AYETEL KÜRSİ: Koruyucu ayetlerin önemi ve değeri

AYETEL KÜRSİ, Kur’an’ın ‘Bakara Suresi’ndeki ikinci bölümün 255. ayetidir. Allah’ın gücünü ve egemenliğini belirttiği için Kur’an’ın tamamındaki en büyük ayettir. Her şeyin bir zirvesi vardır ve Kur’an’ın en yüksek zirvesi, Bakara Suresi’dir. Bu surede Kur’an’ın en büyük ayeti olan AYETEL KÜRSİ yer alır.

Hadislerde belirtildiğine göre bu ayet, Allah’ın (SWT) korunma, rehberlik, rızık, bereket, lütuf, cennet ve daha fazlasını aramak için indirdiği Kur’an’ın en iyi ayeti olarak kabul edilir, çünkü onu okumak Tanrı’nın büyüklüğünü onaylar. Bu ayetin her namazın ardından okunmasının cennete erişim sağlayabileceğine inanılır.

Bu makalede AYETEL KÜRSİ’nin daha fazla faydasını keşfedin. Peygamber Muhammed (SAV) bu ayetin Kur’an’daki en önemli ayet olduğunu ve hatta Allah’ın Tahtı ile bağlantılı olduğunu söylemiştir.

AYETEL KÜRSİ metin: Arapça, çeviri ve açıklama

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ

Allahu laa ilaaha illaa huwal haiyul qai-yoom;

“Allah! O’ndan başka ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyum’dur.”

Açıklama:

Bu ifade, İslam inancında büyük bir anlam taşır. Allah’ın birliğini, tek gerçek Tanrı olduğunu ve tüm yaratıkların Rab olduğunu teyit eder. Sadece Allah’ın ibadet edilmesi gerektiğini vurgular.

“Hayy, Kayyum” ifadesi, Allah’ın kendiliğinden var olan, sonsuza kadar yaşayan ve değişmez niteliklerine atıfta bulunur. O, her şeyi ve herkesi destekleyen ve O’nun iradesi ve emri olmadan hiçbir şey var olamaz.

İslam’da bu beyan, her Müslüman’ın söylediği şehadetin ilk bölümü olarak bilinir. İslam teolojisinde merkezi bir yere sahiptir ve İslam’ın temel inançlarını hatırlatır.

Bu ifadenin gerçek anlamını anlamak, Müslümanların Allah ile daha derin bir bağlantı kurmasına ve yaşamlarını O’nun öğretilerine göre yaşamalarına yardımcı olur.

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

laa taakhudhuhoo sinatunw wa laa nawm;

“Ne uyku, ne de uykuya dalmak Onu yorulmaz.”

Açıklama:

Bu ifade, Allah’ın insanların deneyimlediği uyku veya uyuklama gibi yorgunluk veya bitkinlik durumlarına tabi olmadığını ifade eder. O, fiziksel sınırlamalardan üstündür çünkü O, evreni idare eden, her şeyi bilen ve gücü sınırsız olan Yüce Yaratıcıdır.

Bu nitelik, Allah’ın sonsuz gücünü ve uyanıklığını vurgular, çünkü O, yaratılışının eylemlerini ve niyetlerini her zaman bilen bir varlıktır. Allah, Yüce Varlık olarak gücü ve bilinci mükemmel ve eşsizdir.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard;

“Gökte ve yerde olanların hepsi O’na aittir.”

Açıklama:

Bu ifade, Allah’ın tüm yaratıkların sahibi ve nihai otorite olduğunu teyit eder. Yeryüzünde ve gökteki her varlık Allah’ın hizmetkarıdır ve Onun gücü ve otoritesi altındadır. Hiç kimse, var olan her şeyin üzerinde Allah’ın hükümdarlığını sorgulama yetkisine sahip değildir.

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

man dhalladhee yashfa’u ‘indahooo illaa be idhnih;

“Onun izni olmaksızın, kim O’nunla aracılık edebilir?”

Açıklama:

Bu ayet, Allah’ın izni olmaksızın kimse başkaları adına Allah’a aracılık edebilecek güce sahip değildir. Kıyamet Günü, sadece Allah’ın izin verdiği kişilerin aracılık yapabilme yeteneğine sahip olacaklardır. Bu durum, Allah’ın tüm konular üzerindeki otorite ve kontrolünü vurgular.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ

ya’lamu maa baina aideehim wa maa khalfahum;

“O, onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir.”

Açıklama:

Bu ifade, Allah’ın her şeyi, geçmişi, şimdiyi ve geleceği de içeren kapsamlı bilgisini ifade eder. Bu, Allah’ın her şeyi bilenliğinin, tüm dünyalara kadar uzandığının bir kanıtıdır.

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

wa laa yuheetoona bishay ‘immin ‘ilmihee illa be maa shaaaa;

“Onlar, sadece O’nun dilediği bilgiden başka bir şeyi kavrayamazlar.”

Açıklama:

Bu, Allah’ın bilgeliğinin sınırsız olduğunu ve O’ndan başka kimse tarafından tamamen sahip olunamayacağını ifade eder. İnsanların bilgisi, sadece Allah’ın anlamalarına izin verdiği kadardır. Sadece Allah, evrenin her yönü hakkında kapsamlı bir bilgiye sahiptir.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

wasi’a kursiyyuhus samaa waati wal arda

“Tahtı gökleri ve yeri kapsar.”

Açıklama:

Bu ayet, Allah’ın Tahtının büyüklüğüne atıfta bulunur, ki bu hem gökleri hem de yeri kapsar. “Kursi” terimi, Allah’ın Tahtını tanımlamak için kullanılır ve bu, O’nun evrenin ötesinde yayılan egemenliği, otoritesi ve bilgisi anlamına gelir.

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ

wa la ya’ooduho hifdhuhumaa;

“Ve O, onları korumakta hiçbir zaman yorulmaz.”

Açıklama:

Bu ayet, Allah’ın gökteki ve yerdeki her şeyi koruyabilme yeteneğine ve O’nun hükümranlığı altında olan herkesi kapsadığına işaret eder. Bu, Allah’ın her şeyi sürdürme gücünün sonsuz olduğunu ve onları koruma konusunda hiç yorulmadığını gösterir.

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

wa huwal aliyyul ‘azeem;

“O, Yüce olan, Büyük olan Allah’tır.”

Açıklama:

“Yüce olan, Büyük olan” ifadesi, Allah’ı en yüce ve en büyük olarak tanımlar. O, Nihai Varlık’tır ve O’ndan başka ibadet edilecek kimse yoktur. O, en yüce ve en büyük Rab’dir, İhtişamı ve Mükemmelliği açısından eşsizdir.

Faydaları, Okunuşu ve Korunma Yolları

 • Şükretmenin Önemi: Şükür Dolu Bir Kalbe Sahip Olmak

İslam’da, Allah’a verdiği sayısız nimetler için dolu dolu bir kalbe sahip olmak esastır. Ancak çoğu zaman aldığımız nimetlerin değerini göz ardı eder ve onları kendiliğinden kabul ederek nankör bir kalbe sahip oluruz.

Bunu önlemek için Allah’a şükretmeyi hatırlamalı ve hayatımızdaki nimetlerini takdir etmeliyiz. Bunu yaparak iç huzur ve memnuniyet bulacağız. Her namazdan sonra bu ayeti okumak, Allah’a şükranlarımızı göstermenin güzel bir yoludur. Bizi O’nun büyüklüğünü ve gücünü hatırlatır ve okuyarak O’nun nimetlerini kabul eder ve minnettarlığımızı ifade ederiz.

Ayrıca, Allah SWT bize Şükür vasıtasıyla daha da fazla nimetler verir. Son olarak, İslam’da şükür dolu bir kalbe sahip olmak çok önemlidir. Allah SWT’ya sayısız nimetleri için minnettar olmalı ve şükranımızı davranışlarımız ve sözlerimizle göstermeliyiz. Bunu yaparak, bu dünyada ve ahirette huzur ve memnuniyet bulacağız.

 • Dhikr ve AYETEL KÜRSİ ile hayatın zorluklarına karşı koruma bulma

Hayatta karşılaştığımız zorluklar ve sıkıntılar bizi çaresiz ve kaybolmuş hissettirebilir. Bu gibi zamanlarda, bizi gerçekten kurtarabilecek olanın yalnızca Allah olduğunu hatırlamak çok önemlidir.

Hayatın zorluklarına karşı korunma arayışında, Allah’ın adını yüceltmek için düzenli olarak Dhikr yapmalı ve dualar okumalıyız. Allah SWT’ye tam güven duymak ve zor durumlardan bizi çıkaracağına olan inançla hareket etmek esastır.

Hayatın zorluklarına karşı korunma arayışında en güçlü yollardan biri AYETEL KÜRSİ‘nin okunmasıdır. Bu ayet, Allah SWT’nin her şeye gücü yeten olduğunu kabul eder ve Şeytan’ın tuzaklarından bizi korur. Bu Ayeti okuyarak, her şeyin Allah SWT’ye ait olduğuna ve sadece O’nun bizi hayatın sınavlarından kurtarabileceğine inandığımızı gösteririz.

Hayat, bizi çaresiz ve güçsüz kılabilen zorluklarla doludur. Allah SWT’nin Dhikr’ini yapmak ve Allahüla duası okumak suretiyle, hayatın zorluklarında koruma ve rehberlik bulabiliriz. Allah SWT’nin gücüne güvenmeli ve huzur ve güç bulmak için O’nun adına sığınmalıyız.

 • Dhikr ve AYETEL KÜRSİ ile Cennete Ulaşmak

Abu Umamah’a göre Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle demiştir:

Farz namazdan sonra Allahüla duası okuyan kişiyi, ölüm dışında Cennet’e girmekten hiçbir şey alıkoyamaz.

Bu hadis, AYETEL KÜRSİ’nin düzenli olarak okunmasının önemini vurgular, çünkü bu, Ahiret’te muazzam mükâfatlara yol açabilir. Allah SWT’nin bereketlerini ve korumasını aramak için her namazdan sonra bu güçlü Ayeti okuma alışkanlığı edinelim.

Müminler olarak hepimiz Cennet’in ulaşılması gereken nihai hedefine doğru ilerliyoruz. Ancak, bu geçici dünyanın dikkat dağıtıcı etkileri bizi sıklıkla saptırabilir, günah işlememize ve hedefimizi gözden kaçırmamıza neden olabilir.

Cennete giden yolu düzleştirmek için Allah SWT’nin Dhikr’ini düzenli olarak yerine getirmek önemlidir. Bu, duaların ve yakarışların okunması, tesbih çekilmesi ve ibadete kendimizi adanması gibi unsurları içerir.

Cennete bir biletle adım atmanın en güçlü yollarından biri Ayat al Kursi’nin okunmasıdır. Bu Ayet, farz bir namazın ardından okunduğunda huzur verir ve düzenli olarak okunduğunda bizi Jannah’a yönlendirebilir.

Ancak, Cennet’e girişin nihayetinde Allah SWT’nin elinde ve hikmetinde olduğunu hatırlamak önemlidir. Yine de, Allah’ın Dhikr’ini düzenli olarak yerine getirerek ve Allahüla duası okuyarak, güzel mekana ulaşma şansımızı artırabiliriz.

Sonuç olarak, Cennet, her müminin nihai hedefidir, ancak bu dünyanın dikkat dağıtıcı etkileri sıklıkla hedefimizden sapmamıza neden olabilir. Allah SWT’nin Dhikr’ini düzenli olarak yerine getirerek ve Allahüla duası okuyarak, hedefimize giden yolu düzleştirebilir ve Jannah’a ulaşma şansımızı artırabiliriz.

 • Kuran’daki AYETEL KÜRSİ ile içsel huzura ulaşmak

Kuran, Allah SWT’nin bizlere adaletli bir hayat sürdürmek için rehberlik sağlayan ilahi bir hediyesidir. Bu muhteşem kitap, Allah SWT’nin sıfatlarını ve hikmetini yansıtan harikulade bir eserdir ve Allahüla duası Kuran’daki en büyüleyici Ayettir.

Allahüla duası, Allah SWT’nin büyüklüğünün ve niteliklerinin bir tezahürüdür. “Al Hayyi” ve “Al Qayyum” gibi ulu isimlerini anar ve Allah SWT’nin canlı, kendi kendine var olan ve ebedi olduğunu vurgular. Bu ayeti okuyarak, Allah SWT’nin üstünlüğünü kabul eder ve O’nun gücünün şahidi oluruz.

Bu Ayet vasıtasıyla içsel huzur ve mutluluğa ulaşabiliriz. Allah SWT’nin sonsuz gücünü ve bilgisini tanıyarak, hayatın zorluklarında O’nun korumasına ve rehberliğine güvenebiliriz. Allah SWT evrenin planlayıcısıdır ve O’nun bilgisi ve iradesi olmadan hiçbir şey olmaz.

Ayat al Kursi’nin okunması, müminler için engin bir huzur kaynağıdır; çünkü her durumda Allah SWT’nin korumasına ve yardımına güvenebileceklerini bilirler. Bize her zaman eşlik eden Allah SWT olduğunu hatırlatır ve hayatın zorluklarını aşmak için O’na güvenip dayanmamız gerektiğini vurgular.

Bu ayet, Allah SWT’nin büyüklüğünü yansıtan ve inanç ve samimiyetle okuyanlara içsel huzur ve sükûnet sunan güçlü bir ayettir. Allahüla duası okumayı bir alışkanlık haline getirelim ve Allah SWT’nin her zaman yanımızda olduğu bilgisiyle teselli bulalım.

 • Uyku öncesi AYETEL KÜRSİ’nin okunmasının önemi

Müslümanlar olarak uyumadan önce Allah’ın ismini zikretmek ve dua okumak önemlidir. Bu, bizi kötü rüyalardan ve gece boyunca bize zarar verebilecek diğer tehlikelerden korur.

Kur’an’ın en güçlü ayeti olan Ayat al Kursi’nin okunması bize nihai korumayı sağlayabilir, çünkü Allah, güvenliğimiz için üzerimize bir melek görevlendirir. Bu şekilde, göklerin ve yerin Rabbinin koruması altında tüm gece huzurlu bir şekilde uyuyabiliriz.

Sahih Al-Bukhari’de geçen bir rivayete göre, Abu Huraira, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından Zakat-ul-Fitr’in dağıtılması görevi verildiğinde, yiyecekleri dağıtırken bir hırsız geldi ve yiyecekleri almaya başladı. Abu Huraira onu yakaladı ve onu Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in huzuruna götürmekle tehdit etti.

Hırsız daha sonra Abu Huraira’ya uyku öncesi “Al-Kursi” ayetini (2:255) okumasını tavsiye etti, çünkü Allah’ın bir koruyucusunun onu koruyacağını ve Şeytan’ın sabaha kadar ona yaklaşmayacağını söyledi.

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), hırsızın açıklamasındaki doğruluğu onayladı ve kendisinin, yalancı olsa bile Şeytan olduğunu söyledi. Bu nedenle, her türlü kötülükten korunmak için uyumadan önce bu Ayat’ı okumak kesinlikle tavsiye edilir. Bu uygulama sadece bizi korumaz, aynı zamanda imanımızı güçlendirir ve bizi Allah ile bağlar.

Sayısız faydaları deneyimlemek için uyumadan önce bu güçlü ayeti okuma alışkanlığı edinelim. Abu Huraira tarafından anlatılan bir Hadis’e göre, Peygamber Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dedi:

“Bir kimse sabah Ha-Mim al-Mu’min ve Arş Ayeti’ni okursa, akşama kadar onlar tarafından korunur. Aynı şekilde, bir kimse akşam okursa, sabaha kadar onlar tarafından korunur.”

(Tirmizi)
 • Gününüze iyi bir başlangıç yapın: Sabah AYETEL KÜRSİ okumanın faydaları

Bir günü taze ve pozitif bir zihinle başlamak, üretken bir gün için önemlidir. Ancak, bugünün hızlı yaşamında sıklıkla sosyal medyaya ve günlük rutinimize takılıp kalırız ve Allah’ın ismiyle günümüze başlamayı unuturuz.

Bu stres ve endişeye neden olabilir, böylece bir gün daha için Allah’a teşekkür etmeyi ve sabah namazlarımızı ihmal ederiz. Bu ayeti sabahleyin okumak, beklenmedik olaylardan ve garip durumlardan korunma gibi birçok fayda sağlayabilir.

Bize yolunda karşımıza çıkabilecek herhangi bir tehlikeden uzak durmamıza yardımcı olur. Allah’ı hatırlayarak ve bu güçlü ayetleri okuyarak günümüze başlamak, kendimize O’nun korumasını ve bereketlerini davet etmemizi sağlar.

Günlük rutinimizin ve faaliyetlerimizin bizi bu geçici yerden ayrıldığımızda bize yardımcı olup olmayacağını düşünmek için bir an durmalıyız.

Allah’a, bize bir gün daha yaşama izni verdiği için teşekkür ederek ve sabah namazlarını sunarak günümüze başladığımızda, zihnimizde büyük bir huzur ve sükûnet sağlayabiliriz.

 • Shaitan’dan nasıl korunacağınız

Shaitan, inananların en kötü düşmanıdır, çünkü sürekli olarak her taraftan saldırır ve onları günahların karanlığına düşürür. Kur’an’a göre (4:119), bizi yanlış arzular ve isteklerle yanıltmak için sahte tutkular kullanır.

Ancak Müslümanlar, Allah’ın ismiyle Dhikr yaparak Allah’a olan imanlarını canlandırabilirler. Allah’ın ayetleri, bir kalbi yumuşatma gücüne sahiptir ve inananları Allah’a doğru giden yolda engelleyebilecek şüpheleri giderir.

Kur’an’ın en güçlü ayetlerinden biri Ayat al Kursi’dir. Okunduğunda, inananları Shaitan’ın her türlü saldırısından korur. Bu ayetin güzel ve güçlü kelimeleri, inananı doğru yoldan saptıran kötü fısıltıları siler. İmanımızı güçlendirmek ve Shaitan’ın kötü saldırılarından korunmak için bu Ayat’ı düzenli olarak okumak esastır.

Bu nedenle, Shaitan’ın kötü niyetlerinden korunmak için bu Ayat’ı okumanız ve düzenli olarak okuma alışkanlığı edinmeniz şiddetle tavsiye edilir. Allah’ın rehberliğiyle yardımıyla, imanımızı güçlendirebilir ve doğru yolda kalabiliriz. Bu güçlü ayeti bilinçli bir şekilde okumak ve Allah’tan koruma aramak için çaba sarf edelim.

 • AYETEL KÜRSİ ile mal, çocuklar ve evin korunması

Evimizi ve sevdiklerimizi geride bırakmak, onların güvenliği konusunda endişe ve kaygı duymamıza neden olabilir. Ancak inananlar olarak, Allah SWT’nin sağladığı korumaya güvenmek zorundayız. AYETEL KÜRSİ’nin okunması, mal, çocuklar ve evimiz etrafında bir kalkan oluşturmanın ve onları her türlü zarar veya kötülükten korumanın bir yoludur.

Bu güçlü Kur’an ayeti, Allah’ın korumasını çağırır ve onun gölgesinde barınan herkesin güvenliğini sağlar. Evimizi terk ederken, bu ayeti okumayı bir alışkanlık haline getirmeli ve ailemiz ve mal varlığımız için Allah’ın bereketini aramalıyız.

Aynı şekilde, çocuklarımızı korumak için düzenli olarak bunu okuyabilir ve onlara üfleyebiliriz, böylece ekstra güvenlik sağlanır. Allah’ın korumasına güvenmek ve Ayat al Kursi’yi okumak, sevdiklerimizin ve mal varlığımızın O’nun gözü tarafından güvende ve korunduğunu bilmemizle kalbimize huzur ve rahatlık getirebilir.

 • En Büyük Bilgi

Bilgi en büyük güç olarak kabul edilir ve meraklı zihinlerimizi meşgul eden sorulara cevap aramak için hayatımızı harcarız. Ancak, genellikle peşinden koştuğumuz bilgi, geçici dünyaya aittir, oysa inancımıza ait bilgelik incileri de en az onlar kadar önemlidir.

Yaratıcımızın bize ne yapmamızı ve O’nu neyin mutlu ettiğini söylediği şeyi aramalıyız. Bir Hadis’te, bu ayeti öğrenmenin En Büyük Bilgi’yi elde etmek olduğu belirtilir, çünkü bu, Kur’an’ın en önemli ayetidir. Bu ayet, Allah’ın üstünlüğünün ve kudretinin en muhteşem şekilde vurguladığı güzel bir gerçeği ortaya koyar.

Bu bilgiyi elde ederek, kendimizi anlamlarından dolayı muhteşem bir inciyle süsleyebilir ve onu kıymetli kılabiliriz. Bu nedenle, bu hayatta ve ahirette bize yardımcı olan bilgiye öncelik vermek önemlidir.

 • Nazar ve Cinlere Karşı Korunma

Nazar ve cinlerin kavramı, Kur’an ve Hz. Muhammed’in (SAV) öğretilerinde adı geçen tartışmasız bir gerçektir. Hastalanmak, sihirbazların hedefi olmak veya insan anlayışının ötesinde şeyler görmek gibi olaylar sıradan değildir. Bu olaylar bizi endişeli ve belirsiz yapabilir.

Ancak, Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarıldığımızda, böyle kötülüklerden korunma bulabiliriz. Bu ayeti diğer dualarla birlikte okumak, bizi bu tehlikelerden güvende tutan bir kalkan görevi görebilir. Ayrıca, Allah’ın gücüne ve bizi zor zamanlarda yardım etme yeteneğine olan inancımızı güçlendirmede de yardımcı olabilir.

Bu ayeti düzenli olarak okuyarak, Allah’ın bereketlerini davet edebilir ve yolumuza çıkabilecek her türlü zarardan kendimizi koruyabiliriz. Bu güçlü ayetleri okuma ve Allah’ın korumasına sığınma alışkanlığı edinelim.

AYETEL KÜRSİ’nin Kur’an’daki diğer tüm ayetlerden farkı nedir?

Bu, Kur’an’ın tüm ayetleri arasında benzersiz bir konuma sahiptir. Çünkü içerisinde, anlamı ve gücüyle eşi benzeri olmayan Allah’ın isimlerini (Asma Allah u Al Hosna) barındırır. Sevgili peygamberimiz SAV bile Ayat al Kursi’yi her namazın ardından okumanın cennete açılan bir kapı olduğunu vurgulamıştır.

Bu ayetin önemli olmasının bir nedeni, içinde Allah’ın isimlerini barındırmasıdır. Bunlar arasında Allah, Al Hay, Al Qayyom, Al Ally ve Al Azim gibi isimler yer alır, bunlar da Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın ilahi özelliklerini temsil eder.

 • Allah الله:

Allah, her şeye gücü yeten, bağışlayıcı ve şükredendir.

 • Al Hayy ٱلْحَىُّ:

Al Hayy, yaratılmamış ve sürekli olan her zaman yaşayan Tanrı’dır.

 • Al Qayyom ٱلْقَيُّومُ:

Al Qayyom, tüm yaratıklarının, yaşamlarının ve geçimlerinin koruyucusudur.

 • Al Ally الْعَلِيُّ:

Al Ally, en yüce olandır ve O’ndan daha yüksek hiç kimse veya hiçbir şey yoktur.

 • Al Azim الْعَظِيمُ:

Al Azim, tam bir büyüklüğe ve her şeye gücü yeten mağrurluğa sahip olan büyük olandır.

Ayrıca, Ubay ibn Ka’b tarafından nakledilen bir Hadis’te Peygamber Efendimiz SAV, ayetin Kur’an’daki en büyük ayet olduğunu doğruladı. Bu nedenle, AYETEL KÜRSİ, Allah’ın isimlerini içeren ve saygı gören büyük bir güce sahip olduğu için Kur’an’daki en anlamlı ayet olarak kabul edilir.

Teheccüd’ün bereketini okumak için tıklayın

Veelgestelde vragen

‘Kursi’, ‘taht sandalyesi’ anlamına gelen bir Arapça kelime olarak kullanılır.

İbn Abbas şöyle dedi:

“Onun Allah’ın ayaklarının yeri olduğu”

diğer bir söylemde ise yedinci göğün üzerinde büyük bir yaratılış olduğu, başka bir söylemde ise Allah’ın oturduğu bir taht sandalyesi olduğu ancak Allah’ın nasıl oturduğunu bilmediğimizi çünkü O’na benzeyen hiçbir şeyin olmadığını belirtilir.

Bu, Kur’an’ın en uzun surelerinden biri olan Bakara Suresi’nin bir parçası olarak Medine’de nazil oldu. Farklı olaylara ve sorulara yanıt olarak iki yıldan uzun bir süre boyunca nazil oldu.

Ayat al-Kursi olarak da bilinen Taht Ayeti, Kur’an’ın Bakara Suresi (2:255) içerisindeki 255. ayettir ve önemli bir anlam taşır.

Ayat al-Kursi, Kur’an’daki en iyi ayetlerden biri olarak İslam’da büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, bu ayeti özellikle 100 veya 7 kez okumayı öneren doğrulanmış bir hadis veya Kur’an’da doğrudan bir atıf bulunmamaktadır.

Ancak, sünnete göre bu ayeti:

 • farz namazların ardından okumak;
 • sabah namazından sonra üç kez, akşam namazından sonra üç kez ve
 • uyumadan önce bir kez okumak tavsiye edilir.

Bu uygulamayı takip ederek, cennet için bereket arayabilir ve cinlerden ve nazardan korunabiliriz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir