Beste gebruiker,

Assalam o Alaikum

Welkom op de website van www.islamguide.eu! Voordat u onze website gebruikt, vragen wij u vriendelijk om de onderstaande disclaimer en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van www.islamguide.eu, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

De inhoud en informatie op www.islamguide.eu worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden. Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, inclusief, maar niet beperkt tot, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van auteursrechten.

Hoewel we ons best doen om accurate en up-to-date informatie te verstrekken, kunnen we geen garanties geven m.b.t. de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook. Daarom is het gebruik van dergelijke informatie op eigen risico.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot bijzondere, indirecte, gevolg- of incidentele schade, of schade als gevolg van verloren winst, verlies van omzet, of verlies van gebruik, ongeacht of deze voortvloeien uit contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, onder wettelijke bepalingen, in billijkheid, bij wet, of anderszins. We kunnen ook niet garanderen dat de website ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn.

Let er bovendien op dat alle inhoud die door gebruikers is gegenereerd en aan onze diensten is gekoppeld, zoals gebedstijden, aftellingen of evenementtijden, niet onze verantwoordelijkheid is en we hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op www.islamguide.eu accuraat en up-to-date is. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie vrij is van technische onjuistheden, typografische fouten of andere fouten.

Wij behouden het recht om de website te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Hierdoor kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele fouten op de website. Door gebruik te maken van de informatie op de website, doet u dit op eigen risico.

Dank u voor het gebruik van islamguide.eu.

Groeten,

Team Islamguide