramadan, waarbij de voltooiing van het vasten en spirituele toewijding wordt benadrukt.

Schapentfeest daarentegen draagt diepe symboliek met zich mee die verband houdt met het verhaal van Profeet Ibrahim (Abraham) en zijn bereidheid om zijn zoon te offeren als een daad van gehoorzaamheid aan God.

Het valt samen met de afronding van de Hajj bedevaart, een essentiële pijler van de islam. Moslims vieren Slachtfeest door dieren, meestal schapen, te offeren en het vlees te verdelen onder de minderbedeelden. Het festival benadrukt opoffering, vrijgevigheid en toewijding aan God.

Hoewel beide festivals de kernwaarden van viering en gemeenschapsgeest delen, hebben ze verschillende thema’s en oorsprong.

Betekenis van offer: Een gemeenschaps overschrijdend perspectief

Hoewel interpretaties en toepassingen van het concept “offer” kunnen verschillen onder vegetarische en veganistische moslims, blijft de blijvende toewijding om de oude oorsprong van het festival te herdenken intact.

Even belangrijk is de gedeelde aspiratie om de minderbedeelden te helpen en honger te verlichten. De essentie van het festival ligt in het bevorderen van een geest van vrijgevigheid, eenheid en het verspreiden van vreugde, waarbij sociale klassen en rijkdom overstegen worden.

Deze kenmerkende eigenschap resoneert in diverse gemeenschappen en dient als een zichtbaar symbool van de blijvende betekenis van het festival.

Door de veelzijdige perspectieven op offer te verkennen, blijft Slachtfeest fungeren als een platform voor contemplatie en dialoog, waardoor zowel moslims als niet-moslims kunnen nadenken over belangrijke ethische overwegingen met betrekking tot vleesconsumptie en humanitaire hulpverlening.

Beste Offerfeest/Slachtfeest wensen:

 • Eid staat in het teken van delen en zorgen voor hen die het nodig hebben. Ik wens je een prachtig Offerfeest toe dit jaar!
 • Mogen jouw oprechte gebeden verhoord worden en moge je gezegend worden met de beste zegeningen van Allah. Eid al-Adha Mubarak voor jou en je dierbaren.
 • Jouw gebeden en offers zullen nooit onbeantwoord blijven. Omarm op deze Offerfeest de goddelijke zegeningen van Allah met alles wat je hebt. Eid Mubarak!
 • Ik wens je een zeer gelukkig Schapentfeest toe. Koester elk moment van dit prachtige feest en moge al je dromen snel werkelijkheid worden.
 • Moge je elke dag wijzer worden! Moge deze Eid geluk brengen voor jou en je familie. Eid al-Adha Mubarak!
 • Hierbij wens ik jou en je familie vrede, harmonie, geluk, goede gezondheid en voorspoed op de feestelijke gelegenheid van Eid. Offerfeest Mubarak voor jou en iedereen thuis.
 • Ik wens jou en je familie een mooie Eid toe. Moge dit jaar vrede, voorspoed en rust brengen. Ik wens jou een vreugdevol en gezegend Schapentfeest toe! Jij en je familie zijn in mijn gebeden en goede gedachten. Moge Allah’s zegen nooit van je zijde wijken.
 • Ik wens jou een vrolijke en spirituele Eid al-Adha Mubarak toe. Mijn hartelijke groeten aan jou en je familie!
 • Moge Allah je op deze Eid zegenen met goede gezondheid en geluk. Eid al-Adha Mubarak.
 • Moge Allah je alle voorspoed en succes schenken. Moge Allah je zegenen met welvaart en geluk en je een gezond leven schenken. Slachtfeest Mubarak.
 • Moge je leven altijd gevuld zijn met licht, liefde, geluk en goede gezondheid. Eid al-Adha Mubarak. Hierbij wens ik je een gezegende Eid toe die je zal inspireren met moed en kracht om elke uitdaging in het leven te overwinnen! Eid al-Adha Mubarak.
 • Moge Allah je moeilijkheden verlichten en je overladen met veel vrede en voorspoed op Eid. Geniet van een gezegende tijd! Eid al-Adha Mubarak.
 • Laat deze Slachtfeest een gelegenheid zijn om liefde en zegeningen te delen met vrienden en familie. Eid al-Adha Mubarak voor jouw familie.
 • Hierbij stuur ik je mijn groeten op de feestelijke gelegenheid van Eid al-Adha.
 • Moge Allah je zegenen met vriendelijkheid, geduld en liefde. Slachtfeest Mubarak.
 • Voel de magie van Eid om je heen en weet dat de genade van God altijd bij je is. Je zult altijd omringd zijn door liefde en zorg. Gelukkig Schapentfeest!
 • Op deze gezegende gelegenheid van Eid wens ik jou en je familie vreugde, geluk, vrede en voorspoed! Eid Mubarak!
 • Moge Allah je leven overstromen met geluk op deze gelegenheid, je hart met liefde, je ziel met spiritualiteit en je geest met wijsheid. Ik wens je een zeer gelukkig Eid.
 • Op deze Schapentfeest wens ik dat Allah’s zegeningen jouw leven verlichten en dat het gevuld is met geluk, vrede, vreugde en succes. Eid Mubarak!
 • Mogen al je dromen werkelijkheid worden en moge je elk moment van dit gezegende festival koesteren. Ik wens je van harte een gelukkig Eid al-Adha.
 • Op deze gezegende gelegenheid van opoffering en toewijding moge Allah je zegenen met alles waar je naar verlangt. Eid Mubarak!
 • In de ware geest van Schapentfeest wens ik dat je offers en gebeden worden aanvaard door Allah. Eid Mubarak!
 • Moge jij en je dierbaren vandaag en voor altijd gezegend zijn met succes en geluk. Eid al-Adha Mubarak!
 • Ik stuur je de warmste wensen voor deze Offerfeest en hoop dat het alle vreugde en geluk naar je toe brengt.
 • Ik wens jou en je dierbaren het allerbeste toe. Moge Allah je een voorspoedig en harmonieus leven schenken! Eid al-Adha Mubarak.

Samenvatting

Het Offerfeest, met diepe historische en religieuze betekenis, draait om het verhaal van Profeet Abraham uit de Koran waarin hij zijn zoon wilde offeren en God een ram als alternatief verschafte.

Terwijl de christelijke en joodse versies Abraham opdragen een andere zoon, Isaac, te offeren, toont de Koranversie de uitdagingen en standvastigheid van Abraham tegenover Satan. Moslims vieren Eid al-Adha door huisdieren te slachten en het vlees te verdelen, als symbolische herinnering aan Abraham’s bereidheid.

Het festival en de jaarlijkse hadj-bedevaart versterken het geloof, eenheid en mededogen binnen de moslimgemeenschap.

Veelgestelde vragen

Dit jaar is de verwachte datum voor slachtfeest zondag 16 juni 2024.

Het Offerfeest, een vreugdevolle gelegenheid, omvat unieke vieringen en bereiding van heerlijke gerechten na het slachten van dieren. Het delen van maaltijden, het bezoeken van vrienden en familie, en het dragen van nieuwe kleren versterken de feestelijke sfeer en de betekenis van de viering.

Verschillende culinaire tradities worden waargenomen in verschillende regio’s, zoals kelle paça soep in Turkije, mutton biryani in India en Pakistan, en Haleem in het Midden-Oosten. Het Schapenfeest wordt met enthousiasme gevierd in diverse delen van de wereld met moslimgemeenschappen.

Volgens recente aankondigingen van verschillende slachthuizen zouden de kosten voor het offeren van lammeren (minimaal 18 kg) 325 euro bedragen en voor runderen (minimaal 35-40 kg) 450 euro per persoon.

Er zijn veel slachthuizen in bijna elke stad. Controleer de actuele prijzen bij uw nabijgelegen moskee of slachthuis.

Het Offerfeest, ook bekend als Eid al-Adha, is een belangrijke viering in de islam die gebaseerd is op het verhaal van Ibrahim (Abraham) uit de Koran. Ibrahim werd geconfronteerd met uitdagingen en verleidingen van Satan, maar zijn standvastigheid en trouw aan Allah overwonnen deze beproevingen.

Dit wordt herdacht door het symbolische slachten van huisdieren, zoals schapen, waarvan het vlees wordt verdeeld onder familie, vrienden en degenen die het nodig hebben.

Het Schapenfeest markeert ook het hoogtepunt van de hadj, de heilige bedevaart naar Mekka. Tijdens de hadj-reis volgen moslims de voetstappen van Ibrahim en beelden ze symbolisch uit door in Mina, nabij Mekka, stenen te werpen naar pilaren die Satan vertegenwoordigen.

Het voltooien van de hadj en het vieren van het Schapenfeest zijn belangrijke spirituele en gemeenschappelijke hoogtepunten voor moslims over de hele wereld.

De feestdag staat bekend als Eid al-Adha of Eid al-Kabir in het Arabisch. De termen “أضحى” (aḍḥā) en “قربان” (qurbān) zijn synoniemen en betekenen ‘offer’ of ‘offergave’ in de context van dierlijke offers.

Het heet “Kurban Bayramı” in turks.

Het heet “feast of sacrifice” in engels.

Het offeren van een schaap of geit wordt beschouwd als één enkel offer, terwijl een koe in 7 delen wordt verdeeld en een kameel in 10. Er is geen specifieke voorkeur of verplichting om te kiezen uit deze opties. Het is aan de persoon die wil offeren om te beslissen, gebaseerd op zijn eigen capaciteit.

Het verwijst naar een religieus festival, bekend als Eid al-Adha in het Arabisch, dat gevierd wordt door moslims over de hele wereld. Het is een belangrijke viering waarin het offeren van dieren, zoals schapen, geiten, runderen of kamelen, plaatsvindt als een symbolische daad van gehoorzaamheid en dankbaarheid aan Allah.

Het herinnert aan het verhaal van Ibrahim (Abraham) uit de islamitische traditie, waarin hij bereid was zijn geliefde zoon te offeren als gehoorzaamheid aan Gods bevel. Slachtfeest is een tijd van gebed, familiebijeenkomsten, delen van voedsel en het helpen van de minderbedeelden.

Kurban bayramınız / bayramın kutlu olsun!

Het wordt aanbevolen om negen dagen van Dhul-Hijjah te vasten. De tiende dag van Dhul-Hijjah is de dag van het ‘Eid-feest, waarop vasten verboden is. Met de deugd van het vasten van de tien dagen van Dhul-Hijjah wordt eigenlijk bedoeld dat men negen dagen vast, ook al worden ze tien dagen genoemd.

Het wordt verwacht op zaterdag 15 juni 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *