Teheccüd namazı: Faydaları, yöntemi ve sahih hadisler

Kur’an’da, sadece inanmayanlar için değil, aynı zamanda adil davranışlar da sergileyenler için birçok fayda belirtilmiştir. Bu faydalar, özellikle zorunlu ibadet şekilleri olan çeşitli ibadet türlerini içermektedir. Bireysel bu zorunlulukları yerine getirerek, bazı insanlar, Sünnah olarak bilinen ek ibadetler aracılığıyla faydalarını artırmaya çalışırlar.

Bu ek ibadetlerin yerine getirilmesi, bizi sadece Allah’a daha yakınlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatımızın seyrini değiştirebilir, hem bu dünyada hem de ahirette potansiyel etkilere sahip olabilir.

Aslında, bu Sünnah ibadetlerine bir kısmını geceye adama konusunda teşvik ediliriz. Allah Kur’an’da bunu şu şekilde belirtir:

“Geceleyin kalkmak gerçekten özü zaptetmek için en güçlü araçtır ve Söz (dua ve tilavet) için en uygundur. Gündüzleri yoğun sorumluluklarınız var. Rabbinizin adını anın ve kendinizi tamamen O’na adayın, diğerlerini geride bırakarak.”

(Sure Al-Muzzammil, 73:6-8)

Gece ibadetlerine zaman ayırmak, genellikle bu geç saatlerde çabamızı ve Allah’a olan teslimiyetimizi tanık olmayan durumlarda, hareketlerimizde samimiyeti teşvik edebilir. Bu gece ibadetleri genellikle Qiyamullail olarak adlandırılır.

Qiyamullail nedir ve bu ibadetin kazançları nelerdir?

Qiyamullail, gece boyunca ibadet etmek, Soennah namazları/Nafl namazları kılmak, Kuran okumak veya Allah’a samimi dualar etmek anlamına gelir.

Qiyamullail’i gerçekleştirmek için tüm geceyi geçirmek zorunlu değildir, kısa bir süre dahi olsa Qiyamullail’e ayrılan zaman kabul edilebilir. Allah Kur’an’da şöyle buyurur:

“Gece yarıları uyanarak (namaz için) kalk; birazını, daha azını ya da biraz daha fazlasını kıl ve Kur’an’ı güzelce oku.”

(Sure Al-Muzzammil, 73:2-4)

Qiyamullail’i yerine getirmek, birçok ödül ve sevap getirir. Peygamber bir hadisinde şöyle dedi:

“Öncekilerin uyguladığı bir sünnet olan Qiyamullail’e sarılın. Gerçekten Allah’a yaklaşmanın, kötü işleri hafifletmenin ve isyandan korunmanın bir yoludur.”

(Sunan At-Tirmidzi)

Qiyamullail, gerçekten de pişmanlığa, kurtuluşa ve Allah’ın bereketlerine yol açabilen dönüştürücü bir deneyimdir. Başka bir hadiste, Peygamber şöyle buyurdu:

“Rabbimiz, yarıları aşan gece vaktinde en düşük göğe iner ve şöyle der:

‘Beni çağıran, duamı kabul edeyim mi? Benden bir şey isteyen, ona vereyim mi? Benim bağışlamamı talep eden, onu bağışlayayım mı?'”

(Sahih Al-Bukhari)

Alimler, bu hadisten hareketle gece yarısının son üçte birinin Allah’ın bereketlerini aramak için çok değerli bir zaman olduğunu çıkarmışlardır. Dikkat çekici olan, bilge alim Şeyh Wahbah Az-Zuhaili’nin ikinci üçte bir kısmının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamasıdır. O, şu ayete atıfta bulunur:

“Ve sabahın erken saatlerinde onlar bağışlanma dilerler.”

(Zariyat Suresi, 51:18)

Gece yarısının son üçte birinde veya hatta hem son hem de ikinci üçte bir kısmında uyanma imkanımız vardır. Bu süre zarfında tavsiye edilen ibadetlerden biri, topluluğumuzda Solat Teheccüd olarak da bilinen Teheccüd namazıdır.

Teheccüd namazı

Het gebed heeft een grote betekenis binnen de Islam als een vrijwillig gebed, ook wel bekend als nafl-gebed. Dit nachtgebed dient als een middel om mentale kracht en innerlijke vrede te verkrijgen, terwijl het ook fungeert als een afschrikmiddel tegen zondige daden.

Namaz (Salat): İki temel tipe ayrılan ibadet

Farz Namaz: İslam’da en önemli namaz olarak kabul edilen Farz Namaz, her Müslüman için zorunlu olan bir ibadettir. Farz Namazın ihmal edilmesi veya yerine getirilmemesi büyük bir günah olarak kabul edilir ve ruhani ve dini sonuçlara yol açabilir. Bu namaz, beş günlük farz namazları içerir: Sabah (Fecr), Öğle (Zuhr), İkindi (Asr), Akşam (Maghrib) ve Yatsı (İsha) namazları.
Nafile Namaz: Nafile namazlar, İslam’da gönüllü ve zorunlu olmayan namazlardır. Nafile namazların kılınması tavsiye edilir ve ek ruhani ödüller sunar. Nafile namazların kılınmaması günah sayılmaz, ancak kılınması Allah’a yakınlık arayışının ve ruhani zenginliğin bir yolu olabilir. Bunlar, farz namazların yanında ekstra namazlar veya gönüllü olarak kılınan belirli nafile namazlar olabilir.

Her Müslüman için hem farz namazları hem de gönüllü nafile namazları dikkate almak önemlidir, çünkü namaz, İslam’ın temel direklerinden biridir ve bir Müslümanın ruhani hayatında önemli bir rol oynar.

Bu namaz, Nafl namazı olarak bilinir.

Teheccüd namazının anlamı:

Teheccüd Namazı, Arapça “h-j-d” kelimesinden türetilmiş olup “gece boyunca uyanık kalmak” anlamına gelir. Bu nedenle genellikle gece namazı olarak adlandırılır. Bu özel namaz, İshaa (gece) namazı ile Fajr (şafak) namazı arasında gerçekleştirilir ve bireylerin gece uyanarak kılması gerekmektedir.

Kuran ve Peygamberin (S.A.V) öğretileri, bu nafile namazla birlikte gelen ödülleri ve erdemleri vurgular, bu da onu çok yüce bir ibadet şekli yapar.

Teheccüd terimi kendisi uykuyla vedalaşmayı ifade eder, bu nedenle ideal olarak gece yarısının son üçte biri zamanında kılınır. İslam öğretilerine göre, bu süre zarfında Allah en düşük göğe iner ve ibadete adanan ve gece derinliklerinde uyumaktan vazgeçenleri gözlemlemektedir.

Teheccüd namazı ile Qiyamullail arasındaki fark nedir?

Bu terimler için alimler farklı tanımlar yapmışlardır. Düşünce açısından, Şafiî mezhebinde Qiyamullail, İşa namazından güneşin doğuşuna kadar olan sürede kılınan tüm nafile namazları (sünnet namazları) ve diğer ibadetleri kapsar.

Öte yandan, Teheccüd namazı, özellikle bir Sünnet (Nafile) namazını (diğer ibadetler hariç) ifade eder ve bir kişinin öncelikle uyuması gerektiği anlamına gelir, hatta kısa bir uyku bile olsa.

Bu tanıma göre, Teheccüd namazı, daha geniş Qiyamullail uygulamasının bir parçasıdır, ancak sadece uykuyla öncelenmesi gereken, hatta kısa bir süre bile olsa.

Önceden belirtilen tanım, Şafiî mezhebinin görüşünü temsil etmektedir, ancak bu nafile namazın kılınması için uyumanın bir gereklilik olarak kabul etmeyen diğer alimler de bulunmaktadır.

Kur’an ve Sünnet’e göre faydaları ve bereketleri:

Bu gönüllü ibadet şekli, birçok bereketi beraberinde getirir ve Nafile namazlar arasında en faziletli olanı olarak kabul edilir.

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Sünnet’ini takip etmek, bu namaza Müslümanların kalplerinde özel bir yer verir.

Kur’an’da şöyle denir:

“Gecenin bir kısmında, bir nafile (ek) olarak orada namaz kıl; Rabbinin seni övgüye lâyık bir mevkiye yükselteceği umulur.”

(17:79)

Bu nafile namaza düzenli katılım, Allah’ın bereketlerini garanti altına alır ve Yüce Rabbimizle daha yakın bir bağ kurmayı teşvik eder. Bu uygulamayı benimseyenler genellikle huzur dolu ve ruhani bir aydınlanma ile dolu bir hayat yaşarlar.

Kutsal Kur’an ve çeşitli Hadisler, bu namazın önemini vurgular. Kur’an’da şöyle denir:

“Ve Rablerine secde ve kıyam ederek geceleri geçirenler.”

(25:64)

Ayrıca bir Hadis’te şöyle belirtilir:

“Rabbimiz, gece yarısının son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına iner ve şöyle der: ‘Bana dua eden, ona cevap vereyim. Benden bir şey isteyen, ona veririm. Bağışlanma dileyen, onu bağışlarım.'”

(Bukhari, Müslim)

Bu namaza düzenli katılarak Müslümanlar, Allah’ın cömertçe bahşettiği bereketlerden ve ruhani ödüllerden yararlanarak dolu ve aydınlanmış bir hayat yaşayabilirler.

Teheccüd namazı nasıl kılarsınız: Adım adım yöntem

Bu namaz zorunlu olmasa da, dünya genelinde birçok Müslüman, Allah’ın rahmetini ve bağışlamasını aramak için günlük rutinlerine dahil etmeye çalışır. İşte bu namazı kılmak için Profeet Muhammed (S.A.V.)’in öğretilerinden çıkarılan önemli yönergeler:

 • Teheccüd namazının zamanı:

Bu namaz, Fecr namazından önce gece yarısının son üçte biri sırasında kılınır. Bu, Allah’ın emriyle gökten inen meleklerin, kulun dualarını kabul etmek için beklediği kutsal bir zamandır. Bu süre zarfında Allah, günahlarından samimi bir şekilde pişmanlık gösterenleri affeder.

 • Teheccüd Namazında kaç rekat kılınır:

Sünnet/nafile namazlar için maksimum rekat sayısıyla ilgili belirli bir sınırlama yoktur. İstediğiniz kadar rekat kılabilirsiniz, yeter ki çift olarak kılsınlar.

Örneğin, Teheccüd namazının 4 rekatını kılmayı planlıyorsanız, bunları İsyak namazında olduğu gibi kesintisiz bir şekilde ardı ardına kılamazsınız. Bunun yerine, her iki rekatın ardından selam vermelisiniz. Peygamber s.a.v. şöyle dedi:

“Gece namazı çiftler halinde (iki rekat olarak) kılınır, ardından ikili bir şekilde (iki rekat olarak) kılınır”

(Sahih Al-Buhari)
 • Teheccüd namazına hazırlık:
 • Uyanmanız için bir alarm ayarlayın veya ailenizden size gece yarısının son üçte biri sırasında uyanmanızı isteyin, böylece Fecr namazı için hazır olun.
 • Abdest alın (ve gerekiyorsa duş alın).
 • Bu namazı kılacağınız sakin ve temiz bir yer bulun. Namaz kılarken, tamamen Allah’a ve O’nun yüceliğine odaklanın.
 • Zihninizi ve kalbinizi tüm endişelerden arındırın.
 • Namazları açık ve doğru bir şekilde okumayı öğrenmek için çaba gösterin.
 • Teheccüd Namazını Nasıl Kılarsınız
 • Başla niyet ve amaçla:

Niyet, Allah’a yakınlaşmak için samimi bir şekilde dua ve ibadetle meşgul olma niyetidir. Sözlü içerikten farklı olarak, niyet içsel ve kişisel bir durumdur. Teheccüd namazı sırasında, Yüce Allah’ın huzurunu ve bereketlerini aramaya odaklanmalısınız.

 • Teheccüd namazını kılma:

a) İki rekatla başla: Bu namaza iki rekat Salah kılarak başla. Dik durun ve Kur’an’dan ayetleri oku, Allah’ın ilahi kelimelerine dalmış ol.

b) Teslimiyetle eğil: Ardından Allah’a yönelerek eğil, ellerini dizlerinin üzerine koy ve tam bir teslimiyet ve alçakgönüllülük göster. Bu pozisyonda kısa bir süre dur ve Yüce Allah’ın büyüklüğünü kabul et.

c) En derin saygıyla secde et: Kendini yere indir, avuç içlerini, burnunu ve alnını yere bastır ve Allah’a karşı sarsılmaz bir bağlılık göster. Dirseklerini hafifçe yukarı kaldır ve ayaklarını katla. Ardından ayakta dur ve “Allahu Ekber” de.

d) Kişisel Yakarış (Dua): Öngörülen rekatleri tamamladıktan sonra, Allah’a yönelik kişisel dualar (dua) sunmak için bir an ayır.

Bu namaz için özel olarak öngörülen belirli bir dua olmasa da, Müslümanlar dua ve Kuran’dan ayetleri entegre edebilirler. Bunun yanı sıra, aşağıdaki dua’yı Teheccüd deneyiminizi zenginleştirmek için okuyabilirsiniz:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

“Allah’ı tenzih ederim ve O’na hamdederim, Allah uludur.”

Duanız samimi olmalı ve sadece O’nun bağışlanmasını, hidayetini ve bereketlerini aramaya odaklanmalıdır. Eksikliklerinizi düşünün, iyileşmeye samimi bir bağlılık yapın ve daha iyi bir insan olma çabasında bulunun.

Teheccüd namazının derin faydalarını keşfedin:

Namaz, Allah’a daha yakın olmayı arzulayanlar için inanılmaz ödüller ve faydalar sunar. Ruhani yakınlık, içsel güç, ilahi yardım ve huzur gibi dikkate değer faydaları keşfedin.

 • Allah’a yakınlık elde etmek:

Bu namaz, Allah’a daha yakın olmak için güçlü bir araçtır. Hadislerde belirtildiği gibi, inananlara Allah’a yakınlık, günahlar için bağışlanma talebi ve günahlardan korunma imkanı sunar.

Bu eşsiz ruhani bağlantının bereketlerini deneyimlemek için gece namazında kalkma pratiğini benimseyin.

 • Kutsal Kur’an’da bahsedilen faydalar:

Kutsal Kur’an, Teheccüd namazına zaman ayıranlara bahşedilen ödülleri vurgular. Bu namaz, inananlara yeryüzünde kolayca yürümeyi, cahillerle barış içinde olmayı ve geceyi namazla geçirmeyi sağlar.

Bu erdemleri içselleştirerek, Kuran’da (25:63-64) tanımlanan derin faydaları deneyimleyebilirsiniz.

 • İçsel güç, korunma ve dileklerin yerine gelmesi:

Namaz, içsel güç ve zihinsel huzur sağlar, günah ve kötülüklerden korur. Bu zamanın, samimi dileklerin ve yakarışların kabul edildiğine inanılır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından aktarıldığı üzere, gecenin belirli bir zamanında her adil yakarışın kabul edildiği bilinmektedir. Bu mübarek dönemde, Yüce Allah’tan rahatlık ve yardım arayın.

 • Allah’a olan güvenle günlük sorunları aşma:

Bu namazı kılmak, inananların dünyevi sorunları aşmalarına yardımcı olurken, tam bir güvenle Allah’a dayanmalarını sağlar. Dünya endişelerini geride bırakarak ve üstün kudret olan Allah’a güvenerek, inananlar beklenmedik kaynaklardan yardım bulurlar.

Kur’an (Talak Suresi, Bölüm 65, Ayet 3), Allah’ın hayal gücünü aşan şekillerde ve O’na güvenenler için yeterli olduğunu doğrular.

 • Daralan kalplerde huzur bulma:

Teheccüd namazını günlük rutininize dahil etmek, daralan kalplerde huzur bulmanıza yardımcı olur. Hayatın zorlukları arasında bir huzur ve sükûnet hissi sağlar, stres ve endişenin yükünü hafifletir.

Teheccüd namazının derin faydalarını deneyimleyerek Allah’la olan bağınızı güçlendirin, iç huzur ve ruhani doyumun tadını çıkarın.

Qiyamullail’i zenginleştirmek için hangi diğer Soennah namazı kılabiliriz?

Eğer Teheccüd namazını kılmak için henüz uyumadıysak, Sunnah Qiyamullail namazlarını da kılabiliriz. Bu namazlar birçok insan tarafından genellikle ‘Solat al-Lail’ veya ‘Solat Malam’ olarak adlandırılır.

Bunun yanı sıra, Sunnah Taubah namazı (tevbe), Sunnah Hajat namazı veya Sunnah Istikhara namazını kılma imkanımız da bulunmaktadır. Tüm bu bahsedilen Sunnah namazları, bu Sunnah namazıyla benzerlik gösteren iki rekattan oluşur ve kılındığında bol bol ödül getirir.

Bahsedilen bu Sunnah namazlarından herhangi birini tamamladıktan sonra, geceyi Sunnah Witr namazı veya Solat Witr ile sonlandırmak tavsiye edilir.

Salat Witr (Vitr Namazı)

Salat Vitr, farz Ishaa namazından sonra kılınan gönüllü bir namazdır. Farz olmamakla birlikte, Hz. Muhammed (s.a.v) bunu sürekli kılmıştır. Bir hadiste şöyle buyurdu:

“Gerçek şu ki, Allah Vitr’dir (tek), ve O Al-Vitr’i sever, bu yüzden Al-Vitr’i kılın, ey Kur’an ehli insanlar.”

(Sunan At-Tirmidzi)

Vitr namazı tek sayıda raka’attan oluşur. Minimum bir rakaat, maksimum on bir rakaattir. Bununla birlikte, sürekli olarak yalnızca minimum bir rakaat kılmak tavsiye edilmez. Alimler, Sunnah Vitr namazı için daha kapsamlı bir minimum olan üç rakaatı önerirler.

Üç rakaatlık Vitr namazını kılmak için ideal yöntem, iki rakaat kılmak ve ardından bir ekstra rakaat ekleyip selam vermektedir. Bu toplamda üç rakaat eder.

Rakaat sayısını artırmak istiyorsak aynı prensip geçerlidir. Örneğin beş rakaat kılmayı planlıyorsak, bunu çiftler halinde yapabiliriz – iki rakaat daha sonra ikinci bir ikili rakaat ve son olarak bir rakaat ile bitiririz.

Eğer Teheccüd namazı kılmayı planlıyorsak, Vitr’i gece namazımızı tamamlamak için Teheccüd namazının bir parçası olarak dahil edebiliriz.

Sonuç

Gece namazı, bireylerin ilahiyle olan bağlarını derinleştirmek için değerli bir fırsat sunar.

Gece saatlerinde Cennet’in kapıları açılır ve bağlı hizmetkârlarının pişmanlık dolu yakarışlarını bekler. Bu fırsatı nadiren veya hiç değerlendirmeyenler için sadece zorluklar getirirken, düzenli uygulayıcılar için bir neşe kaynağı olur.

Gerçekten takdir edenler, bu namazları kaçırdıklarında derin bir pişmanlık hissederler ve bundan dolayı yaşadıkları büyük kaybın farkına varırlar.

Ayatul kürsi’nin kutsamaları hakkında okumak için buraya tıklayın

Veelgestelde vragen

Vitir namazının geceleyin son namaz olması tavsiye edilse de, bu nafile namazı ondan sonra kılmak da mümkündür. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Vitir’i gecenin son namazı yapın.” (Sahih Al-Buhari)

Bu nedenle, sabah namazı için uyanma konusunda belirsizlik varsa veya birisi Teravih namazlarından hemen sonra Vitir namazını devam ettirmeyi planlıyorsa, bu namaz hala kılınabilir. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Geceleyin son bölümünde uyanamayacağından korkan kişi, Vitir’i gecenin ilk bölümünde kılsın. Ve geceleyin son bölümünde uyanacağını uman kişi, Vitir’i gecenin sonunda kılsın. Gerçekten de geceleyin sonunda kılınan namaz daha iyi bir şekilde yerine getirilir.”

(Sahih Müslim)

Aslında, bu uygulama, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ebu Bekir’in (radıyallahu anh) eylemlerinde gözlemlenebilir. O, yatmadan önce Vitir namazını kılardı ve daha sonra bu namaz için kalkardı. Diğer taraftan, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer (radıyallahu anh) önce uyur ve ardından Teheccüd namazı için kalkar, geceyi Vitir namazıyla sonlandırırdı.

Eğer bu namaz için gece yarısından önce uyanmak zor ise, yatmadan önce gecenin diğer ibadetlerini ve sünnet namazlarını yapmak için alternatif yollar vardır. Qiyamullail uykuyu bir gereklilik olarak kabul etmez.

Etkili bir yaklaşım, yatmadan önce bu namaz için niyet etmektir. Bu, uygun hazırlıkların yapılmasını içerir, örneğin alarm kurmak veya erken yatmaktır.

Samimi niyetin gücü hiçbir zaman küçümsenmemelidir. Bir kişi Teheccüd namazı için uyanamazsa bile, niyetleri için ödüller alır.

Bir kişi gece yarısından önce uyanmayı başarırsa, ama yataktan kalkmakta veya uyanık kalmakta zorluk çekiyorsa, Allah’ı anmak ve O’na dua etmek faydalı olabilir. Bu çabalarla birlikte kişi, Subuh’tan önce uyanmak ve bu namazı kılmak için güç bulabilir.

Bu namazın ödüllerini elde etmenin başka bir yolu, İşa ve Sabah namazlarını evlerimizde bile olsa birlikte kılmaktır. Bu, Hz. Muhammed’in (aleyhisselam) hadisinde desteklenmektedir:

“Kim İşa namazını cemaatle kılar ise, sanki gece yarısının yarısını kılmış gibidir. Kim (ayrıca) Sabah namazını cemaatle kılar ise, sanki bütün geceyi kılmış gibidir.”

(Sahih Muslim)

Allah, O’nu memnun edecek amelleri yapmamızı ve tüm amellerimizi kabul etmesini bizlere nasip etsin. Allah en iyi bilendir.

Çok ünlü Kunut duaları hakkında okumak için buraya tıklayın.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir