Ramadan dag 16: Het belang van ouderlijke eerbied in Islam

Mijn Heer, wees hen (mijn ouders) genadig zoals zij mij opvoedden toen ik jong was.

(Surat Al Isra 17:24)

In islamitisch onderwijs heeft het smeekbede voor de ouders een immense betekenis, waarbij het respect en de dankbaarheid tot uiting komen voor degenen die ons hebben grootgebracht. Laten we de veelzijdige aspecten van deze praktijk verkennen.

De Koran, als leidraad voor moslims, benadrukt het belang van familiebanden en legt de plicht van kinderen jegens hun ouders uit.

Ingebed in de ethiek van de islam gaat deze plicht verder dan louter gehoorzaamheid en omvat daden van vriendelijkheid, respect en barmhartigheid jegens ouders. Geleerden van de islam hebben uitgebreid het concept van birr al-wālidayn toegelicht, dat daden van vriendelijkheid, respect en gehoorzaamheid jegens ouders omvat.

Na het gebod om alleen Allah te aanbidden, benadrukt de Koran het belang van vriendelijkheid en respect jegens ouders. De term “Rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīra” roept de genade van Allah op over de ouders van een persoon, waarbij benadrukt wordt welke diepgaande verantwoordelijkheid ouders dragen in het vormgeven van ons leven.

  • Het cultiveren van liefde en dankbaarheid door Dua

Door regelmatig de duʿāʾ te reciteren, wordt een diepgewortelde liefde en waardering voor onze ouders gestimuleerd, waarbij onze toewijding aan het vervullen van onze plichten jegens hen wordt versterkt.

  • Zegeningen uitbreiden naar partners en kinderen

Het is aan ons om soortgelijke gebeden uit te breiden naar onze partners en kinderen, waarbij we het belang van familierelaties erkennen in het koesteren van een harmonieuze en rechtvaardige samenleving.

Tot slot belichaamt het bidden voor de ouders de essentie van islamitisch onderwijs over kinderlijke piëteit, mededogen en rechtvaardigheid. Door zich te houden aan de koranische voorschriften en profetische tradities, handhaven gelovigen de heiligheid van de ouder-kindrelatie en koesteren ze harmonieuze familiebanden geworteld in liefde, respect en toewijding.

Door regelmatig te gedenken en te bidden, uiten individuen dankbaarheid voor de ontelbare zegeningen die hen ten deel zijn gevallen door hun ouders, partners en kinderen, waarmee ze de tijdloze waarden van de islam in hun dagelijks leven belichamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *