Ramadan dag 21: Smeekbede voor Laylat al Qadr

O Allah, waarlijk U bent Vergevensgezind, U houdt van vergeven, dus vergeef mij.

(Tirmidhi, Ibn-Maja)

In de Islamitische traditie heeft Laylat al Qadr (de Nacht van het Besluit) immense betekenis, omdat het de nacht is waarop de Koran voor het eerst aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geopenbaard. Onder de verschillende aanbevolen smeekbeden voor deze gezegende nacht is er een bijzonder aangrijpende, waarin de genade en vergeving van Allah worden ingeroepen.Het dua voor Laylat al-Qadr is beknopt maar diepgaand:

Dit smeekgebed, zoals overgeleverd door Aisha, de vrouw van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), omvat diepe theologische inzichten en spirituele aspiraties.

Een nadere beschouwing van het dua onthult drie essentiële elementen:

  • Erkenning van Allah’s eigenschap: De oproep begint met de erkenning van een van Allah’s eigenschappen, al-ʿAfūw (de Al-Vergevende), waarbij Zijn oneindige genade en vergeving benadrukt worden.
  • Erkenning van Allah’s liefde: Het dua erkent verder Allah’s liefde voor vergeving (ʿafw), waarbij Zijn welwillende aard en Zijn verlangen om vergeving te schenken aan Zijn dienaren worden benadrukt.
  • Directe smeking om vergiffenis: Ten slotte smeekt de aanbidder Allah rechtstreeks om Zijn vergeving, waarbij hij absolutie en zuivering van zonden zoekt.

Bij een diepere analyse van de term ‘vergeving’ (ʿafw) wordt duidelijk dat het meer omvat dan louter vergeving. In tegenstelling tot ‘vergeving’ (maghfirah), dat het bedekken van zonden impliceert, duidt ‘vergeving’ op de volledige uitroeiing van verkeerddoen, zonder enig spoor achter te laten. Deze onderscheiding is cruciaal, omdat het wijst op een grondige reiniging en absolutie, waardoor een frisse start mogelijk wordt voor de berouwvolle ziel.

De implicaties van dit dua zijn diepgaand en verstrekkend:

  • Het benadrukt Allah’s grenzeloze genade en mededogen, waarbij gelovigen worden verzekerd van Zijn bereidheid om hun zonden te vergeven bij oprecht berouw.
  • Bovendien illustreert het Allah’s vreugde in het schenken van vergeving, waarbij Zijn welwillende aard en Zijn verlangen naar het welzijn van Zijn schepping worden weerspiegeld.
  • Deze goddelijke eigenschap staat in schril contrast met menselijke vergeving, vaak gekenmerkt door terughoudendheid of beperkingen. Allah’s vergeving daarentegen is absoluut en onvoorwaardelijk, en biedt troost en hoop aan het berouwvolle hart.

De betekenis van dit dua reikt verder dan Laylat al-Qadr, en biedt tijdloze lessen en deugden:

  • Spirituele waakzaamheid: De vraag van Aisha aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) over de gepaste smeekbede voor Laylat al-Qadr benadrukt het belang van spirituele waakzaamheid en toewijding tijdens gunstige momenten.
  • De superioriteit van goddelijke vergeving: De instructie van de Profeet aan Aisha, zijn geliefde vrouw, om vergeving van Allah te zoeken, benadrukt de superioriteit van goddelijke vergeving boven menselijke daden. Het dient als een herinnering aan de prioriteit van het zoeken naar Allah’s vergeving en genade in de spirituele reis van een individu.
  • Navolging van goddelijke deugden: Door de eigenschap van vergeving van Allah aan te roepen, worden gelovigen aangemoedigd om goddelijke deugden na te volgen in hun interacties met anderen. Net zoals Allah graag vergeeft, worden gelovigen aangemoedigd om te vergeven en mededogen te tonen jegens hun medemensen.
  • Onderscheidingsvermogen bij vergeving: Hoewel vergeving een deugd is, worden gelovigen eraan herinnerd dat onderscheidingsvermogen belangrijk is. Vergeving mag geen onrechtvaardigheid of verkeerd doen mogelijk maken, maar moet gepaard gaan met verantwoordelijkheid en corrigerende maatregelen wanneer dat nodig is.

Dit krachtige smeekgebed wordt aanbevolen voor recitatie gedurende de laatste tien nachten (en dagen) van de Ramadan, vooral tijdens de nachtgebeden. De recitatie ervan dient als een krachtige herinnering aan Allah’s genade en vergeving, en motiveert gelovigen om te streven naar spirituele zuivering en toenadering tot hun Schepper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *