Betekenisvolle Islamitische jongensnamen met H
NamenBetekenis
HaabeelNaam van de zoon van Hazrat Aadam (Adam)
HaadeeDe gids
HaadiEen regisseur, een leider, een gids
HaadiiVoorbeeld, leider
HaadyBegeleidend naar het juiste pad
HaafizTitel voor een man die de hele Koran heeft gememoriseerd, beschermer, bewaker, eigenschap van Allah
HaailAngstaanjagend, groot, geweldig
HaaizHaaiz is een Arabische naam voor jongens die ‘verwerver’ betekent
HaajiIemand die de Hadj heeft volbracht
HaajibDeurwachter, kamerheer, wenkbrauw
HaajidHet verrichten van het Tahajjud-gebed
HaalimVolwassen
HaamiEen beschermer, een beschermheer, helper, ondersteuner, verdediger
HaamidDegene die Allah prijst, liefhebbend (van God), roemruchtig (voor Allah)
HaaniBlij, verheugd, tevreden
HaarisPlanter, ploeger, vriend
HaarisahBewaker, beschermer
HaarithPloeger, oude Arabische naam
HaaroonNaam van de profeet van Allah, zijn Engelse equivalent is Aaron
HaarunVerheven, hoop, naam van een profeet
HaashimZachtaardig, vriendelijk, aangenaam, vriendelijk
HaashirVerzamelaar
HaasyimGul, aanvaller
HaatibEen persoon die hout verzamelt, naam van een metgezel die deelnam aan de Slag bij Badr, Hij was de boodschapper van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) naar de heerser van Egypte
HaatimRechter
HaayiHaayi is een Arabische naam voor jongens die ‘bescheiden’ betekent
HaazimVoorzichtig, naam van een metgezel
HababDoel, doel, einde
HabaqEen groep planten bekend als basilicum
HabashGuineese hoen, kalkoen, tabaee (opvolger van de metgezellen)
HabbabLieflijk, beminnelijk, vriendelijk
HabbanLiefhebbend, aanhankelijk
HabeebVriend, geliefde
HabeebullahGeliefde van Allah
HabeelNaam van een van de zonen van Sayyidina Aadam AS, zijn offer werd geaccepteerd door Allah maar dat van Qabeel, zijn broer, werd afgewezen
HabibGeliefde, dierbare, vriend, liefde
HabibullahVriend van Allah, dierbaar voor allen
HabilDe Bijbelse Abel is het equivalent in het Engels
HabiriKleurrijke wolken
HabisIbn Sad al-Taiy droeg deze naam, hij was een overlever van Hadith, een metgezel, Al-Tamimi RA had ook deze naam
HabqarHagel
HabrDeugdzaam, geleerde, zegeningen, geluk
HabrurGezegend, levend in luxe
HadaMirtboom
HadadSyrische god van vruchtbaarheid, vreugde, lawaai
HadafDoel, doelwit
HadalMaretak, een soort plant
HadayaMeervoud van Hadiya, cadeau, geschenk
HadbarMooi
HaddadSmid, ijzersmid
HaddalKoerende duif, een duif als deze zingt
HaddaqWijs
HadeeRegisseur, gids
HadeedIJzer, scherp, doordringend
HadeesSpeech, dialoog, nieuw, modern
HadiLeidt naar de juiste (waarheid), degene die naar het juiste pad leidt, gids, een van de namen van Allah
HadidSterk, 57e hoofdstuk van de Koran, ijzer
HadirHet geluid van donder
HadisOverlevering of uitspraken van profeet Mohammed
HadramiNotabele mannen met deze naam, bijvoorbeeld (i) Abdullah ibn-Abi Ishaq, een koranreciteur van Basrah
HafeelOvervloedig, veel, grote aantallen [van iets]
HafeeshOprecht, openhartig, toegewijd, loyaal
HafeezBeschermer, bewaker, een attribuut van Allah
HaffazBeschermer, beschermend, iemand die veel memoriseert, vooral de Koran
HafiGul
HafidDe wijze
HafizBeschermer, beschermer, naam van Allah, titel die wordt gegeven aan een man die de hele Koran uit het hoofd heeft geleerd
HafizhBeschermer, verzorger, memoriseren
HafizullahHerinnering aan Allah
HafsVerzamelen, bijeenbrengen
HafsahZachtaardig, vriendelijk, aangenaam, vriendelijk
HaibErnst, sereniteit, grootsheid
HaidarLeeuw, oorspronkelijke naam van Hadrat Ali ibn Abu Talib
HaidaruLeeuw, een koosnaam voor de naam Haidar
HaiderLeeuw, titel van Hazrat Ali [raa]
HaikalVerhaal, vertelling
HairazBeschermer, bewaker
HairumVroom
HaithamArend
HaizarLeeuw, fonetische variant van Haidar
HajiPelgrim, titel van iemand die de Hadj heeft verricht
HajibPortier, conciërge, gerechtsdienaar, wenkbrauw
HajidIemand die slaapt, iemand die het tahajjud-gebed verricht
HajirMigrant, emigrant, voortreffelijk
HajjajBaan, oogkas, debat, discussie
HajveriVan Hajver, de naam van een heilige
HakamScheidsrechter, rechter, een van de negenennegentig uitmuntende namen van Allah
HakanPolitiek, leider
HakeemWijs, verstandig, oordeelkundig, voorzichtig, een van de negenennegentig eigenschappen van God
HakemHeerser, gouverneur
HakiimIntelligent, wijs
HakimRechter, heerser, gouverneur, leider, hoofd, wijs, een van de negenennegentig eigenschappen van God
HaleefBondgenoot, geconfedereerde
HaleejHaleej is een Arabische naam voor jongens die een regenwolk betekent
HaleemGeduldig, tolerant
HalifBondgenoot
HalilHalil is een Arabische naam voor jongens die helder, prominent betekent. Het betekent ook gelukkig. Het betekent ook stromende regen, een regen die zwaar en continu valt.
HalimGeduldig, tolerant, genadig, vrijgevig, mededogend, kalm, rustig
HallajKatoenginner, Al-Husayn ibn Mansur had deze naam, hij was een beroemde martelaar die in al-Wasit werd opgevoed en opgroeide als asceet en extreme mysticus
HallamHallam is een Arabische naam voor jongens die verdraagzaam, volhardend, toegeeflijk betekent. Het betekent ook dromer.
HaloojHalooj is een Arabische naam voor jongens die een wolk betekent die bliksem afgeeft
HalulHalul is een Arabische naam voor jongens en meisjes die gieten, zwaar, stort betekent, een woord dat regen beschrijft
HalwaniBanketbakker. Dit was de naam van Ahmad Ibn-Zayd, een recitant van de Koran en student van Hadith
HalyanHalyan is een Arabische naam voor jongens die versierd betekent, figuurlijk betekent het versierd met goede manieren
HamadEervol
HamadullahDe dank aan Allah swt
HamalLam
HamasEnthousiasme, hartstocht
HamdLof, eerbetoon aan Allah
HamdanDe geprezene, degene die looft, prijst, variatie op de naam Muhammad
HamdastVriend, iemand die dichtbij blijft
HamdatHamdat is de Turkse vorm van het Arabische woord Hamdah, wat lof betekent. Het wordt gebruikt voor jongens en meisjes
HamdhySympathie, zegen
HamdiVan lof, prijzenswaardig
HamdunLofuitingen
HamedLofwaardig
HameedAlle lofwaardige, Geprezen, Aanbevolen, Prijzenswaardig, Een eigenschap van Allah de Almachtige
HameedullahDienaar van de Alle-geprezene
HameefDeugdzaam, gelovige in de eenheid van God (fonetische variant van Haneef)
HameemVriend
HameenIntieme vriend
HameesiBeschermer, patroon, supporter, verdediger
HameezSterk, intelligent, schattig, behendig
HamiBeschermer, patroon, supporter, verdediger
HamidDegene die prijst, de geprezene (variante van de naam Muhammad)
HamidatHamidat is de Turkse vorm van de Arabische naam Hamidah. Het wordt gebruikt voor zowel jongens als meisjes.
HamidullahDe waardering van Allah swt
HamiidPrijzenswaardig karakter
HamimIntieme, nauwe vriend, een andere naam voor profeet Mohammed
HamizIntelligent, briljant, slim, scherp, goed denker
HammaadEen persoon die Allah het meest prijst, aanbeveelt of bedankt
HammaadiPrijzend
HammaamSterke wens, actief
HammadDegene die overvloedig prijst (Allah), prijzend (Allah)
HammadahHammadah is een Arabische naam voor jongens en meisjes die vaak prijst, vooral iemand die God vaak prijst. Het kan ook een koosnaam zijn voor namen zoals Muhammad, Mahmud en anderen.
HammadiHammadi is een Arabische naam voor jongens die prijzenswaardig betekent, als een koosnaam voor Muhammad, Mahmud en andere namen. Het kan ook worden beschouwd als de attributieve vorm van Hammadah, wat betekent dat iemand die prijst, iemand die God prijst.
HammamEen groot man, een leider, een held, energiek, actief
HammudVeel lof (voor Allah)
HammuzahHammuzah is een Arabische naam voor jongens en meisjes die leeuw betekent.
HamoodDegene die Allah prijst
HamoolGeduldig, volhardend
HamrazVertrouweling
HamshadAltijd overwinnend
HamudGeprezen, aanbevolen, prijzenswaardig, aanbevelenswaardig
HamzaZachtaardig, vriendelijk, aangenaam, vriendelijk
HamzadKameraad, metgezel
HamzahLeeuw, naam van de oom van de Profeet
HanaArabische vorm van John
HanafiVolgeling van Imam Abu Hanifah
HanaiVan geluk
HananVriendelijk, Barmhartig en Tederhartig
HanananEen andere naam voor God, vrijgevig, liefdadig
HanashEen Hadith wordt door hem overgeleverd, waarin wordt vermeld dat Sayyidina Ali RA twee rammen offerde op de dag van het Offerfeest.
HanbalZuiverheid
HanbaliVolgeling van Imam Ahmad Bin Hambal
HaneefOprechtheid, waar
HaneemanzarGoede naam
HanfiSchoolvolger
HaniTevreden, Blij, Gelukkig, Vreugdevol
HanifWare gelovige, ware geloof, oprecht
HanifahOprecht. Naam van Al-Numan Ibn Thabit, de grote rechtsgeleerde van Al-Kufah, de Hanafi-school is naar hem vernoemd.
Hanifud-dinWaarheid van religie (Islam)
HaninVerlangen, begeerte
HannadEen oude Arabische moslimnaam
HannanMededogend, genadig, liefdevol, tederhartig
HanoonMededogend, genadig, liefdevol, tederhartig, zachtmoedig
HanzalahZonder twijfel
Hanzhalah(Hanzalah), De naam van een boom, de naam van een Sahabi die een van de schrijvers van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) was.
HaqWaar, waarheid, echt, juist, rechtvaardig, kracht
HaqiqHaqiq is een Arabische naam voor jongens die waardig, verdienstelijk, passend betekent.
HaqqEen van de negenennegentig uitstekende namen van Allah
HaqqaniCorrect, juist, gepast
HaqqiEen persoon die de waarheid handhaaft, rechtvaardig
HaraamHeilig, een metgezel van de Profeet VZMH had deze naam
HarazMaak plezier, komedie
HarbOorlog
HareefScherp, bijtend
HareemRespectabel
HareesVol verlangen, enthousiast, begerig
HarimHeiligdom, heilige plaats
HarirZijde, zijden stof. Ibn Al-Sarih had deze naam.
HarisWaakzaam, beschermer, bewaker, ploeger, landbouwer, bijnaam van leeuw
HarisahBewaker, beschermer, landbouwer, Ibn-Wahb was een metgezel die deze naam had
HarithPloeger, landbouwer
HarithaHaritha is een indirecte Koranische naam voor jongens en meisjes, wat betekent landbouwer, boer (letterlijk degene die ploegt), het betekent ook leeuw. Haritha is een oude Arabische naam voor jongens en is een sterkere vorm van Harith, en het is de naam van veel Sahaba (metgezellen van de Profeet (VZMH)), zoals Haritha ibn ar-Rabee, Haritha bin Badr
HarizSterk, veilig, beschermd
HarmalahEen plant (Afrikaanse raapzaad), een Egyptische discipel van Shafaee had deze naam. Hij was Ibn Yahya
HaroonHoofd, beschermer, wacht, de rijkdom van het hele universum, een Profeet die bekend staat als Aaron in de Bijbel en broer van Profeet Moses
HaroonaHaroona is een indirecte Koranische naam voor jongens en meisjes. Het is een niet-standaard modificatie van de Koranische naam Harun, voornamelijk gebruikelijk in Afrika (voor jongens) en Zuid-Azië (voor meisjes). Aangezien Harun geen Arabisch woord is, is de betekenis niet perfect bekend. Sommige bronnen zeggen dat het berg betekent
HarounArabische vorm van (Aaron), verheven of verheven, de naam van een Profeet
HarunArabische vorm van (Aaron), verheven of verheven, de naam van een Profeet
HarzHarz is een Arabische naam voor jongens en meisjes die beschermen, bewaken betekent
HarzanHarzan is een Arabische naam voor jongens die beschermer, bewaker betekent
HasabHasab is een Arabische naam voor jongens die goede daad, vrijgevigheid betekent. Het betekent ook afstamming, stamboom
HasanKnap, mooi, aantrekkelijk
HasanainTwee goede daden, iets goeds
HasanatGoede daden, vriendelijke daden, gunsten
HaseebRekenaar, edel, gerespecteerd, een attribuut van Allah de Almachtige
HaseefHaseef is een Arabische naam voor jongens die wijs, redelijk, verstandig betekent
HaseemHaseem is een Arabische naam voor jongens die ijverig, volhardend, volhardend betekent
HaseenSterk, veilig, immuun, mooi, slim
HaseesHasees is een Arabische naam voor jongens die gevoelig, waarnemend betekent
HashaamHashaam is een indirecte Koranische naam voor jongens die breker, dappere vernietiger van het kwaad betekent. Het is een sterkere vorm van de naam Hashim. Het is afgeleid van de wortel H26-SH-M, die wordt gebruikt in Surat al-Kahf in de Koran
HashamDienaar
HashashVrolijk, blij, netjes, tevreden
HasherVerzamelaar
HashidDegene die mensen bijeenbrengt, druk, verzameld
HashimMakelaar, vernietiger van het kwaad, iemand die iets tot stukken slaat. Grootvader van de Profeet Mohammed
HashimiHashemiet, een nisba (verwantschap) via afkomst tot de Banu Haashim
HashirDegene die verzamelt, een andere naam voor profeet Mohammed, verzamelaar
HashmatGelukkig, waardigheid, glorie, snelheid, pracht
HasibEdele, gerespecteerde, van hoge komaf, geacht, een andere naam voor profeet Mohammed
HasifOordeelkundig, wijs, verstandig, schrander
HasiibWaardige afstammeling, Altijd genoeg, Altijd berekenend
HasilHasil is een Arabische naam voor jongens die verkrijger, producent, boer, oogster betekent
HasimBeslissend, definitief
HasinKnap
HaskHoogtepunt van de berg
HasnainDe twee Hasans, Hasan en Husain, de twee zonen van Kalief Ali en het wordt gebruikt als naam van één persoon
HasounHasoun is een Arabische naam voor jongens die deugdzaam, kuis betekent
HasratVerlangen
HassaanMooi
HassamZwaard
HassanZeer knap, verfraaier
HasshidDegene die mensen samenbrengt, de naam van de zoon van Imaam Bukhaari (moge Allah tevreden zijn met hem), een grote Muhaddith
HasshirEen samensteller
HassibDe Rekenschrijver, Een naam voor Allah
HassunEen zwerm vogels met een zoete stem
HasyidAltijd voltooien, Een tros vol fruit, Vol van goedheid
HatamHelper, vrijgevig
HatemRechter, gerechtigheid, beslisser
HathimGoede naam
HatibEen houtverzamelaar
HatifLofzanger, een stem vanuit de hemel, of vanuit een onzichtbare spreker, beschermengel
HatimRechter, lofzanger, een stem vanuit de hemel, of vanuit een onzichtbare spreker, beschermengel
HattabHattab is een Arabische naam voor jongens die houthakker, houtvester, houtverzamelaar, houtkoopman betekent. Deze naam mag niet verward worden met Khattab, dat in het Turks als Hattab wordt gespeld en uitgesproken
HattalHattal is een Arabische naam voor jongens en meisjes die verwijst naar regen die zwaar en continu valt
HaushabNaam van de zoon van Imam Muslim (moge Allah tevreden zijn met hem), een grote Muhaddith
HaussamHet zwaard
HauzaanMens
HawaariTrouwe volger, boodschapper, leerling
HawariHawari is een Arabische naam voor jongens die apostel, volger, supporter betekent, gebruikt in de Koran om te verwijzen naar de vroege volgers van Profeet Isa/Jezus, vrede zij met hem
HawasDapper, standvastig in moed
HawisDapper, moedig
HawshabEen zoon van Imam Muslim had deze naam
HayaatLeven
HayalDroom
HayatLeven, bestaan
HaydarLeeuw
HayderBetekent leeuwen in het Arabisch. Dit was een andere naam van Ali, de echtgenoot van Fatima – dochter van de Profeet Mohammed (VZMH)
HaylHayl is een Arabische naam voor jongens die opgehoopt zand, opgestapeld zand betekent
HaysamLeeuw
HaythamJonge havik
HayyLevend, altijd levend, een attribuut dat exclusief wordt toegepast op Allah’s naam, Abdul Hayy
HayyaanLevend, naam van een Raavi, die de uitspraken van de profeet (vrede zij met hem) overlevert
HayyamLiefdevol
HayyanLevendig, energiek, oude Arabische naam
HayyeeHayyee is een Arabische naam voor jongens die bescheiden, verlegen betekent
HayyinHayyin is een Arabische naam voor jongens en meisjes die makkelijk, toegankelijk, zonder obstakels betekent. Het betekent ook toegeeflijk, vergevingsgezind
HazarAandacht, gereed
HazeemHazeem is een Arabische naam voor jongens, en minder vaak voor meisjes, die donder betekent. Het betekent ook het geluid van hoeven, het geluid dat paarden maken als ze lopen. Het betekent ook aanhoudende, onophoudelijke regen
HazimStreng
HazineSchat
HaziqIntelligent, vaardig
HazirEen andere naam voor God, aanwezig, klaar
HazratEen eerbiedwaardige titel, gebruikt aan het begin van een naam
HazzafaZachtaardig, vriendelijk, prettig
HazzarEen Arabische naam voor jongens die vaak lacht. Het betekent ook genereus
HedayatGids
HediHedi is een Koerdische naam voor jongens en meisjes die kalm, sereen betekent
HeeraDiamant
HeeradVerschijnen fris en gezond
HeminHemin is een Koerdische naam voor jongens die kalm, onbezorgd betekent
HerishHerish is een Koerdische naam voor jongens die aanval, charge, offensief betekent
HesamEen scherp zwaard
HeshamVariant van HISHAM
HewadVaderland
HeydarLeeuw
HezhaHezha is een Koerdische naam voor jongens en meisjes die gerespecteerd, zeer gewaardeerd betekent
HibaGift
HibahSchenking
HibatullahHet geschenk van Allah swt
HibbaanVlezig
HibbanMet te veel vlees, boos, uitbarsting. Naam van een geleerde van Hadith
HibrHibr is een Arabische naam voor jongens die inkt betekent. Het betekent ook deugdzame man, geleerde
HichamGul
HidayatInstructie, leiding, rechtvaardigheid
Hidayat-ul-haqLeiding van de Waarheid (Allah)
HidayatullahLeiding van Allah
Hifzur-rahmanHerinnering aan de Barmhartige
HikmaHikma is een Arabische naam voor jongens en meisjes die wijsheid betekent
HikmahZachtaardig, vriendelijk, prettig
HikmatWijsheid
HilaalLiefde
HilalHalve maan, nieuwe maan
HilaliAls een halve maan
HilelHalve maan, de nieuwe maan
HilfHilf is een Arabische naam voor jongens en meisjes dat verdrag, alliantie, bondgenootschap betekent
HilmiZachtaardig, kalm, geduldig, tolerant, toegeeflijk, wijs
HimaaHimaa is een Arabische naam voor jongens en meisjes dat toevluchtsoord, haven, schuilplaats betekent, een plaats die verdedigd en beschermd wordt
HimayatBescherming, bewaking, onderdak
HimmatAmbitie, streven, vastberadenheid
HiradVerschijnen fris en gezond
HirbadHirbad is een Perzische naam voor jongens dat leraar, mentor betekent
HirzEen andere naam voor God, toevluchtsoord
HisamEen scherp zwaard
HiseinVariant van HUSAYN
HishaamVriendelijkheid, vrijgevigheid, naam van een Sahabi
HishamVriendelijkheid, vrijgevigheid, naam van een Sahabi
HishmatHishmat is de Turkse vorm van de Arabische naam Hishmah, wat bescheidenheid, deugd betekent
HissanGul
HisyamVriendelijk en vrijgevig
HiwaHiwa is een Koerdische naam voor jongens dat hoop betekent
HizbullahGroep van Allah
HizratFrisheid
HobbHobb is een Arabische naam voor jongens en meisjes dat liefde, genegenheid betekent. Het wordt op veel plaatsen in de Koran gebruikt, bijvoorbeeld twee keer in vers 2:165
HodaRijkdom
HodanBegeleiding
HoodNaam van een profeet van de Almachtige Allah
HoomanGoede ziel, goedaardig
HosaamDeen, zwaard van God
HoshangHoushang is een Koerdische naam voor jongens dat intelligentie, bewustzijn betekent
HoshiarHoshiar is een Koerdische naam voor jongens dat intelligent, helder, bewust betekent
HoshmandWijs
HoshyarWijs
HosniDeugdzaam, Variant van HUSNI
HoudEen naam van een profeet
HoudaGeleid
HoumaanHoumaan is een Perzische naam voor jongens dat betekent iemand die goede gedachten heeft, iemand die een goed hart heeft
HoumanHouman is een Perzische naam voor jongens dat betekent iemand die een goed hart heeft, iemand die goede gedachten heeft
HoushangHoushang is een Perzische naam voor jongens dat intelligentie, bewustzijn betekent
HoushiarHoushiar is een Perzische naam voor jongens dat intelligent, helder betekent
HoussamVariant van HUSAM
HozaifahEen metgezel van de Profeet, oude Arabische naam
HubLiefde
HubaabWaterbel
HubabNaam van een Sahabi die deelnam aan de Slag bij Badr
HubaibiHubaibi is een Arabische naam voor jongens dat liefdevol, geliefd betekent
HubairHubair is een Arabische naam voor jongens dat kleine geleerde betekent. Het betekent ook inkt
HubaishBekende vogel. Naam van een Tabi
HubbeeHubbee is een Arabische naam voor jongens dat liefdevol, genegen betekent
HudEen profeettitel van de 11e sura van de Koran
HudaJuist, leiding, juiste weg
HudadNaam van een pre-islamitische Arabische koning
HudhafahOude Arabische naam
HudhaifahOude Arabische naam
HudhayfahOude Arabische naam
HufaizHufaiz is een Arabische naam voor jongens dat beschermer betekent
HujayyahDe vader van Ajlah bin Abdullah werd zo genoemd
HujjatArgument, redenering, bewijs
HukamBevel
HulaylOude Arabische naam
HulmHulm is een Arabische naam voor jongens dat verdraagzaamheid, geduld, toegeeflijkheid betekent
HumaamGul, heldhaftig
HumaidGeprezen, Eervol kind
HumaidanHumaidan is een Arabische naam voor jongens dat prijzenswaardig betekent. Het is de verkleinvorm van Hamdan
HumairRoodachtig
HumaisunHumaisun is een Arabische naam voor jongens dat dapper betekent
HumamDapper, nobel, moedig, gul
Humam-uddinDappere (persoon) van de religie (Islam), gul
HumaydVerkleinwoord van Ahmad, geprezen
HumaylEen metgezel van de Profeet VZMH had deze naam
HumayunGezegend, heilig, koninklijk, keizerlijk, gunstig, fortuinlijk, Mohammad Humayun (gest. 1556): naam van een Mughal keizer
HumdLof van Allah
HumzaDe naam Humza is een van de Arabische letters
HunaidGeluk
HunainHunain is de naam van een veldslag die in de Koran wordt genoemd, gewonnen door de moslims. Hunain is de naam van een vallei tussen at-Taif en Mekka waar de slag plaatsvond. De letterlijke betekenis van het woord is niet bekend, het is afgeleid van de H6-N-N wortel met betekenissen van verlangen, hunkering, nostalgie
HunaynDit was de naam van de belangrijkste man in het Baytal Hikmah (Huis van Wijsheid)
HurairaHuraira is een Arabische naam voor jongens en meisjes dat kleine kat, kitten betekent. Het wordt gebruikt door moslims na Abu Huraira, die een sahabi (d.w.z. een metgezel van de Profeet, vrede en zegeningen van Allah zij met hem en zijn metgezellen)
HurairahOverleveraar van Hadith, een nauwe metgezel van Profeet Mohammed (VZMH)
HurayraZonder twijfel
HuraysEen kleine teler
HuraythEen kleine teler
HurmatRespect, waardigheid of iets wat door religie heilig is verklaard
HurrahLiberaal, vrij
HusaamZwaard
Husaam-udeenHet zwaard van het geloof
HusaamaZwaard
HusaimHusaim is een Arabische naam voor jongens dat ijverig, vlijtig, ijverig betekent
HusainMooi, doet goede daden, een afstammeling van de Profeet, Verkleinwoord van Hasan, mooi, Imam Husayn: tweede zoon van kalief Ali
HusamZwaard
Husam-al-dinZwaard van het geloof
Husam-ud-dawlahZwaard van de staat
Husam-uddinZwaard van religie (Islam)
HusaniMooi, knap
HusaynIn bescherming, veiligheid, ibn-Umar en Ibn-Wahuj (of Wah Wah) hadden deze naam
HusayniVan Husayn, nisba (relatie) via afstamming van Husayn.
HuseinKnap (verkleinwoord van Hassan)
HusnainKnappe en elegante mensen, [Hassan en Hussain], kleinzonen van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zonen van Hazrat Ali en Hazrat Fatima.
HusniBezittend schoonheid
HussainKnap, elegant, mooi, kleinzoon van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zoon van Hazrat Ali en Hazrat Fatima, naam van een heilige.
HussaynGoed
HusseinKnap, mooi, doet goede daden, afstammeling van de Profeet.
HutaimHutaim is een Arabische naam voor jongens dat puur betekent, het betekent ook rechter, heerser.
HuthayfaEen oude Arabische moslimnaam
HuveidaHuveida is een Perzische naam voor jongens en meisjes dat helder, duidelijk, opvallend betekent.
HuwaidiTerugkeer naar de waarheid, een kind dat een voorbeeld geeft.
HuyaiHuyai is een Arabische naam voor jongens dat levendig, levendig betekent.
HuzaifaEen oude Arabische naam, klein van gestalte.
HuzaifahBekort, verkort
HuzairHuzair is een Arabische naam voor jongens dat lachen betekent.
HuzayfahBeperking, verkorting, bekort, kort
HuzaylBin Shurah bil had deze naam
HwasMet smalle, samengeknepen of schele ogen
HyderLeeuw, Variant transcriptie van HAIDAR

Bekijk jongensnamen met G

Hemelse turkse jongensnamen met ‘H’: Betekenis & populariteit

NamenBetekenis
HayyamLiefdevol
HayatiBelangrijk met betrekking tot het leven.
HaverDe kant waar de zon opkomt.
HatemDe laatste, de allerlaatste / Zegelhouder.
HanzalaEen van de martelaren van de Slag bij Uhud.
HanifIemand die stevig vasthoudt aan de islamitische religie.
HanefiIemand die gelooft in de eenheid van Allah.
HanbekSterke, krachtige heerser.
HanalpDappere held verbonden aan de heerser.
HanHeerser, Keizer.
HalimZachtaardig, kalm en rustig van aard.
HalilIntieme vriend, nauwe metgezel.
HaletToestand, situatie.
HalasBevrijding, het bereiken van vrijheid.
HaktanVan God gekomen, door Allah gegeven.
HadraZeer groen, de groenste betekenis.
HadinVriend, metgezel.
HacipEen titel die in het Ottomaanse Rijk werd gegeven aan hooggeplaatste functionarissen.
HacıEen persoon die de Ka’aba bezoekt.
HabilDe eerste mens die op aarde is vermoord.
HabibullahDe geliefde van Allah, een bijnaam van de Profeet Mohammed.
HüsrevKeizer, heerser. Het rennen van het paard in volle galop, invallen, aanvallen.
HüsnüSchittering, erg mooi.
HüsmenEen andere uitspraak van Hüseyin.
HüseyinGeliefde persoon.
HüsamettinHet scherpe zwaard van de religie.
HüsamScherp zwaard.
HürcanVrij, onafhankelijk.
HürayVrij als de maan.
HünkarGeluksbrenger, een naam gegeven aan jonge Ottomaanse sultans.
HüdaverdiDoor Allah gegeven.
HüdaiDegene die geleid is.
HurşitZon.
HulusiPuur, innerlijk schoon, oprecht.
HulkiGerelateerd aan de aard, goedhartig.
HülagüHeerser van het Ilkhanate-rijk die het Abbasidenrijk omverwierp.
HiramLopen, wandelen.
HimmetInspanning, werk, inzet, wilskracht, hulp, impact van een wijze persoon.
HilmiKalm, zachtaardig.
HikmetWijsheid, spreekwoord, gezegde.
HidayetHet juiste pad volgen, moslim worden.
HızırIemand waarvan wordt geloofd dat hij onsterfelijk is.
HıncalWraak nemen, wraak nemen.
HıdırIemand waarvan wordt geloofd dat hij onsterfelijk is, Hızır.
HepgülerAltijd lachen.
HazimIntelligent, bekwaam.
HazerZee, groot water.
HazarVrede, veiligheid.
HayrullahDegene die door Allah is gezegend.
HayriGerelateerd aan goedheid, vriendelijkheid.
HayrettinGoeddoener, weldoener.
HaydarLeeuw, dapper, moedig.
HayatiLevendigheid, vitaliteit, belangrijk, gerelateerd aan het leven.
HaşmetPracht, grootsheid, verhevenheid.
HaşimPrachtig, magnifiek.
HasbiVrijwillig en zonder verwachtingen gedaan.
HasanSchoonheid, goedheid.
HarunVolhardend, schitterend.
HalisNiet vermengd met iets anders, puur en onverdund.
HarisBewaker, wachter, beschermer.
HamzaLeeuwachtig, majestueus
HamitRoemenswaardig
HamiBeschermer, verdediger
HamdullahLoftuiting van Allah
HamdiAllah prijzen, dankbaar zijn
HalukGoedhartig, beminnelijk
HalitOneindig, voortdurend, langlevend
HaldunEeuwig, eeuwigdurend
HakkıGerelateerd aan waarheid en rechtvaardigheid
HakanVroeger een titel voor Turkse keizers, heerser
HafizBeschermer, behoeder, iemand die de Koran uit het hoofd kent
HabibGeliefde vriend, geliefde

Bekijk jongensnamen met I

In de uitgestrekte landschap van menselijke taal, houdt elke letter zijn eigen unieke betekenis vast, verhalen, tradities, en identiteiten samenwevend. Onder deze, staat de letter ‘H’ als een baken van diversiteit, een glimp biedend in het rijke tapijt van geschiedenis, spiritualiteit, en artistieke expressie. Laten we een reis beginnen door de betoverende wereld van jongensnamen die beginnen met ‘H,’ waar elke lettergreep echo’s van het verleden draagt en beloftes van de toekomst.

  • Onthullen van het mystiek van ‘H’:

De letter ‘H’ is niet zomaar een karakter; het is een doorgang naar een rijk van verwondering en fascinatie. Zijn reis door de tijd is even boeiend als diepgaand, teruggaand naar oude geschriften en beschavingen die de loop van menselijke communicatie hebben gevormd. Van zijn bescheiden oorsprong tot zijn moderne manifestaties, is ‘H’ geëvolueerd tot een symbool van linguïstische harmonie en culturele rijkdom.

  • De spirituele essentie van ‘H’:

Voorbij zijn linguïstische nuances, houdt ‘H’ een heilige betekenis in verschillende spirituele tradities. Over culturen en overtuigingen heen, belichaamt het deugden als harmonie, hoop, en genezing, dienend als een brug tussen het materiële en het goddelijke.

Of het nu een symbool van heiligheid is in het christendom, een manifestatie van vrouwelijke energie in het hindoeïsme, of een herinnering aan mindfulness in het boeddhisme, ‘H’ overstijgt taal om de diepten van de menselijke ziel aan te raken.

  • Kunstzinnigheid in het schrijven: Het vangen van de essentie van ‘H’:

Het schrijven van ‘H’ is niet alleen een mechanische taak; het is op zichzelf een kunstvorm. Van de gracieuze rondingen van kalligrafie tot de vloeiende streken van cursief, vertelt elke weergave van ‘H’ een verhaal van vaardigheid en creativiteit. Of het nu met een ganzenveer of een moderne stylus is geschreven, ‘H’ danst over de pagina met elegantie en gratie, een onuitwisbare indruk achterlatend op het canvas van menselijke expressie.

  • Namen die resoneren: De kracht van ‘H’:

In het rijk van namen, houdt ‘H’ een bijzondere plaats in, beelden oproepend van kracht, veerkracht, en karakter. Van tijdloze klassiekers zoals Hendrik en Harrison tot exotische juwelen zoals Hakan en Hiroshi, draagt elke naam een eigen nalatenschap, de identiteiten vormend van degenen die het dragen.

Of het nu aan koningen of gewone mensen wordt geschonken, ‘H’-namen dwingen respect en bewondering af, de aspiraties belichamend van generaties verleden en heden.

  • Woorden van wijsheid: Het ontdekken van het lexicon van ‘H’:

Voorbij namen, bevolkt de letter ‘H’ een rijk lexicon van woorden die het spectrum van menselijke ervaring overspannen. Van het alledaagse tot het mystieke, schilderen ‘H’-woorden een levendige tapijt van emoties, acties, en ideeën. Of het nu de geneugten van thuis beschrijft of de hoogten van geluk, elk woord resoneert met een diepte van betekenis die letters op een pagina overstijgt.

  • Culturele betekenis: ‘H’ in het globale tapijt:

Over culturen en continenten heen, weeft ‘H’ zich in de stof van het dagelijks leven, een onuitwisbare indruk achterlatend op het collectieve bewustzijn. Of het nu in de keuken, geografie, of popcultuur is, dient de letter ‘H’ als een marker van identiteit en verbondenheid. Van Hongaarse goulash tot Hollywood kaskrakers, wordt zijn aanwezigheid wijd en zijd gevoeld, de kloven overbruggend tussen naties en culturen.

In de grote symfonie van menselijke taal, speelt de letter ‘H’ een vitale rol, harmoniserend met andere letters om melodieën van betekenis en expressie te creëren. Van oude geschriften tot moderne discussies, wordt zijn aanwezigheid gevoeld in elk gesproken en geschreven woord, ons herinnerend aan de tijdloze schoonheid en complexiteit van de menselijke ervaring.

Dus, terwijl we onze reis door het labyrint van taal voortzetten, laten we het erfgoed van ‘H’ met dankbaarheid en eerbied omarmen, zijn verleden erend terwijl we zijn grenzeloze potentieel voor de toekomst omarmen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *