İslam'da itikaf'ın hikmetini ve önemini keşfedin

Itikaf, bir kişinin zamanını sadece Allah’a (Celil ve Subhanehu) ibadet etmeye adamak amacıyla bir camide veya evinde izole olma spiritüel bir uygulamadır. Bu eylem, İslam’da son derece erdemli olarak kabul edilir ve Almışgüçlü ile olan bağı derinleştirmenin bir yolu olarak görülür.

İtikaf, Allah’a (SWT) bağlanmanın ve imanını derinleştirmenin güçlü bir yoludur. Müslümanlar, Peygamber Muhammed’in ﷺ direktiflerini ve önerilerini takip ederek, bu uygulamanın manevi meyvelerini toplayabilir ve Yaratıcılarına daha da yaklaşabilirler.

Bu, Ramadan’ın son on günü boyunca bir kişinin camide izole olduğu bir spiritüel uygulamadır. Temel amacı, oruç ibadetinin faydalarını güçlendirmek ve önceki Ramadan günlerinde dua ve niyazlara odaklanmakta zorlananlara içsel huzur ve sükunet sağlamaktır.

Bilinen alim İbn Al-Qayyim’in Zad Al-Ma`ad adlı eserine göre, Itikaf’ın temel amacı:

 • Allah ile kalbi birleştirmek ve içsel huzur ile tarafsızlık elde etmek için. Dünyevi konulara karşı ilgiyi yenmeye ve korku, umut ve endişeyi sevgi ve Allah’ı anma ile değiştirmeye olanak tanır.
 • Her endişeyi Allah’a endişe haline getirir ve her düşünce ve duygu, Onun yakınlığını elde etme ve O’nun lütfunu kazanma isteğiyle karıştırılır.
 • Dünyaya olan bağlılık yerine Allah’a olan bağlılık ortaya çıkar, ve bu, Itikaf’ın yüksek amacıdır, ki bu da Ramazan’ın son on gününün özelliğidir

İtikaf, mezarda hiçbir dost veya yardımcının bulunmayacağı bir düzenlemedir.

Ünlü eseri Hujjatullahi Al-Balighah’ta, Shah Waliullah şöyle iddia eder:

İtikaf, camide yapılmasıyla huzur bulma ve kalbi arındırma yöntemidir. Meleklerle temas kurma, Laylat Al-Qadr’ın (kader gecesi) kutlu huzurunu paylaşma ve ibadet ile meditasyona adanma fırsatı sunar. Bu nedenle Allah, Ramadan’ın son on gününü İtikaf için ayırmış ve bu uygulamayı kulluk eden, erdemli kullarına bir Sünnah olarak belirlemiştir.

Tüm eylemlerin çekirdeği kalptir, Allah’ın Elçisi (sallallahu alayhi wasallam) dediği gibi:

Vücutta, eğer sağlıklı ise, bütün vücut sağlıklı olacaktır; ve eğer bozulmuşsa, bütün vücut bozulacaktır. Bu organ kalptir.

[Bukhari , Muslim]

Bu Hadis’te, kalbin bizim davranışlarımızın çekirdeği olarak konuşuluyor. Bu dünya, birçok cazibe ve imtihanla doludur. Bu, kalbimizin eylemlerini etkileyebilir.

İtikaf, dünyadan bir süre ayrılmamıza ve Allah’a sürekli ibadetimize odaklanmamıza olanak tanır; bize hatırlatır ki burada Allah’ı ibadet etmek ve memnun etmek için bulunuyoruz.

Bu, kalbimizi dünya etrafında dolaşırken doğru ve düz yolda tutmamıza yardımcı olur. İtikaf, bir kişinin Şeytan’ın (şeytani varlıkların) oyunlarına ve cazibelerine karşı kalkanını güçlendirmeye yardımcı olabilir.

İtikaf’ı yaşamak, Peygamber ﷺ’in düzenli bir uygulamasıydı ve müslümanlar büyük ölçüde buna uymuşlardır. Zorunlu olmasa da, fıkıh okullarının hepsi bunun önerilen bir amel olduğunda hemfikirdir.

Hanefi mezhebine göre, bu Müekkedeh Sünnet, yani Peygamber tarafından düzenli olarak uygulanan dini bir pratiktir ve geçerli bir neden olmaksızın ihmal edilmesi tartışmaya açık olabilir. Ayrıca, Kifayah Sünnet’tir, yani birkaç birey uygularsa, herkesin uygulamış gibi kabul edileceği anlamına gelir.

A’isha (Allah ondan razı olsun), Peygamber ﷺ’in Ramadan’ın son on günü boyunca ömrü boyunca düzenli olarak İtikaf yaptığını bildirdi. Onu takiben, hanımları da bu örneği takip etti.

Abu Huraira’nın anlattığı gibi:

Peygamber her yıl Ramazan ayında on gün süreyle İtikaf yapmaya alışkındı ve vefat ettiği yıl, İtikaf’ta yirmi gün boyunca kaldı.

[Sahih Bukhari]
[Bayhaqi]

İslam‘da, belirli bir süre boyunca bir kişinin camide izole olmasıyla gerçekleşen bir manevi uygulamadır. Üç tür Itikaaf bulunmaktadır: Vacip, Sünnet ve Nafile.

Vacip:

Bu, kendilerine bu yükümlülüğü getirenler için zorunludur. Örneğin, bir kişi Allah’a belirli bir dileği yerine getirme sözü verirse, dileği gerçekleştiğinde belirli bir gün sayısı boyunca Itikaaf yapmalıdır. Bu yükümlülük, Itikaaf tamamlandığı ana kadar devam eder.

Sünnet:

Bu, bir kişinin Ramazan’ın son on gününde camide izole olması için önerilen bir uygulamadır. Sünnet Itikaaf’ın minimum süresi üç gün, maksimum süresi ise on gündür.

Nafile:

Bu, gönüllü olarak ve yılın herhangi bir zamanında herhangi bir gün sayısında gerçekleştirilebilir. Nafile Itikaaf için belirli şartlar bulunmamaktadır.

Bir gün Itikaaf’ın bile bir kişiyi cehennemden kurtarabileceğine inanılır. Bu uygulama, Hz. Muhammed’in (sallallahu alayhi wasallam) düzenli olarak uyguladığı bir ibadettir.

Üç tür Itikaaf’ı anlamak, Müslümanların doğru türde izolasyonu seçmelerine ve manevi ödüller kazanmalarına yardımcı olabilir.

Itikaaf’ın ne zaman başlaması gerektiği, bu konudaki görüşlerin farklı olması nedeniyle kişisel tercih meselesidir. Bazı Hadisler, Hz. Muhammed’in (ﷺ) Itikaaf’ı Maghrib namazıyla başlattığını öne sürerken, diğerleri Itikaaf’ın Fajr namazıyla başladığını öne sürmektedir. Bu nedenle, bu, müminin niyetine ve tercihine bağlıdır.

Örneğin, Aisha tarafından rivayet edilen bir Hadis şöyledir:

Allah’ın Elçisi ﷺ Itikaaf yapmak istediğinde, Fecr namazını kılardı ve ardından Itikaaf yerine giderdi.

[Bukari , al-Tirmidhi]

Fecr vaktinden güneşin doğuşuna kadar ve Maghrib vaktinden Isha namazının sonuna kadar Itikaaf durumunda olmak önerilir, ancak zorunlu değildir. Samimi niyetlerle yapıldığında, birkaç saatlik Itikaaf bile manevi açıdan ödüllendirici olabilir.

Sonuç olarak, Itikaaf’ın zamanlaması kişisel bir tercihtir ve müminler niyetlerine ve tercihlerine uymalı, aynı zamanda Allah’ın belirlediği yönergeleri takip etmelidirler.

Itikaf yapmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu rehber, Itikaf’a katılmak isteyen Müslümanlar için gereksinimleri açıklar.

Koşul 1: Müslüman olmak

İlk koşul, katılımcının Müslüman olması gerektiğidir. Ayrıca, ayırt etme yaşına gelmemiş çocuklar Itikaf yapamazlar. Hanefi mezhebine göre bu genellikle erkek çocuklar için yedi yaş, kız çocuklar için ise dokuz yaş civarındadır.

Koşul 2: Sağlıklı akıl

Katılımcılar sağlıklı bir akla sahip olmalı ve rasyonel düşünce ve kararlar alabilmelidir. Uyuşturucu veya alkol etkisi altında olmamalı veya düşünce yeteneklerini etkileyen bir ruhsal hastalığı olmamalıdır.

Koşul 3: Niyet

Katılımcıların sadece Allah rızası için Itikaf yapma niyeti olmalıdır. Niyet temiz olmalı ve Allah’a ibadet etmeye ve O’nu memnun etmeye yönelik olmalıdır.

Koşul 4: İzin

Kadınlar Itikaf yapmak için kocalarından izin almalıdırlar.

Koşul 5: Bir camide gerçekleştirilmeli

Itikaf, Bakara Suresi 2:187’de belirtildiği gibi bir camide gerçekleştirilir. Bazıları Itikaf’ın evde yapılabileceğini öne sürse de, çoğu alim buna katılmanın bir camide gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir.

Koşul 6: Wudu halinde olmak

Katılımcılar Itikaf yapabilmek için wudu halinde olmalıdırlar. Bir katılımcının wudusu bozulursa, tuvalet gibi bir nedenle Itikaf’a devam etmeden önce tekrar wudu yapmalıdır.

Bir katılımcının uykuda iken cinsel bir rüya görmesi, Itikaf’ını geçersiz kılmaz, ancak devam etmeden önce ghusl (tüm vücudu yıkama) yapması gerekmektedir.

Koşul 7: Oruç tutmak

Çoğu mezhebe göre Itikaf yapabilmek için oruç tutmak gereklidir. Hz. Muhammed (sallallahu alayhi wasallam) Itikaf yaparken her zaman oruç tutardı. Ancak, bir katılımcının diyabet gibi oruç tutmasını engelleyen bir sağlık sorunu varsa, bazılarına göre yine de Itikaf yapmasına izin verilebilir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus, ateş veya mide bulantısı gibi hastalığın, tıbbi bir durumun bir sonucu olmaktan ziyade bir sağlık sorunu olarak kabul edilmesidir.

(Abu Dawood)

Bu gereksinimleri takip ederek, Müslümanlar itikaaf yapabilir ve bunun ruhsal faydalarını deneyimleyebilirler.

İşte kadınların evde itikaaf yapabileceği bir kılavuz:

 • Kendi belirlediği bir yer seçin: Bir kadın evde sessiz ve rahat bir oda veya alan seçebilir ve burayı ibadet alanına dönüştürebilir. Ardından bu belirlenen yerde itikaaf yapabilir, aynı zamanda aile görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilir.
 • Niyyet (niyet): Bir kadın seccadesine veya salasına basmadan önce niyet edebilir. Niyet sadece Allah için olmalı ve başkalarına gösteriş yapmak amacıyla olmamalıdır.
 • Hayız dönemi (adet): Hanefi mezhefine göre bir kadın adet dönemindeyken hala itikaaf niyeti edebilir, belirlenen ibadet yerinde oturabilir ve namaz kılması için gereken süre boyunca zikir yapabilir.
 • Sünnî İtikaaf: Ev kadınları ve anneler için Ramadan’ın son on günü boyunca camide izole olmak zorunlu değildir. Ancak bir kadın düzenlemeler yapabilir ve eşi onaylarsa, tam on gün boyunca itikaaf yapabilir.
 • Esneklik: Bir kadın, acil sorumluluklarından serbest olduğu zaman itikaaf yapabilir, hatta kısa bir süre için bile olsa. Önemli görevleri yapmak için ibadet alanını terk edebilir, örneğin yemek yapmak, alışveriş yapmak veya çocuklarına bakmak, ve ardından itikaafına geri dönebilir. Bu tür itikaaf geçerli ve önerilendir.

Itikaaf yapmak, müslümanlara Allah ile olan bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olabilecek değerli bir ruhsal uygulamadır. Kadınlar, belirlenen bir ibadet yerini seçerek, niyet ederek ve programları konusunda esnek olaraktan evde itikaaf yapabilirler. Bu rehberle müslüman kadınlar şimdi bu ruhsal uygulamaya katılabilir ve onun meyvelerini toplayabilirler.

Bu, kişinin kendini izole edip Allah’a ibadete odaklandığı bir manevi bir geri çekilmedir. İşte Itikaf süresince yapılacak bazı ibadetler:

 • Beş vakit namaz kılmak: Müslümanlar beş vakit namazı kılmakla yükümlüdürler. Bunun Itikaf süresince yapılması beklenir ve her farz namazın ardından Sunnet namazları da kılmak tavsiye edilir.
 • Taravih namazına katılmak: Taravih, Ramazan ayında Isha namazından sonra kılınan özel bir namazdır. İmama bağlı olarak 8 ila 20 rekât olabilir. Taravihe katılarak Ramazan ayında tüm Kuran’ı duyabilir veya okuyabilirsiniz.
 • Nafile namaz kılmak: Nafile (gönüllü) namazları kılmak için mükemmel bir zamandır.
 • Kuran okumak ve ezberlemek: Itikaf süresince Kuran’ı okuyup incelemek ibadet bir davranıştır. Ayrıca Kuran’ın tefsirini inceleyebilir ve tajweed’e (doğru telaffuz) odaklanabilirsiniz.
 • Hadisleri okumak ve ezberlemek: Sahih (doğru) hadisleri öğrenmek ve hatta ezberlemek için zaman ayırın. Anlamlarını düşünün ve onları günlük yaşamınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün.
 • Du’a yapmak: Itikaf süresince bolca dua etmek önemlidir. Günlük olarak öğrenip okumak için bir dua listesi oluşturabilirsiniz.
 • Dhikr yapmak: Dhikr, anlamına gelir. Itikaf, Allah’ı anmak ve takva seviyenizi yükseltmekle ilgilidir.
 • Öğretmek ve öğrenmek: Sosyal konuşmaların minimumda tutulması gerekebilir, ancak Kuran’ı öğrenmenin, Allah’a daha iyi ibadet etme yollarının yanı sıra başkalarına ibadet ve bilgi konularında yardımcı olmanın büyük bir ödülü vardır.

İtikaf sırasında izin verilen faaliyetler:

İtikaf sırasında, ibadet niyetini ortadan kaldırmadan gerçekleştirilebilecek belirli izin verilen faaliyetler bulunmaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • Camiyi yemek ve içmek gibi zorunlu ihtiyaçlar, Cuma namazı için camiyi terk etmek, acil bir şey almak veya ezan okuma görevinde bulunan bir Müezzin olmak, ve tuvaleti kullanmak için terk etmek. A’ishah, Peygamber’in sadece insan ihtiyaçları için camiyi terk ettiğini anlattı. (Müslim).
 • Saç tarama ve giyim gibi saçın üzerinde izin verilen işlemler, yukarıda bahsedilen Hadis’ten anlaşıldığı gibi.
 • Faydalı tartışmalara girmek ve insanların refahını sormak. Ancak, aşırı derecede sosyalleşmek, İtikaf’ın hedefleriyle çelişmektedir.
 • İtikaf yapan ibadetçiyi ziyaret eden aile üyelerini ve akrabalarını karşılamak ve uğurlamak. Peygamber’in eşi Safiyyah bir kez İtikaf sırasında onu ziyaret ettiğinde, o da onunla eve kadar eşlik etti.

İtikaf’ı bozan eylemler:

 • Yanlış niyetler: Uzun bir süre boyunca bağlı ibadetle bir kişiyi Allah’a daha yakın getirmek için tasarlanmış bir manevi geri çekilme olduğu düşünülmektedir. Birisi yalnızca Itikaaf’a arkadaşları, ailesi ve diğer benzerleri tarafından bunu görebilsin diye katılıyorsa, o zaman Itikaaf geçersizdir ve kabul edilmez.
 • Camiden ayrılma: Itikaf için camide kalmaya niyet ettiğinizde, iyi bir neden olmadan ayrılamazsınız. Ancak, Hz. Muhammed’in (sallallahu alayhi wasallam) kafasını dışarı çıkardığı ve Aisha’nın saçını taramasına izin verdiği belirtilmiştir.

Ancak eğer tamamen dışarı çıkarsanız, yani tüm bedeninizle, iyi bir neden olmadan, İtikaf’ınız bozulur. Tuvalete gitmeniz gerekiyorsa, İtikaf’ınızı bozmadan camiyi terk edebilirsiniz.

Çoğu camide İtikaf sırasında yiyecek bulunsa da, böyle bir durum söz konusu değilse sahur (erken sabah öğünü) veya iftar (iftar sonrası öğün) için yiyecek almanız gerekiyorsa camiyi terk edebilirsiniz.

Biri İtikaf’a oturmadan önce, İtikaf’ta otururken bir cenaze namazına katılmak için niyet ettiyse gidebilir. Aksi takdirde yerinde kalmalıdır.

 • Cinsel birleşme: Oruç süresi dışında, orucunu açtıktan sonra ve fecir namazı öncesi gibi, eş ile cinsel birleşme mübah olabilir; ancak Itikaaf süresince cinsel birleşme ve mastürbasyon hiçbir şekilde mübah değildir.

Itikaaf süresince öpüşmek, el tutmak veya diğer cinsel haz formları da dahil olmak üzere karşı cinsle her türlü haz etkinliği mübah değildir. İslam’da cinsel birleşme sadece bir erkek ile bir kadın arasında mübahdır. Ancak eğer birisi evlilik dışında cinsel birleşme yaşarsa, Itikaaf’ı kabul edilmeyecektir.

 • Menstruasyon veya doğum sonrası kanama: Bir kadın doğum sonrası kanama sorunu yaşıyorsa veya adet dönemindeyse, Itikaaf’a katılamaz. Bir kadın Itikaaf sırasında adet görmeye başlarsa, sakin bir şekilde camiyi terk etmeli ve adet dönemi sona erene kadar geri dönmemelidir.
 • Tam anlamıyla akıl sağlamamak: Bu durum, bir maddenin etkisi altında olmak, sarhoş edici bir madde kullanmak veya bir kişinin aklını engelleyen geçici veya kalıcı delilik veya akıl hastalığının başlangıcı olabilir.
 • Hasta olmak: Itikaaf sırasında bir kişi hasta olursa veya hastalanırsa, Itikaaf’ı bırakmalıdır çünkü bu durumda artık geçerli veya kabul edilebilir değildir. Bu kişi evde kalmalı veya iyileşmek için eve dönmelidir.
 • Kafir olmak: Bir kişi İslam’da kafir olursa veya Allah’ı başkalarıyla eş değer tutarsa, Itikaaf geçersiz olur ve camiyi terk etmelidir.
 • Tartışma: Politika gibi dünya meselelerini tartışmak, muhtemel farklı görüşlerden dolayı kavga çıkarabileceği için önerilmez. İnanç temelli argümanlar yapmaktan da kaçınılmalıdır.

Her ne kadar her Müslümanın tüm yanlışları yok etme ve gerçeği öğretme görevi olsa da, bunun nasıl yapıldığına dikkat edilmelidir. Öfke içinde sesini yükseltmek veya başkasını incitmek gerekli değildir. İnançlar üzerine yapılan tartışmalar, sakin ve rasyonel bir şekilde yürütüldüğünde müsade edilir.

 • Parfüm ve kolonya: Parfüm ve kolonya, onları kullanan kişi tarafından veya etrafındaki insanlar tarafından keyif almak amacıyla kullanıldığında Itikaaf’ı bozar.

Parfüm veya kolonya kullanmak, Itikaaf’ı geçersiz kılan bir durum değildir; asıl mesele, başkalarının bir günah işleme veya sebep olma ihtimalidir. Hiç parfüm kullanmamak tavsiye edilir, çünkü taşıyıcı kişi bunu zevk için kullanmayı niyetlemese bile, çevresindeki bazı insanlar bundan zevk alabilir ve bu da Itikaaf’ını geçersiz kılabilir.

 • Her günah işlemek, ne kadar küçük olursa olsun, büyük ve küçük tüm günahlardan kaçınılmalıdır. Bir kişi günah işlediğinde, İtikaf’ı geçersiz kılınır.
 • İtikaf sırasında ticari işlemler yapmak uygun değildir. İtikaf, kişinin Allah’a yönelmesi ve dünyevi arzularını ve ticareti cami dışında bırakması amacıyla yapılır.

Unutmayın ki İtikaf, uyku almak veya sosyalleşmek için bir zaman değildir.

Namaz ve diğer ibadetler, öncelikli önceliğiniz olmalıdır, bu nedenle uykuyu kısa kestikten sonra sınırlayın. Allah’ın bizi bu dünya ve ahirette en hayırlı olanına ulaştırmasına yardım etmesini dilerim.

Ancak, İtikaf süreniz Eid al-Fitr (Şeker Bayramı) gününe kadar devam ediyorsa, Şeker Bayramı’nın gecesi Teravih namazından sonra eve dönebilir ve Sabah namazından sonra Şeker Bayramı namazının kılınacağı yere gitmek üzere ayrılabilirsiniz.

Özet

İtikaf, İslam’da bir kişinin gönüllü olarak bir cami veya ibadet alanına çekilip ibadet ve tefekkür üzerine odaklandığı bir manevi uygulamadır. Genellikle kutsal ay Ramazan’ın son on günü boyunca gerçekleştirilir, ancak yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.

İtikaf sırasında kişi, camide kalır ve Kur’an’ı okuma, ekstra namazlar kılma ve Allah ile olan ilişkilerini düşünme üzerine odaklanır. İtikaf’ın amacı, Allah’a daha da yaklaşmak ve manevi aydınlanma elde etmektir.

Evet, Itikaf’ı geçersiz kılmaz.

Biz, cihazlar ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Bazı uygulamalar, tilavetinizi hatırlamanıza ve mükemmelleştirmenize yardımcı olabilir. Ancak, kullandığınız cihazın diğer uygulamaları ve özellikleri tarafından dikkatinizi dağıtmamanız gerekir.

Kur’an’ı kağıt üzerinde okuyor olmanız veya elektronik bir cihazda okuyor olmanız, aynı ödülü almanızı sağlar.

Aşağıdaki şeyleri yanınıza almanız önerilir:

 • Kur’an
 • Hadis kitapları
 • Tefsir kitapları
 • Tecvid malzemeleri
 • Not defteri ve kalem veya kalemler
 • Başka giysiler
 • Sahur ve iftar için yiyecekler
 • Yastık ve battaniye (isteğe bağlı)

İtikaf yapmanın ideal ve tercih edilen yeri, cemaatle cuma namazının kılındığı merkezi bir camidir, böylece beş vakit namazı cemaatle kılabilir ve camiyi terk etmeden cuma ibadetini yerine getirebilirsiniz.

Kutsal Kur’an, İtikaf’ı “sizler camilere çekilip kaldığınız zaman” (2:188) yapmayı emreder; çünkü camiler, özellikle Allah’ı anma ve ibadet etme amaçlı olan mekânlar olduğundan, hadisler de İtikaf’ı camilerde yapmayı desteklemektedir.


Hazreti Musleh Maud(ra) şöyle açıklıyor:

Allah zorlayıcı durumları bilir ve anlar. Bizi niyetlerimize göre ödüllendirecek ve değerlendirecektir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir