Plaatje over Ramadan Kareem wens: een maand van zegeningen en toewijding

Vasten “de maand Ramadan” is een van de vijf zuilen van de Islam. Het is een van de grootste daden van aanbidding die een gelovige kan verrichten. Het is een daad die iemands geest, lichaam en ziel reinigt van de geestelijke en lichamelijke onzuiverheden van deze wereld.

Het is een daad die de harten van de moslims wereldwijd samenbrengt als zij zich inspannen om gezamenlijk de deugd van zelfdiscipline te beoefenen. En het is een daad die de hongerige ziel verzadigt om Allah te behagen.

Het vasten van de maand Ramadan is verplicht voor iedere moslim, man of vrouw, die gezond en gezond is en de puberteit voorbij is.

Doel van Ramadan

Het doel is ons te ontdoen van die gewoonten die we gedurende de rest van het jaar hebben opgebouwd. Het is een maand die ons voorbereidt op de overige elf maanden door ons discipline en zelfbeheersing bij te brengen.

Zo heeft Allah sommige handelingen die de mens dierbaar zijn, zoals eten, drinken en het vervullen van zijn verlangens, haram gemaakt tijdens het vasten.  Als we deze verlangens (die gewoonlijk voor ons zijn toegestaan) in deze maand kunnen beheersen, dan kunnen we onszelf zeker beheersen van andere verlangens, die niet toegestaan zijn, gedurende de resterende maanden.

Allah heeft deze gezegende maand voor ons gezonden, zodat we een band kunnen scheppen en dichter bij Allah kunnen komen door de vele beloningen te oogsten die in deze maand liggen. 

Iemand die de gelegenheid heeft gekregen om in deze maand aanwezig te zijn, kan dit opvatten als een teken dat Allah hem nog een kans heeft gegeven om dichter bij Hem te komen en Zijn paradijs te verdienen door aanbidding in deze maand. 

Nu de gezegende maand Ramadan nadert, moeten we ons er zo op voorbereiden dat we het maximale voordeel uit deze maand kunnen halen.

Tips om het doel te bereiken:

Discipline: De meeste mensen weten al dat men zich moet onthouden van eten, drinken en seksuele relaties met de echtgenoot gedurende de dag van de Ramadan.  Er moet echter een niveau van discipline worden ontwikkeld om rechtvaardige handelingen te verrichten en zich te onthouden van die handelingen, die het ongenoegen van Allah zouden verdienen.

Dit is een basisvorm van discipline die ontwikkeld moet worden, maar daarnaast moet men discipline hebben in het volgen van een bepaalde routine of schema voor de Ramadan.

Dit zal de echte levens veranderende factor zijn voor een individu, d.w.z. wakker worden voor Suhoor, Tahajjud bidden, Koran reciteren, du’a doen, 5 dagelijkse Salah lezen, dhikr doen, liefdadigheid geven, en andere vrijwillige handelingen. 

Wens gelukkige ramadan en bid voor je familie, vrienden en collega’s.

Devotioneel leven (Ibadah): Ramadan is de maand waarin Allah ons toestaat om werkelijk het doel van ons bestaan, en het doel van onze schepping te vervullen. Allah heeft ons allen geschapen om Hem, en Hem alleen, te aanbidden. 

Ramadan is de maand waarin Allah ons toestaat om werkelijk het doel van ons wezen, en het doel van onze schepping te vervullen.

De meest aanbevolen Ibadah tijdens de Ramadan is het verrichten van Itikaf in de laatste 10 dagen van de Ramadan. Dit is de periode waarin je je volledig toewijdt aan Allah.

Identificatie met de Ummah: Vasten stelt ons in staat om ons te identificeren met onze broeders en zusters over de hele wereld die honger en dorst lijden, en om dankbaar te zijn voor wat Allah ons heeft gegeven. 

Contact met de Koran: Ramadan is de maand waarin de Koran werd geopenbaard. Dit is de maand van de Koran. Het is uiterst belangrijk om een relatie met de Koran aan te gaan.  Men moet ten minste één juz per dag lezen, zodat men ten minste één hele Koran voor de maand Ramadan heeft gelezen.

Als men meer kan doen, dan is het nog beter. 

Lees dan één gedeelte van het Arabische gedeelte (als men kan) en lees dan de vertaling, gevolgd door het commentaar.  Probeer ook die hoofdstukken/surahs te memoriseren, die vaak gelezen worden zoals Surah Mulk, Kahf, Ya’Seen, Waqi’ah, en Sajdah. 

Offeren: Ramadan is een maand van opoffering en strijd. Het is een maand waarin Allah onze tijd, onze gezondheid, onze rijkdom en ons hele wezen wil. We moeten ernaar streven om deze ene maand uitsluitend onze Schepper te aanbidden.

Allah zal ons in deze wereld en de volgende dienovereenkomstig belonen. 

Du’a: De essentie van aanbidding is het smeken tot Allah. Deze hele maand is Allah bereid en open om alles te accepteren wat we van Hem vragen. Het is alleen tot ons eigen verlies en nadeel dat we tekortschieten in het smeken van Allah om de dingen die we nodig hebben. 

Stel prioriteiten in jouw smeekbeden. Vraag eerst voor jezelf, dan voor je familie, gemeenschap en dan de Ummah in het algemeen. Geef daarbinnen voorrang aan en vraag om dingen die betrekking hebben op het hiernamaals, en vraag daarna om dingen die betrekking hebben op deze wereld. 

Er zijn bepaalde dingen die Allah graag doet, en één daarvan is het beantwoorden van de smeekbeden van Zijn dienaren die Hem aanroepen. 

Goed gezelschap: Ramadan is een maand om maximaal goede daden te verrichten en slechte daden op nul te houden. Door in het gezelschap van de rechtvaardigen te verkeren kan men dit doel bereiken.  Het minimale voordeel dat men krijgt door in goed gezelschap te verkeren is dat men niet zal zondigen waardoor men de grootste aanbidder wordt. 

Zoals verhaald in Tirmidhi; De Profeet Muhammed ﷺ nam de hand van Abu Hurayrah (Radhiyallahu ‘anhu) en zei: “O Abu Hurayrah, onthoud je van alle verboden en je zult de beste aanbidder worden.”

Ramadan is een maand van opoffering en strijd. Het is een maand waarin Allah onze tijd, onze gezondheid, onze rijkdom en ons hele wezen wil.

Dankbaarheid: Het geheim van een toename van iets is om er dankbaar voor te zijn. Wees dankbaar voor alles wat we hebben in elk opzicht, zelfs de basisdingen die we verwaarlozen en voor lief nemen. 

We hebben Imaan, we hebben Islam, en we hebben de Koran gekregen. De beste manier om een overvloed te waarderen is om het te gebruiken voor zijn doel.  Allah heeft ons gezegend met oneindige zegeningen en gunsten. 

Ramadan is een van die giften, dus om de gezegende maand ten volle te waarderen, moeten we hem doorbrengen op de manier waarop Allah wil dat we hem doorbrengen en ons doel bereiken, namelijk Taqwa. 

Wees dankbaar voor alles wat we hebben in elk opzicht, zelfs de basisdingen die we verwaarlozen en voor lief nemen.

Het volgen van de Soennah: Allah heeft de Profeet Muhammed ﷺ uitgeroepen tot Zijn geliefde. Als wij de Soennah volgen en een gelijkenis vertonen, dan kunnen wij ook de aandacht van Allah krijgen.

Volg vooral de Soennah handelingen, die de Profeet Muhammed ﷺ in de vastenmaand verrichtte.  De beste manier om iets te doen is de weg van de Soennah.  Om er het meeste voordeel uit te halen, en om het gemakkelijk voort te zetten na afloop van de gezegende maand, vermoei je jezelf niet in de beginfase van de Ramadan, maar zoek een routine uit die werkt en houd je er regelmatig aan. 

De meest geliefde handelingen voor Allah zijn die welke consequent worden verricht, ook al lijken ze minder belangrijk. We moeten allemaal dankbaar zijn voor het goede dat we hebben gedaan en ook voor het kwade waarvan we ons hebben kunnen onthouden.

We moeten ook dankbaar zijn voor de mate van standvastigheid die we hebben. 

Vergeet niet dat de Ramadan een glimp is van de persoon die je elke dag kunt zijn.   

Wat is vasten?

Vasten verwijst naar de daad van volledige “terughoudendheid” of imsak in het Arabisch. Vasten is afzien van seksuele activiteit en niets in de lichaamsholte brengen, opzettelijk of per ongeluk. Deze daad van vasten begint van ware dageraad tot zonsondergang en moet gepaard gaan met de intentie om te vasten.

Wanneer wij spreken over “afzien van seksuele activiteit”, dan omvat dit elke vorm van geslachtsgemeenschap en ejaculatie veroorzaakt door voorspel.

“Zich onthouden om iets in de lichaamsholte in te brengen” verwijst naar de handeling van het inbrengen van voedsel, drank of medicijnen in de lichaamsholte, ongeacht of het een typisch voorwerp is of niet.

Dit verwijst naar elke stof die de keel, darmen, maag of hersenen binnenkomt via de neus, keel, geslachtsdelen of open wonden. Vergeten handelingen als eten, drinken of seksuele activiteit zijn echter uitgesloten.

Het vasten wordt in acht genomen vanaf het moment dat de zon opkomt tot zij ondergaat, vanaf het ingaan van de Fajr-tijd tot de Maghrib-tijd. Dit moet gepaard gaan met de intentie om te vasten.

 Het simpelweg wegblijven van eten, drinken of seksuele activiteit zonder de intentie om te vasten is niet geldig en telt niet als vasten. Personen die mogen vasten moeten vrij zijn van situaties die de geldigheid van hun vasten zouden verhinderen, zoals menstruatie of postnatale bloeding.

Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; Shurunbulali Imdad al-Fattah.

Wanneer wordt vasten verplicht?

Vasten tijdens de maand Ramadan is een verplichte handeling voor iedere moslim die gezond en volwassen is, ongeacht het geslacht. Dit omvat het inhalen van gemiste vasten door een excuus of eigen nalatigheid. Daarom moet men gemiste vasten inhalen.

Shurunbulali, Maraqi al-Falah

Wil een mannelijk kind puberaal worden, dan moet het een natte droom of zaadlozing ervaren. In het geval van een vrouwelijk kind, moet zij een natte droom ervaren of haar eerste menstruatie hebben.

Als noch het mannelijke, noch het vrouwelijke kind deze ervaringen heeft opgedaan op de leeftijd van 15 maanjaren, dan worden zij wettelijk als puberaal beschouwd en moeten zij het verplichte vasten in acht nemen.

Personen die lichamelijk in staat zijn te vasten, vrij zijn van menstruatie en postnatale bloeding, en ingezetenen zijn, zijn verplicht de huidige maand Ramadan te vasten. [ibid]

Volgens de school van imam shafi’I zijn de voorwaarden van wie moet vasten tijdens de gezegende maand vier. Dat zijn:

 • Moslim
 • De puberteit hebben bereikt
 • Gezond
 • In staat om te vasten

Wie is vrijgesteld van vasten tijdens de Ramadan?

Vasten tijdens de maand Ramadan is een religieuze verplichting voor iedere moslim die lichamelijk in staat is en de leeftijd van puberteit heeft bereikt. Bepaalde personen zijn echter vrijgesteld van het vasten. Menstruerende vrouwen en vrouwen met een postnatale bloeding mogen in deze periode niet vasten.

Anderzijds zijn personen die ziek zijn, zwanger zijn of borstvoeding geven verplicht te vasten, tenzij zij een redelijke vrees hebben dat het vasten hun gezondheid of die van hun baby zou kunnen schaden. Deze vrees kan worden bepaald door duidelijke tekenen, ervaringen uit het verleden of medisch advies van een betrouwbare moslimdeskundige.

Bovendien zijn reizigers die hun reis beginnen vóór het Fajr-gebed ook vrijgesteld van vasten. Toch is het beter voor hen om te vasten als zij dat zonder problemen kunnen doen. Als iemand tijdens de Ramadan begint te vasten en vervolgens op reis gaat, moet hij zijn vasten voltooien.

Het is belangrijk om op te merken dat degenen die vrijgesteld zijn van het vasten nog steeds verplicht zijn om hun gemiste vasten in te halen na de gezegende maand. Het uitstellen van gemiste vasten zonder geldige reden is niet acceptabel. Daarom wordt aanbevolen om gemiste vasten zo snel mogelijk in te halen.

De voorwaarden voor een geldig vasten:

De voorwaarden voor een geldig vasten zijn eenvoudig en omvatten drie vereisten:

 • De intentie om te vasten
 • Vrij zijn van menstruatie en lochia.
 • Alles vermijden wat het vasten zou verbreken.

Het is geen voorwaarde voor de geldigheid van het vasten dat een persoon vrij is van de staat van grote rituele onreinheid (janaba). De moeder van de gelovigen, Aisha (Allah is tevreden met haar) zei:

“Fajr zou binnenkomen tijdens de gezegende maand en de boodschapper van Allah (ﷺ) zou in een staat van grote rituele reinheid zijn van anders dan een seksuele droom (d.w.z. vanwege seksuele relaties). Hij zou het zuiverende bad uitvoeren en vasten (die dag).”

[Moslim]

Evenzo, als men van plan was gedurende de nacht te vasten en binnen de Fajr tijd wakker werd in een staat van grote rituele onreinheid, dan moet men het zuiverende bad (ghusl) verrichten ter wille van de geldigheid van zijn gebeden, deze dag vasten, en het vasten wordt als geldig beschouwd. [Shurunbulali, Maraqi al- Falah; Shurunbulali, Imdad al-Fattah].

Volgens de school van imam shafi’I zijn de voorwaarden die het vasten geldig maken vier:

 • Islam
 • Zindelijkheid
 • Zuiverheid van menstruatie of lochia (postnatale bloeding).
 • Dat de tijd waarin men vast, het vasten toestaat.

Wat is de intentie (Neya)?

De intentie is een cruciaal aspect van het vasten, en het is vereist voor elke dag dat men vast, inclusief de maand Ramadan. Volgens Shurunbulali’s “Imdad al-Fattah” en Ala al-Din Abidin’s “al-Hadiyya al-Alaiyya,” verwijst de intentie naar de vastberadenheid in iemands hart om te vasten.

Met andere woorden, als iemand iemand zou vragen wat hij doet, zou hij bevestigen dat hij vast. Hoewel het in de Hanafi madhhab bijna onmogelijk is om te vasten zonder de intentie om dat te doen, hoeft men de intentie niet mondeling uit te spreken, hoewel het beter is om dat wel te doen.

Begrijpen wanneer de intentie te maken voor verschillende soorten vasten

In de Islam varieert het tijdstip van het maken van de intentie voor een vasten afhankelijk van het soort vasten dat men in acht neemt. Er zijn twee categorieën vasten, en de regels verschillen per categorie:

Categorie A: Deze categorie omvat gespecificeerde verplichte, gespecificeerde noodzakelijke, benadrukte sunna, aanbevolen en nafl vasten. In dit geval:

Men moet de intentie maken tijdens de juiste tijd om het vasten te valideren.

De tijd van de intentie begint vanaf Maghrib van de vorige nacht tot voor de Islamitische middag van de volgende dag, zolang er geen handelingen zijn verricht die het vasten na Fajr tijd ongeldig maken.

De geleerden zijn het erover eens dat het de voorkeur verdient om de intentie de nacht voor het vasten te maken, maar het is voldoende om de intentie te hebben om te vasten zonder het soort vasten te specificeren.

Categorie B: Deze categorie omvat niet-gespecificeerde verplichte en niet-gespecificeerde noodzakelijke vasten. In dit geval:

Men moet de intentie maken in de juiste tijd om het vasten te valideren.

De tijd voor de intentie is van Maghrib van de vorige nacht tot Fajr van de dag dat men van plan is te vasten. Men moet het soort vasten specificeren tijdens het maken van de intentie.

Als de intentie wordt gemaakt na Fajr tot voor de Islamitische middag, dan wordt het vasten beschouwd als een vrijwillig (nafl) vasten.

Het is essentieel om het tijdstip van het maken van de intentie voor verschillende vasten te begrijpen om ervoor te zorgen dat het vasten geldig is. Hoewel de intentie niet uitgesproken hoeft te worden, verdient het de voorkeur dit wel te doen, omdat het de vastberadenheid in iemands hart versterkt.

Shurunbulali, Imdad al-Fattah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; al-Fatawa al-Hindiyya

Beloningen van het vasten:

Iemand die vast houdt zichzelf tegen om te eten hoewel zijn maag knort van de honger, en hij houdt zichzelf tegen om water te drinken hoewel hij grote dorst heeft. Hij doet dit alleen om Allah te behagen. Er zijn vele bijzondere beloningen voor het vasten die in de Hadith worden genoemd.

Enkele daarvan zijn:

De geur die uit de mond van een vastende persoon komt is in de ogen van Allah beter dan de geur van muskus.

Allah zegt over de vastende persoon: “Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens verlaten omwille van Mij. Het vasten is voor Mij. Daarom zal Ik (de vastende persoon) ervoor belonen en de beloning van goede daden wordt tien keer vermenigvuldigd.”

(Sahih Bukhari, Volume 3, Boek 31, Nummer 118)

De Profeet Muhammed ﷺ zei: “Voorwaar, er is een poort van het Paradijs genaamd Ar-Rayyan. Op de Dag der Opstanding zullen zij die vasten er doorheen gaan; niemand gaat er binnen behalve zij, en wanneer zij binnen zijn, wordt zij gesloten zodat niemand (anders) er binnen gaat.”

[Sahih al-Bukhari]

Profeet Muhammed ﷺ zei: “Hij die vast heeft twee vreugden: een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

(Bukhaari en Muslim)

Aanbevolen handelingen tijdens het vasten:

Tijdens het vasten worden bepaalde handelingen aanbevolen, waaronder:

 • Het eten van de voor zonsopgang maaltijd (suhoor) voordat Fajr tijd ingaat.
 • Het uitstellen van de voor zonsopgang maaltijd dichter bij de tijd voordat Fajr ingaat
 • Zich haasten om het vasten te verbreken bij het ingaan van Maghrib.

[Bron: Shurunbulali, Nur al-Iydah]

Handelingen die het vasten teniet kunnen doen:

Er zijn bepaalde handelingen die het vasten kunnen verbreken. Deze handelingen zijn verdeeld in twee categorieën, namelijk:

 • Handelingen die het vasten tenietdoen en zowel verzoening als boetedoening vereisen, en
 • Handelingen die het vasten ongeldig maken en alleen verzoening vereisen. (Ibn Abdin, Radd al-Muhtar)

De eerste categorie verwijst naar de opzettelijke handelingen die het vasten ongedaan maken, uitgevoerd door een individu zonder geldige reden. Dergelijke handelingen worden opzettelijk verricht, terwijl men zich ervan bewust is dat ze het vasten verbreken.

(Ibid)

De tweede categorie heeft betrekking op de handelingen die het vasten per ongeluk teniet doen of die door een derde worden afgedwongen. In dergelijke gevallen herinnert een individu zich dat hij vast, maar verbreekt hij zijn vasten onopzettelijk of onder dwang. (Tahtawi, Hashiyya al-Tahtawi; gerelateerd in Radd al-Muhtar)

De volgende handelingen met betrekking tot de mond en keel maken het vasten ongeldig:

 • per ongeluk eten of drinken;
 • eten of drinken vanwege verkeerde veronderstellingen over Maghrib of Fajr;
 • vergeten te eten of drinken en het dan opzettelijk weer doen;
 • iets inslikken dat tussen de tanden vastzit, zolang het zo groot is als een kikkererwt of groter;
 • het inslikken van niet-voedselvoorwerpen, zoals steentjes of water tijdens wudu of ghusl (behalve water dat in de mond achterblijft);
 • het inslikken van bloed dat de overhand heeft op speeksel;
 • en het consumeren van tandpasta of mondwater.
 • Ook het opzettelijk inslikken van braaksel dat de mond vult of het opzettelijk overgeven, ook al slikt men het niet in, maakt het vasten ongeldig.

De volgende handelingen met betrekking tot de geslachtsdelen maken het vasten ongeldig:

 • geslachtsgemeenschap hebben als Fajr al begonnen is;
 • het vergeten en aangaan van geslachtsgemeenschap, om het vervolgens opzettelijk opnieuw te doen;
 • het inbrengen van een zetpil of andere voorwerpen in de anus of vagina;
 • het inbrengen van een natte tissue of katoen in de vagina of anus;
 • of het gieten van water of olie in de anus of vagina tot een bepaalde afstand.

Ook de volgende handelingen met betrekking tot de neus maken het vasten ongeldig:

 • het opzettelijk inademen van medicijnen of rook.

De volgende handelingen met betrekking tot het lichaam in het algemeen maken het vasten ongeldig:

 • aanrakingen die een zaadlozing veroorzaken;
 • en het aanbrengen van geneesmiddelen op een open wond die de maag of de hersenen bereikt.

Deze daden maken het vasten ongeldig, maar vereisen slechts verzoening, zonder boetedoening.

Bronnen: Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; Shurunbulali Imdad al-Fattah.

Profeet Muhammed ﷺ verklaarde: “Als iemand vergeet dat hij vast en eet of drinkt, dan moet hij zijn vasten voortzetten, want het is alleen Allah die hem voedt en te drinken geeft.”

(Bukhari)

In een andere overlevering zei de Profeet Muhammed ﷺ: “Als iemand vergeet te eten tijdens het vasten, dan is dat slechts de voorziening die Allah hem heeft gegeven en is hij niet verplicht het gemiste vasten in te halen.”

(Bukhari)

Opmerking: Het aangaan van geslachtsgemeenschap vanuit het achterste privé-deel is ontoelaatbaar en een ernstige misdaad. De islam verbiedt dit soort seksuele activiteit onvoorwaardelijk tijdens of buiten de maand Ramadan.

Boetedoening (Kaffarah): Ramadan afkopen:

Volgens de islamitische leer is de boetedoening voor het overtreden van de vastenregels tijdens de Ramadan het vasten gedurende zestig opeenvolgende dagen zonder enige onderbreking. Men moet een tijdstip kiezen waarop de dagen van Eid of de drie dagen na Eid al-Adha het vasten niet onderbreken.

Als de continuïteit van het vasten wordt verbroken, moet de periode van 60 dagen opnieuw worden begonnen. De enige uitzonderingen op deze regel zijn voor vrouwen die menstrueren of in een toestand van lochia verkeren.

Als iemand werkelijk niet in staat is de zestig opeenvolgende vasten te volbrengen, moet hij:

 • diezelfde zestig armen twee maaltijden per dag te eten geven,
 • of één arme gedurende zestig dagen twee maaltijden per dag te eten geven,
 • of zestig armen 2 kilo tarwe of dadels of de geldwaarde daarvan geven,
 • of één arme gedurende zestig dagen 2 kilo tarwe of dadels geven.

Het is belangrijk op te merken dat men verplicht is om zestig dagen te vasten, tenzij men werkelijk niet in staat is om al deze vasten uit te voeren op basis van redelijke zekerheid. Redelijke zekerheid is bekend door duidelijke tekenen, relevante ervaringen uit het verleden, of de kennisgeving van een rechtgeaarde, islamitische arts/deskundige.

Eén boetedoening is voldoende voor alle eerdere overtredingen die zijn begaan, zelfs als deze in verschillende Ramadans plaatsvonden. Indien men echter een toekomstige overtreding begaat na het uitvoeren van de boetedoening, is een nieuwe boetedoening verschuldigd.

[Bronnen: Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; Shurunbulali Imdad al-Fattah]

Acties die de vasten niet ongeldig maken:

Hieronder volgen de handelingen die het vasten niet verbreken:

Mond en keel:

 • Het per ongeluk eten of drinken van iets.
 • Het consumeren van wat tussen de tanden zit, als het kleiner is dan een kikkererwt.
 • Het proeven van resten van medicijnen in de mond of keel.
 • Kauwen op sesamzaad zonder het door te slikken, zolang de smaak de keel niet bereikt.
 • Het inademen van stof of rook, inclusief rook van ‘ud of wierook, zonder dat men dat doet.
 • Het doorslikken van een mug, vlieg of een ander voorwerp dat onvrijwillig de keel binnendringt.
 • Het inslikken van de nattigheid die overblijft na het wassen van de mond voor wudu of ghusl.
 • Het doorslikken van één of twee druppels zweet of tranen die zich met het speeksel vermengen, mits men het zoute ervan niet kan proeven.
 • Het doorslikken van speeksel of slijm na het schrapen van de keel.
 • Het doorslikken van braaksel dat onvrijwillig in de mond komt, ook al is het een mondvol.
 • Het opzettelijk overgeven van minder dan een mondvol, ongeacht of men het doorslikt of niet.
 • Het gebruik van een miswak of tandenborstel.
 • Het bevochtigen van de lippen met speeksel tijdens het spreken en het doorslikken ervan.
 • Het doorslikken van bloed dat uit het tandvlees komt en niet overheerst op het speeksel, op voorwaarde dat men het niet kan proeven.
 • Het terugtrekken van speeksel in de mond dat als een touwtje naar de kin stroomt, mits het verbonden blijft en niet afbreekt.
 • Het vermijden van achterklap.

Private delen:

 • Het per ongeluk uitvoeren van geslachtsgemeenschap.
 • Het plotseling ervaren van de toestand van grote rituele onreinheid (janaba), zoals uit een natte droom.
 • Ejaculatie veroorzaakt door kijken of denken.
 • Het gieten van water of olie in de mannelijke plasbuis.
 • Het inbrengen van weefsel of een stuk katoen in de mannelijke plasbuis, zelfs als het volledig in het lichaam verdwijnt.
 • Het inbrengen van een droge vinger in de vagina.
 • Het inbrengen van een droge tissue of een droog stuk katoen in de vagina, mits een deel ervan buiten het lichaam blijft.
 • Het uitvoeren van istinja met water, zolang de nattigheid de afstand van de mihqana niet bereikt.

Neus:

 • Slijm dat uit de neus neerdaalt.
 • Het opsnuiven van slijm dat vanuit de neus naar de keel afdaalt.
 • Het onvrijwillig inademen van rook, parfum of wierook.
 • Het ruiken van een geur.

Ogen:

 • Het aanbrengen van kuhl (galeniet) in de ogen, ook al vindt men de smaak ervan in de keel of de kleur ervan in het speeksel of slijm.
 • Het druppelen van oogdruppels of contactvloeistof in de ogen.
 • Het dragen van contactlenzen.

Oren:

 • Water in de oren van een bad.
 • Krabben aan de binnenkant van het oor met een q-tip, ook al komt er vuil uit en steekt men het weer in het oor.

Lichaam in het algemeen:

 • Inwrijven van olie of crème op het lichaam of het haar.
 • Deodorant aanbrengen.
 • Een bad nemen en de koelte ervan voelen doordringen in het lichaam.
 • Het afnemen van bloed, zoals bij een bloedtest.
 • Bloed cupping
 • Bloedafname/Bloedpreek

Geest:

Het voornemen om het vasten te verbreken, maar het niet daadwerkelijk doen.

[Referenties: Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; Shurunbulali Imdad al-Fattah].

De geest behouden na de Ramadan

Hoe neem je afscheid van iemand van wie je houdt? Je ziet ze maar één keer per jaar. Er is geen garantie dat je elkaar volgend jaar weer zult zien. Met een zwaar hart en de tranen bedwingend terwijl je hem of haar ziet vertrekken, fluister je in stilte “Tot volgend jaar, Insha’Allah”.

Zo voelen wij ons als we afscheid nemen van de gezegende maand Ramadan. Dan moet je de komende 11 maanden voor jezelf zorgen. Een gevoel van vrees, leegte en angst sijpelt binnen. Vragen dwarrelen door je hoofd: Wat nu? Hoe behoud je dat gevoel van “moslim-zijn”? Ga je terug naar je oude gewoontes?

 • Het eerste is om Allah SWT te herinneren. Hij heeft ons niet achtergelaten om na de Ramadan in duisternis te worstelen. “God is de Beschermer van hen die geloven. Hij brengt hen uit de duisternis naar het licht.” (2:257). Tel je zegeningen, begin te schrijven in een dagboek. Dit zal je motivatie hoog houden.

Maak jezelf verantwoordelijk en streef ernaar het beste uit jezelf te halen.

 • Het tweede actiepunt is het voeren van een gesprek met Allah SWT buiten de verplichte handelingen om, gedurende de dag. Trek bewust wat tijd alleen uit om na te denken, weg van de drukte van het leven. Vertel hem alles, Hij is Al-Sami`, de Alhorende. “Waarlijk, Allah is Alhorend, Alziend” (31:28).
 • Besef dat je niet alleen bent. Zolang je leeft en ademt, zullen er momenten zijn dat je je prikkelbaar, gefrustreerd en zelfs zat voelt. Je kunt het zelfs opgeven, maar tijdens die momenten is de vraag die je jezelf moet stellen: “Wat zijn mijn bedoelingen?” De gezegende maand is ons gegeven om onze relatie met Allah SWT te versterken. Dus onderhoud die band met Hem.

Neem een proactieve houding aan, Leer, begrijp en denk na over één van de 99 namen van Allah SWT. Kies er één en denk na over de betekenis ervan. Zoek heilzame kennis.

“Islam is gebaseerd op kennis. Hoe meer je ervan weet, hoe meer je ervan zult houden. Hoe minder je er over weet, hoe meer je zult afnemen”

Mufti Menk
 • De vierde methode om de vaart erin te houden is door consequent kleine daden te verrichten. Overgeleverd `Aisha: Allah’s Boodschapper (vrede zij met hem) zei:

“Doe goede daden op de juiste manier, oprecht en met mate en weet dat jouw daden je niet het Paradijs zullen doen binnengaan en dat de meest geliefde daad bij Allah de meest regelmatige en constante is, ook al was het weinig.” Sahih al- Bukhari 6464

“Je bent een Ziel, een geest, een dienaar van God & je waarde wordt bepaald door die ziel, dat hart en dat morele karakter”.

Yasmin Mogahed

Kleine daden:

 • Dua: Maak Dua tot Allah die je het vermogen gaf om de goede gewoonte in de Ramadan op te pakken, en alleen Hij kan je helpen om het daarna vol te houden. Maak Dua dat Allah je niet alleen helpt de gewoonte te behouden, maar ook dat Hij deze accepteert.
 • Doneer: Geef liefdadigheid! Als je vanaf nu elke maand een klein bedrag kunt doneren, dan doe je een grote investering in je Akhriah
 • Bid Fajr: Zet de wekker voor ongeveer 20-30 minuten voor Fajr en bid het verplichte gebed. Maak Dua tot Allah dat je dag productief is en je kennis opdoet die je ten goede zal komen.
 • Wees consequent: Doe goede daden goed, oprecht en consequent, en bedenk dat je alleen door de genade van Allah het Paradijs zult binnengaan. Ramadan was slechts een stop om je Imaan op te laden en een korte intensieve cursus om te leren.
 • Maak er een gewoonte van: Als je goede gewoonten wilt behouden, moet je ervoor zorgen dat ze deel blijven uitmaken van je dagelijkse schema.
 • Zoek een vriend om te helpen: Een vriend in nood is inderdaad een vriend! Als jij een goede vriend hebt met wie jij jouw nieuwe gewoonte kunt delen, laat hem of haar dan met jij meedoen en jij in de gaten houden.

Veelgestelde vragen over Ramadan

Ramadan 2024 begint op 11 maart.

De ramadan begint aan het begin van de negende maand van de islamitische kalender. Omdat de islam een maankalender hanteert, vindt het officiële begin wereldwijd op verschillende tijdstippen plaats, afhankelijk van wanneer de maansikkel voor het eerst wordt gezien. De maankalender is ongeveer 11 dagen korter dan de zonnekalender.

Ramadan 2024 eindigt op 8 april 2024.

Over het algemeen varieert de tijd waarop moslims tijdens de Ramadan mogen eten, drinken en roken afhankelijk van de geografische locatie en de datum. Dit komt doordat de vastentijden worden bepaald door de zonsopgang en zonsondergang op een bepaalde dag.

Het is daarom belangrijk om de gebedstijden en vastentijden te controleren om te weten te komen wanneer je mag eten tijdens Ramadan 2024.

Meer dan 1 miljard moslims wereldwijd vieren de ramadan, waaronder meer dan 6 miljoen in Nederland. Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld, gevolgd door Pakistan, Bangladesh, India en Turkije. De islam is de snelst groeiende godsdienst in Europa.

“O jullie die geloven! Het onderhouden van As-Sawm (het vasten) is voor jullie voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven voor degenen vóór jullie, opdat jullie Al-Muttaqoon (de vromen) worden”

[al-Baqarah 2:183]

Allah vertelt ons in Surah al Baqarah dat Hij ons bevolen heeft om te vasten, opdat wij Al-Muttaqoon zouden worden. Al-Muttaqoon zijn degenen die voorzichtig zijn met hun daden omdat zij Allah vrezen. Zij doen geen daden, noch in het openbaar, noch wanneer zij alleen zijn, die Allah onwelgevallig zijn. Dit wordt het hebben van Taqwa genoemd.

Sayyidna Ubay Ibn Ka’b (ra) gaf een zeer goede uitleg van taqwa in antwoord op een vraag van Hadrat Umar Farooq (ra). Hadhrat Ka’b vroeg:

“O Amirul Momineen, heb je ooit op een pad vol doornen gelopen?”

Hadhrat Umar antwoordde: “Ja”.

Hadrat Ka’b vroeg toen: “Wat deed je dan?”

Als antwoord verklaarde Hadhrat Umar:

“Ik verzamelde mijn kleding en tilde het op tot aan mijn scheenbeen, daarna lette ik op mijn stappen en deed elke stap voorzichtig uit angst voor doornen opdat zij mij niet zouden prikken”. Hadrat Ka’b zei: “Dit is taqwa”.

Het is afgeleid van het Arabische woord ar-ramad, wat “uitgedroogde dorst” betekent, en is ook de naam van de negende maand van de maankalender.

Het is een maand van verhoogde devotie, een tijd waarin de deuren van de hemel worden opengehouden en de deuren van de hel worden gesloten, en Satan in de boeien wordt geslagen. Moslims gaan door een periode van intense bezinning en toewijding, op zoek naar leiding en vergeving.

Moslims beoefenen Sawm, of vasten, gedurende de hele maand. Dit betekent dat zij niets mogen eten of drinken, ook geen water, zolang de zon schijnt. Gehuwde volwassenen onthouden zich ook van echtelijke relaties tijdens de vastenperiode (d.w.z. de daglichturen).

Andere verplichtingen zijn vijf dagelijkse gebeden en het reciteren van het Taraweeh-gebed, oftewel het nachtgebed. In moskeeën tijdens de vastenmaand wordt ongeveer een derde van de Koran gereciteerd in gebeden die taraweeh worden genoemd. Aan het eind van de vastenmaand is de hele Koran gereciteerd.

Vasten is een van de vijf zuilen (plichten) van de Islam. De Koran zegt dat de belangrijkste reden voor het vasten het bereiken van taqwa is, of God-bewustzijn. Terwijl zij honger en dorst hebben, worden moslims herinnerd aan het lijden van de armen. Vasten is ook een gelegenheid om zelfbeheersing te oefenen en lichaam en geest te reinigen.

In de moslimwereld zijn de meeste restaurants overdag gesloten tijdens de ramadan. Gezinnen staan vroeg op voor suhoor, een maaltijd die wordt gegeten voordat de zon opkomt. Nadat de zon is ondergegaan, wordt het vasten verbroken met een maaltijd die bekend staat als iftar en die gewoonlijk bestaat uit dadels, vers fruit, hapjes, drankjes en diner.

Alle moslims nemen deel aan de gebruiken en de viering van de gezegende maand, vanaf ongeveer 12 jaar. Uitzonderingen zijn mannen en vrouwen die te oud zijn om te vasten, die te ziek zijn, vrouwen in een vergevorderd stadium van zwangerschap en vrouwen die menstrueren.

Het is ook de maand waarin de Koran voor het eerst werd geopenbaard. Allah heeft besloten dat deze maand speciaal moet zijn om de Koran te herdenken.

“De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neer gezonden, een leiding voor de mensen, duidelijke bewijzen voor de leiding, het criterium; dus wie van jullie getuige is van deze maand, laat hem die vasten.”

(Surah al-Baqarah 2:185)

De Hadith, een verzameling van uitspraken van Muhammed ﷺ, beveelt het volgende aan:

 • Bestudeer de Koran.
 • Kom hiervoor samen.
 • Controleer jouw geheugen van de Koran.
 • Verhoog jouw recitatie van de Koran.

Men kan de 3e Ashra gebruiken om weg te komen van het Hellevuur.

De ramadan eindigt met het feest van Eid al-Fitr (Suikerfeest), dat in 2024 op 9 april plaatsvindt. Eid al-Fitr (Suikerfeest), letterlijk het “feest van het verbreken van het vasten”, is een van de twee belangrijkste islamitische feesten (het andere vindt plaats na de hadj, of bedevaart naar Mekka).

Tijdens Suikerfeest kleden mensen zich in hun mooiste kleren, versieren hun huizen met lichtjes en decoraties, geven kinderen traktaties en genieten van bezoekjes aan vrienden en familie. Aan het eind van de vastenmaand geven moslims Zakat al Fitr, een geldelijke bijdrage aan de armen of hun moskeeën.

Wil een mannelijk kind puberaal worden, dan moet het een natte droom of zaadlozing ervaren. In het geval van een vrouwelijk kind, moet zij een natte droom ervaren of haar eerste menstruatie hebben. Als noch het mannelijke, noch het vrouwelijke kind deze ervaringen heeft opgedaan op de leeftijd van 15 maanjaren, dan worden zij wettelijk als puberaal beschouwd en moeten zij het verplichte vasten in acht nemen.

Reizen is een aanvaardbaar excuus om niet te vasten vanwege de moeilijkheden en ongemakken die het met zich meebrengt. Echter, als het haalbaar is om te vasten zonder onnodige ontberingen te veroorzaken, is het beter om dat te doen. De gemiste vastendagen moeten worden ingehaald na terugkeer van de reis.

Moslimgeleerden verschillen van mening over het begin en einde van de vastenmaand. Het is het beste om de moskee met de meest betrouwbare islamitische kennis te volgen. Echter, als het volgen van een andere moskeeën voor verdeeldheid of moeilijkheden zorgt, is het toegestaan om hun timing te volgen.

De tijd van het Fajr-gebed, dat het begin van het vasten markeert, wordt bepaald door de ware dageraad. Echter, omgevingsfactoren zoals hoogte, lichtvervuiling en bergen maken het moeilijk voor mensen in dezelfde stad om de dageraad op dezelfde tijd waar te nemen.

Daarom worden wetenschappelijke berekeningen gebruikt om het tijdstip van de dageraad te benaderen, maar deze kunnen variëren. Verschillende sekten volgen verschillende berekenings methoden, wat leidt tot kleine afwijkingen in de tijden.

Het is toegestaan om oog-/oor-/neusdruppels te gebruiken tijdens het vasten, omdat ze het lichaam niet voeden. Het is echter belangrijk om geen vloeistof door te slikken bij het gebruik van neusdruppels. Het gebruik van klysma’s wordt afgeraden tijdens het vasten.

Een medische injectie maakt het vasten meestal niet ongeldig, omdat de injectie niet voedt en de maag niet bereikt. Echter, als de injectie glucose of een andere voedende stof bevat, zal het vasten verbreken.

Het is toegestaan om tijdens het vasten de tanden te poetsen, en het kan zelfs aangemoedigd worden om dit te doen. Het gebruik van tandpasta maakt het vasten niet ongeldig, zolang je ervoor zorgt dat je er niets van inslikt.

Het is echter raadzaam het gebruik van tandpasta te vermijden, tenzij het noodzakelijk is, omdat het een smaak in de mond achterlaat. Het is beter om jouw tanden te poetsen met tandpasta voordat jij begint met vasten, om de dag met een frisse adem te beginnen.

Mondwater wordt niet aanbevolen tijdens het vasten, omdat het een smaak in de mond achterlaat. Echter, als het essentieel is om een slechte adem te voorkomen die de mensen in jouw omgeving zou kunnen beïnvloeden, zal het vasten niet verbreken, zolang jij ervoor zorgt dat jij niets inslikt door te gorgelen en te spugen.

Het per ongeluk inslikken van voedseldeeltjes, zelfs in grote hoeveelheden, maakt het vasten niet ongeldig. Ga gewoon door met vasten.

Nee, we hebben allemaal verschillende religieuze opvattingen, afhankelijk van de godsdienst, en moslims moeten tijdens deze periode niet anders worden behandeld. Zij zijn nog steeds in staat om met elkaar om te gaan binnen onze gemeenschap .

Vasten is verplicht voor elke moslim die gezond, volwassen, bekwaam en inwonend is.

De volgende uitzonderingen gelden:

 • krankzinnigen;
 • kinderen die nog niet adolescent zijn;
 • ouderen en chronisch zieken voor wie het vasten onredelijk zwaar is;
 • zwangere en zogende vrouwen (mogen het vasten op een later tijdstip uitstellen);
 • zieken en reizigers kunnen het vasten ook uitstellen;
 • vrouwen tijdens de periode van menstruatie of van opsluiting na de bevalling.

Nee, dat is niet toegestaan. Ook dingen als kauwgom zijn verboden. Er zijn ook speciale rituelen die gevolgd moeten worden als men voor zonsondergang het vasten wil ‘verbreken’.

e begindatum van elke maanmaand is de nacht waarop de nieuwe maan wordt gezien. Hoewel we van tevoren kunnen berekenen wat de begindatum waarschijnlijk zal zijn, weten we dat pas zeker als we de nieuwe maan hebben gezien.

De gezegende maand duurt 29 of 30 dagen en eindigt wanneer de volgende nieuwe maan is waargenomen. De Boodschapper van Allah (saw) zei:

“Vasten bij het zien van de nieuwe maan en breken bij het zien van de volgende nieuwe maan. Maar als de hemel voor jullie bewolkt is, maak dan het aantal (van dertig) af.’

[Moslim]

De gezegende maand heeft vele voordelen, een daarvan is dat elk deel van de gezegende maand een speciaal doel heeft. De eerste tien dagen van de gezegende maand zijn de Dagen van Barmhartigheid, de tweede zijn de Dagen van Vergeving en de derde zijn Dagen van Bescherming tegen het Hellevuur. Voor deze drie zaken smeken veel moslims tijdens de gezegende maand.

Wanneer iemand extreem zwak is geworden door ouderdom, of hij lijdt aan een ziekte waardoor hij niet kan vasten, is hij niet verplicht te vasten tijdens de Ramadan. In plaats daarvan moeten zij, als zij de middelen hebben, een persoon in nood twee maaltijden geven voor elke dag van de vastenmaand. Deze betaling wordt Fidya genoemd.

Als jij opzettelijk en zonder geldige reden een vasten verbreekt of mist, moet jij 60 dagen achtereen vasten. Als jij hiertoe niet in staat bent, moet jij de Kaffarah (boetedoening) betalen.

Het is Soennah om voor het begin van het vasten een maaltijd te nuttigen – dit wordt Sahur of Suhoor genoemd. Het is niet verplicht, maar het wordt ten zeerste aanbevolen, al is het maar een paar dadels en een glas water:

De Profeet Muhammed ﷺ zei:

“Neem sahur want er zit barakah (zegening) in.

[Bukhari]

Iftar verwijst naar het voedsel waarmee je je vasten verbreekt bij zonsondergang. Het is Soennah om eerst je vasten te verbreken met dadels en dan Maghrib te bidden, dus veel moslims eten hun volledige diner na het bidden van Maghrib:

Anas ibn Malik (ra) zei: “De Profeet Muhammed ﷺ verbrak zijn vasten met verse dadels voordat hij (Maghrib) bad. Als er geen verse dadels waren, dan met droge dadels. Als er geen droge dadels waren, dan met wat slokjes water.

[Tirmidhi]

Er zijn Hadiths die aangeven dat de Profeet Muhammed ﷺ zijn vrouw placht te kussen tijdens het vasten. Er waren ook gevallen in het verleden waarin de Profeet Muhammed ﷺ verschillende antwoorden gaf aan verschillende metgezellen, afhankelijk van de capaciteit van de persoon om zich in te houden van het verbreken van het vasten.

Een man vroeg de Profeet Muhammed ﷺ of een vastende persoon mocht vrijen (met zijn partner) en hij (de Profeet) gaf hem toestemming; maar toen een andere man naar hem (de Profeet) kwam en hem (dezelfde vraag) stelde, verbood hij hem. Degene aan wie hij toestemming gaf was een oude man en degene die hij verbood was een jongere.

(Sunan Abu Daud)

Kussen/knuffelen dat niet leidt tot seksuele intimiteit is toegestaan. Met andere woorden, kussen/ knuffelen dat de persoon opwekt tot seksuele intimiteit is verboden. De volgende Hadith laat ons zien dat kussen tijdens het vasten is toegestaan, mits het niet het verlangen opwekt om intieme handelingen te verrichten.

De Boodschapper van Allah s.a.w zou kussen en strelen terwijl hij vastte, en hij had de grootste controle over zijn verlangen onder jullie.

(Sahih Muslim)

Daarom is het beste om het kussen van je partner tijdens het vasten te vermijden, net zoals we worden aangemoedigd om niet deel te nemen aan andere activiteiten die kunnen leiden tot het ongeldig maken van ons vasten.

Het gebruik van parfum tijdens de heilige maand maakt het vasten niet ongeldig.

Het knippen van je haar maakt het vasten niet ongeldig. Daarom is het toegestaan om je haar te knippen tijdens de vastende uren van de gezegende maand.

Roken maakt het vasten ongeldig. Iedereen die rookt binnen de vastentijd van de gezegende maand is verplicht (wajib) om het vasten in te halen (qadha).

Roken tast niet alleen zijn/haar zelf aan, maar ook de mensen in de omgeving, met name degenen die hun vasten in acht nemen. Het is ook schadelijk voor de roker en anderen. Daarom moet een roker zich onthouden van roken, vooral in de maand Ramadan.

Allah s.w.t. zegt in de Koran:

Draag niet met je eigen handen bij aan je ondergang, maar doe goed, want Allah houdt van hen die goed doen.

(Soera Al-Baqarah:195)

Als jij een roker bent, wil jij misschien proberen te stoppen met roken tijdens de heilige maand. Aangezien je dagelijks vast, zonder overdag een sigaret te roken, zou dit een gelegenheid kunnen zijn om het verlangen om te roken te blijven bestrijden, zelfs na het verbreken van het vasten.

Muziek luisteren of TV kijken maakt het vasten niet ongeldig.

Jij kunt zich echter beter onthouden van amusementsactiviteiten, vooral als het gaat om onzedelijke en onfatsoenlijke inhoud.

Vastenmaand is meer dan zich onthouden van eten en drinken. Het hoogtepunt van de gezegende maand is de mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen om een beter mens te worden voor Allah s.w.t. We moeten ons richten op onze spirituele ontwikkeling en gemeenschappelijke bijdrage, terwijl we ook onze dagelijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden voortzetten.

Het is de negende maand van de islamitische kalender en duurt ongeveer 29 tot 30 dagen. De exacte duur hangt af van de maanstand en kan van jaar tot jaar variëren.

Tijdens Ramadan vasten moslims over de hele wereld van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de hele maand. Aan het einde van de maand wordt Eid al Fitr (Suikerfeest) gevierd, een feestdag die het einde van het vasten markeert.

Tijdens de vastenmaand zijn moslims verplicht om zich te onthouden van eten, drinken, roken en seksuele activiteit van zonsopgang tot zonsondergang. Dit zijn de belangrijkste dingen die niet zijn toegestaan tijdens het vasten:

 • Eten en drinken: Moslims mogen tijdens het vasten niet eten of drinken, inclusief water en kauwgom.
 • Roken: Roken is niet toegestaan tijdens het vasten, omdat het wordt beschouwd als het consumeren van iets dat het lichaam kan binnendringen.
 • Seksuele activiteit: Seksuele activiteit is niet toegestaan tijdens het vasten, omdat het wordt beschouwd als een onderbreking van de spirituele toewijding tijdens de vastenperiode.
 • Ongepaste taal en gedrag: Moslims worden aangemoedigd om tijdens de vastenmaand vreedzaam en respectvol te zijn en ongepaste taal en gedrag te vermijden.
 • Woede en agressie: Moslims worden aangemoedigd om tijdens de gezegende maand hun emoties onder controle te houden en woede en agressie te vermijden.
 • Overmatig slaap en luiheid: Moslims worden aangemoedigd om hun tijd productief en spiritueel te besteden tijdens de Ramadan en om overmatig slapen en luiheid te vermijden.

Kortom, tijdens de vastenmaand zijn moslims verplicht om zich te onthouden van eten, drinken, roken, seksuele activiteit en ongepast gedrag.

Het tijdstip waarop men moet stoppen met eten tijdens de gezegende maand hangt af van de locatie en het seizoen waarin de vastenmaand plaatsvindt. Het vasten begint elke dag bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang.

In Nederland kunnen moslims bijvoorbeeld stoppen met eten en drinken bij zonsopgang en dan weer beginnen met eten bij zonsondergang. Het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang varieert echter afhankelijk van de tijd van het jaar en de locatie.

Het is daarom belangrijk voor moslims om de exacte tijden te raadplegen waarop de zon opkomt en ondergaat in hun lokale gebied. Bekijk hier de vasten- en gebedstijden.

De vastenmaand is een van de vijf zuilen van de Islam en heeft zijn oorsprong in de vroege geschiedenis van de Islam. Volgens de islamitische overlevering werd de Ramadan geopenbaard aan de Profeet Muhammed ﷺ tijdens de heilige maand van het jaar 610 na Christus.

Volgens de islamitische overlevering was de Profeet Muhammed ﷺ op dat moment in meditatie in een grot op de berg Hira toen de aartsengel Gabriël hem bezocht en de eerste openbaring van God ontving. Dit werd later vastgelegd in de Koran, het heilige boek van de Islam.

In de Koran worden de vastenregels voor de heilige maand uitgelegd en wordt moslims verteld dat ze tijdens deze maand moeten vasten als een manier om hun toewijding aan God te tonen, hun zonden te verzoenen en om hun empathie en solidariteit met de armen en behoeftigen te vergroten.

De gezegende maand is sindsdien een belangrijk onderdeel geworden van de Islam en wordt over de hele wereld door miljoenen moslims gevierd als een tijd van spirituele toewijding en sociale verbondenheid.

Moslims over de hele wereld nemen deel aan de vastenmaand als een religieuze plicht en als een manier om hun spirituele toewijding aan God te tonen. Het vasten tijdens de gezegende maand is een van de vijf zuilen van de Islam en wordt beschouwd als een van de belangrijkste verplichtingen voor moslims.

Elke volwassen moslim die in staat is om te vasten, wordt geacht deel te nemen aan de Ramadan. Dit omvat mannen en vrouwen, tenzij zij een geldige reden hebben om niet te vasten, zoals ziekte, zwangerschap, borstvoeding, reizen of menstruatie. In deze gevallen wordt van hen verwacht dat ze de gemiste vastendagen op een later tijdstip inhalen.

Het is een vastenmaand in de Islamitische kalender en wordt één keer per jaar gevierd. De Islamitische kalender is gebaseerd op de maanfases en telt 12 maanden van 29 of 30 dagen, afhankelijk van de waarneming van de maan.

Aangezien de maanfases korter zijn dan een zonnejaar, verschuift de vastenmaand elk jaar ongeveer 11 dagen in vergelijking met de Gregoriaanse kalender. De start van de gezegende maand wordt bepaald door het waarnemen van de nieuwe maansikkel, meestal door lokale religieuze autoriteiten.

Dit betekent dat de Ramadan elk jaar op een andere datum begint en ongeveer 30 dagen duurt, afhankelijk van de maanfases.

Hieronder vind je een overzicht van hoe de vastenmaand werkt:

 • Vasten: Het vasten tijdens de ramadan begint bij zonsopgang (Fajr) en eindigt bij zonsondergang (Maghrib). Moslims mogen tijdens deze periode niet eten, drinken, roken of seksuele activiteiten hebben. Het doel van vasten is om de geest en het lichaam te zuiveren, en om de discipline en zelfbeheersing te versterken.
 • Suhoor: Moslims eten een maaltijd genaamd Suhoor voordat ze beginnen met vasten bij zonsopgang. Dit is meestal een lichte maaltijd die bestaat uit granen, brood, eiwitten en groenten.
 • Iftar: Moslims breken hun vasten bij zonsondergang met een maaltijd genaamd Iftar. Dit is meestal een grote maaltijd met veel voedsel en drinken om de energie weer aan te vullen. Het delen van Iftar met familie, vrienden en gemeenschapsleden is een belangrijk onderdeel van de ramadan.
 • Gebeden: Moslims worden aangemoedigd om extra gebeden uit te voeren tijdens de ramadan. Er zijn speciale gebeden die tijdens deze maand worden uitgevoerd, zoals Taraweeh-gebeden.
 • Naastenliefde: Gezegende maand moedigt moslims ook aan om liefdadigheid te beoefenen en hun naasten te helpen. Dit kan worden gedaan door geld te doneren aan goede doelen, voedsel te schenken aan de behoeftigen of op een andere manier te helpen.
 • Ramadan-einde: De gezegende maand eindigt met het festival van Eid-al-Fitr (Suikerfeest), waarbij moslims samenkomen om te bidden en te vieren. Op deze dag wordt vaak veel eten en cadeaus gedeeld en worden familie en vrienden bezocht.

Kortom, het is een heilige maand waarin moslims vasten, extra gebeden uitvoeren en naastenliefde beoefenen. Het is een tijd van reflectie, discipline en gemeenschap.

Dadels zijn een belangrijk voedsel tijdens de Ramadan voor veel moslims. Er zijn verschillende redenen waarom dadels zo populair zijn tijdens deze maand:

 • Traditioneel gebruik: Er wordt gezegd dat de Profeet Muhammed ﷺ zijn vasten brak met dadels en water, waardoor dadels een belangrijk onderdeel van de Ramadan-traditie werden.
 • Energiebron: Dadels zijn een goede bron van koolhydraten en suikers, waardoor ze snel energie kunnen leveren aan het lichaam na een lange dag vasten.
 • Voedingsstoffen: Dadels zijn ook een goede bron van vezels, vitaminen en mineralen, zoals kalium, ijzer en magnesium, die belangrijk zijn voor een gezonde voeding tijdens de gezegende maand.
 • Symboliek: Dadels worden gezien als een symbool van gastvrijheid en vrijgevigheid in de islamitische cultuur, en het delen van dadels tijdens de gezegende maand kan helpen om deze waarden te benadrukken.

Kortom, dadels zijn een belangrijk voedsel tijdens de vastenmaand vanwege hun energie- en voedingswaarde, hun symbolische betekenis en hun traditionele gebruik tijdens de vastenmaand.

Het gebed is een belangrijk onderdeel van de islam, en moslims worden aangemoedigd om tijdens de ramadan extra gebeden uit te voeren. Naast de vijf verplichte gebeden per dag (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib en Isha), worden tijdens de heilige maand Taraweeh-gebeden uitgevoerd, die alleen tijdens deze maand worden uitgevoerd.

Taraweeh-gebeden zijn een optioneel gebed, maar worden vaak in moskeeën uitgevoerd en kunnen individueel thuis worden uitgevoerd. Het bestaat uit 8 of 20 rak’ahs (een serie van buigen en knielen) en wordt meestal na het Isha-gebed uitgevoerd.

Hoewel de extra gebeden tijdens de gezegende maand zijn, worden moslims aangemoedigd om hun spirituele discipline en verbinding met God te versterken tijdens deze gezegende maand door het uitvoeren van extra gebeden.

Moslims mogen tijdens de Ramadan niet eten, drinken, roken of seksuele activiteiten hebben vanaf het begin van de ochtendschemering (de tijd van het eerste gebed, Fajr) tot zonsondergang (de tijd van het vierde gebed, Maghrib). Dit betekent dat ze moeten vasten vanaf het moment van Fajr totdat de zon ondergaat.

Tijdens de vasten is het voor moslims niet toegestaan om seksuele activiteiten te hebben, inclusief geslachtsgemeenschap, vanaf het begin van de ochtendschemering (Fajr) tot zonsondergang (Maghrib), wanneer het vasten wordt verbroken. Maar na het verbreken van het vasten, kan jij een seksuele relatie (geslachtsgemeenschap) met jouw vrouw hebben tot Suhoor/Fajr.

Technisch gezien kan iedereen ervoor kiezen om mee te doen aan de Ramadan, ongeacht hun religie of geloofsovertuiging. Echter, het is een belangrijke maand binnen de Islam en heeft een diepe spirituele betekenis voor moslims over de hele wereld. Het vasten tijdens de gezegende maand is een van de vijf zuilen van de Islam en is een vorm van aanbidding die specifiek is voor moslims.

Als niet-moslim kan je ervoor kiezen om mee te doen aan de gezegende maand als een manier om respect te tonen voor de Islamitische gemeenschap en om te begrijpen hoe het is om te vasten.

Het kan ook een manier zijn om je eigen discipline en spirituele praktijk te versterken. Echter, het is belangrijk om te erkennen dat het vasten tijdens de Ramadan niet alleen gaat om het niet eten en drinken, maar ook om een diepe spirituele verbinding met Allah te hebben en om jezelf te zuiveren van slechte gewoonten en gedragingen.

Als je ervoor kiest om mee te doen aan de gezegende maand als niet-moslim, is het belangrijk om respectvol te zijn naar de moslims in je omgeving en hun religieuze gebruiken te waarderen en te respecteren. Ook is het verstandig om jezelf goed te informeren over de gezegende maand en het vasten, zodat je het op een verantwoorde manier doet en je gezondheid niet in gevaar brengt.

In de Islam worden het vasten en het gebed beschouwd als twee afzonderlijke verplichtingen en het volbrengen van de ene verplichting compenseert niet het verwaarlozen van de andere verplichting.

Het vasten tijdens de Ramadan is een van de vijf zuilen van de Islam en het is een verplichting voor volwassen, gezonde en bij machte zijnde moslims. Het doel van het vasten is om een persoon te zuiveren en te reinigen, zowel lichamelijk als geestelijk, en om dichter bij Allah te komen.

Het gebed is ook een van de vijf zuilen van de Islam en is een van de belangrijkste manieren om dichter bij Allah te komen. Het gebed is een verplichting voor moslims en moet vijf keer per dag worden verricht.

Het is dus belangrijk om zowel het vasten als het gebed serieus te nemen en ze als afzonderlijke verplichtingen te beschouwen. Het vasten heeft zijn eigen spirituele en fysieke voordelen en het gebed heeft zijn eigen waarde en beloning. Het is daarom belangrijk om beide verplichtingen serieus te nemen en te streven naar een evenwichtige praktijk van beide in het dagelijks leven.

Er zijn bepaalde situaties waarin een persoon niet verplicht is om te vasten tijdens de Ramadan of waarin het zelfs verboden is om te vasten. Hieronder volgen enkele situaties waarin het niet toegestaan ​​is om te vasten:

 • Ziekte: Als vasten schadelijk is voor de gezondheid van een persoon of als het de ziekte verergert, dan is het niet toegestaan ​​om te vasten. In plaats daarvan kan de persoon een compenserende bijdrage betalen of de gemiste dagen later inhalen wanneer hij of zij hersteld is.
 • Zwangerschap of borstvoeding geven: Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, hebben soms extra voeding nodig en het vasten kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de baby en de moeder. In deze gevallen is het toegestaan ​​om niet te vasten en later de gemiste dagen in te halen.
 • Menstruatie: Vrouwen die menstrueren, zijn vrijgesteld van het vasten, omdat het vasten tijdens de menstruatie schadelijk kan zijn voor de gezondheid en het welzijn van de vrouw. Zodra de menstruatie is afgelopen, moet de vrouw de gemiste dagen inhalen.
 • Reizen: Wanneer een persoon op reis is en het vasten moeilijk of schadelijk is voor de gezondheid, is het toegestaan ​​om niet te vasten en later de gemiste dagen in te halen.
 • Ouderdom: Oudere mensen die niet in staat zijn om te vasten vanwege hun gezondheid of zwakte, zijn vrijgesteld van het vasten.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze vrijstellingen van toepassing zijn op personen die niet in staat zijn om te vasten of voor wie het vasten schadelijk is. Personen die in staat zijn om te vasten, worden geacht de verplichting van het vasten tijdens de Ramadan te vervallen.

Dit Arabische woord betekent het begin van het dagelijkse vasten. Het is de tijd net vóór het ochtendgebed (Fajr-gebed) waarop men stopt met het eten en drinken van voedsel en vloeistoffen en begint met vasten tot zonsondergang.

Het drinken van alcohol is ten strengste verboden in de Islam en dit verbod geldt ook tijdens de Ramadan. Moslims die vasten tijdens de gezegende maand moeten zich onthouden van alle vormen van alcohol, inclusief het drinken ervan.

Het vasten tijdens de gezegende maand is bedoeld om moslims te zuiveren en te reinigen, zowel lichamelijk als geestelijk, en om hen dichter bij Allah te brengen. Het drinken van alcohol tijdens de gezegende maand is in strijd met deze doelen en kan het vasten ongeldig maken.

Als een moslim het vasten tijdens de Ramadan verbreekt zonder geldige reden, volgens de islamitische leer is de boetedoening voor het overtreden van de vastenregels tijdens de gezegende maand het vasten gedurende zestig opeenvolgende dagen zonder enige onderbreking.

Men moet een tijdstip kiezen waarop de dagen van Eid of de drie dagen na Eid al-Adha het vasten niet onderbreken. Als de continuïteit van het vasten wordt verbroken, moet de periode van 60 dagen opnieuw worden begonnen. De enige uitzonderingen op deze regel zijn voor vrouwen die menstrueren of in een toestand van lochia verkeren.

Als een moslim het vasten tijdens de gezegende maand verbreekt om een ​​geldige reden, zoals ziekte, zwangerschap of reizen, dan moeten zij de gemiste vastendagen op een later tijdstip inhalen. Er zijn geen specifieke regels over hoeveel dagen je per dag moet inhalen als je het vasten verbreekt, maar het is belangrijk om alle gemiste dagen in te halen voordat de volgende vastenmaand begint.

Ja, scheren is toegestaan.

Ja, je mag vasten als je verkouden bent tijdens gezegende maand. Een verkoudheid wordt over het algemeen niet beschouwd als een ziekte die het vasten verbiedt. Zolang het vasten je gezondheid niet in gevaar brengt, wordt er van moslims verwacht dat ze blijven vasten.

In de islamitische traditie wordt het vasten beschouwd als een periode van onthouding van bepaalde fysieke verlangens, zoals eten, drinken en seksuele activiteit, van zonsopgang tot zonsondergang. Het is daarom aanbevolen om tijdens de vastenperiode alle vormen van seksuele activiteit, inclusief zoenen, te vermijden.

Sommige moslimgeleerden zijn van mening dat een kus die geen seksuele intenties heeft en die niet leidt tot ejaculatie, niet als een inbreuk op het vasten wordt beschouwd. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat de heilige maand is en het vasten een spirituele oefening is om zich te concentreren op het versterken van de band tussen de persoon en God.

Het is daarom raadzaam om tijdens deze periode ook onthouding te oefenen in andere aspecten van het dagelijks leven.

Kortom, hoewel het zoenen niet expliciet verboden is tijdens de gezegende maand, wordt het over het algemeen aanbevolen om alle vormen van fysieke verlangens te vermijden, inclusief zoenen, om de spirituele focus en het respect voor de heiligheid van deze maand te behouden.

Het is ook “Ramadan” in het Engels. In het Engels wordt het ook wel “Fasting” genoemd.

“Witte dagen vasten” is een term die verwijst naar het vasten op de de 13e, 14e en 15e dag van elke islamitische maanmaand. Dit soort vasten is vrijwillig en is geen religieuze verplichting, maar sommige moslims kiezen ervoor om op deze dagen te vasten als een manier om zegeningen te verdienen en hun spirituele beloningen te vergroten.

Het vasten op de witte dagen wordt in de islamitische leer aangemoedigd als een manier om het voorbeeld van de Profeet Muhammed ﷺ te volgen, die op deze dagen vastte.

Shia Ramadan verwijst naar de gezegende maand -vastenperiode die wordt waargenomen door de Shia-moslims. De Shia is een van de twee belangrijkste takken van de islam, naast de Sunni-tak.

Tijdens de Shia Ramadan volgen de Shia-moslims dezelfde vastenregels als de Sunni-moslims, namelijk het vasten van zonsopgang tot zonsondergang gedurende de hele vastenmaand. Het vasten wordt beschouwd als een van de vijf zuilen van de islam en is een belangrijk onderdeel van de spirituele praktijk voor moslims.

Er zijn echter enkele verschillen in de manier waarop de Shia-moslims de gezegende maand observeren. Bijvoorbeeld, sommige Shia-gemeenschappen hanteren verschillende tijden voor Suhoor en Iftar. Maar dat verschil is zeer klein ( bv. ± 15 min). Ook hebben de Shia-moslims soms hun eigen speciale gebeden en rituelen die ze tijdens de Ramadan uitvoeren.

Over het algemeen is de Shia gezegende maand vergelijkbaar met de Ramadan zoals deze wordt waargenomen door Sunni-moslims, maar er zijn enkele culturele en praktische verschillen tussen de twee gemeenschappen.

Het dragen van make-up tijdens de ramadan is een persoonlijke keuze en er zijn verschillende opvattingen over dit onderwerp binnen de islamitische gemeenschap. Sommige moslims dragen geen make-up tijdens de gezegende maand omdat ze van mening zijn dat het afleidt van de spirituele focus van de maand en dat het uiterlijke aspecten van de persoonlijkheid benadrukt ten koste van het innerlijke.

Andere moslims vinden dat make-up tijdens de gezegende maand toegestaan is, zolang het niet overdreven of provocerend is en niet bedoeld is om de aandacht te trekken of te verleiden. Het dragen van make-up kan zelfs gezien worden als een manier om zichzelf goed te verzorgen en zich zelfverzekerd te voelen tijdens deze heilige maand.

Uiteindelijk hangt de beslissing om make-up te dragen tijdens de gezegende maand af van de persoonlijke overtuigingen en interpretaties van de individuele moslim. Het is altijd belangrijk om te onthouden dat de ramadan draait om innerlijke reflectie, discipline en toewijding aan God, en dat uiterlijke aspecten van ondergeschikt belang zijn.

Gokken is over het algemeen niet toegestaan in de islam, ongeacht of het tijdens de ramadan is of niet.

Ja, het is toegestaan om te douchen tijdens de ramadan. In feite moedigen veel islamitische geleerden aan om goede hygiëne te behouden tijdens de vastenperiode, aangezien het een belangrijke pijler van de islam is om jezelf schoon te houden. Het is echter wel belangrijk om te voorkomen dat je water doorslikt tijdens het douchen, omdat dit het vasten kan verbreken.

In de islam is masturbatie over het algemeen niet toegestaan, ongeacht of het tijdens de ramadan is of niet. Seksuele activiteiten zijn alleen toegestaan binnen het huwelijk en worden gezien als een natuurlijke en gezonde manier om de voortplanting en de intimiteit tussen partners te bevorderen.

Masturbatie wordt daarentegen gezien als een vorm van zelfbevrediging die afbreuk doet aan de waarde en het respect voor seksuele intimiteit binnen het huwelijk.

Voor een geldig vasten is het belangrijk de intentie om te vasten te handhaven. Als iemand besluit niet te vasten op de dag nadat hij eerder van plan was te vasten, wordt hij niet beschouwd als vastend voor die dag. Echter, als de intentie wordt vernieuwd, zal het vasten als geldig worden beschouwd. Deze voorwaarden gelden volgens [Shurunbulali, Imdad al-Fattah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al- Alaiyya].

Tijdens het vasten zijn er bepaalde handelingen die worden ontraden, waaronder:

 • Het onnodig proeven of kauwen van iets, tenzij de smaak ervan niet wordt doorgeslikt.
 • Het kauwen van smaakloze kauwgom.
 • Hartstochtelijk kussen, wat zou kunnen leiden tot geslachtsgemeenschap of ejaculatie, vooral als men het speeksel van de partner inslikt.
 • Het verzamelen van speeksel in de mond en het doorslikken ervan.
 • Overmatig gorgelen tijdens het verrichten van wudu of ghusl uit angst voor het verbreken van het vasten.
 • Overmatig water snuiven bij het reinigen van de neus tijdens wudu of ghusl uit angst voor het verbreken van het vasten.
 • Het doen van activiteiten die iemand kunnen verzwakken tijdens het vasten, zoals Hijama/cupping of het onttrekken van bloed.
 • Tanden poetsen met tandpasta of mondwater gebruiken, mits het niet wordt ingeslikt.

[Bronnen: Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya; Shurunbulali Imdad al-Fattah].

Tijdens het vasten zijn er verschillende regels met betrekking tot affectie met de echtgenoot, afhankelijk van de aard van het fysieke contact.

Lichamelijk contact dat het vasten niet ongeldig maakt:

 • Niet-passievol kussen, zolang men niet het speeksel van de echtgenoot inslikt of vreest te vervallen in geslachtsgemeenschap of ejaculatie.
 • Niet-passende aanrakingen, zoals knuffelen of handen vasthouden, zolang men niet bang is voor geslachtsgemeenschap of zaadlozing.
 • Kijken naar de echtgenoot, zelfs als dat leidt tot zaadlozing.

Lichamelijk contact dat het vasten niet ongeldig maakt, maar verboden en zondig is:

 • Hartstochtelijk kussen of aanraken dat kan leiden tot geslachtsgemeenschap of ejaculatie.
 • Lichamelijk contact dat het vasten ongeldig maakt en alleen make-up vereist:
 • Ejaculatie als gevolg van masturbatie
 • Kussen of aanraken dat ejaculatie veroorzaakt, zonder werkelijke penetratie

Lichamelijk contact dat het vasten ongeldig maakt en make-up en boetedoening vereist:

 • Opzettelijk hartstochtelijk kussen dat resulteert in het inslikken van het speeksel van de echtgenoot.
 • Opzettelijke geslachtsgemeenschap in een van de private delen, met of zonder ejaculatie

Als iemand betrokken is bij een van de bovenstaande situaties, moet hij zich voor de rest van de dag onthouden van eten, drinken en seksuele activiteit en berouw tonen voor de ernst van de zonde. Als men echter buiten de vastenmaand opzettelijk een vasten verbreekt door deze handelingen, dan is de boetedoening niet vereist.

Na het verbreken van het vasten, (tussen Iftar en Suhoor), is het toegestaan en aanbevolen om een fysieke relatie met je vrouw te hebben.

[Bronnen: Shurunbulali, Maraqi al-Falah; Ala al-Din Abidin, al-Hadiyya al-Alaiyya].

In het algemeen heeft bloedafname of bloedprikken geen invloed op het vasten, maar het is belangrijk om te communiceren met je arts of zorgverlener over je vasten regime en eventuele medicijnen of voedsel die je consumeert, om ervoor te zorgen dat je de juiste instructies ontvangt en de betrouwbaarheid van de testresultaten niet wordt aangetast.

De Ramadan is verdeeld in 3 delen van 10 dagen die bekend staan als Ashra.

De tweede Ashra moet gericht zijn op het zoeken naar genade van Allah.

Men kan de 3e Ashra gebruiken om weg te komen van het Hellevuur.

Vergelijkbare berichten