Hasbunallahu wa ni mal wakeel: Vrede en vertrouwen in Allah

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) reageerde op de vraag van een man over hoe hij rust kon vinden wanneer de Engel van de Trompet, Israfil, wacht op het bevel om te blazen. Om de zorgen onder zijn Metgezellen te voelen, adviseerde hij hen om troost te zoeken door te reciteren: “Hasbunallahu wa ni mal wakeel”.

Dit advies, ook te vinden in de Koran, brengt het gevoel over dat Allah (SWT) uitdrukt:

(Koran 3:173)

Om de bezorgdheid van zijn volgelingen weg te nemen, raadde de Profeet (vrede zij met hem) aan om te vertrouwen op de bescherming van Allah en Hem te zien als de uiteindelijke Beschermer. Dit komt overeen met het Koraanse vers, waarin wordt benadrukt dat het geloof in Allah gelovigen versterkt in het gezicht van tegenspoed.

Allah is voldoende voor ons, en [Hij is] de beste Behartiger van zaken.

De betekenis van het smeekgebed wordt benadrukt in een hadith uit Sahih Bukhari, die de doeltreffendheid ervan aantoont tijdens een kritiek moment in het leven van Profeet Ibrahim (vrede zij met hem).

Ibn ‘Abbas (Moge Allah tevreden met hen zijn) vertelde dat tijdens het kritieke moment waarop Profeet Ibrahiem (vrede zij met hem) in het vuur werd geworpen, hij verklaarde:

Een vergelijkbare standvastigheid in geloof werd getoond door de Boodschapper van Allah, Mohammed (vrede zij met hem), toen hij geconfronteerd werd met het nieuws van een geducht heidens leger dat tegen hem verzamelde.

In plaats van toe te geven aan angst, versterkte deze waarschuwing zijn geloof en dat van de moslims, waardoor ze verklaarden:

Bovendien bracht Abu Sa’id Al-Khudri (Moge Allah tevreden met hem zijn) een aangrijpend moment over waarin de Profeet (vrede zij met hem) reflecteerde op het naderende blazen van de Trompet door de Engel Israfil. Gevoelens van de ernst van de situatie leidden ertoe dat de Profeet zijn Metgezellen adviseerde troost te zoeken door te reciteren:

Soera Az Zumar (38) versterkt het concept van volledig vertrouwen op Allah. Wanneer er vragen worden gesteld over de schepping van de hemelen en de aarde, is het antwoord ondubbelzinnig: “Allah.”

De vers herinnert degenen die goden naast Allah aanroepen eraan hun vermogen om beproevingen te verlichten of genade te onthouden in twijfel te trekken. Het antwoord is duidelijk:

Een oprechte moslim begrijpt dat Allah alleen de Schenker en Terughouder van Genade is, evenals de Verwijderaar van Schade en Kwelling. Het reciteren van Hasbunallahu Wa Nimal Wakeel biedt een helende aanraking die nodig is in iemands leven.

Door volledig te vertrouwen op Allah, zaken aan Hem over te laten, Zijn genade en barmhartigheid te zoeken, Zijn decreet te accepteren en Zijn wil te onderwerpen, rust een moslim zichzelf uit om de uitdagingen van het leven met veerkracht en geloof tegemoet te treden.

 • Elke praktiserende moslim erkent dat Allah de Schenker van Genade is, met de mogelijkheid om elke tegenslag of moeilijkheid te verlichten. Het reciteren van dit dua dient als een krachtig middel om hulp van Allah te zoeken.
 • Dit smeekgebed kan op elk moment worden gereciteerd, zonder een specifieke reden. Het begrijpen van de diepe betekenis van de zikr, “Allah is voldoende voor ons, en [Hij is] de beste Behartiger van zaken,” onthult de veelzijdigheid ervan voor gebruik in verschillende situaties.
 • Door deze woorden uit te spreken, druk je volledig vertrouwen in Allah uit en geef je je zorgen aan Hem over. Het erkennen dat Allah’s decreten voldoende zijn, brengt tevredenheid met zich mee, inzien dat Zijn plannen onze eigen kunnen overtreffen.
 • Zich overgeven aan de wil van Allah en je zaken aan Hem toevertrouwen, komt neer op het wegnemen van een last van je schouders, wat spirituele genezing biedt. Zoals de Koran zegt:
(Koran, 65:3)
 • De eenvoud van de uitspraak ‘Hasbunallahu’ maakt het gemakkelijk te onthouden en, Insha’Allah, het schenkt grote kracht om uitdagingen te overwinnen. Dit smeekgebed fungeert als een katalysator voor het bereiken van doelen, zowel in dit leven als in het hiernamaals.
 • Het frequent uitspreken van dit dhikr is een transformerende praktijk die vrede en vertrouwen in Allah inprent, waardoor Hij de leiding kan nemen over elk aspect van ons leven.
 • In momenten van wanhoop zou ons instinct ons moeten leiden om ons tot Allah te wenden, erkennend dat Hij niet alleen voldoende is voor ons, maar ook de ultieme regisseur van onze zaken.
 • Het onwankelbare geloof van Ibrahim tijdens het beangstigende moment waarin hij in het vuur werd gegooid, dient als een krachtig getuigenis van de kracht van geloof in het gezicht van tegenspoed.
 • Of het nu gaat om de intense beproeving van het vuur of genietend van momenten van sereniteit met zijn familie, blijft het onwrikbare vertrouwen van Ibrahim in Allah consistent, wat de onwankelbare overtuiging van een ware gelovige benadrukt.
 • Dit dua belooft zowel voordeel als het wegnemen van schade, zoals expliciet vermeld door Allah in de Koran.
 • Herken de kracht die inherent is aan deze dua, en reciteer het zowel tijdens persoonlijke momenten van ongemak als in tijden van gemeenschappelijke uitdagingen.
 • Omarm de tijdloze wijsheid vervat in “Hasbunallahu wa ni mal wakeel” als een bron van troost, empowerment en goddelijke interventie in zowel persoonlijke als collectieve sferen van het leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *