Hac (ziyaret)2023: Anlamı, adımları ve pratik rehber

Hac, her Müslüman’ın hayatında en az bir kez gerçekleştirmesi gereken temel dini bir hac yolculuğudur ve İslam’ın beş şartından birini oluşturur. Bu kutsal yolculuk, dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman’ı Mekke, Suudi Arabistan’a çekerek hac ibadetini tamamlamak için bir araya getirir.

Hac, Mekke’ye olan hac yolculuğu her yıl İslam takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce ayında gerçekleşir. Hac ibadeti, Zilhicce’nin 8. gününde başlar ve yaklaşık beş ila altı gün sürer.

2024 yılı için hac ziyareti, Miladi takvimde 14 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar gerçekleşecektir.

Allah (c.c), Müslümanlara kutsal hac yolculuğunu yerine getirmelerini emretmiştir, Kuran’da şöyle belirtilmiştir:

“Gerçekten Allah size muhakkak İlahi Mescid’e girmenizi emrederken, emniyet içinde ve başınıza bir zarar gelmeksizin gireceksiniz; saçlarınızı kısaltarak veya tıraş olarak Mescid’e gireceksiniz, çünkü haccınızı tamamlamış olan bir kişi olarak. Korku duymayacaksınız, çünkü bilmediğiniz bir şeyi Allah bilir, bunu hemen yerine getirilecek bir zaferle bağlantılandırdı.”

(Kuran 48:27)

Müslümanlar, bu gereksinimi yerine getirebilmek için hac yolculuğunu gerçekleştirebilecek durumda olmalı ve hac ibadetini yerine getirmekten muaf tutan belirli şartlar bulunmaktadır.

Mekke’ye olan hac yolculuğunun hikayesi

Hac, bir Müslümanın hayatındaki en önemli olaylardan biridir ve binlerce yıl öncesine dayanan Hz. İbrahim’in (a.s) öğretisine dayanır. Hz. Muhammed (s.a.v) ise 628 yılında, Zilhicce ayında hac yolculuğunu başlatmış olsa da bu ay, İslam öncesi Araplar tarafından zaten kutsal olarak kabul ediliyordu.

Araplar, putperest Arap yarımadasındaki Masjid al-Haram’da bulunan küp şeklindeki Kabe’ye hac ziyaretlerinde bulunurlardı. Ancak Kabe, Allah’ın (c.c) emriyle Hz. İbrahim (a.s) tarafından inşa edilmiş ve şimdi Baitullah, yani ‘Allah’ın Evi’ olarak bilinir.

Hacer, İsmail (a.s) ve Zemzem Kuyusu:

İbrahim (a.s), Allah’ın dostu olarak da bilinen Khalilullah olarak adlandırılan, Allah’ın (c.c) en büyük yaratıklarından biri olarak kabul edilir. Peygamberlik sürecinde İbrahim (a.s), insanlığa adanma, fedakarlık, iman ve diğer İslam’ın temel prensipleri hakkında dersler sunan çeşitli sınavlardan geçti.

Bu sınavlardan biri, Mekke’nin çölünde eşi Hacer ve oğlu İsmail’i (a.s) geride bırakmasıydı, bu da hacın temelini oluşturur.

İbrahim (a.s), Allah’ın (c.c) talimatı üzerine Hacer ve İsmail’i (a.s) Mekke’nin eski çölünde geride bıraktı. Sahip oldukları az miktar yiyecek ve su kısa sürede tükendi ve İsmail (a.s) susuzluktan ağladı. Hacer, su veya yardım arayışıyla Safa ve Marwah tepeleri arasında koştu.

Hacer döndüğünde, İsmail (a.s)’i derin bir acı içinde yere vururken ve tırmalarken buldu. Birdenbire, Allah’ın (c.c) emriyle çorak çölden bir kaynak fışkırdı. Zemzem kuyusu, bugün hala kullanılan yerin derinliklerinden çıkan bir su kaynağı, Hacer ve İsmail’e (a.s) su sağladı.

Su kaynağı, Hacer için ticaret fırsatları sunarak, geçen göçebe kabilelerin su karşılığında yiyecek ve diğer ihtiyaçları takas ettiği bir iş imkanı sağladı. Yer, Hacer ve oğlu için refah dolu hale geldi ve İbrahim (a.s)’e çölde geri dönmek için emir geldiğinde, onlar için açığa çıkan mucizeler ve Allah’a (c.c) olan imanının meyveleri karşısında şaşırdı.

Hacer, İsmail (a.s) ve Zemzem Kuyusu’nun hikayesi İslam tarihinde önemli bir yer tutar ve kuyu, hacıların ziyaret ettiği önemli bir mekan olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Kaa’ba’nın İnşası:

Kaa’ba, mucizevi Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde İbrahim (a.s) ve oğlu İsmail (a.s) tarafından inşa edilen küçük bir taş yapıdır. Amacı, tek bir Tanrı olan Allah’a (c.c) inanan Müslümanların kutsal toplantıları için bir alanı belirlemektir.

Zamanla Mekke, canlı ve zengin bir yerleşim yeri haline geldi ve İbrahim (a.s) her yıl Allah’a (c.c) yönelik hacını gerçekleştirmek için geri döndü ve böylece hacın kökeni belirlendi. Ancak, site sonunda putperest Araplar tarafından ele geçirildi ve putlara ve ruhlara tapınıldı.

Daha sonra Mekke’nin yüksek bir ailesi olan Kureyş’ten doğan Peygamber Muhammed (s.a.v), vahiy ve peygamberlik aldı ve Kaa’ba’nın ve hacın amacını yeniden onardı.

İlk Hac, 632 MS yılında gerçekleştirildi ve İbrahim (a.s) tarafından başlatılan gelenekleri restore etti. Bugün Kaa’ba, hac sırasında Müslümanlar için önemli bir mekan olarak kalmakta ve onların Allah’a (c.c) birliğini ve bağlılığını simgelemektedir.

Mekka’daki Hac’ın İslam’daki Önemi

Bu, manevi, duygusal ve fiziksel zorluklar sunan bir dizi ritüeli içeren hayati bir İslami hacdır. Hac, hacılar tarafından ortalama olarak günde 5 km ila 15 km arasında değişen mesafelerde Mekka’daki farklı mekanlar arasında seyahat gerektirir. Kaaba’nın bulunduğu Masjid al-Haram, hac için önemli bir mekandır.

İslam’ın beş şartından biri olan Hac, birçok Müslüman tarafından tek bir olay olarak kabul edilen manevi bir yükümlülüktür. Bununla birlikte, Allah’ın (c.c) rızasını aramak amacıyla Hac’ı birden fazla kez gerçekleştirmek mümkündür.

Peygamber Muhammed (s.a.v), Hac’ın samimiyet ve takva ile yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Şöyle dedi:

“Allah için hacceden ve kötü söz ve davranışlardan kaçınan kimse, (hacdan) yeni doğmuş bir bebek gibi döner.”

Hac ile İlgili gerçekler:

İslam’ın dört temel şartından biri olan hac hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemli gerçekleri içeren bir liste hazırladım:

 • Kutsal Kur’an’a göre Allah (c.c), tüm müslümanlara Mekke’yi ziyaret ederek en az bir kez hac ibadetini yerine getirmeyi emretmiş ve hatta onun adına bir Sure (bölüm) adanmıştır.

Kur’an, Hac’ın müslümanlara kendileri için yararlar görmelerini ve Allah’ın kendilerine verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde bilinen günlerde Allah’ın adını anmalarını sağladığını belirtir. Hac ibadetini tamamlamak sadece bir İslami görev değil, aynı zamanda manevi bir görevdir.

 • Hac, 1500 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir ve ritüelleri M.Ö. 2000 yılına kadar uzanır. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği Kaaba, Profer Ibrahim (A.S) tarafından inşa edilen bir anıtın üzerine inşa edilmiştir.

Profer Muhammed (s.a.v), oğlunu kurban etmek için hazırlık yaptığı Arafat Dağı da hacın önemli bir mekanıdır. İlk resmi hac ibadeti, Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından 632 Miladi yılında gerçekleştirilmiş ve Kaaba’yı Allah’ın adıyla orijinal amacına döndürmüştür.

O günden bu yana, dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, en az bir kez hayatlarında hac ibadetini gerçekleştirmeye devam etmektedirler.

 • Hac, “hac ayı” olarak da bilinen Dhul Hijjah ayında gerçekleşen İslam’da kutsal bir hacdır. Hac, her yıl aynı dönemde Ay takvimine göre gerçekleşir ve bu da her yıl Gregoryen takvimine göre yaklaşık 11-12 gün ileri kaymasına neden olur.

Dhul Hijjah, İslam’da önemli bir aydır ve hac, Kurban Bayramı ve Eid al-Adha ile kutlanan İslam yılının sonunu işaret eder. Arafat Günü, Dhul Hijjah’ın 9. gününde kutlanır.

 • Bu, Müslümanlar için oldukça popüler bir etkinlik, ancak her yıl ne kadar insanın gerçekten katıldığını hiç düşündünüz mü? 2019 yılındaki Suudi hükümetinin verilerine göre, tam 2.5 milyon kişi hac ibadetini gerçekleştirmiştir.

İlginç bir şekilde, Suudi olmayan hacıların sayısı, Suudi yerlilerin neredeyse üç katıdır. Mısır vatandaşları, 35.3550 kişiyle Suudi olmayan hacıların en büyük grubunu oluştururken, onları Pakistanlılar, Yemenliler, Hintliler, Sudanlılar ve Bangladeşliler takip etmektedir.

Aslında, Arap olmayan Asya ülkeleri, hacıların en büyük sayısını gönderen ülkelerin %59’unu oluşturuyor. Hac ibadetini tamamladıktan sonra hacılar, Arapça konuşan toplumlarda yaşlı insanlara saygı göstermek için kullanılan “Haccı” (kadınlar için “Haccah”) terimini alırlar. Küresel Ümmet’in çeşitliliğini görmek önemlidir.

 • Hac ibadetinin gerçekleştirilmesi, Mekke’ye gelen milyonlarca hacıyı konaklama imkanı sağlamak için önemli kaynakların gerektiğini gösterir.

2019 yılında tam 2.5 milyon hacı hac ibadetini gerçekleştirirken, 350.000’den fazla personel ve gönüllü, onların refahını ve güvenliğini sağlamak için çeşitli hizmetlerin sunulmasından sorumluydu.

Bu hizmetler arasında sağlık hizmetleri, iletişim, ulaşım ve gözetim bulunmaktadır. Bir hacı seyahati planlamasından geri dönüş anına kadar, seyahatlerini mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek için bu hizmetlere bağımlıdırlar.

Bu hizmetleri sunan personel ve gönüllüler, hacılar için güvenli ve rahat bir seyahat sağlamada önemli bir rol oynarlar.

Hac İbadetinin Şartları:

Hac ibadetinin gerçekleştirilmesi, aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • Sadece Müslümanlar için: İlk olarak, hac ibadeti, yetişkin Müslümanlara özgü bir zorunlu dini ibadettir.
 • Ergenlik: Erkek veya kadın olsun, sadece ergenliğe ulaşmış olanlar, hacı olmak için görevli tutulurlar. Bu nedenle, çocuklar hacı olmak için katılmaya teşvik edilir, ancak onlar için zorunlu değildir.
 • Ruhsal sağlık: Kişi ruhsal olarak sağlıklı olmalıdır.
 • Yeterli kaynaklar: Hacı, seyahat, konaklama ve yemek masrafları dahil olmak üzere seyahat için gerekli kaynaklara sahip olmalıdır.
 • İzin ve güvenlik: Kişi, hayat, mal veya itibar gibi hayati tehlikeler veya önemli engeller olmaksızın seyahat etme özgürlüğüne sahip olmalıdır.
 • Fiziksel yetenek: Kişi, hac ritüellerini yerine getirmek için fiziksel olarak yetenekli olmalıdır.
 • Yeterli zaman: Hacı için Mekke’ye seyahat etmek ve gerekli eylemleri gerçekleştirmek için yeterli zaman olmalıdır.
 • Mali destek: Hacı, ailesinin geçim masraflarını ve bağımlılarını desteklemek için seyahatleri sırasında yeterli birikime sahip olmalıdır.
 • İş veya mali istikrar: Kişi, mali sorumluluklarını sürdürebilmek ve kendi masraflarını ve bağımlılarının masraflarını karşılayabilmek için bir iş veya işletmeye sahip olmalıdır.
 • Adequate housing için hacı: Bir kişinin yeterli maddi kaynaklara sahip olması durumunda, bir ev satın almak için zorunlu hale gelir. Bununla birlikte, bir kişinin ev sahibi olmadan ihtiyaçları karşılanıyorsa ve kira veya vakıf evinde (hukuki olarak devredilemez bir dini bağış) kalabiliyorsa, bu tür konaklama düzenlemesiyle hacı ibadetini gerçekleştirebilir.
 • Başkaları tarafından desteklenen hac: Bir kişinin Mekke’ye seyahat için yeterli mali kaynaklara sahip olmadığı durumlarda, başka bir kişi kişinin hacı olabilmesi için gerekli finansmanı sağlar ve hacı ibadeti sırasında ailesinin geçim masraflarını karşılar.
 • Hizmet rolünde hac: Bir kişi, hacı ibadeti sırasında hizmet etmek amacıyla, dini lider, yönetici, yardımcı kervan lideri, personel, doktor, hemşire, disiplin görevlisi, banka yetkilisi veya hac ile ilişkili diğer herhangi bir görev gibi hacı seyahati sırasında hizmet etmek üzere istihdam edildiğinde, bu durum zorunlu hac olarak kabul edilir. Ancak, böyle bir işi kabul etmek zorunlu değildir. Bu zorunlu hac için gereklilik, kişinin seyahat sırasında ailesinin veya bağımlılarının geçim masraflarının karşılanmasıdır.
 • Borç para ile hac: Borç para alarak hacı olmayı planlayan bir kişi, borcu tamamen veya taksitler halinde geri ödemeyi planlasa bile bu zorunluluğu yerine getiremez. Bir istisna, borcu ödemek için likit varlıklara sahip olması durumunda geçerlidir.
 • Haram kaynaklarla hacın yasaklanması: Hacı, haram yollarla elde edilmiş parayla veya Zekat/Kumus (İslami vergi) ödenmemiş parayla hacı ibadetini gerçekleştiremez.
 • Geçersiz Hac: İhram elbisesi satın almak, Tavaf ve Sa’y yapmak, kurban kesmek veya Arafat ve Mina’daki konaklama alanı veya zemin masraflarını karşılamak için kullanılan para haram kaynaklardan geliyorsa, bu önlem olarak hac geçersiz sayılır.
 • Hac için kayıt ve ölüm veya yeteneksizlik durumu: Bir kişi hac için kayıt yaptırırken ancak ölürse veya fiziksel yeteneklerini büyük ölçüde kaybederse ve hacı ibadetini gerçekleştiremeyecek durumdaysa, kayıt alma hakları mirasçılarına geçer. Bu şart, kişinin kayıt süreci dışında Hac yapmak için alternatif bir yöntemi olmadığı durumlarda geçerlidir.

Hac Türleri: Hac-ul-Ifrad, Hac-ul-Qiran ve Hac-ul-Tamattu

Hac ibadetiyle ilgili olarak, Müslümanlar durumlarına ve tercihlerine bağlı olarak seçebilecekleri farklı türler bulunmaktadır. Bu türler arasında Hac-ul-Ifrad, Hac-ul-Qiran ve Hac-ul-Tamattu bulunmaktadır.

Hac-ul-Ifrad:
Hajj-ul-Ifrad, ayrı olarak bilinen bir hac türüdür ve Miqat, Haram ve Cidde sakinleri tarafından gerçekleştirilir. Bu hac türünde, hacılar sadece Hajj için ihrama girerler, Umrah için değil. Bu, diğer hac türlerinden ayıran bir özelliktir, çünkü diğerlerinde Umrah da gerçekleştirilir.

Hacılar, Hajj törenlerini gerçekleştirmeden önce sonunda Umrah yaparlarsa artık bir Mufrid (Hajj-ul-Ifrad’ı gerçekleştiren kişi) olarak kabul edilmezler. Bunun yerine Hajj-ul-Qiran veya Hajj-ul-Tamattu yapmaları gerekir.

Mufrid olarak, Cemarat taşlaması tamamlanana kadar ihram durumunu terk etmemek önemlidir. Cemarat taşlaması, Kurban Bayramı günü gerçekleştirilir. Hajj-ul-Ifrad’da kurban kesmek zorunlu olmasa da, hacılar istedikleri takdirde bunu yapma seçeneğine sahiptir.

Hac-ul-Qiran:
Hac-ul-Qiran, Masjid al-Haram’a uzak yaşayan Müslümanlar için bir lütuf olarak kabul edilir. Bu tür, hac ve Umrah’ı aynı ziyarette gerçekleştirmek için hacıya olanak sağlar. Hajj-ul-Qiran’i gerçekleştiren kişi, Qarin olarak adlandırılır ve hem hacı hem de Umrah yapma niyetiyle ihram durumuna girer.

Hacı önce Umrah’ı gerçekleştirir ve ardından Hajj’a gider. İki ritüel arasındaki süre ne olursa olsun, Qarin her ikisi için de ihram durumunda kalır. Umrah’ı Şevval ve Zilkaade aylarında yapmak mümkün olsa da, genellikle Zilhicce’nin ilk sekiz gününde gerçekleştirilir.

Umrah ve Hajj arasında ihram durumunda kalındığı için bu yaklaşım daha uygundur. Mekke’deki Masjid al-Haram’a varışta, hacı Umrah’ın temel uygulamaları olan Tavaf ve Sa’y ile başlar.

Umrah tamamlandıktan sonra, hacı saçını kesebilir, ancak hacı ibadetini tamamladıktan ve kurban kesildikten sonra traş olabilir. Hajj-ul-Qiran’da, Hajj-ul-Ifrad’dan farklı olarak bir kurban kesmek zorunludur.

Hajj-ul-Tamattu:
Hajj-ul-Tamattu, üçüncü tür Hajj’dır ve bu hac yolculuğunu gerçekleştiren kişiye Mutamatti denir. Hajj-ul-Qiran ile benzer şekilde, hacı pelgrimstocht öncesinde Umrah yapmalıdır. Ancak, her iki ritüeli aynı Ihram durumunda gerçekleştirme zorunluluğu yoktur.

Bir Mutamatti, yalnızca Umrah yapma niyetiyle Ihram durumuna girer. Umrah’ı tamamladıktan sonra Ihram durumunu terk eder ve Dhul-Hijjah’ın 8. gününde yeniden Ihram durumuna girerken pelgrimstocht yolculuğuna başlar. Bu şekilde, Umrah ve Hajj arasındaki dönemde Ihram tarafından uygulanan kısıtlamalardan kurtulurlar.

Umrah’ın pelgrimstocht sezonunda gerçekleştirilmesi önemlidir. Shawwal’in başlamasından önce veya Hajj günlerinde gerçekleştirilen herhangi bir Umrah geçersiz kabul edilir. Ayrıca, Hajj-ul-Tamattu’nun bir parçası olarak Umrah yapanlar, Hajj yapmadan ayrılamazlar.

Konumları veya konaklama yerleri ne olursa olsun, hedeflerine dönmek için pelgrimstocht yapmaları gerekir. Bu nedenle, Suudi Arabistan’da yaşıyor olsanız bile, Mekke’den zamanında dönebileceğinizden emin olmadıkça ayrılmamanız önerilir ve Ihram durumuna girmeniz gerekmektedir.

Hajj-ul-Tamattu’da olduğu gibi, bir hacı Hajj-ul-Tamattu’yı gerçekleştirirken bir kurban kesmek zorundadır. Bir kişi kurban kesme imkanına sahip değilse, bunun yerine 10 günlük oruç tutmalıdır. Ancak, Eid-ul-Adha veya Eid günlerinden herhangi birinde oruç tutmak yasaktır.

Hangi tür Hac yapmak en iyisidir?

Dünya genelindeki Müslümanlar farklı türlerde pelgrimstocht tamamlarlar. Ancak, İslam’da kesin olarak “en iyi” veya “en kötü” Hac türü bulunmamaktadır. Birey için en uygun tür, konumlarına, Hajj günleri için uygun süreye ve kişisel düşüncelere bağlıdır.

Örneğin, Cidde’de ikamet ediyorsanız ve Hajj başlamadan bir veya iki gününüz varsa, Hajj-ul-Ifrad ideal bir seçim olabilir. Hajj-ul-Ifrad’ı gerçekleştirmeye niyet ettiğinizde Umrah yapmanıza gerek kalmaz, ki bu iki ritüel arasında zamanında yetişememe riskini azaltır.

Ancak, Hajj başlamadan önce birkaç gününüz varsa, Hajj-ul-Qiran veya Hajj-ul-Tamattu arasında seçim yapabilirsiniz. Öte yandan, Hollanda gibi başka bir ülkede yaşıyorsanız seçenekleriniz Hajj-ul-Qiran ve Hajj-ul-Tamattu ile sınırlı olacaktır.

İkisi arasında nasıl karar verilir? Umrah’ı Hajj günlerinden haftalar önce Masjid al-Haram’a varmayı planlıyorsanız, Hajj-ul-Tamattu’yu seçmek tavsiye edilir. Bu şekilde, Umrah ve Hajj arasındaki uzatılmış dönemde Ihram tarafından uygulanan kısıtlamaları önleyebilirsiniz. Çoğu Müslüman’ın Mekke’de 3 ila 5 hafta geçirdiği göz önüne alındığında, Hajj-ul-Tamattu en yaygın pelgrimstocht şeklidir.

Ancak, Hajj günlerinden bir veya iki gün önce Masjid al-Haram’a ulaşmayı planlıyorsanız ve Umrah ve pelgrimstocht arasındaki kısa süre boyunca Ihram kurallarına uyma konusunda emin olduğunuzdan eminseniz, Hajj-ul-Qiran’ı tercih edebilirsiniz.

Ihram kurallarını ihlal etmenin ciddi cezaları olduğu göz önüne alındığında, herhangi bir risk almamanız önerilir. Eğer Suudi Arabistan dışından pelgrimstocht için geliyorsanız, Hajj-ul-Tamattu’yu tercih etmenizi öneririz.

Hac kuralları ve ritüelleri: Adım adım rehber

Her yıl binlerce Müslüman dünyanın dört bir yanından kutsal hac yolculuğuna başlar. Eğer bu yıl Hac-Tamattu için Mekke’ye giden şanslı hacılardan biriyseniz, bu adım adım kılavuz, bu önemli İslami görevi tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki adımlar yalnızca Hac-Tamattu yapacaklar için önemlidir.

İşte Hac’ın 19 aşamasının özeti:

 1. Doğru hazırlıkları yapın ve niyetinizi belirleyin.
 2. Ihram durumuna girin.
 3. Kaaba etrafında yedi kez Tawaf yapın.
 4. Safa ve Marwa tepeleri arasında Sa’i yapın.
 5. Umrah’ı tamamlamak için saçınızı kesin veya tıraş edin.
 6. Dinlenin ve namazlarınızı kılın.
 7. Tekrar Ihram durumuna girin.
 8. Mina’ya ulaşın.
 9. Arafat’ta ‘Arafah gününü geçirin.
 10. Muzdalifah’ta açık havada geceleyin.
 11. Rami’yi gerçekleştirin (şeytana taş atma).
 12. Qurbani: Hady olarak bir hayvan kesin.
 13. Başınızı traş edin.
 14. Tawaf al-Ifadah’ı gerçekleştirin.
 15. Sa’i’yi tekrar yapın.
 16. Rami’yi tekrar gerçekleştirin (şeytana taş atma).
 17. Mina’da bir gece geçirin.
 18. Rami’yi tekrar yapın (şeytana taş atma).
 19. Kaaba’ya veda etmek için Tawaf al-Wida’yı gerçekleştirin.

İşte Mekke’ye hac yolculuğunun 19 aşaması detaylı olarak:

Niyet:

Başarılı bir Hac yolculuğu için doğru zihniyet ve niyetle başlamak önemlidir. Allah’ın işi için yalnızca Hac’i gerçekleştirmek için kalpten samimi ve saf bir niyet (niyyah) oluşturmak, tatmin edici bir deneyim için ilk adımdır.

Niyetiniz, Allah’ın hoşnutluğunu aramak ve O’nun rahmet ve bağışlamasını kazanmaktır. Niyetin, böbürlenmek veya dünyevi kazanç için değil, sadece Allah’a yönelik olmaması önemlidir. Niyeti saf tutarak, hac yolculuğunuza samimiyet ve Allah’a olan bağlılıkla başlayabilirsiniz.

İhram haline girme:

Hac yolculuğuna hazırlık yapmanın ilk adımlarından biri, ritüel temizlik anlamına gelen İhram haline girmektir. Erkekler, omuzlarına sarılı beyaz bir örtüyü bir parça olarak taşımalı ve diğer parçasını beline sararak giymelidir. Kadınlar ise istedikleri kıyafeti giyebilirler, ancak Hicab kurallarına uymaları gerekmektedir.

Yüz örtüleri kabul edilmemekte ve tamamen kapalı ayakkabılar kullanılmamalıdır. Hem erkekler hem de kadınlar için sandaletler tercih edilen ayakkabı seçeneğidir.

İhramın sadece giyimle ilgili olmadığını, aynı zamanda hac ibadetini gerçekleştirme niyetiyle bulunduğunuz ruhsal bir durumu ifade ettiğini belirtmek önemlidir. 2.5 milyondan fazla hacı Mekke’ye iner ve bu kutsal yolculukta herkes Allah (SWT) önünde eşittir. İhram kıyafetiyle ilgili kurallar basit ama katıdır ve takip edilmelidir.

Hac sırasında, hacılar İhram halindeyken davranışlarına ve sözlerine özellikle dikkat etmelidir. Sigara içmek, cinsel ilişkide bulunmak, küfretmek, saçlarını kesmek, tırnaklarını kesmek, parfüm veya kokulu sabun kullanmak gibi eylemlerden kaçınmalıdırlar.

Mekke’ye varıldığında, İhram’la birlikte hacılar, hayatlarının en büyük ruhani yolculuğuna başlamaya hazırdır. Yedek İhram kıyafeti taşımanız ve rahat yürüyüş sandaletlerine yatırım yapmanız önerilir. Bu sandaletlerin, Suudi Arabistan’a gitmeden önce giyilmiş olması ve rahatsızlıklardan kaçınmak için alıştırılmış olması önemlidir.

Mekke’ye varışta hacılar, Tavaf ve Sa’y içeren Umre’yi yerine getirmelidir, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi. Mekke’ye varmadan önce, Hac ibadetini yalnızca Allah’ın işi için gerçekleştirmek niyetinde olduğunuzdan emin olmanız gerektiğini unutmayın. Başkaları tarafından görülmek veya dünyevi kazanç için niyet etmekten kaçının.

Kutsal ihram halini aldıktan sonra, Talbiye’nin okunmasına özel bir vurgu yapmak ve bunu son derece özveriyle ve tekrarlayarak ifade etmek önemlidir. Söylenmesi gereken derin anlamlı sözler şu şekildedir:

لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ – لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ – إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ – لَا شَرِيْكَ لَكَ

“Labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk. Inna al-hamd wa’l-ni’mata laka wa’l-mulk, la sharika lak”

“İşte buradayım, Ey Allah, işte buradayım. İşte buradayım, Sana ortak yok, işte buradayım. Şüphesiz senin olan övgü ve nimetler ve mülk, Sana ortak yok.”

Bu kutsal beyanı hac ibadetine dahil ederek, ilahiye olan samimi bağlılığınızı ve teslimiyetinizi gösterirsiniz. Talbiye, Allah’ın her yerde hazır bulunuşu ve tek otoritesine saygılı bir hatırlatma olarak hizmet eder.

Bu ruhani yolculuğa başlarken, kendinizi Talbiye’nin okunmasına odaklayarak, Her Şeye Kadir olan’a olan sarsılmaz inancınızı teyit eder ve size bahşedilen nimetler için şükranınızı ifade edersiniz.

Tawaf x 7:

Tawaf’ı Ka’aba’nın etrafında saat yönünün tersine yedi kez yapmak, hac ibadetinin en önemli ritüellerinden biridir. Her tur, Ka’aba’nın içinde bulunan Kara Taş’ın yanında başlar ve biter.

Erkeklerin ve kadınların Tawaf sırasında mütevazı giyinmeleri ve parfümlü kokular kullanmaktan kaçınmaları önemlidir. Tawaf’ı tamamladıktan sonra hacılar, güvenli varışları için Allah’a (SWT) şükranlarını göstermek ve ruhani yolculuklarının başlangıcını işaretlemek için gönüllü namazlar kılabilirler.

Safa ve Marwa:

Tawaf’ı tamamladıktan sonra hac yolculuğunun bir sonraki adımı Safa ve Marwa tepeleri arasında Sa’i yapmaktır. Bu, Peygamber İbrahim’in (AS) karısı Hacer’in oğlu İsmail için su arayışında yaşadığı mücadeleyi sembolize eder.

Sa’i, Safa’da başlayıp Marwa’da sona eren yedi turdan oluşur. Her yeşil işarette hacı, bir sonraki işarete kadar koşmalıdır. Yedi tur tamamlandıktan sonra Sa’i tamamlanmış sayılır.

Bu, hac yolculuğunun önemli bir parçasıdır ve hayatımızda karşılaştığımız zorlukları ve bunları aşmak için gereken gücü ve azmi hatırlatır.

Saç kesimi/traş (Umrah Sonu):

Sa’i’yi tamamladıktan sonra erkekler saçlarını tıraş etmeli veya kısaltmalı, kadınlar ise saçlarını parmak uçlarına kadar (yaklaşık 2 cm) kesmelidir. Bu, Umrah’ın sonunu işaret eder ve İhram halinden Zilhicce’nin 8. gününe kadar çıkabilirsiniz.

Bu süre boyunca sabırlı olmak önemlidir çünkü Tawaf ve Sa’i yapmaktan yorgun olabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda zaman ayırın ve dinlenin. Hidrate olmak için Safa ve Marwa arasında bulunan ZamZam suyunu içmeyi unutmayın.

Dinlenme ve ibadet:

Umrah’ı tamamladıktan sonra Mekke’de kalmaya devam ederek hac yolculuğunuza devam edersiniz. Yeterli dinlenmeyi almak ve zamanınızı verimli bir şekilde kullanmak için samimi ibadetlerde bulunmak önemlidir.

Bu kutsal ay boyunca diğer Müslüman kardeşlerinizle çevrili olacaksınız. Vakitlerinizi dua etmek ve tefekkür etmek için en iyi şekilde değerlendirin. Hac yolculuğunuz Zilhicce’nin 8. gününde başlar.

Tekrar ihram durumuna girmek (Gün 1 / 8. Dhu’l-Hicce):

Hac ibadetinin kutsal görevini yerine getirmek için Dhu’l-Hicce’nin 8. günü, Hac günlerinin başlangıcını işaret eder. Bu gün, kendinizi arındırmanız ve ruhani yolculuğunuzun bir sonraki aşamasına başlamak için tekrar Ihram haline girmeniz gereken bir gündür.

Bu, son derece manevi bir dönemdir ve yaşamınızdaki en kutsal ve ödüllendirici deneyim olması beklenir. Allah’ın (SWT) bağışlamaları ve bereketleriyle dolu bir dönemdir. Zamanınızı iyi değerlendirerek samimi ibadetler yapın ve Allah’ın bereketlerini arayın.

Mina’ya varış:

Mina çadır şehrine varışınızda size tahsis edilen çadırı kurma zamanı gelir ve öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere zorunlu namazları kılmanız gerekir. Kuran’a göre, dört rekât olan namazlarınızı, bunları birleştirmeden her birinde iki rekâta indirmelisiniz.

Bu, manevi bir düşünme ve bağlılık zamanıdır, bu yüzden Kuran okumak, Allah’a (SWT) dua etmek ve ikinci gün için hazırlanmak için fırsattan yararlanın. Çadırların oldukça sıkışık olabileceği ve hava genellikle sıcak olduğu için diğer hacılarla sabırlı ve saygılı olmak önemlidir.

Yeterli miktarda su almak önemlidir ve tüm çadırlarda soğuk su istasyonları bulunur. Hac yetkilileri düzenli olarak ücretsiz soğuk içeceklerle dolu soğutucuları doldurur, ancak bu yolculuğun manevi anlamını hatırlamak ve dikkatinizi dağıtmamak önemlidir.

Arafah Günü (Gün 2 / 9. Dhu’l-Hicce):

İkinci günü, güneş doğduktan sonra Arafah düzlüklerine gidersiniz, burada Istighfar ve dualar okuyacaksınız. Burada Allah’tan (SWT) günahlarınız için bağışlanma dilersiniz ve bu, Arafah Günü’nü işaret eder.

Arafah Dağı düzlüklerine varışınızda, öğle ve ikindi namazlarını birleştirmeniz gerekmektedir. Ancak, Abu Hanife’ye göre, öğle ve ikindi namazlarını sadece camide İmam’ın arkasında kılanlar için birleştirmek geçerlidir.

Arafah Günü’nde, Masjid al-Nimra’dan bir hutbe verilir. Mümkünse bu hutbeyi dinlemeye çalışın, ancak bunun zorunlu olmadığını unutmayın. Bu, dünya çapında müslümanlar için en önemli günlerden biridir.

Bu gün, Sure-i Maide’de Allah’ın (SWT) dinini mükemmelleştirdiği, sevgili Peygamber Muhammed’e (aleyhisselam) bağışlamalarını tamamladığı ve İslam’ı bir yaşam tarzı olarak onayladığı gün olarak geçmektedir! Peygamber (aleyhisselam) şöyle dedi:

“Allah, insanları Cehennem’den en çok kurtardığı gün, Arafah Günü’dür.”

Bu nedenle, Arafah düzlüklerinde dua edin, enerjinizi Allah’a (SWT) yönlendirin ve kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız ve daha geniş ümmet için bağışlama ve bereket dileklerinde bulunun. Hac ve umre duaları hakkında daha fazla bilgi için bu linke göz atın.

Arafah Dağı olarak da bilinen Cebel-i Rahme çıkmamalısınız. Tepenin etrafındaki düz alana Arafah Düzleri denir ve burada düşünme ve ibadet etme zamanınızı geçirmelisiniz. İyi hidrate olmayı ve çadırlardaki sınırlı alan nedeniyle sabırlı olmayı unutmayın.

Muzdalifah’a varış:

Akşam ezanı sonrasında Muzdalifah’a gitmelisin. Muzdalifah’a varışınızda, güneş battıktan sonra akşam ve yatsı namazını kılmalısınız, yatsı namazını iki rekât olarak kısaltmalısınız. Muzdalifah, Mina ile Arafah arasında açık bir düzlüktür ve burada ibadet etmek veya yorgunluğu önlemek için geceyi geçirebilirsiniz.

Peygamber (aleyhisselam) Fecr vaktine kadar uyudu ve normalde yaptığı gibi gece ibadetiyle meşgul olmayı tercih etmedi. Muzdalifah’ta kalan süre boyunca, önümüzdeki üç gün boyunca Şeytan Taşlama (Rami) ritüelini gerçekleştirmek için çakıl taşları toplayabilirsiniz.

Hurmalara veya tohumlara benzer büyüklükte, toplamda 49 adet olan taşları toplayın ve önlem olarak 70 taşa sahip olmak için ekstra olarak 21 taş daha alın. Şeytan taşlama sırasında hedefi kaçırma veya bazı taşları düşürme olasılığı olduğu için, az olmaktansa daha fazlasına sahip olmak daha iyidir.

Muzdalifah’ta çadır veya konaklama imkanı olmadığını unutmayın. Binlerce hacı tarafından çevrili olarak geceyi açık havada geçirirsiniz. Kaybolmamak için grubunuzla birlikte kalmanız önemlidir. Tuvaletler ve abdest alma imkanları mevcuttur, ancak kalabalık olabilir. ‘Arafah’ı terk etmeden önce tazeleme yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Rami ve Hady (Gün 3 / 10. Dhu’l-Hicce ve Kurban Bayramı’nın başlangıcı):

Dhul-Hicce’nin 10. günü, Yawm al-Nahr veya Kurban Bayramı’nın Günü olarak da bilinir. Fecr namazını kıldıktan sonra Muzdalifah’tan ayrılıp Mina’ya gitmek üzere Talbiyah sürekli olarak okumaya devam edeceksin.

Bu gün hacılar, Şeytan Taşlama ritüelinin üç günlük sürecine başlar. Bu ritüel, Şeytan’ın taşlanmasını içerir. Bu ritüel, belirli bir sırayla üç direğe taş atmayı içerir. İlk olarak Jamarah al-Ula (küçük direk) ardından Jamarah al-Wusta (ikinci/orta direk) ve son olarak Jamarah al-Aqaba (üçüncü/büyük direk) taşlanır.

İlk iki Jamarat’ı taşladıktan sonra, Qibla’ya dönerek Du’a yapmanız gerekmektedir. Her bir direğe ardışık olarak yedi adet taş atmalı ve Takbir getirmelisiniz. Birkaç taş kaybetme durumunda yedek taşlarınızın olmasına dikkat edin.

Kuran şöyle der:

“Eğer emniyette iseniz, hanginiz umre ile hacıyı birleştirirse, isterse kendisine gücü yettiği kurban keser. Gücü yetmezse o zaman hac süresince üç gün oruç tutar ve döndüğünüzde de yedi gün – toplamda on gün. Bu, mescidin çevresinde oturmamış olanlar içindir.”

(Kuran | 2:196)

Kurban Bayramı ve Eid al-Adha:

Eid al-Adha, Kurban Bayramı olarak da bilinen, Dhul Hijjah’ın 10. gününde dünya genelinde hacca gitmeyen Müslümanlar tarafından kutlanır. Bu, Müslümanların Allah’ın (SWT) emrine itaat olarak peygamber İbrahim’in (AS) oğlu İsmail’i (AS) kurban etme niyetini anma günüdür. Bu niyetle Qurbani veya kurban kesimi gerçekleştirilir.

Hady/Qurbani kurbanı keserek, Müslümanlar Allah’a olan itaatlerini ve bağlılıklarını gösterir ve peygamber İbrahim’in (AS) sünnetini takip ederler.

Başın Tıraş Edilmesi:

Rami ve Hady (kurban) işlemlerinden sonra erkeklerin saçlarını tıraş etmeleri veya kestirmeleri gerekmektedir. Erkeklerin başlarını tıraş etmeleri, peygamber Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) örneğini takip etmektedir, kadınlar ise saçlarını parmak ucu uzunluğunda kesmelidir.

Bu, İhram durumunun sona erdiğini ve rahat kıyafetler giyme ve İhram sırasında yasaklanan diğer helal faaliyetlere yeniden başlama imkanı sağlar, cinsel ilişki hariç. Bu noktada parfüm kullanmak bir sünnettir, çünkü peygamber Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) güçlü bir şekilde misk kokar.

Bir ipucu olarak, grup içinde birbirinizin başını tıraş etmek için tek kullanımlık jiletler kullanabilirsiniz. Bu mümkün değilse, Mina’da ve Haram’a yakın birçok berberin saçlarınızı ücret karşılığında tıraş etmek istediğini bulabilirsiniz. Ancak berberlerin enfeksiyonu önlemek için yeni bıçaklar kullandığından emin olun.

Tawaf al-Ifadha ve Sa’y (Gün 3 / 10. Dhul Hijjah):

Dhul Hijjah’ın 10. gününde Mekke’ye giderek Tawaf al-Ifadha ve Sa’y ritüellerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir, bu hac ritüellerinin ikisi de zorunludur. Bu ritüellerin, Rami, Qurbani ve saç tıraşı veya kestirme işlemlerinden sonra gerçekleştirilmesi önemlidir.

Tawaf ve Sa’y’i tamamladıktan sonra, tüm helal faaliyetlere, evlilik ilişkileri de dahil olmak üzere devam edebilirsiniz. Ancak, Mina’daki çadırlarınıza dönerek hacın kalan ritüellerine devam edersiniz.

Bu dönemde Tawaf alanı kalabalık olabileceğinden, Haram’ın üst katlarını veya çatısını kullanmanız önerilir. Genel olarak gece yarısı daha sakin olduğu için bu ritüelleri gerçekleştirmek için iyi bir zaman olabilir.

Sunnah’ı takip etmeyi ve bu ritüelleri saf ve odaklanmış bir zihinle gerçekleştirmeyi unutmayın.

Rami’nin ikinci günü:

Dhul Hijjah’ın 11. gününde, hac ritüellerine devam ederek şeytan taşlama işlemlerinin ikinci gününe katılırsınız, bu ritüel de şeytan taşlama olarak bilinir.

Bu ritüel, belirli bir sırayla her üç direği de taşlama işlemini içerir. İlk olarak Jamarah al-Ula (küçük direk) ardından Jamarah al-Wusta (ikinci/orta direk) ve son olarak Jamarah al-Aqaba (üçüncü/büyük direk).

İlk ve ikinci Jamarat’ı taşladıktan sonra yüzünüzü Kabe’ye dönerek Du’a yapmanız gerekmektedir. Her bir direğe ardışık olarak yedi adet taş atmalı ve Takbir getirmelisiniz. Birkaç taş kaybetme durumunda yedek taşlarınızın olmasına dikkat edin.

Mina’da bir gece geçirin:

İkinci Rami’yi tamamladıktan sonra, geriye kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için Mina’da bir gece geçirin ve ibadetle meşgul olun.

Geri dönerek Mina’daki çadırınıza dönün ve günün ve gecenin geri kalanını namaz ve tefekkürle geçirin. Bu, bu kutsal mekanın ruhani anlamına tam anlamıyla dalmak için size olanak sağlar.

Üçüncü günün rami’si:

Rami’nin üçüncü gününde, Zilhicce ayının 12. gününün öğleden sonra, önceki günkü süreci tekrarlayarak son set taşlarınızla (21 adet) aynı ritüeli gerçekleştirin. Bu ritüel, hacın temel bir parçasıdır ve şeytana taş atmayı ve kötülüğü reddetmeyi sembolize eder.

Bu geleneği takip ederek, imana olan bağlılığınızı yenilersiniz ve Allah ile olan bağınızı güçlendirirsiniz.

Tavaf al-Veda (Veda Tavafı):

Tavaf al-Veda’yı (Veda Tavafı) gerçekleştirmek, hacın tamamlanması ve Mekke’nin terk edilmesi öncesindeki son adımdır. Hanefiler, Şafiiler ve Hanbeliler için zorunlu bir ritüeldir ve Malikiler için ise tavsiye edilen bir Sünnedir.

Bu Tavaf, Haram sınırlarını terk etmeden önce tamamlanmalıdır ve geçerli bir mazereti olmadan tamamlanmaması İslam’da haram kabul edilir.

İbn Abbas (RA) geleneğine göre, Tavaf al-Veda, adet gören kadınlar hariç, Mekke’yi terk etmeden önce hacıların yapması gereken son eylem olmalıdır ve adet gören kadınlar bu zorunluluktan muaf tutulmuştur.

Tavaf al-Veda sırasında yedi tur Tavaf tamamlar, iki rekât namaz kılar ve Zamzam suyu içersiniz. Diğer ritüellerin aksine, bu Tavaf tamamlandıktan sonra Sa’y veya saç tıraşı yapılmaz.

Bu görevi yerine getirerek, Allah’a olan bağlılığınızı ve imana olan bağlılığınızı gösterirsiniz.

Hac Mabrook! Hacınızı tamamladınız!

Bu kılavuzu takip ederek, Hac yolculuğunuzu kolay, konforlu ve tamamen ruhani fayda sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Hac sırasında kadınlar için kurallar:

 • Geçerli bir hac için şartlar:

Hac dahil ibadetin geçerliliği ve kabulü için, kadınların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri son derece önemlidir:

Allah’a karşı samimiyet

Allah’a karşı samimiyet, geçerli bir ibadetin temel bir gereğidir. Kadınlar niyetlerinde samimi olmalı ve gösterişten kaçınmalıdır, çünkü ibadeti başkalarına göstermek, iyi niyetleri geçersiz kılar ve cezalandırmaya yol açabilir.

Sünneti takip etme

Hz. Muhammed’in (aleyhisselatu vesselam) öğretilerine ve uygulamalarına uymak, herhangi bir dini uygulamanın geçerliliği ve kabulü için hayati öneme sahiptir. Kadınlar, Kur’an ve Sünnet’ten güvenilir kaynakları ve kitapları inceleyerek hac kurallarına dair sağlam delillere dayanarak bilgi sahibi olmalıdır.

Şirk ve günah’tan kaçınma

Kadınlar, Allah’a ortak koşma anlamına gelen büyük ve küçük şirki önlemek için dikkatli olmalıdır. Şirk işlemek, iyi niyetli amelleri geçersiz kılar ve kişileri cezalandırmaya maruz bırakır. Ayrıca, cezalandırmaya neden olabilecek günahkar davranışlardan kaçınmalıdırlar.

 • Hac için mahram ile seyahat etme:

Kadınların, mahremi olmadan hac veya başka bir amaçla seyahat etmelerine izin verilmez. (Mahram: kadının sürekli olarak evlilik yapması yasak olan erkek akrabasıdır; kan bağı, süt akrabalığı veya evlilik bağı nedeniyle).

Hz. Muhammed (aleyhisselatu vesselam), kadınların mahremsiz seyahat etmelerine izin verilmediğini açıkça belirtmiştir. Bu şart, kadınlar için hacın bir zorunluluğu için gereken şartlardan biridir. Bir kadının hac yapmak için kendisine refakat edecek bir mahramı olmadığı durumda hac yapması zorunlu değildir.

Suudi Arabistan Tarihi Bir Karar Aldı: Kadınlar “mahram” olmadan hac ve umre yapabilirler

Suudi Arabistan, kadınların bir erkek veli veya “mahram”ın varlığı olmaksızın hac ve umre ibadetlerine katılmalarına izin vererek çığır açan bir karar aldı. Daha önce kadınların büyük gruplar halinde hac veya umre yapmalarına istisnalar verilmiş olsa da, bu yeni karar tamamen bir erkek veli gerekliliğini kaldırmaktadır.

Geleneksel olarak, Suudi din adamları kadınların hac ve umre ibadetlerinde bir mahrama sahip olmaları gerektiğini iddia ettiler. Ancak, geniş İslam dünyasındaki alimler, kadınların katılımı için mahram gerekliliğini tartışmaktadır.

Suudi Arabistan’ın bu tarihi kararı, kadınların bu kutsal seyahatlere bağımsız olarak katılma fırsatlarını açmakta ve Müslüman toplumunda daha fazla kapsayıcılığı ve güçlenmeyi teşvik etmektedir.

 • Kıyafet kuralları ve ihram:

Ihram durumuna (ritüel kutsallık durumu) girerken, kadınların kıyafetleriyle ilgili bazı düşünceleri vardır:

Kıyafet seçimi

Kadınlar, mütevazılık kurallarına uydukları sürece ihramda herhangi bir renkte, hatta siyah renkte kıyafet giyebilirler. Dikkat çeken sıkı, şeffaf, kısa, ince veya aşırı süslü kıyafetler gibi ilgi çeken kıyafetlerden kaçınmalıdırlar.

Ayrıca, erkeklerin veya inkar edenlerin giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetlerden de kaçınmalıdırlar. İhramda kadınların giymesi gereken yeşil veya beyaz gibi belirli bir rengin seçimi, herhangi bir sağlam kanıt tarafından desteklenmemekte ve yenilik (bid’ah) olarak kabul edilmelidir.

Parfüm yasağı

Ihramda kadınların vücutlarına veya kıyafetlerine herhangi bir parfüm sürmeleri kesinlikle yasaktır.

Saç ve tırnak bakımı

Ihram sırasında kadınlar, saçlarını veya vücutlarındaki herhangi bir şekilde kesmek veya tıraş etmek de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde saç çıkarmaktan kaçınmalıdırlar. Tırnak kesmek de yasaktır.

Yüz örtüsü, eldivenler ve yüzün açılması

Yüz örtüsü (burka veya niqab) ve eldivenler, ihramdaki kadınlar için Hz. Muhammed (aleyhisselatu vesselam) tarafından yasaklanmıştır. Bu eşyaların ihramda yasak olduğu bahanesiyle yüzün ve ellerin non-mahram erkeklere açılması geçerli değildir.

Bunun yerine kadınlar, yüzlerini ve ellerini kıyafetleri veya başörtüleriyle kapatabilirler. Tarihi kaynaklar, ihramda kadınların yüzlerini erkek binicilerin yanında jilbablarıyla örttüklerini ve geçtikten sonra tekrar açtıklarını anlatır.

Türbanlar ve iğneler

Bazı kadınlar, ihram sırasında khimar veya jilbab’ın yüzlerine temas etmemesi gerektiğine yanlışlıkla inanır. Ancak bu yanlış anlama gereksiz rahatsızlığa neden olur. Kadının ihramda yüzünü kapatan örtülerin tamamen kabul edilebilir olduğu bir gerçektir.

Süs ve örtünme

Ihram sırasında kadınlar gömlekler, pantolonlar, çoraplar, altın bilezikler, yüzükler, saatler ve diğer izin verilen eşyaları giyebilirler. Ancak kadınlar, hac sırasında ve diğer her zamanlarda non-mahram erkeklerin yanında süslerini örtmeleri önemlidir.

Bescheidenlik ve uygun kıyafet

Herhangi bir vücut bölümünün, özellikle erkeklerin bulunduğu ortamlarda, özellikle kamusal abdest alım alanlarında ortaya çıkmasından kaçının. Bazı kadınlar erkeklerin varlığını görmezden gelir ve yüzlerini, kollarını, baldırlarını ve hatta başörtülerini açarlar, bu da haram eylemlere yol açar. Bu tür davranışlar büyük bir fitne oluşturabilir ve kesinlikle yasaktır.

 • Menstruasyon:

Bazı kadınlar yanlış bir şekilde menstruasyonun ihrama girmelerini engellediğine inanırlar. Ancak, menstruasyon, tawaf (Kabe etrafında dönme) dışında bir kadının ihrama girmesini engellemez.

Bir kadın, menstruasyonu sona erene kadar ihrama girmeli ve hacın diğer tüm ritüellerini yerine getirmeli, tawaf’ı ertelenmelidir. Bu yanlış anlama sonucunda, belirlenen miqat’ta ihrama girmeyi ihmal etmek, kadının miqat’a geri dönüp orada ihrama girmesini gerektirir.

Bu görevi ihmal etmek, kadının bir kurban sunmasını gerektirir.

Menstruasyon ve Sa’i

Bir kadın tawaf’ı tamamladıktan sonra ancak sa’i yapmadan önce menstruasyon geçiriyorsa, menstruasyonuna bakılmaksızın diğer ritüellere devam etmeli ve sa’i yapmalıdır. Sa’i için tahara (temizlik) elde etme şartı olmadığını belirtmek önemlidir.

Hac ritüelleri için menstruasyonun ertelenmesi

Kadınların Hac ritüellerini gerçekleştirmelerine izin vermek için, sağlıklarına zarar vermeyen bir şekilde menstruasyonlarını ertelemek için ilaç kullanmalarına izin verilir.

Menstruasyon dönemindeki kadınlar için du’a ve Kur’an’ın okunması

Menstruasyon döneminde olan bir kadın, şeriat’a uygun olarak yazılmış du’a ve zikir kitaplarını, hatta Kur’an ayetlerini içerenleri okuyabilir. Ayrıca, Mushaf’a dokunmadan Kur’an’ı okumasına da izin verilir.

Menstruasyon dönemindeki kadınlardan veda tawafı yapmalarının muaf tutulması

Menstruasyon veya doğum sonrası kanaması yaşayan kadınlar, veda tawafı yapmaktan muaf tutulmuşlardır. Bu, şeriata uygun bir muafiyettir. Menstruasyon dönemindeki kadınlar, veda tawafını tamamlamasalar bile ailelerine dönebilir ve bu izin ve nimet için Allah’a şükranlarını sunmalıdır.

Kadınların Talbiyah’ı okuma yönergeleri

Kadınların Talbiyah’ı sadece kendileri ve yakındaki kadınlar duyabilecek şekilde sessizce okumaları tavsiye edilir. Bu önlem, non-mahrem erkeklerin dikkatini çekmeyi ve herhangi bir baştan çıkarma (fitne) olasılığını önlemeyi amaçlar.

Talbiyah’ın okunması için zaman, Hac için ihrama girdikten sonra başlar ve Kurban Günü’nde Cemrat al-‘Aqabah’a taş atılana kadar devam eder.

 • Hac ritueleri sırasında erkeklerle buluşmaya karşı dikkatli olun:

Hac ritüellerinin tamamında, özellikle tawaf sırasında, Siyah Taş ile buluşma ve Yemen Köşesi, sa’i ve Cemarat taşlama sırasında yoğun kalabalıklardan kaçınmak için dikkatli olun. Daha az yoğun saatleri tercih edin.

Umm al-Muminin Aisha (Allah ondan razı olsun), tawaf sırasında erkeklerden uzak bir noktada tawaf yapmış ve yoğun dönemlerde Siyah Taş veya Yemen Köşesi’ne dokunmamıştır.

 • Tawaf ve sa’i sırasında kadınlar için farklı uygulamalar:

Kadınlar tawaf sırasında hızlı yürümek (raml) veya sa’i sırasında koşmak (rakd) zorunda değildir. Raml, tawaf’ın ilk üç turunda hızlı yürümeyi ifade ederken, rakd ise her sa’i turunda iki yeşil işaret arasında koşmayı içerir. Bu eylemler, özellikle erkekler için tavsiye edilen bir Sünnet olarak özeldir.

 • Tawaf ve sa’i sırasında tavsiye edilen du’alar:

Yenilikçi duaları içeren küçük bir kitaba dikkat edin. Tawaf ve sa’i sırasında istenilen şekilde dua etmek, bu hayatta ve Ahirette en iyi sonuçları elde etmek amacıyla daha iyidir. Du’anın Peygamber (Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun) tarafından aktarıldığı durumda daha fazla sevap bulunur.

 • Muzdalifah’ı terk etme ve taşlama ritüellerini ertelemek:

Kadınlar, özellikle zayıf olanlar, tan yeri ağarmadan önce Muzdalifah’tan ayrılabilir, bu, Hz. Muhammed’in (Allah’ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun) örneğini takip etmektir. Bu uygulama, Cemarat al-Aqabah’ı taşlama fırsatını kalabalık henüz oluşmadan önce gerçekleştirmeyi sağlar. Kadınlar için kalabalık bir tehlike oluşturuyorsa, Jamrah taşlamayı geceye ertelemek mümkündür.

 • Taşlama ritüellerinin tamamlanması:

Benzer bir esneklik, Tashriq günlerinde Jamarat’ı taşlama için de geçerlidir. Kadınlar, öğleden sonra (Asr) namazından sonra kalabalık önemli ölçüde azaldığında taşlayabilirler. Bu mümkün değilse, taşlamayı geceye ertelemek mümkündür.

 • İntimlik kısıtlamaları ve ihramdan çıkış:

Bir kadının ihramdan tamamen çıkıncaya kadar cinsel ilişki yaşaması veya özel aktivitelerde bulunması yasaktır. İhramdan tamamen çıkmak için üç adım gereklidir:

 • Jamarat al-‘Aqabah’ı yedi taşla taşlamak.
 • Saçları, uçlarından yaklaşık olarak 2 santimetre keserek düzeltmek.
 • Hac tawafını (tawaf al-ifadah) gerçekleştirmek.

Bu üç adım tamamlandığında, ihram sırasında uygulanan tüm kısıtlamalar, cinsel ilişki dahil olmak üzere kaldırılır. Eğer sadece bu üç adımdan ikisi gerçekleştirilirse, bir kadın cinsel ilişki dışındaki tüm aktivitelere katılabilir.

 • Saç kesimi sırasında edepli davranma:

Saç keserken bir kadının saçını mahrem olmayan erkeklere göstermesi yasaktır. Bu durum, kadınların saçlarını Mas’a’da (sa’i’nin gerçekleştirildiği yer) kestikleri durumları da kapsar. Saç, “avret” olarak kabul edilir ve mahrem olmayan erkeklere gösterilmemelidir.

 • Uyku düzenleri ve edepli davranma:

Erkeklerin bulunduğu ortamlarda uyumaktan kaçının. Hac sırasında kadınların, çadırlar veya gizlilik olmadan sokaklarda, kaldırımlarda, yükseltilmiş köprülerin altında veya Masjid al-Khif’te uyumaya sığındığı yaygındır. Bu tür uygulamalar, onları erkeklere veya erkeklere yakın mesafelere maruz bırakır ve durdurulması gereken önemli bir zarar oluşturur.

Bu kurallara ve yönergeleri takip ederek, kadınlar tatmin edici ve kabul edilen bir hac deneyimi sağlayabilir ve Hz. Muhammed (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) tarafından vaat edilen ödülleri elde edebilirler.

Hac 2024 kaydı

Nusuk Hajj platformu (nusuk.hajj.sa), Mekke ziyareti için yeni kurallara göre Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan gelen hacılar için doğrudan bir süreç sunmaktadır.

Nusuk Hajj web sitesindeki bilgilere göre, 2024 yılında hac hizmeti sunmak için bakanlık tarafından onaylanan tek platformdur. Bu platform, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Müslümanların hac seyahatlerini gerçekleştirmek istedikleri benzersiz bir manevi deneyim yaşamaları için kurulmuştur.

“Nusuk Hajj” nedir? Hac için en iyi seyahat acentesi:

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından onaylanan resmi hac hizmetleri platformu olan “Nusuk Hajj” kullanmanın avantajlarını keşfedin. Bu platform, hacıların uçuşlar, konaklama, yemek ve ulaşım gibi temel görevleri yöneterek hac seyahatini kolaylaştırmaktadır.

Platform ayrıca tur rehberlerinin yardımıyla hac sırasında kapsamlı rehberlik ve destek sunmaktadır. Başvuru sahipleri ve beraberindeki kişiler kayıt olabilir ve hizmetlerle ilgili güncellemeler hakkında bildirimler alabilirler.

Not: Platformda kayıt olmak, vizeyi garanti etmez, vize onayı bakanlığın onayına bağlı olacaktır. Platform, güvenli ödeme yöntemleri sunmakta ve vize çıkarmak için gereken tüm belgelerin doğrulamasını sağlamaktadır.

Hac ve Umre Bakanlığı tarafından duyurulacak olan paket detayları, ödeme seçenekleri, vize ve ulaşım hizmetleri hakkında daha fazla güncelleme için takipte kalın. Bu yılın yaklaşık 26 Haziran’ından itibaren “Nusuk Hajj” platformunu kullanarak manevi hac yolculuğunuza hazırlanın.

Nusuk üzerinden kim kayıt olabilir?

Sorunsuz bir hac hizmeti için resmi “Nusuk Hajj” platformuna kaydolmak için uygun olup olmadığınızı keşfedin. Aşağıdaki 58 ülkenin vatandaşları veya sakinleri doğrudan platform üzerinden kayıt olabilir:

Arjantin, Fransa, Panama, Avustralya, Paraguay, Avusturya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Peru, Belçika, Polonya, Bolivya, Grönland, Portekiz, Réunion, Brezilya, Guatemala, Guyana, Bulgaristan, Romanya, Kanada, Haiti, Sırbistan, Şili, Macaristan, İspanya, Surinam, Kolombiya, İzlanda, Kosta Rika, İrlanda, İsveç, Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Jamaika, Küba, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Malta, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Uruguay, Ekvador, Yeni Zelanda, Venezuela, El Salvador, Nikaragua, Finlandiya ve Norveç.

Eğer ülkeniz listede yer almıyorsa, hala bu bağlantı üzerinden İslam ülkelerindeki hac görevleri ile gelen hacılar için platforma kaydolabilirsiniz: https://ehaj.haj.gov.sa/EH/.

Nusuk hac platformuna kaydolmak için adım adım süreç:

“Nusuk Hajj” platformuna kaydolma sürecini bu basit adımlarla öğrenin:

 • https://hajj.nusuk.sa/ adresine gidin ve “hesap oluştur” seçeneğine tıklayın.
 • Açılır menüden uyruğunuzu ve ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin. Kayıt sadece uygun ülkelerin vatandaşları veya sakinleri için açıktır.
 • İngilizce tam adınızı (Arapça isteğe bağlı olarak) girin.
 • Doğum tarihinizi ekleyin.
 • Cinsiyetinizi seçin.
 • E-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı girin.
 • Güvenli bir şifre oluşturun.
 • Kaydet düğmesine basmadan önce genel şartları okuyun ve kabul edin.
 • Kaydolduktan sonra bir onay e-postası alacak ve 2024 Hac hakkında düzenli güncellemeler alacaksınız.

Kayıt süreciyle ilgili sorularınız veya sorunlarınız varsa, Nusuk destek ekibi 00966920031201 numaralı iletişim merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermektedir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Hac için hazırlık yapmak için detaylı bir kontrol listesine göz atın.

Yaş sınırlaması olmayacak ve kapasite artırılacak:

Suudi Arabistan, Covid salgını öncesi katılım seviyesine (yaklaşık 2.5 milyon) dönüş yaparak hacı sayısındaki kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

Ayrıca, daha geniş bir katılımcı yelpazesini desteklemek için Hac hacılarına yaş sınırlaması getirilmeyecektir. Bu gelişme Suudi Basın Ajansı tarafından bildirilmiş olup 2024 Hac hazırlıkları için önemli bir kilometre taşı niteliği taşımaktadır.

Bu nedenle, 65 yaş üzerindeki insanlar da 2024 Hac’ına katılabilir.

Sonuç olarak, bilgi ve hikmet Allah’ın elindedir.

Veelgestelde vragen

Mekke’ye yapılan yıllık İslam hacı, İslam takvimindeki Dhul Hijjah ayında gerçekleşir. Bu, İslam takviminin onikinci ayıdır. Hac, Dhul Hijjah’ın 8. gününde başlar ve Dhul Hijjah’ın 13. gününe kadar sürer. 2024 yılı için hac ziyareti, Miladi takvimde 16 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar gerçekleşecektir.

Hac süresi beş ila altı gün arasındadır ve İslam takvimine göre Zilhicce’nin 8. gününden başlayıp 12. veya 13. gününe kadar devam eder. Kurban Bayramı’nın kutlanması ise yeni hilalin görünmesiyle başlar ve dört gün sürer.

Hac her yıl aynı tarihlerde gerçekleşir. Hac, Zilhicce’nin 8. gününden 12. veya 13. gününe kadar, hilalin görünümüne bağlı olarak gerçekleştirilir.

Hac, modern Suudi Arabistan’da, özellikle Mekke şehrinde gerçekleştirilir. Hac, Mekke’nin yakınındaki çeşitli mekanlarda beş ila altı gün süren ritüellerden oluşur. Bu mekanlar arasında Mina çadır kampı, Arafat Dağı ve Müzdelife bulunur.

Hac, Müslümanlar için önemli bir ibadet olmakla birlikte herkes için zorunlu değildir.

 • Sadece fiziksel ve maddi olarak buna gücü yeten yetişkin Müslümanlar hacı olmakla yükümlüdür. Yaşlılık, hastalık veya zayıflık gibi sebeplerle hacı olma imkânı olmayan kişiler bu yükümlülükten muaf tutulurlar.
 • Çocuklar hacı olmak zorunda değildir, ancak ebeveynleri veya akrabalarıyla birlikte seyahat edebilirler.
 • Ayrıca, borçlu olan Müslümanlar, alacaklılarının onayını aldıkları ve borçlarını ödeyecek imkâna sahip oldukları sürece hacı olabilirler.

Sonuç olarak, Mekke’ye yapılan hac önemli bir ibadet olmakla birlikte kimseye bir yük oluşturmak amacıyla değildir.

Bugünkü anlamda ilk hac, 628 yılında Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanlar tarafından gerçekleştirildi. Hz. Muhammed’e, binlerce yıl önce başlamış olan Hz. İbrahim’in (aleyhisselam) geleneklerini yeniden canlandırma talimatı Allah’tan (cc) geldi.

Müslümanlar kutsal hac yolculuğuna başladıklarında, kendi benzersiz anlam ve amacı olan 19 adet ritüeli tamamlamaları gerekmektedir. Hac adımlarına daha yakından bakalım:

 • Hazırlık ve niyet
 • İhram’a girme
 • Tavaf x7
 • Sa’y ve Marva
 • Saç Kesme/Tıraş (Umre sonu)
 • Dinlenme ve namaz
 • İhram’a girme
 • Mina’ya varış
 • Arefe Günü
 • Muzdalife (geceleyin açık gökyüzü altında)
 • Cemre taşlama
 • Kurban kesme
 • Başın tamamen tıraş edilmesi
 • Tavaf-ı İfaza
 • Sei’i
 • Cemre taşlama
 • Mina’da konaklama
 • Cemre taşlama
 • Veda Tavafı

Hac, İslam’ın beş şartından biridir ve her Müslüman için bir yükümlülüktür. Namaz, zekat ve oruç gibi ibadetlerin aksine, hac sadece bir kez hayatta bir defa zorunludur, kişi fiziksel, duygusal ve maddi olarak buna muktedir olduğu sürece. Bununla birlikte, Müslümanlar bunu yapma imkanına sahip olduklarında hacı olmayı birden fazla kez gerçekleştirebilirler.

Hac yolculuğuna çıkmak büyük bir sabır, anlayış ve dayanıklılık gerektirir ve manevi, duygusal ve fiziksel açıdan zorlayıcı olabilir.

Ancak bu kutsal vesilelik, Müslümanlara Allah’a (cc) daha da yaklaşma fırsatı sunan eşsiz ve eşsiz bir imkandır. Dünya genelinde birçok Müslüman, hayatlarını hac yapma imkanını elde etme çabasıyla geçirmektedir.

Her yıl milyonlarca Müslüman, Hac ibadetini gerçekleştirmek için uçak, deniz ve karayoluyla Mekke’ye, Suudi Arabistan’a seyahat eder. Hac’a katılan kişi sayısı her yıl değişmekle birlikte, tahmini olarak yılda yaklaşık 2-3 milyon kişi hacı olmaktadır.

Aşağıda, önceki yıllarda Hac’a katılan insan sayısının bir özetini bulacaksınız:

2018: Hac’a 2,3 milyondan fazla kişi katıldı.

2019: Hac’a 2,5 milyondan fazla kişi katıldı.

2020: COVID-19 pandemisi nedeniyle Hac ibadeti, Suudi Arabistan’ın sınırları içinde yaşayan 160 farklı ülkeden 1000 hacıyla sınırlı tutuldu.

2021: COVID-19 pandemisi nedeniyle Suudi Arabistan, Hac’a katılımcı sayısını sınırladı. 2021’de sadece tamamen aşılanmış ve krallığın vatandaşı veya sakinleri olan 60.000 kişi hacı olmaya izin verildi.

2022: Hac ibadeti corona sonrasında tekrar başladı, ancak sadece 0,9 milyon kişi hacı olmaya izin verildi.

Hac, dünya çapında Müslümanlar için hayatlarında en az bir kez ulaşmak istedikleri benzersiz ve derin bir deneyimdir. Hac’ı gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, seyahate tamamen hazırlıklı olmanız önemlidir. Hac ritüelleri ve adımları hakkında daha fazla bilgi edinin ve bu hayat değiştiren deneyimi en iyi şekilde değerlendirin.

Hac ve Umre, İslam’da her ikisi de önemli hac ziyaretleridir ve benzer ritüeller ve geleneklere sahiptir. Bununla birlikte, ikisi arasında bazı önemli farklılıklar vardır. En önemli farklardan biri, hacın İslam’ın beşinci şartı olarak kabul edilmesi ve uygun her Müslüman için zorunlu olmasıdır, oysa Umre gönüllü bir hac ziyareti olarak kabul edilir.

İşte Hac ve Umre arasındaki bazı farklılıklar:

 • Hac, İslam takvimine göre Zilhicce ayında, özellikle 8. ve 12. veya 13. günler arasında yapılabilirken, Umre yılın herhangi bir zamanında gerçekleştirilebilir.
 • Hac tamamlanması beş ila altı gün sürerken, Umre sadece birkaç saat veya bir gün içinde tamamlanabilir.
 • Hac sırasında tamamlanması gereken 18 belirli adım bulunurken, Umre daha az ritüele sahiptir ve Hac’ın daha kısa, daha basit bir versiyonu olarak kabul edilir.

Günümüzde, özellikle Covid-19 pandemisinden sonra, hac fiyatları oldukça yüksektir. Nusuk aracılığıyla seyahat ederseniz, tercihlerinize ve süreye bağlı olarak hac paketleri 10.000 avrodan başlar. Bu sadece Hollanda’da değil, Belçika, Almanya, Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinde de pahalıdır.

Hac, hayatında en az bir kez gerçekleştirilmesi tavsiye edilen bir ibadettir, ancak gerekli tüm şartlar sağlandığında. Bu zorunluluk Kur’an’dan kaynaklanır ve maddi olarak muktedir olan ve fiziksel olarak buna muktedir olanların Mekke’ye hacca gitmeleri gerektiğini belirtir.

Müslümanlar birden fazla kez hac yapabilir, ancak dini zorunluluk tek bir hac ile yerine getirilebilir. Birden fazla hac ibadeti ekstra faydalar sağlayabilir. Her hac deneyimi kişisel bir iç gözlem, inancın yenilenmesi ve ilahiyle daha derin bir bağlantı imkanı sunar.

Tekrarlayan hac seyahatleri bireylere manevi bağlarını güçlendirme ve İslam’ın öğretilerine daha geniş bir bakış açısı kazanma imkanı sunar.

İslam’ın Beş Şartından biri olan hac ibadeti, uygun olan tüm Müslümanlar için kutsal bir görevdir. Düzgün ve anlamlı bir deneyim sağlamak için aşağıdaki kriterler yerine getirilmelidir:

Müslüman olmak: Sadece İslam dinini takip edenler için zorunludur. Müslümanlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde yaşamlarının bir döneminde en az bir kez yerine getirmeleri teşvik edilen dini bir görevdir.

Sağlıklı akla ve erginliğe sahip olmak: Hac ibadetini gerçekleştirmenin bir diğer şartı, sağlıklı bir akla ve erginlik çağına ulaşmaktır. Bu derin manevi yolculuğa girişmek için zihinsel istikrar ve bağımsız karar alma yeteneği önemlidir.

Özgürlük: Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen bireylerin bunu yasal ve mali açıdan özgür olmaları gerekir. Bu dini görevi yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir yasal kısıtlama altında olmamalıdırlar. Ayrıca hac masraflarını karşılamak için gerekli mali kaynaklara sahip olmalıdırlar.

Fiziksel kapasite: Hac ibadeti, fiziksel olarak yorucu olabilen çeşitli ritüeller ve etkinlikler içerdiği için önemli bir fiziksel dayanıklılık gerektirir. Hacıların iyi bir sağlık durumunda olmaları ve fiziksel olarak formda olmaları, uzun mesafeler yürümeyi, tepeleri tırmanmayı ve uzun süre ayakta durmayı içeren yolculuğu yapabilmeleri için önemlidir.

Hac ibadetinin tarihi, ritüellerinin İslam peygamberi döneminde ortaya çıktığı 4.000 yılı aşkın bir süreye uzanmaktadır. Hac’ın nasıl ortaya çıktığını anlamak için, onun kökenini şekillendiren eski olaylara dalmamız gerekmektedir.

M.Ö. 2000 civarında, İslam geleneğinde saygı gören bir figür olan İbrahim, Tanrı’dan bir ilahi emir aldı. Eşi Hajera (Hager) ve küçük oğulları İsmail’i çorak çölde bırakması emredildi.

Susuzluk ve açlıkla boğuşan Hajera, çocuğu için yiyecek arayışında Safa ve Marwa tepeleri arasında umutsuzca koştu. Bu zorlu durum sırasında kurtuluş için canhıraşca dua etti.

Hajera’nın yalvarışına cevap olarak, Zamzam kuyusu olarak bilinen taze bir su kaynağı mucizevi bir şekilde ortaya çıktı. Bu olay, hac ibadetinin tarihinde kritik bir an olarak kabul edilir.

Zamanla İbrahim ailesine geri döndü ve Tanrı’dan başka bir ilahi emir aldı. Putun bulunduğu yere Kaaba adını alacak bir anıt inşa etmesi emredildi. Bu kutsal yapı, Tanrı’ya olan inançlarını güçlendirmek isteyen insanlar için merkezi bir nokta olarak hizmet edecekti.

Kaaba’nın varlığı ve hayat veren suyun bulunmasıyla Mekke şehri gelişti ve canlı ve refah dolu bir merkez haline geldi. Ancak zamanla Kaaba’nın temizliği bozuldu ve putperestlik ve çoktanrıcılık dini uygulamalarının gerçekleştiği bir yer haline geldi.

630 yılında peygamber, takipçileriyle birlikte Medine’den Mekke’ye bir yolculuk yaptı. Amacı, Kaaba’nın tektanrıcılık özünü yeniden sağlamak ve putperestliği ortadan kaldırmaktı. Peygamber, bu amacı başarmayı ve mekanı tek Tanrı’ya ibadet için geri almayı başardı.

İki yıl sonra, tarihi bir olayda peygamber kendisi ilk İslam hacını gerçekleştirdi. Bu hac ibadeti, gelecek nesillerin hac ibadetini gerçekleştirirken izleyecekleri ritüelleri ve uygulamaları açıkladı.

Bir kadının farz olan Hac ibadeti için kocasından izin istemesi tavsiye edilir. Ancak eğer koca izin vermeyi reddederse, kadın yine de Hac ibadetini gerçekleştirebilir, çünkü bir koca, eşini bu farz ibadeti yerine getirmesinden alıkoymamalıdır.

İslam öğretisine göre, birinin emri Allah’a karşı isyanı gerektiriyorsa, ona itaat etmek yasaktır. Bu nedenle kadınlar farz olan Hac ibadetini gerçekleştirmeye öncelik vermeli ve gerekliliklerine uyduklarından emin olmalıdır.

İslam’da, kutsal Hac yolculuğunu tamamlama ayrıcalığına sahip olan birey bir “Hacı” olarak adlandırılır, ancak bu zorunlu değildir.

Ancak önemli bir nokta olarak belirtmek gerekir ki “Hacı” unvanının övünmek amacıyla kullanılmaması gerekmektedir. Saygılı bir şekilde ve samimi niyetlerle kullanılmalıdır.

Özetlemek gerekirse, Hac ibadetini tamamlayan bir kadın “Hacca” olarak adlandırılırken, bir erkek bedevetin gerekliliğini yerine getirmişse “Hacı” olarak adlandırılır.

Hac’ın önemli bir yönlerinden biri, hacıların dünyevi güzellik formlarından, parfüm ve diğer süslemelerden uzak durmalarıdır, çünkü bu alçakgönüllülük ve eşitlik özüyle çelişmektedir.

Duş almak mümkün olmakla birlikte, Hac sırasında parfüm kullanımı ise izin verilmemektedir, çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V) parfüm sürmüş olanları yıkamalarını emretmiştir.

Ancak bilerek parfüm veya kolonya kullanan biri, yasağı bilmekte olmasına rağmen Fidye vermekle yükümlüdür. Ancak kazara unutup kolonya veya parfüm kullanan birinin Fidye vermesi gerekli değildir.

Bu tür durumlarda Fidye, ya bir koyunun kesilmesi veya altmış ihtiyaç sahibine yemek verilmesi şeklinde olabilir.

Yedinci Tavaf, Hac ibadetinin önemli bir köşe taşıdır. Bu inanç, Hz. Muhammed’in (S.A.V) şu sözünden kaynaklanmaktadır:

“Ritüellerinizi benden alın”,

çünkü kendisi yedi Tavaf yapmıştır.

Namazdaki Rükün’ün önemi gibi, bir Tavaf’ı kaçırmak da, farz Hac ritüellerinin geçerliliğini etkileyebilir. Tavaf sırasında sadece “iyi” konuların konuşulması gerektiği, bu durumun normal namazlardan ayrıldığına değer.

Ancak, İmam Ebu Hanife’nin farklı bir perspektifi vardır ve Tavaf’ın dört defa veya “Eşvat” olarak yapılabilmesini önerir, diğer üç Tavaf’ın ise sünnet olduğunu ve bir kurban gerektirdiğini belirtir.

Bu görüşü dikkate alarak, Hac’ın geçerli olduğunu ancak hala kurbanın yapılması gerektiğini sonuçlandırırım.

Dinî eylemler, özellikle fiziksel eylemler alanında genellikle bireyin bunları bizzat yerine getirmesi gerektiği anlaşılır. Ancak bazı istisnalar vardır, özellikle çocukların ebeveynleri adına bu eylemleri gerçekleştirmeleri için.

Hz. Muhammed (S.A.V) şöyle demiştir:

“Çocuklarınız, kazançlarınızın bir parçasıdır.”

Bu da çocuğun eylemlerinin ebeveynleriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Bir kişinin ölümünden sonra bile, adil bir çocuk, yaşam ve varoluşlarının bir uzantısı gibi hareket eder.

Bir Hadis-i Şerif’te şöyle denir:

“Âdemoğlu öldüğünde, amel işleri sona erer; fakat üç şey müstesna: sürekli sadaka, insanlara fayda sağlayan ilim ve adaletli bir çocuk tarafından yapılan dua.”

Bu nedenle, çocukların ölen babaları adına Hac ibadetini yerine getirmelerine izin verilir. Kendileri bunu yerine getiremiyorlarsa, bu yükümlülüğü başka birisine devredebilirler.

Bunun bir örneği, bir kadının Hz. Muhammed (S.A.V)’e bir sorunla gelmesiyle ortaya çıkar. Yaşlı babası Hac yolculuğunu yapacak durumda değildi ve bu yükümlülüğü yerine getiremeden ölmüştü. Kadın, onun adına Hac ibadetini yerine getirmesi gerekip gerekmediğini sordu.

Hz. Muhammed (S.A.V) olumlu yanıt vererek şöyle dedi:

“Evet, onun için Hac yap.”

Hac sırasında ihram halinde cinsel ilişki konusu, farklı alimlerin farklı hükümlerine yol açar.

Ali, Umar ve Ebu Hureyre’ye göre, Hac sırasında cinsel ilişkiye giren kişiler Hac’ı tamamlamalı, ancak bir sonraki yıl tekrar Hac yapmalı ve bir kurban hayvanı kesmelidirler.

Abu Al-‘Abbas At-Tabari ise farklı bir perspektif sunar ve bir muhrim (ihram halinde olan kişi) eşine ilk tahallül’den önce, ‘Arafah’tan önce veya sonra cinsel ilişkiye girerse, Hac’ı geçersiz kılar.

Yine de kişi, Hac’ın diğer ritüellerine devam etmeli ve bir sonraki yıl tekrar Hac yapmalı ve bir deve kurban etmelidir.

Eş de ihram halinde ise ve eylemi kabul ediyorsa, Hac’ı yapmaya devam etmeli, bir sonraki yıl telafi Hac’ını tamamlamalı ve çoğu alimin önerdiği gibi bir kurban kesmelidir.

Ash-Shafi’i’nin ünlü görüşü, Sharh Al-Sunnah yorumunda bulunan görüşüne göre, bir kişinin Hac sırasında bir gün cinsel ilişki yapması durumunda bir ceza alması gerektiğini belirtir. Önceki eylemin tekrarlanmasını önlemek için çiftin telafi Hac’ında samimiyet ilişkilerinden kaçınması önerilir (Ahmed ve Malik’e göre zorunlu).

Kişi bir deveyi kurban kesmeye maddi olarak karşılayamazsa, bir sığır kurban edilebilir ve bu da mümkün değilse, yedi koyun kurban edilebilir. Hatta bu bile mümkün değilse, devenin değeri tahmin edilerek eşit bir miktar yiyecek yoksul ve muhtaçlara dağıtılabilir, her bir kişiye bir mud (544 gram) verilebilir. Bu da mümkün değilse, her bir mud için oruç tutmak uygun bir alternatif olabilir.

Muhrim’in, ‘Arafah Günü’nden önce cinsel ilişkiye girmesi durumunda Hac’ı geçersiz hale getireceği, bir koyun veya dişi bir devenin yedeklenmesini gerektirdiği belirtilmelidir. Ancak eylem ‘Arafah Günü’nden sonra gerçekleşirse, Hac geçerli kalır, ancak kişi bir deveyi kurban etmelidir.

Hac ile ‘Umrah’ı birleştiren qarin hacılar için, aynı kurallar geçerlidir, telafi qarin Hac’ı yapmalı ve bir kurban kesmelidirler.

Çoğu alim, ihram’ın ilk kesintisinden sonra (Mina’da direklere taş atmanın ve başı tıraş etmenin ardından) cinsel ilişkinin Hac’ı geçersiz kılmadığı ve Hac’ın tekrarlanmasını gerektirmediği konusunda hemfikirdir.

Ancak bazı alimler, Hac’ın telafi edilmesi ve bir kurban kesilmesi gerektiğini düşünmektedir. Hangi hayvanın kurban edilmesi gerektiği konusunda da farklı görüşler vardır, bir koyundan deveye kadar değişmektedir.

Şafiî okuluna göre, ıslak bir rüya veya düşüncelerden veya görsel uyarılardan kaynaklanan boşalmalar sonucunda bir muhrim bir ceza almaz. Ancak bir kişi eşini cinsel arzularla öper veya dokunursa, boşalsın veya boşalmasın, bir koyun kesmesi gerekmektedir.

İbn Abbas, böyle kişilere bir ceza verilmesi gerektiğini ve bir koyun kesmeleri gerektiğini düşünmektedir. Bir adam, İbn Abbas’a ihram halinde olduğu sırada makyajlı bir kadınla karşılaştıktan sonra istem dışı olarak boşaldığında, İbn Abbas güldü ve kişinin arzulu olduğunu ancak bir koyun kesmeleri gerektiğini ve Hac’ın tamamlanmış sayılacağını söyledi.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir