ayat ul kursi: De beschermende verzen van Koran

Ayatul Kursi is de 255e vers van het tweede hoofdstuk van de Koran in ‘Surah Baqarah’. Het is de grootste vers van de hele Koran omdat het de kracht en soevereiniteit van Allah SWT benoemt. Alles heeft zijn hoogtepunt en de hoogste piek van de Koran is Surah al-Baqarah. In deze surah staat een ayah die de grootste is in de Koran; Ayat al Kursi.

Volgens hadith wordt deze vers beschouwd als de beste in de hele Koran, die Allah (SWT) heeft geopenbaard om bescherming, begeleiding, onderhoud, zegeningen, genade, Jannah en nog veel meer te zoeken omdat het opzeggen ervan de grootsheid van God bevestigt.

Het wordt zelfs geloofd dat het reciteren van deze vers na elk gebed toegang tot het paradijs kan verlenen. Ontdek in dit artikel meer voordelen van Ayat al Kursi. Profeet Mohammed (SAW) heeft gezegd dat dit vers de belangrijkste Ayah in de Koran is en het is zelfs verbonden met de Troon van Allah.

Ayat al Kursi tekst: Arabisch, vertaling en uitleg


اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ

Allahu laa ilaaha illaa huwal haiyul qai-yoom;

“Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwige”

Uitleg:

Dit heeft grote betekenis in de Islamitische geloofsovertuiging. Het bevestigt de eenheid van Allah als de enige ware God en Heer van alle scheppingen. Het benadrukt dat niets aanbeden zou moeten worden behalve Allah.

“De Levende, de Eeuwige” verwijst naar de attributen van Allah als zelfbestaand, eeuwig levend en onvergankelijk. Hij is degene die alles en iedereen onderhoudt en niets kan bestaan zonder Zijn wil en bevel.

In de islam staat deze verklaring bekend als het eerste deel van de shahada, de geloofsbelijdenis die elke moslim uitspreekt. Het heeft een centrale plaats in de islamitische theologie en dient als herinnering aan de fundamentele overtuigingen van de islam.

Het begrijpen van de ware betekenis van deze uitspraak helpt moslims om een diepere verbinding met Allah te ontwikkelen en hun leven te leven volgens Zijn leer.

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

laa taakhudhuhoo sinatunw wa laa nawm;

“Sluimering noch slaap haalt Hem in.”

Uitleg:

Deze frase betekent dat Allah niet onderhevig is aan vermoeidheid of uitputting zoals de slaap of slaperigheid die mensen ervaren. Hij staat boven zulke fysieke beperkingen, omdat Hij de Almachtige en Alwetende Schepper is die het universum onderhoudt.

Dit attribuut benadrukt Allah’s eindeloze kracht en waakzaamheid, omdat Hij altijd op de hoogte is van de daden en intenties van Zijn schepping. Als de Opperste Wezen zijn de kracht en bewustzijn van Allah perfect en ongeëvenaard.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard;

“Aan Hem behoort wat er in de hemelen en op de aarde is”

Uitleg:

De verklaring bevestigt dat Allah de eigenaar is van alle scheppingen en de uiteindelijke autoriteit. Het benadrukt dat elk wezen op aarde en in de hemel een dienaar van Allah is, onder Zijn macht en autoriteit. Niemand heeft de macht om Allah’s heerschappij over alles wat bestaat uit te dagen.

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

man dhalladhee yashfa’u ‘indahooo illaa be idhnih;

“Wie is het die bij Hem bemiddelt, behalve met Zijn toestemming?”

Uitleg:

Deze vers benadrukt dat niemand de macht heeft om namens anderen bij Allah te bemiddelen, behalve met Zijn toestemming. Op de Dag des Oordeels zullen alleen degenen die Allah toestemming heeft gegeven om te bemiddelen, in staat zijn om dit te doen. Dit benadrukt de autoriteit en controle van Allah over alle zaken.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ

ya’lamu maa baina aideehim wa maa khalfahum;

“Hij weet wat voor hen en achter hen is”

Uitleg:

Dit uitspraak duidt op Allah’s alomvattende kennis van alles, inclusief het verleden, het heden en de toekomst. Dit is een bewijs van Allah’s alwetendheid, die zich uitstrekt tot alle werelden.

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

wa laa yuheetoona bishay ‘immin ‘ilmihee illa be maa shaaaa;

“Terwijl zij niets van Zijn kennis omvatten behalve wat Hij wil”

Uitleg:

Dit betekent dat de kennis van Allah onbeperkt is en dat niemand deze volledig kan bezitten behalve Hij. De kennis van mensen is slechts wat Allah hen toestaat te begrijpen. Alleen Allah heeft uitgebreide kennis van elk aspect van het universum.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

wasi’a kursiyyuhus samaa waati wal arda

“Zijn troon omvat de hemelen en de aarde.”

Uitleg:

Deze vers verwijst naar de grootsheid van de Troon van Allah, die zowel de hemelen als de aarde omvat. De term “Kursi” wordt gebruikt om de Troon van Allah te beschrijven, wat Zijn dominantie, autoriteit en kennis betekent die zich uitstrekt buiten het universum.

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ

wa la ya’ooduho hifdhuhumaa;

“En Hij wordt nooit moe hen te behouden.”

Uitleg:

Deze vers vermeldt dat Allah in staat is om alles in de hemelen en op aarde te behouden, en allen die onder Zijn Heerschappij vallen. Het geeft aan dat de kracht en bekwaamheid van Allah om alles te onderhouden oneindig is, en dat Hij nooit uitgeput raakt in het beschermen ervan.

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

wa huwal aliyyul ‘azeem;

“Hij is de Verhevene, de Geweldige.”

Uitleg:

“De Verhevene, de Geweldige” verwijst naar Allah als de meest verhevene en grootste. Hij is het Ultieme Wezen en er is niemand waardig om aanbeden te worden behalve Hem. Hij is de hoogste en grootste Heer, ongeëvenaard in Zijn Majesteit en Perfectie.

Voordelen, recitatie en bescherming

 • De belangrijkheid van dankbaarheid: Een hart van Shukr hebben

In de Islam is het essentieel om een hart te hebben dat vervuld is met dankbaarheid jegens Allah SWT voor de ontelbare zegeningen die Hij ons heeft geschonken.

Veel van ons zien echter vaak over het hoofd hoeveel zegeningen we ontvangen en nemen deze als vanzelfsprekend aan, waardoor we een ondankbaar hart hebben.

Om dit te vermijden, moeten we onszelf eraan herinneren om dankbaar te zijn jegens Allah SWT en Zijn zegeningen in ons leven te erkennen. Door dit te doen, zullen we innerlijke rust en tevredenheid vinden.

Het reciteren van dit Ayat na elk gebed is een prachtige manier om onze dankbaarheid jegens Allah SWT te tonen. Het herinnert ons aan Zijn grootheid en macht, en door het te reciteren erkennen we Zijn zegeningen en zijn we dankbaar voor hen.

Bovendien beloont Allah SWT ons met nog meer zegeningen wanneer we onze dankbaarheid tonen door middel van Shukr.

Tot slot is het hebben van een hart vol dankbaarheid cruciaal in de Islam. We moeten onszelf eraan herinneren om dankbaar te zijn jegens Allah SWT voor Zijn ontelbare zegeningen en onze dankbaarheid tonen door middel van onze daden en woorden.

Door dit te doen, zullen we vrede en tevredenheid vinden in deze wereld en het hiernamaals.

 • Bescherming vinden tegen de uitdagingen van het leven door Dhikr en Ayat al Kursi

Als mensen worden we allemaal geconfronteerd met uitdagingen en moeilijkheden in het leven die ons hopeloos en verloren kunnen laten voelen. In tijden als deze is het cruciaal om te onthouden dat de enige die ons echt kan redden Allah SWT is.

Om bescherming te zoeken tegen de uitdagingen van het leven, moeten we regelmatig Zijn Dhikr verrichten en smeekbeden reciteren om Zijn naam te verheerlijken. Het is essentieel om volledig vertrouwen te hebben in Allah SWT en erop te vertrouwen dat Hij ons uit moeilijke situaties zal leiden.

Een van de krachtigste manieren om bescherming te zoeken tegen de uitdagingen van het leven is door middel van de recitatie van Ayat al Kursi. Dit ayat erkent de almacht van Allah SWT en beschermt ons tegen de valstrikken van Shaitan.

Door dit Ayah te reciteren laten we zien dat we geloven dat alles toebehoort aan Allah SWT en dat alleen Hij ons kan redden van de tests van het leven.

Het leven zit vol uitdagingen die ons hopeloos en hulpeloos kunnen maken. Door de Dhikr van Allah SWT te verrichten en Ayat al Kursi te reciteren, kunnen we bescherming en leiding vinden in de moeilijkheden van het leven. We moeten vertrouwen op de macht van Allah SWT en toevlucht zoeken in Zijn naam om vrede en kracht te vinden.

 • Het Paradijs bereiken door Dhikr en Ayat al Kursi

Volgens Abu Umamah zei de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat:

Degene die Ayat al Kursi reciteert na elke verplichte gebed, niets zal hen ervan weerhouden het Paradijs binnen te gaan, behalve de dood.

Deze hadith benadrukt het belang van regelmatig het reciteren van Ayat al Kursi omdat het kan leiden tot immense beloningen in het Hiernamaals. Laten we er een gewoonte van maken om deze krachtige Ayah na elk gebed te reciteren om de zegeningen en bescherming van Allah SWT te zoeken.

Als gelovigen streven we allemaal naar het bereiken van het ultieme doel van het paradijs. Echter, de afleidingen van deze tijdelijke wereld kunnen ons vaak doen afdwalen, waardoor we zondigen en ons doel uit het oog verliezen.

Om de weg naar het paradijs te effenen, is het essentieel om regelmatig de Dhikr van Allah SWT te verrichten. Dit omvat het reciteren van dua’s en smeekbeden, tasbeeh en het onderdompelen van onszelf in Zijn ibadah.

Een van de krachtigste manieren om een ticket naar het paradijs te verdienen is door de recitatie van Ayatul Kursi. Dit Ayah geeft een gevoel van vrede wanneer het na een verplicht gebed wordt gereciteerd en kan ons leiden naar Jannah wanneer het regelmatig wordt gereciteerd.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat het binnengaan van het paradijs uiteindelijk in de handen van Allah SWT en Zijn wijsheid ligt. Toch kunnen we door regelmatig Zijn Dhikr te verrichten en Ayat al Kursi te reciteren, onze kansen vergroten om de mooie plek te bereiken.

In conclusie, het paradijs is het ultieme doel van elke gelovige, maar de afleidingen van deze wereld kunnen ons vaak doen afwijken van ons doel. Door regelmatig de Dhikr van Allah SWT te verrichten en Ayatul Kursi te reciteren, kunnen we de weg naar ons doel effenen en onze kansen vergroten om Jannah te bereiken.

 • Innerlijke vrede bereiken met Ayat al Kursi uit de Koran

De Koran is een goddelijk geschenk van Allah SWT dat ons begeleiding biedt om een rechtvaardig leven te leiden. Het is een wonderbaarlijk boek dat de attributen en wijsheid van Allah SWT weerspiegelt, en Ayat al Kursi wordt beschouwd als de meest magnifieke Ayah in de Koran.

Ayatul Kursi is een manifestatie van de grootsheid en kwaliteiten van Allah SWT. Het noemt Zijn majestueuze namen zoals “Al Hayyi” en “Al Qayyum”, waarbij benadrukt wordt dat Allah SWT de Levende,

Zelfbestaande en Eeuwige is. Door dit vers te reciteren, erkennen we de suprematie van Allah SWT en worden we getuigen van Zijn macht.

Door middel van dit Ayat kunnen we innerlijke rust en vrede bereiken. Door de oneindige kracht en kennis van Allah SWT te erkennen, kunnen we vertrouwen op Zijn bescherming en begeleiding bij de uitdagingen van het leven. Allah SWT is de planner van het universum en er gebeurt niets zonder Zijn kennis en wil.

Het reciteren van Ayat al Kursi is een bron van immense vrede voor gelovigen, wetende dat ze kunnen vertrouwen op de bescherming en hulp van Allah SWT in alle situaties. Het herinnert ons eraan dat Allah SWT altijd bij ons is en dat we op Hem moeten vertrouwen en steunen om de moeilijkheden van het leven te overwinnen.

Het is een krachtig ayat dat de grootsheid van Allah SWT weerspiegelt en innerlijke vrede en rust biedt aan degenen die het met geloof en oprechtheid reciteren. Laten we het een gewoonte maken om dit Ayat te reciteren en troost te zoeken in de wetenschap dat Allah SWT altijd bij ons is.

 • Het belang van het reciteren van Ayat al Kursi voor het slapen gaan

Als moslims is het essentieel om de naam van Allah te noemen en smeekbeden te reciteren voordat we gaan slapen. Het helpt ons beschermen tegen slechte dromen en andere gevaren die ons kunnen schaden gedurende de donkere nacht.

Het reciteren van de meest krachtige vers van de Koran, Ayatul Kursi, kan ons voorzien van de ultieme bescherming, omdat Allah een engel op ons aanstelt voor onze veiligheid. Op deze manier kunnen we de hele nacht vredig slapen onder de bescherming van de Heer van de Hemelen en de Aarde.

Volgens een overlevering in Saheeh Al-Bukhari zei Abu Huraira dat de Profeet (vrede zij met hem) hem eens belastte met het uitdelen van Zakat-ul-Fitr. Terwijl hij het voedsel verdeelde, kwam er een dief die het begon weg te nemen. Abu Huraira betrapte hem en dreigde hem naar de Profeet (vrede zij met hem) te brengen.

De dief adviseerde Abu Huraira vervolgens om het ayat van “Al-Kursi” (2:255) voor het slapen gaan te reciteren, omdat een beschermer van Allah hem zou beschermen en Satan hem niet zou benaderen tot de ochtend.

De Profeet (vrede zij met hem) bevestigde de waarheid in de verklaring van de dief en zei dat hij, hoewel hij een leugenaar was, zelf de Satan was.

Daarom wordt het sterk aanbevolen om dit Ayat te reciteren voordat we gaan slapen ter bescherming tegen allerlei soorten kwaad. Deze praktijk beschermt ons niet alleen, maar versterkt ook ons geloof en verbindt ons met Allah.

Laten we er een gewoonte van maken om dit krachtige ayat voor het slapengaan te reciteren om de ontelbare voordelen te ervaren.

Volgens een Hadith die verteld is door Abu Huraira, zei Profeet Mohammed (vrede zij met hem):

“Als iemand Ha-Mim al-Mu’min en de Troon Vers in de ochtend reciteert, zal hij door hen beschermd worden tot de avond. Op dezelfde manier, als iemand ze in de avond reciteert, zal hij door hen beschermd worden tot de ochtend.”

(Tirmidhi)

Lees meer over Dua voor het slapen.

 • Begin je dag goed: voordelen van het reciteren van Ayat al Kursi in de ochtend

Het starten van onze dag met een frisse en positieve mindset is essentieel voor een productieve dag. Echter, in het snelle leven van vandaag raken we vaak verstrikt in sociale media en onze dagelijkse routine, waardoor we vergeten onze dag te beginnen met de naam van Allah SWT.

Dit kan leiden tot stress en zorgen, waardoor we vergeten Allah te bedanken voor weer een dag en onze ochtendgebeden verwaarlozen. Het reciteren van dit ayat in de ochtend kan tal van voordelen met zich meebrengen, zoals bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen en vreemde omstandigheden.

Het helpt ons om weg te blijven van eventueel gevaar dat op onze weg kan komen. Door onze dag te beginnen met de herinnering aan Allah en het reciteren van deze krachtige verzen, nodigen we Zijn bescherming en zegeningen uit over onszelf.

We zouden een moment moeten nemen om te pauzeren en onszelf af te vragen of onze dagelijkse routine en activiteiten ons zullen helpen wanneer we deze tijdelijke verblijfplaats verlaten.

Door onze dag te beginnen door Allah te bedanken voor het ons toestaan ​​om weer een dag te leven en ochtendgebeden aan te bieden, kunnen we immense rust en sereniteit in ons hoofd brengen.

 • Hoe je jezelf kunt beschermen tegen Shaitan

Shaitan is de meest kwaadaardige vijand van de gelovigen, omdat hij hen voortdurend van alle kanten aanvalt en hen in de duisternis van zonden doet vallen. Volgens de Koran (4:119) gebruikt hij valse passies en verlangens om ons op een dwaalspoor te brengen.

Moslims kunnen echter hun geloof in Allah SWT wakker maken met behulp van de Dhikr van Allah SWT. De verzen van Allah hebben de kracht om een hart te verzachten en de twijfels weg te nemen die een gelovige kunnen hinderen op zijn weg naar Allah.

Een van de krachtigste verzen van de Koran is Ayat al Kursi. Wanneer het gereciteerd wordt, beschermt het een gelovige tegen elke vorm van aanval van Shaitan. De mooie en krachtige verzen van dit ayat wissen de kwade fluisteringen weg die een gelovige van het juiste pad afleiden.

Het is essentieel om dit Ayat regelmatig te reciteren om ons geloof te versterken en onszelf te beschermen tegen de kwaadaardige aanvallen van Shaitan.

Daarom wordt het sterk aanbevolen om dit Ayat te reciteren en er een gewoonte van te maken om het regelmatig te reciteren om onszelf te beschermen tegen de kwaadaardige bedoelingen van Shaitan. Met de hulp van de leiding van Allah SWT kunnen we ons geloof versterken en op het juiste pad blijven.

Laten we een bewuste inspanning leveren om dit krachtige vers te reciteren en bescherming te zoeken bij Allah.

 • Bescherming van bezittingen, kinderen en huis met Ayat al Kursi

Het achterlaten van ons huis en geliefden kan ons angstig en bezorgd maken over hun veiligheid. Als gelovigen moeten we echter vertrouwen op de bescherming die Allah SWT biedt.

Het reciteren van Ayat al Kursi is een manier om een schild te bouwen rond onze bezittingen, kinderen en huis, en hen te beschermen tegen elke vorm van schade of kwaad.

Het is een krachtige Quranische vers dat Allah’s bescherming oproept en de veiligheid van allen die eronder schuilen verzekert. Wanneer we ons huis verlaten, moeten we er een gewoonte van maken om dit vers te reciteren en Allah’s zegeningen te zoeken voor onze families en bezittingen.

Op dezelfde manier kunnen we dit regelmatig reciteren om onze kinderen te beschermen en het op hen blazen voor extra veiligheid.

Vertrouwen op Allah’s bescherming en het reciteren van Ayatul Kursi kan vrede en comfort brengen in ons hart, wetende dat onze geliefden en bezittingen veilig en beschermd zijn onder Zijn waakzame oog.

 • De grootste kennis

Kennis wordt beschouwd als de grootste kracht, en we spenderen ons leven aan het zoeken naar antwoorden op de vragen die onze nieuwsgierige geesten bezighouden. Echter, de kennis die we vaak nastreven, behoort tot de tijdelijke wereld, terwijl de parels van wijsheid die bij ons geloof horen net zo belangrijk zijn.

We moeten zoeken naar wat onze Schepper ons vertelt te doen en wat Hem gelukkig maakt.

In een Hadith wordt vermeld dat het leren van dit vers het verkrijgen van de Grootste Kennis is, omdat het de belangrijkste vers van de Koran is. Deze vers benadrukt de prachtige waarheid van Allah’s superioriteit en Almacht op de meest majestueuze manier.

Door deze kennis te verwerven, kunnen we onszelf sieren met een prachtige parel en deze koesteren vanwege zijn betekenis. Daarom is het belangrijk om prioriteit te geven aan de kennis die ons helpt in dit leven en het Hiernamaals.

 • Bescherming tegen het boze oog en djinn

Het concept van het boze oog en djinn is een onbetwistbare realiteit die wordt genoemd in de Koran en de leringen van Profeet Mohammed VZMH.

Het is niet ongebruikelijk om ziek te worden of slachtoffer te worden van zwarte magie, of dingen te zien die het menselijk begrip te boven gaan. Deze gebeurtenissen kunnen ons angstig en onzeker maken.

Maar wanneer we stevig vasthouden aan het koord van Allah, kunnen we bescherming vinden tegen dergelijke kwaad. Het reciteren van dit vers samen met andere smeekbeden kan dienen als een schild, waardoor we veilig blijven voor deze gevaren.

Het kan ook helpen om ons geloof in de kracht van Allah en Zijn vermogen om ons te helpen in tijden van nood te versterken.

Door regelmatig dit vers te reciteren, kunnen we de zegeningen van Allah uitnodigen en onszelf veilig houden voor elke schade die op ons pad kan komen. Laten we er een gewoonte van maken om deze krachtige verzen te reciteren en toevlucht te zoeken in Allah’s bescherming.

Waarom is Ayat al Kursi anders dan alle andere verzen in de Koran?

Dit heeft een unieke positie onder alle verzen van de Koran. Het bevat namelijk de namen van Allah (Asma Allah u Al Hosna), die ongeëvenaard zijn in betekenis en kracht. Het wordt zelfs door onze geliefde profeet PBUH benadrukt dat het reciteren van Ayat al Kursi na elk gebed dient als een toegangspoort tot de hemel.

Een reden voor de significantie van dit vers is het feit dat het de namen van Allah bevat, waaronder Allah, Al Hay, Al Qayyom, Al Ally en Al Azim, die de goddelijke eigenschappen van de Almachtige God belichamen.

 • Allah الله:

Allah is de enige die almachtig, vergevingsgezind en dankbaar is.

 • Al Hayy ٱلْحَىُّ:

Al Hayy is de altijd levende God die nooit is geschapen en permanent is.

 • Al Qayyom ٱلْقَيُّومُ:

Al Qayyom is de beschermer van al zijn schepselen, hun levens en hun levensonderhoud.

 • Al Ally الْعَلِيُّ:

Al Ally is de hoogste, en er is niemand of niets hoger dan Hem.

 • Al Azim الْعَظِيمُ:

Al Azim is de groten, met volledige grootheid en almachtige majesteit.

Bovendien bevestigde de Profeet PBUH in een Hadith die is overgeleverd door Ubay ibn Ka’b dat ayat het grootste vers in de Koran is. Daarom wordt Ayat al Kursi beschouwd als het meest significante vers in de Koran, vanwege de aanwezigheid van de namen van Allah die worden vereerd en grote kracht hebben.

Bron: Quran

Veelgestelde vragen:

‘Kursi’ is een Arabisch woord dat ’troonstoel’ betekent.

Ibn Abbas zei:

“het is de plaats van Allah’s voeten”,

en in een andere uitspraak wordt gezegd dat het een glorieuze creatie is boven de zevende hemel, en in nog een andere uitspraak wordt gezegd dat het een troonstoel is waarop Allah zit, maar we weten niet hoe Allah zit omdat er niets is zoals Hem.

Het werd geopenbaard in Medina, als onderdeel van Surah Al-Baqarah, het langste hoofdstuk van de Koran. Het werd geopenbaard gedurende meer dan twee jaar, als reactie op verschillende gebeurtenissen en vragen.

De Troonvers, ook bekend als Ayat al-Kursi in het Arabisch, is van betekenis als de 255e vers van Soera Al-Baqarah (Q2:255) in de Koran.

Hoewel Ayat al-Kursi een enorme betekenis heeft in de islam als een van de beste verzen in de Koran, is er geen authentieke hadith of directe verwijzing in de Koran die specifiek aanbeveelt om dit vers 100 keer of 7 keer te reciteren.

Volgens de sunnah wordt echter aangeraden om dit vers:

 • na elk verplicht gebed te reciteren;
 • het drie keer na het Fajr-gebed, drie keer na het Maghrib-gebed en
 • eenmaal voor het slapengaan.

Door deze praktijk te volgen, kunnen we zegeningen voor het paradijs zoeken en onszelf beschermen tegen djinn en het boze oog.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *