Afbeelding over Islamitsche (Hijri) kalender

Als moslims zijn we gewend om de Islamitische Hijri-kalender te gebruiken om belangrijke religieuze gebeurtenissen en praktijken te observeren, zoals het vasten tijdens Ramadan, Eid-vieringen en de Hadj-pelgrimage (bedevaart).

Echter, de Hijri-kalender heeft een veel diepere religieuze en historische betekenis die je misschien niet kent. Hier is alles wat je MOET weten over de Hijri-kalender en waarom het essentieel is om ermee verbonden te zijn.

Introductie van de Islamitische kalender

In het 17e jaar van de Hijra vonden er twee gebeurtenissen plaats die de uitdaging lieten zien waar de Ummah mee te maken had door het ontbreken van een gestandaardiseerde manier om de jaren te tellen.

De eerste gebeurtenis betrof een meningsverschil over een aflossingsschema van een lening die naar de rechtbank van Umar Ibn Al Khattab (RA) werd gebracht. De ene partij betoogde:

“O leider van de gelovigen, deze persoon zou mij mijn geld terugbetalen tegen Sha’ban, en het is al Ramadan”, terwijl de andere zei: “Toen ik Sha’ban zei, bedoelde ik Sha’ban van het volgende jaar.”

Het tweede incident was een brief van een van de gouverneurs van Umar Ibn Al Khattab (RA), Abu Musa Al Ashari, waarin stond:

 “O leider van de gelovigen, soms vraagt u ons iets te doen tegen een bepaalde maand, maar we weten niet of u de maand van dit jaar of van het volgende bedoelt.”

Als gevolg van deze incidenten riep Umar Ibn Al Khattab (RA) een vergadering bijeen met zijn Shura-raad om een oplossing te bepalen. Ze waren het erover eens dat de oplossing was om een kalender voor de Ummah vast te stellen om te volgen, maar de vraag bleef: welke kalender?

Waarom werd de Hijra gekozen als startpunt voor de islamitische kalender?

Bij het bepalen van de kalender die de Ummah moest volgen, verwierpen de Sahaba ideeën zoals de Romeinse en Perzische kalenders. Ze wilden een kalender die hun eigen geschiedenis en beschaving weerspiegelde. Een Sahabi stelde voor om te beginnen vanaf de dood van de Profeet ﷺ , maar dit werd ongeschikt geacht.

Een ander stelde de geboorte van de Profeet ﷺ voor, maar er was geen vaststaande mening over het jaar. Andere suggesties werden gedaan, waaronder de Slag bij Badr of het jaar van Openbaring, maar Ali Ibn Talib stelde voor dat het jaar van de Hijra het eerste jaar van de kalender moest zijn.

Dit was omdat het een belangrijke gebeurtenis was die een keerpunt markeerde voor de moslims, waardoor hun situatie veranderde van vervolging naar eer. De Shura-raad was unaniem van mening dat de Hijra het begin van de islamitische kalender moest markeren, en Umar (ra) beschreef het als de wijze mening (Ra’ya As Sadeed).

De goddelijke opdracht om de Hijra-kalender te gebruiken: Een belangrijke herinnering voor moslims:

Voor moslims wordt het gebruik van de Hijra-kalender beschouwd als een goddelijk gebod, zoals uiteengezet in de Edele Koran. Deze kalender bestaat uit 12 puur maanmaanden zonder enige intercalatie.

In Koranverzen zoals:

“Zij vragen jou (o Mohammed) omtrent de nieuwe manen. Zeg: “Het zijn tijdsberekeningen voor de mensen en voor de Hadj”

[Koran 2:189]

“Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf (maan) maanden in Allah’s Boek, sinds de schepping van de hemelen en de aarde; hiervan zijn er vier heilig. Dat is het juiste geloof, dus doe jezelf geen onrecht aan tijdens hen…”

[Koran 9:36-37]

Allah Almachtig benadrukt het belang van de maankalender en het belang ervan bij het faciliteren van religieuze observaties, waaronder de Hadj.

Bovendien benadrukken deze verzen het belang van het vasthouden aan de 12-maanden maankalender, zonder enige wijzigingen of toevoegingen. Pogingen om deze kalender te veranderen of de heilige maanden ervan te wijzigen, worden beschouwd als een daad van ongeloof en een afwijking van de ware religie.

Als moslims is het essentieel om dit goddelijke gebod te begrijpen en te volgen, wat dient als een krachtige herinnering aan ons geloof en toewijding aan Allah (SWT). Door de Hijra-kalender te gebruiken, eren we de heilige geschiedenis van onze religie en blijven we verbonden met onze spirituele wortels.

De 12 maanden van de Hijri-kalender

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi al-Awwal
 4. Rabi al-Thani (of Rabi al-Akhir)
 5. Jumada al-Awwal (of Jumada al-Ula)
 6. Jumada al-Thani (of Jumada al-Akhira)
 7. Rajab
 8. Sha’ban
 9. Ramadan
 10. Shawwal
 11. Dhu al-Qidah
 12. Dhu al-Hijjah
Hijri maandBegint opDag van de week
Muharram 144519-Jul-2023Woensdag
Safar 144518-Aug-2023Vrijdag
Rabi al-awwal 144516-Sep-2023Zaterdag
Rabi al-thani 144516-Oct-2023Maandag
Jumada al-awwal 144515-Nov-2023Woensdag
Jumada al-thani 144514-Dec-2023Donderdag
Rajab 144513-Jan-2024Zaterdag
Shaban 144511-Feb-2024Zondag
Ramadan 144512-Mar-2024Dinsdag
Shawwal 144510-Apr-2024Woensdag
Dhu al-Qidah 14459-May-2024Donderdag
Dhu al-Hijjah 14458-Jun-2024Zaterdag

Belangrijke data binnen de islamitische kalender (hijri-kalender) van 2024:

Belangrijke islamitische datumGregoriaanse datum in 2024Hijri-datum
Al Isra’ wal Mi’raj7 februari 202427 Rajab 1445
Shab-e-Barat24 februari 202415 Shaban 1445
Begin van Ramadan11 maart 20241 Ramadan 1445
Laylatul Qadr6 april 202427 Ramadan 1445
Eid al Fitr10 april 20241 Shawwal 1445
Dhul Hijjah begint8 juni 20241 Dhul Hijjah 1445
Hajj begint15 juni 20248 Dhul Hijjah 1445
Dag van ‘Arafah16 juni 20249 Dhul Hijjah 1445
Eid al Adha17 juni 202410 Dhul Hijjah 1445
Islamitisch Nieuwjaar7 juli 20241 Muharram 1446
Dag van Ashura16 juli 202410 Muharram 1446
12e Rabi Al Awwal15 september 202412 Rabi Al Awwal 1446
Hijri MaandBegint OpDag van de week
Muharram 14467-Jul-2024Zondag
Safar 14466-Aug-2024Dinsdag
Rabi al-awwal 14464-Sep-2024Woensdag
Rabi al-thani 14464-Oct-2024Vrijdag
Jumada al-awwal 14463-Nov-2024Zondag
Jumada al-thani 14463-Dec-2024Dinsdag
Rajab 14461-Jan-2025Woensdag
Shaban 144631-Jan-2025Vrijdag
Ramadan 14461-Mar-2025Zaterdag
Shawwal 144631-Mar-2025Maandag
Dhu al-Qidah 144629-Apr-2025Dinsdag
Dhu al-Hijjah 144628-May-2025Woensdag

Let op: Deze data kunnen veranderen afhankelijk van het zicht van de maan, die wordt gebruikt om het begin van de islamitische maanden te bepalen.

Verschil tussen de Hijri-kalender (maan kalender) & Gregoriaanse kalender (zonkalender):

De maankalender is gebaseerd op de cyclus van de maanfasen, terwijl de Gregoriaanse kalender is gebaseerd op de beweging van de aarde rond de zon. De maan draait in ongeveer 29,5 dagen om de aarde, terwijl de aarde ongeveer 365,24 dagen nodig heeft om rond de zon te draaien.

Om de maankalender te synchroniseren met de zonnekalender, moet er een correctie worden aangebracht omdat de maanfasen niet precies overeenkomen met een geheel aantal dagen van de zonnekalender. Daarom hebben de meeste maankalenders, zoals de islamitische en de joodse kalender, 11 dagen minder dan de Gregoriaanse kalender.

Om de correctie toe te passen, wordt er periodiek een extra maand toegevoegd aan de maankalender. Dit wordt een schrikkelmaand genoemd en zorgt ervoor dat de maankalender in de pas blijft lopen met de zonnekalender.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van de maankalender. Een van de belangrijkste voordelen is dat data zoals Ramadan en Hadj elk jaar roteren, in plaats van vast te zijn zoals het zonnejaar.

Hierdoor zullen individuen onder verschillende klimatologische omstandigheden en voor verschillende tijdsperioden handelingen van aanbidding uitvoeren, terwijl ze zich onderwerpen aan de wil van Allah zonder invloed van menselijke verbeelding.

Het begin van elke nieuwe maand wordt gemarkeerd door het verschijnen van de nieuwe maan, waardoor het voor mensen gemakkelijk is om het begin van een nieuwe maand te herkennen en te erkennen.

Dit verklaart waarschijnlijk waarom veel oude beschavingen, zoals de Babyloniërs, Joden, Grieken, Egyptenaren, Azteken, Inca’s, Hindoes en Chinezen, dit systeem gebruikten. Het is opmerkelijk dat het woord “maand” in het Nederlands is afgeleid van het woord “maan.”

Eerste maand van de islamitische kalender:

Het kiezen van de eerste maand van de islamitische kalender was de volgende taak voor de Shura-raad nadat zij overeenkwamen om het jaar te beginnen met de Hijra. Veel metgezellen stelden verschillende maanden voor, zoals Ramadan of Dhul-Hijjah. Usman ibn Affan (RA) stelde echter Muharram voor als de eerste maand, waar unaniem mee werd ingestemd.

Klassieke geleerden hebben twee redenen gesuggereerd voor deze beslissing. Ten eerste was Muharram de maand waarin de Ansar trouw zwoeren aan de Profeet ﷺ en zich verplichtten om de moslims in Medina te beschermen na hun migratie vanuit Mekka. Dit markeerde het begin van de Hijra.

Ten tweede, aangezien de meeste moslims de Hajj uitvoerden tijdens Dhul-Hijjah, symboliseerde het starten van het islamitische jaar met Muharram een nieuwe start na de reiniging van zonden. Het was dus een passende keuze voor de eerste maand van het islamitische jaar.

De belangrijkheid van de islamitische kalender

De islamitische kalender heeft aanzienlijke belangrijkheid voor moslims over de hele wereld. Door belangrijke islamitische gebeurtenissen te herdenken, dient het als herinnering aan de ultieme opoffering die vroege moslims maakten tijdens de Hijra.

Deze opoffering omvatte het achterlaten van hun huizen, families en rijkdom om hun religie te behouden en blijft een hoeksteen van de islamitische geschiedenis.

Door te beginnen vanaf de Hijra, onderstreept de islamitische kalender de blijvende strijd tussen waarheid en kwaad. Deze strijd blijft een voortdurende strijd voor moslims, die voortdurend moeten streven om het pad van rechtvaardigheid te volgen en Jannah te bereiken.

In essentie is de islamitische kalender een krachtig symbool van geloof, opoffering en toewijding aan de waarheid. Het herinnert ons eraan dat onze strijd niet nieuw is en dat de eeuwige strijd voor wat goed is altijd opoffering en doorzettingsvermogen zal vergen.

Samenvatting

Als moslims is het verwelkomen van het nieuwe Islamitische jaar een kans voor ons om onze spirituele reis te overdenken en voornemens te maken om dichter bij Allah (swt) te komen. Het is een tijd om ons commitment aan ons geloof te vernieuwen en vergeving te vragen voor onze fouten uit het verleden.

Deze kleine maar consistente daden van aanbidding kunnen ons helpen onze iman te versterken en ons elk jaar dichter bij Allah (swt) te brengen, in sha Allah. Door het nieuwe Islamitische jaar op deze manier te herdenken, kunnen we de offers van vroege moslims eren en onze reis van spirituele groei en ontwikkeling voortzetten.

Bron: Islamic relief

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *