zamzam water: voordelen en betekenis in Islam

Zamzam water wordt beschouwd als een heilige en gezegende bron onder moslims, waarvan wordt geloofd dat het talloze gezondheids- en spirituele voordelen heeft.

De bron van dit wonderbaarlijke water is de Zamzam-put, gelegen binnen de Masjid-al-Haram in Mekka, Saoedi-Arabië, slechts 20 meter ten oosten van de Al-Kaaba, die wordt beschouwd als de heiligste plaats in de islam.

De betekenis van heilige water in de islamitische geschiedenis is even fascinerend als zijn therapeutische eigenschappen en onderstreept verder de religieuze betekenis ervan. Het verhaal van de ontdekking van de put en de zegeningen die het door de eeuwen heen aan ontelbare individuen heeft geschonken, getuigt van zijn vereerde status in de moslimcultuur.De oorsprong van Zamzam water

Volgens de islamitische traditie werd Hajar, de vrouw van profeet Ibrahim (Abraham) en moeder van Ismail (vrede zij met hem), achtergelaten in de barre woestijnvallei met haar jonge zoon door het bevel van Allah.

Zonder voorzieningen klom ze op de dichtstbijzijnde berg, Safa, om hulp te zoeken, maar vond niets. Vervolgens rende ze naar de andere berg, Marwa, en terug naar Safa, waarbij ze de reis in totaal zeven keer herhaalde.

Uiteindelijk hoorde ze een stem en ontdekte ze water dat uit de grond stroomde op de plaats waar haar zoon aan het schoppen was.

Zoals verteld door Ibn Abbas:

Hajar werd wanhopig op zoek naar water toen Ismail dorst kreeg en begon te huilen. Ze zocht in paniek naar water in de vallei en rende zeven keer tussen de heuvels van Safa en Marwah. Het is dan dat het wonderbaarlijke evenement van de ontdekking van de bron van Zamzam plaatsvindt.

Ze maakte er een bekken omheen en vulde haar waterskin met het water. Dit werd de bron van Zam-Zam, die door moslims wereldwijd als een heilige waterbron wordt beschouwd.

Hajar hoorde de geruststellende woorden van engel Gabriel dat Allah Zijn mensen nooit zou verwaarlozen en dat haar zoon en echtgenoot daar op die plek een huis voor Hem zouden bouwen.

De betekenis van Hajar’s reis tussen Safa en Marwa wordt ook waargenomen door moslims in het ritueel van Sa’i tijdens de pelgrimstochten van de Hajj en Umrah.

Moslims lopen heen en weer tussen de twee heuvels zeven keer, net zoals Hajar deed, als symbool voor haar zoektocht naar water en het doorzettingsvermogen van het geloof in moeilijke tijden.

De Bron van dit water: Een Levengevende Oase in de Vallei van Mekka:

Hajar’s vindingrijkheid en intelligentie leidden haar tot het opzetten van een handelssysteem met de karavanen die langs Mekka trokken. Ze gaf hen toegang tot de kostbare bron, die leven bracht in het dorre land, in ruil voor goederen.

Deze handel legde de basis voor Mekka om een bloeiend commercieel centrum te worden in de regio.

Vandaag de dag bezoeken miljoenen pelgrims van over de hele wereld het heilige land van Mekka, waar de bron van Zamzam nog steeds stroomt, als een symbool van Allah’s barmhartigheid en overvloed.

De herontdekking en betekenis van heilige water:

In oude tijden raakten de mensen van Makkah afgedwaald van hun vrome levenswijze, wat leidde tot de verbanning van de Jurhum-stam die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de water. De bron werd geblokkeerd en haar bestaan werd vergeten door de overgebleven bewoners van Makkah.

Het was pas vele generaties later dat Abu-muttalib, de grootvader van Profeet Muhammad, goddelijke visioenen ontving die de locatie van de bron onthulden. Hij herontdekte het kostbare heilige water en werd de rechtmatige beheerder ervan.

De ontdekking door Abu-muttalib werd met scepticisme ontvangen door sommige Mekkanen die probeerden het voor zichzelf op te eisen.

Toen de karavaan van betwistende partijen echter zonder water kwam te zitten, maakte de kameel van Abu-muttalib een kleine inkeping in de grond, en het water sprong miraculeus tevoorschijn.

De erkenning van Abu-muttalib als de rechtmatige beheerder van de bron werd zo vastgesteld, en alleen hij en zijn familie konden het water aan pelgrims leveren.

Vandaag de dag is het water een belangrijk aspect van de Hajj bedevaart en wordt het door moslims over de hele wereld hoog in het vaandel gedragen. Het wordt verondersteld genezende eigenschappen te hebben en wordt beschouwd als een symbool van Allah’s genade en overvloed.

Zamzam Water: Een uitgebreide lijst van de namen:

Dit heeft door de geschiedenis heen verschillende namen gehad. Sommige namen verwijzen naar de eigenschappen van het water, terwijl andere de locatie of de geschiedenis benoemen. Hier is een uitgebreide, maar niet uitputtende lijst van de namen:

 • Zamzam
 • Zamamu
 • Zumzmu
 • Zumazmu
 • Maktumah (verborgen gehouden)
 • Madhnunah
 • Shaba’h (bron van verzadiging)
 • Suqya
 • Al-Rawaa (gever van water)
 • Shifa Saqam (genezer van ziekten)
 • Twa’amu Tu’m (voedsel)
 • Birra (het goede)
 • Sharab al-abrar (het drankje van de rechtvaardigen)
 • Ta’am al-Abrar (het voedsel van de rechtvaardigen)
 • Tayba (goed/lekker)
 • Hafirat (de put van) Abdul Muttalib
 • Hazmetul (wat is uitgegraven door) Jibreel
 • Hazmatul Malik (wat is uitgegraven door een koning)
 • Hazmat (put in de grond)
 • Rakhat (put in de grond) Jibreel

Zamzam Well: Geschiedenis van reparaties en restauraties:

De bron heeft een belangrijke plaats in de Islamitische geschiedenis, aangezien wordt geloofd dat deze ontstond toen de Engel Jibreel met zijn vleugel op de grond sloeg om de dorst van Hajar, de vrouw van profeet Ibrahim (vrede zij met hem) en moeder van Ismail, te lessen.

Sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) heeft de koepel verschillende reparaties en restauraties ondergaan. Hier zijn enkele opmerkelijke reparaties die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden.

 • Tijdens het Mammelukse tijdperk, in het jaar 802 AH (1400 AD), kreeg de Heilige Moskee te maken met een verwoestende brand die de moskee en de koepel beschadigde. Het werd later gerestaureerd door Sultan An-Nassir Faraj Ibn Barquq.
 • In het jaar 815 AH (1413 AD) restaureerde de rechter van Mekka, Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Abu Dhahirah, de koepel van Zamzam.
 • In het tijdperk van Sultan Sultan Al-Ashraf Sayf ad-Din Qa’it Bay werd de bron gerestaureerd en werden de marmeren platen vervangen in 884 AH (1479 AD).
 • Tijdens het Ottomaanse tijdperk onderging de Heilige Moskee een grote restauratie, inclusief de bouw, die werd gerestaureerd tijdens het bewind van Sultan Salim II, tussen 973-981 AH (1566-1574 AD).
 • De koepel werd opnieuw gerestaureerd tijdens het bewind van Sultan Ahmad IV, 1083 AH (1600 AD). De bouw onderging restauraties in het tijdperk van Sultan `Abd Al-Hamid I, 1187 AH en opnieuw in 1203 AH (1773-1877 AD).
 • In de moderne tijd werd de bouw op een nieuwe locatie herbouwd, omdat het oude gebouw, gelegen nabij de Ka’bah, het Tawaf hinderde vanwege het grote aantal pelgrims.
  Tijdens het bewind van Sultan Abd Al-Hamid de Tweede, 1300 AH (1882 AD), leidde ingenieur As-Said Muhammad Sadiq de werkzaamheden om het gebouw opnieuw op te bouwen.
 • Het heilige water werd naar de nieuwe locatie in het oostelijke deel van het Heiligdom getransporteerd met behulp van waterpompen en pijpen. Het nieuwe gebouw heeft aparte plaatsen voor mannen en vrouwen.

Zamzam water in andere religies:

Heilige water is een belangrijk aspect van de islamitische geloofsovertuiging, maar het wordt ook genoemd in andere religies. Christenen hebben hun eigen versie van de oorsprong van de water bron, die is gekoppeld aan het verhaal van Abraham, Sarah en Hagar.

De christelijke overtuiging is dat God Abraham beloofde dat hij een zoon zou krijgen met Sarah. Toen er echter tien jaar voorbijgingen en er geen kind was, stelde Sarah voor dat Abraham met Hagar zou trouwen, die toen Ishmael ter wereld bracht.

Later baarde Sarah Isaac en vroeg ze Abraham om Ishmael weg te sturen, zodat Isaac de enige erfgenaam zou worden. In deze versie liet Abraham Hagar en Ishmael achter in Beersheba, Israël, in plaats van Mekka. In de christelijke overlevering verborg Hagar zich achter een struik omdat ze Ishmael niet wilde zien sterven.

God zei echter tegen haar om haar ogen te openen en toen begon het heilige water te stromen.

Dit verhaal wordt voorafschaduwd in Genesis 21 van de Bijbel, waarin wordt vermeld dat Sarah Isaac baarde en Abraham werd gevraagd om Hagar en haar zoon weg te sturen. Na te hebben gezworven in de wildernis, raakte Hagar zonder water en was haar kind bijna dood.

God hoorde de stem van het kind en vroeg Hagar om hem op te tillen. Toen opende God haar ogen en zag ze een waterput, die naar verluidt de Zamzam-bron is.

Deze versie is iets anders dan de islamitische overtuiging, maar benadrukt wel het belang van dit heilige water.

Hoe Zamzam water te drinken:

Het wordt beschouwd als een gezegend en heilig drankje in de islamitische traditie. Hoewel er geen speciale manier is om het te drinken, zijn er bepaalde etiquettes en smeekbeden die moslims volgen voor en na het drinken ervan.

Profeet Mohammed (vzmh) deed een smeekbede voor het drinken van Zamzam water, waarbij hij Allah vroeg om nuttige kennis, overvloedige voorziening en genezing van elke ziekte.

“Allaahumma inni as’aluka ilman naafiaa, wa rizqan wasi`aa, wa shifaa’an min kulli da’i.”

“O Allah! Ik vraag U om nuttige kennis, overvloedige

Op dezelfde manier richtte Zakariyyah Al-Ansaari zich tot de Qiblah en reciteerde hij een gebed voor het drinken ervan, waarbij hij Allah vroeg om te reageren op zijn smeekbede.

Ibn Qudaamah reciteerde na het drinken van Zamzam water een smeekbede, waarbij hij Allah vroeg om het een bron te maken van nuttige kennis, overvloedige voorziening en een verfrissing voor hun dorst.

Hij vroeg ook Allah’s hulp om zijn hart ermee te wassen en het te vullen met vrees en wijsheid.

Leer wonder van Zamzam Water

 • Het is een heilige waterbron die wereldwijd een speciale betekenis heeft voor moslims. Het bevindt zich in Mekka, een bergachtig gebied met een geschikte bodemstructuur om water vast te houden en aquifers te creëren.
 • De aquifers zijn afhankelijk van incidentele regenbuien om hun watervoorziening aan te vullen, die wordt gemonitord door het heilige water Studies and Research Center (ZSRC) van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, dat deel uitmaakt van de Saoedische Geologische Dienst.
 • Het ZSRC is verantwoordelijk voor het bestuderen en monitoren van de kwaliteit en kwantiteit van de heilige watervoorziening, om ervoor te zorgen dat het niet uitgeput raakt. Ze bepalen ook de vraag naar het water en autoriseren alleen het pompen wanneer de vraag hoog is.
 • De kwaliteit van het water wordt chemisch en microbiologisch getest met behulp van een datalogger die in de buurt van de bron is geïnstalleerd en die de pH, temperatuur en waterstand registreert. Vroeger werd een eenvoudige trommelhydrograaf gebruikt voor de test.
 • De bron bevindt zich in het alluvium van Wadi Ibrahim, ongeveer 30,5 meter diep, met de hand gegraven en heeft een interne diameter van 2,66 meter. De opening heeft een omtrek van ongeveer 1,8 meter en kan tot 18,5 liter water per seconde pompen.
 • Het toenemende aantal bezoekers aan Mekka heeft geleid tot een hogere vraag naar heilige water. Momenteel bezoeken ongeveer 15 miljoen mensen per jaar Mekka.
 • In 2010 initieerde koning Abdullah bin Abdulaziz de bouw van het heilige Water Treatment and Filtration Station, dat zich op 4,5 km afstand van Al-Masjid Al-Haram bevindt.
  Dit station is verantwoordelijk voor het dagelijks transporteren van 120 ton water naar de tanks bij Al-Masjid al-Nabawi in Madinah.

Chemische Samenstelling: Ontdek de waarheid over het Heilige Water

Het is een essentieel element van het Islamitische geloof en wordt beschouwd als een van de verenigende elementen van moslims wereldwijd. Er wordt beweerd dat het drinken van dit water significant medisch voordeel biedt, waaronder het genezen van verschillende ziekten.

Een studie heeft aangetoond dat heilige water helpt bij het verminderen van darmkanker bij muizen. Het is echter belangrijk op te merken dat verder onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen.

Over het algemeen is de chemische samenstelling van heilig water een intrigerend onderwerp voor onderzoek. Hoewel sommige studies hoge niveaus van arseen en natuurlijke radionucliden suggereren, is verder onderzoek nodig om de medische eigenschappen van het water vast te stellen.

Zamzam water als dorstlesser:

Een wonder uit Mekka, staat al sinds de tijd van de profeet bekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen. Het is een verbindende factor die moslims over de hele wereld verenigt. Ondanks zijn populariteit zijn er weinig studies gedaan naar de medische eigenschappen van heilige-water.

Dit heeft niet alleen chemische eigenschappen, maar ook voedingskundige eigenschappen. Het is licht alkalisch en bevat elementen zoals Ca2+ en K+ die genezende eigenschappen hebben. De grote hoeveelheid calcium in heilige-water kan nuttig zijn bij het lessen van dorst en honger.

Een studie uitgevoerd door Khalid et.al. wees uit dat water hoge concentraties koolhydraten en eiwitten bevat in vergelijking met ander bronwater. De concentratie koolhydraten in water is aanzienlijk hoger dan in bronwater.

De voedingsstoffen in heilige water zijn bewezen door de groei van planten die ermee zijn bewaterd. Volgens een review paper was het percentage bloemen van de tuinbonen die met Zamzam-water waren bewaterd aanzienlijk hoger dan degenen die met kraanwater en behandeld water waren bewaterd.

Dit water heeft een speciale plaats in het hart van meer dan een miljard moslims wereldwijd. Het is meer dan alleen een dorstlessend drankje. Voor moslims is het een symbool van verbinding met profeet Mohammed (vzmh), zijn voorouders Ibrahim, Ismail en Hajar (ra).

Het wordt beschouwd als een gezegend geschenk van Allah en heeft een belangrijke plaats in de islamitische geschiedenis.

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten van zamzam water:

 • Versterking van energieniveaus in onze cellen

Dr. Knut Pfeiffer, een bekende Duitse wetenschapper en hoofd van het grootste medische centrum in München, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten en voordelen van heilige Water.

Een van zijn meest opmerkelijke ontdekkingen is dat het water energieniveaus kan verhogen en celstelsels in ons lichaam kan versterken. Het onderzoek van Dr. Pfeiffer en talrijke experimenten hebben deze theorie bevestigd.

 • Een kiem- en bacterievrij drankje

Volgens Dr. Yahya Koshak, nadat het water onderworpen is aan ultraviolette testen in zowel Europa als Saoedi-Arabië, is bewezen dat het vrij is van kiemen en bacteriën vanwege het hoge fluoridegehalte.

 • Het zuiverste water op aarde

Met een perfect bicarbonaatgehalte hoger dan dat van water afkomstig uit de Franse Alpen, staat heilige water bekend om zijn zuiverheid en wordt het beschouwd als het zuiverste water dat op de planeet beschikbaar is.

Volgens de overleveringen beschouwde Profeet Mohammed (vzmh) heilige water als het beste water op aarde en verklaarde dat het zowel een bron van voeding als genezing van ziekten is. De miraculeuze eigenschappen ervan zijn al eeuwenlang onderwerp van discussie.

 • Calcium en Magnesium

Zamzam wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat het water hoge niveaus van Calcium en Magnesium bevat, die kunnen helpen bij het verminderen van vermoeidheid. De hoge niveaus van fluoride bieden ook medicinale eigenschappen aan het water.

 • Bevordering van gezonde botgroei

Heilige Water, rijk aan Calcium, heeft een positief effect op het menselijk lichaam, vooral op de groei van botten. Het lichaam neemt de aanwezige vitaminen in het water op, waardoor botten sterker en gezonder groeien.

Ibn al-Qayyim, een beroemde islamitische geleerde, heeft zijn eigen persoonlijke ervaringen met Heilige water gedocumenteerd. Hij verklaarde dat hij en anderen met het water genezing hebben gezocht en wonderbaarlijke dingen hebben gezien.

Hij noemde ook dat het consumeren van alleen Heilige water gedurende veertig dagen één persoon de kracht gaf om talloze keren Tawaaf uit te voeren, te vasten en geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw.

Spiritueel belang:

Heilige water wordt niet alleen beschouwd als een bron van hydratatie, maar heeft ook spirituele betekenis in de islam. Het wordt vaak aangeduid als ‘Murwiya‘ in het Arabisch, wat ‘gelest’ betekent, en ‘Shabbaa‘, wat ‘bevredigend’ betekent.

Volgens de profeet is het meer dan alleen water, omdat het voeding geeft aan het lichaam. Het water wordt gezegend door Allah en het drinken ervan zou helende eigenschappen hebben voor diverse ziektes.

Sterker nog, het wordt geloofd dat als iemand heilige water drinkt met volledig geloof en zuiverheid van intentie en een wens maakt, Allah die wens zal vervullen.

Veel moslims geloven dat de voordelen van heilige water niet wetenschappelijk te verklaren zijn en dat het drinken ervan spirituele rust en zegeningen brengt.

5 interessante feiten over Zamzam Water:

Hier zijn vijf interessante feiten over heilige water die je misschien niet kent:

 1. Het water is het zuiverste water op aarde, met een bicarbonaatgehalte van 366mg/1, volgens tests.
 2. De water put is 30 meter diep, met 13 meter gevuld met samengeperste sedimenten en 17 meter gemaakt van stollingsgesteente. Het water sijpelt door de haarscheurtjes van het gesteente en krijgt zo zijn hoge mineraalgehalte dat gunstig is voor de gezondheid van de mens.
 3. Hoewel het geen kleur of geur heeft, heeft heilige water een onderscheidende smaak die het onderscheidt van andere waters.
 4. Het staat bekend om zijn hoge gehalte aan calcium- en magnesiumzouten, wat het genezende eigenschappen geeft die ten goede kunnen komen aan degenen die het consumeren.
 5. Er wordt geloofd dat het drinken van water kan helpen om de immuniteit van het lichaam te versterken en de algehele gezondheid te verbeteren. Om deze redenen wordt het zeer gewaardeerd door moslims over de hele wereld.

Het meenemen van Zamzam-water

Vanaf de luchthaven van Jeddah:

Voor pelgrims die vertrekken vanaf de King Abdulaziz International Airport in Jeddah, Saudi-Arabië, is het mogelijk om Zamzam-water mee terug te nemen naar hun thuisland.

Om echter een soepel klaringproces op de luchthaven van Jeddah te garanderen, is het essentieel om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Gebruik alleen gelicentieerde flessen Zamzam-water:
  De fles water die je meeneemt, mag niet handmatig gevuld zijn. Het moet veilig verpakt zijn door een geautoriseerde waterfabriek. Authentieke waterflessen kunnen handig worden gekocht op de luchthaven of bij lokale supermarkten in het Koninkrijk Saudi-Arabië (KSA) zoals bij Bin Dawud.
 • Zorg voor een plastic verzegeling:
  De waterfles moet voorzien zijn van een plastic verzegeling. Het is belangrijk op te merken dat de Saudische regering het vervoer van niet-verzegelde waterflessen vanaf alle luchthavens heeft verboden.
 • Aparte klaring voor Zamzam-water:
  Waterflessen zijn niet toegestaan in ingecheckte bagage of als onderdeel van je handbagage in het vliegtuig. Saoedische luchthavens hebben een aparte route aangewezen specifiek voor de klaring van waterflessen.

Door zich aan deze voorschriften te houden, kunnen pelgrims het proces van het meenemen van heilige water vanaf de luchthaven van Jeddah naar hun respectieve bestemmingen soepel doorlopen.

Vanaf de luchthaven van Medina:

Elke internationale bezoeker die aankomt op de Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport in Madinah, Saudi-Arabië, mag kosteloos tot 5 liter water meenemen.

Om dit proces te vergemakkelijken, hebben reizigers de mogelijkheid om verzegelde flessen heilige water te kopen bij geautoriseerde verkopers op de luchthaven van Madinah.

Als alternatief moeten bezoekers ervoor zorgen dat de fles Zamzam-water veilig verzegeld is en apart wordt meegenomen van hun ingecheckte bagage.

Het is belangrijk op te merken dat de fles heilige water niet in de ingecheckte bagage mag worden geplaatst; in plaats daarvan moet deze samen met de andere bezittingen van de reiziger worden meegenomen.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen bezoekers op een handige manier water vanaf de luchthaven van Medina meenemen zonder complicaties.

Veelgestelde vragen

Het is een gezegend en heilig water dat onder de moslimgemeenschap een immense spirituele betekenis heeft en waarvan wordt geloofd dat het talrijke voordelen heeft. Het wordt gewonnen uit de water-put, gelegen binnen het complex van de Masjid-al-Haram in Mekka, Saoedi-Arabië.

Het wordt beschouwd als een geneesmiddel voor alle ziekten en wordt verondersteld geneeskrachtige eigenschappen te hebben. Pelgrims gebruiken het tijdens de Hajj om zichzelf te reinigen.

Bovendien wordt geloofd dat als iemand een wens doet na het drinken van water, de wens zal worden vervuld.

Het wordt beschouwd als het zuiverste water op aarde en wordt verondersteld geneeskrachtige eigenschappen te hebben.

De bron is de water-put, die zich bevindt binnen de Masjid-al-Haram in Mekka.

De put wordt verondersteld meer dan 5000 jaar oud te zijn.

Volgens islamitische traditie trapte de zoon van profeet Ibrahim, profeet Ismail, uit dorst tegen de grond en begon het heilige water uit de grond te stromen.

Het wordt verondersteld een hoog calciumgehalte te hebben, wat kan helpen de botten in het menselijk lichaam te versterken.

De woord “Zamzam” is afgeleid van het Arabische werkwoord “zam”, wat “verzamelen” of “omsluiten” betekent. Deze term vat perfect samen wat Hagar deed toen ze water ontdekte dat opwelde aan de voeten van haar zoon.

Hagar instinctief hield haar handen als een kom en omsloot het water met zand om ervoor te zorgen dat het behouden bleef. Als gevolg daarvan wordt de Bron van Zamzam ook wel de Bron van Ismaël genoemd, vanwege dit belangrijke verhaal.

Je mag één fles van 5 liter water meenemen als onderdeel van je gratis ingecheckte bagage. Het is belangrijk om op te merken dat dit voorrecht uitsluitend wordt verleend aan personen die in het bezit zijn van Umrah- of Hajj-visa.

Deze flessen zijn verkrijgbaar bij de supermarktketen BinDawood in heel Saudi-Arabië. Daarnaast kun je water ook gemakkelijk kopen op de luchthaven.

Houd er rekening mee dat je één fles van 5 liter water mag meenemen. Het is belangrijk om te weten dat deze fles niet in je ingecheckte bagage mag worden geplaatst. Daarom is het raadzaam om water op de luchthaven te kopen om eventuele ongemakken te voorkomen.

Het is vermeldenswaard dat je Hajj-organisator soms ook een gratis fles heilige water als cadeau kan aanbieden. Het is een goed idee om dit bij hen na te vragen voordat je een aankoop doet.

Volgens een overlevering van Ibn Abbas verklaarde Profeet Mohammed (vzmh) dat het water heilzame eigenschappen bevat, afhankelijk van de intentie van degene die het drinkt.

Als het wordt gedronken met de intentie om gezondheid te zoeken, schenkt Allah genezing. Naast deze spirituele overtuiging, hebben wetenschappelijke onderzoeken ook de potentieel geneeskrachtige eigenschappen van heilige water aangetoond.

Studies hebben aangetoond dat Zamzam-water goede kwaliteitseigenschappen bezit, waardoor het geschikt is voor verschillende doeleinden. Het heeft met name uitstekende eigenschappen getoond op het gebied van wondgenezing.

Vanwege deze bevindingen heeft water potentieel gebruik in farmaceutische formuleringen.

Hoewel de spirituele overtuiging in de genezende kracht van water al eeuwenlang bestaat, is het opmerkelijk dat wetenschappelijk onderzoek bewijs heeft geleverd ter ondersteuning van zijn positieve eigenschappen.

Als het gaat om het drinken van heilige-water, adviseerde onze geliefde Profeet ons om een smeekbede (Dua) te doen. Tijdens dit moment heb je de vrijheid om te wensen waar je naar verlangt.

Het is belangrijk om te onthouden om “Bism Allah” (In de naam van Allah) te reciteren voordat je het water drinkt en “Alḥamdulillah” (Alle lof zij aan Allah) te zeggen nadat je klaar bent.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om de specifieke Dua te reciteren die Ibn Abbas gebruikte. Hier is het:

“Allaahumma inni as’aluka ilman naafiaa, wa rizqan wasi`aa, wa shifaa’an min kulli da’i.”

“O Allah! Ik vraag U om nuttige kennis, overvloedige voorziening en genezing van elke ziekte.”

Door deze smeekbede toe te voegen aan het drinken van water, kun je zegeningen, wijsheid en welzijn zoeken.

Als het gaat om het drinken van water, wordt het volgen van de Sunnah (de traditie van de Profeet) aanbevolen door geleerden. Hier zijn de stappen om heilige-water te drinken volgens de Sunnah:

 • Kijk naar de Kaaba: Het is een Sunnah om naar de Kaaba te kijken terwijl je water drinkt. Dit geeft de richting aan van de heilige moskee in Mekka.
 • Ga zitten: Het wordt aanbevolen om te gaan zitten terwijl je water drinkt, als teken van eerbied en nederigheid.
 • Zeg Bismillah: Begin met het reciteren van “Bismillah” (In de naam van Allah) voordat je het water drinkt.
 • Drink drie keer: Neem drie aparte slokken of nipjes terwijl je water drinkt, niet alles in één keer. Dit is de Sunnah-praktijk voor elk drankje.
 • Prijs Allah: Zeg na het drinken “Alḥamdulillah” (Alle lof zij voor God) als uiting van dankbaarheid.

Het is vermeldenswaard dat hoewel het aanbevolen wordt om water zittend te drinken, er ook een overlevering is waarin Ibn Abbas vermeldde dat hij de Profeet water gaf terwijl hij stond. Daarom is het ook toegestaan om staand te drinken.

De Profeet benadrukte ook dat het water het doel dient waarvoor het wordt geconsumeerd. Het wordt daarom aangemoedigd om smeekbeden (Dua) te doen en een oprecht geloof in Allah te hebben, waarbij we onze verlangens en wensen uiten.

Als aanvullende praktijk wordt ook aanbevolen om wat heilige-water op het gezicht, het hoofd en de borst te sprenkelen.

Het biedt verschillende voordelen vanwege zijn unieke samenstelling. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat water opmerkelijk hoge niveaus van calcium en magnesium bevat.

Deze mineralen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van vermoeidheid en het bevorderen van het algehele welzijn. Bovendien heeft heilige-water door de aanwezigheid van hoge fluoridegehaltes geneeskrachtige eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die in conventionele geneeskunde.

Wat betreft de vervaldatum van heilige-water is het belangrijk om op te merken dat water, in het algemeen, geen specifieke vervaldatum heeft waarop het verloopt. Water kan echter in de loop der tijd veranderingen ondergaan, zoals degradatie of besmetting, waardoor het ongeschikt kan worden voor consumptie.

In dergelijke gevallen is het toegestaan om het water weg te gooien als er zorgen zijn over mogelijke schade bij het drinken ervan.

Er zijn historische verslagen, zoals een rapportage door Ad-Daaraqutni, waarin wordt vermeld dat een zwarte man in de heilige water put viel en stierf. Als voorzorgsmaatregel gelastte Ibn ‘Abbaas de verwijdering van de man en het wegpompen van het water uit de put.

Aangezien water in wezen water is, is het mogelijk dat het veranderingen ondergaat als gevolg van langdurige stilstand. Het is de moeite waard om op te merken dat er geen specifiek islamitisch bewijs is dat aangeeft dat water niet verandert.

De gezegende aard van water impliceert niet dat het immuun is voor veranderingen. In de Koran wordt regenwater beschreven als “gezegend water”, maar zelfs regenwater kan veranderingen ondergaan na een langere periode.

Het water vertoont een licht alkalische eigenschap, met doorgaans een gemiddelde pH-waarde van 7,7. Deze alkaliteit kan worden toegeschreven aan de samenstelling van de aquifergesteenten in het omliggende gebied, die voornamelijk uit graniet bestaan.

De alkalische eigenschappen van water worden toegeschreven aan de interactie tussen het water en het mineraalgehalte in de gesteenten. Deze unieke geologische samenstelling draagt bij aan de kenmerkende eigenschappen van heilige-water, waardoor het verschilt van gewone watervoorzieningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *