Hadj (bedevaart): Betekenis, stappen en praktische gids

Hadj is een essentiële religieuze pelgrimstocht die elke moslim minstens één keer in zijn leven moet ondernemen en die een van de vijf zuilen van de Islam vormt. Deze heilige reis trekt miljoenen moslims vanuit alle hoeken van de wereld naar Mekka, Saoedi-Arabië, om de pelgrimstocht te volbrengen.

De Hadj (bedevaart) naar Mekka vindt jaarlijks plaats tijdens de heilige maand Dhul Hijjah, die valt op de twaalfde maand van de islamitische kalender. De pelgrimage begint op de 8e van Dhul Hijjah en duurt ongeveer vijf tot zes dagen.

Voor het jaar 2024 vindt de bedevaart plaats van 14 juni tot 19 juni in de Gregoriaanse kalender.

Allah (SWT) beveelt moslims de heilige pelgrimstocht te vervullen, zoals vermeld in de Heilige Qur’an:

“Jullie zullen, met Gods toestemming, de Heilige Moskee betreden, veilig en zeker. Daar zullen jullie je haar afknippen of kortwieken (zoals jullie de pelgrimsrituelen volbrengen). Jullie zullen geen angst hebben. Aangezien Hij wist wat jullie niet wisten, heeft Hij dit gekoppeld aan een onmiddellijke overwinning.”

(Koran 48:27)

Moslims moeten in staat zijn om de pelgrimstocht te ondernemen om aan deze vereiste te voldoen, en er zijn specifieke voorwaarden die hen vrijstellen van het uitvoeren van de pelgrimstocht.

Het verhaal van de bedevaart naar Mekka

De bedevaart is een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een moslim en gaat terug tot de leer van Profeet Ibrahim (AS) duizenden jaren geleden.

Hoewel de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) de pelgrimstocht begon in 628 na Christus tijdens de maand Dhul Hijjah, werd deze maand al als heilig beschouwd door de heidense Arabieren in pre-islamitisch Arabië.

De Arabieren pelgrimeerden naar de Kaa’ba, een kubusvormige structuur in Masjid al-Haram waar hun heidense afgoden werden vereerd. De Kaa’ba werd echter gebouwd door Profeet Ibrahim (AS) op bevel van Allah (SWT) en staat nu bekend als Baitullah, ofwel ‘het Huis van God’.

Hajar, Isma’il (AS), en de put van Zamzam:

Ibrahim (AS), ook wel bekend als Khalilullah of de vriend van Allah, wordt beschouwd als een van de grootste scheppingen van Allah (SWT). Tijdens zijn profetie onderging Ibrahim (AS) verschillende beproevingen die dienen als lessen voor de mensheid over toewijding, opoffering, geloof en andere essentiële beginselen van de islam.

Een van deze beproevingen hield in dat hij zijn vrouw Hajar en zoon Isma’il (AS) alleen achterliet in de woestijn van Mekka, wat de basis vormt van de bedevaart.

In de oude woestijn van Mekka liet Ibrahim (AS) Hajar en Isma’il (AS) achter op instructie van Allah (SWT). Het beetje voedsel en water dat ze hadden raakte al snel op en Isma’il (AS) huilde van dorst. Hajar rende tussen de nabijgelegen heuvels van Safa en Marwah op zoek naar water of hulp.

Toen Hajar terugkeerde, vond ze Isma’il (AS) met zijn been op de grond slaan en krabben uit pure ellende. Plotseling barstte er een bron uit de dorre woestijn, op bevel van Allah (SWT). De put van Zamzam, een bron van water van diep in de aarde die tot op de dag van vandaag in gebruik is, voorzag Hajar en Isma’il (AS) van water.

De waterbron bood handelsmogelijkheden voor Hajar, waarbij passerende nomaden voedsel en andere benodigdheden ruilen voor water. De locatie werd welvarend voor Hajar en haar zoon en toen Ibrahim (AS) opdracht kreeg om naar hen terug te keren in de woestijn, was hij verbaasd over de wonderen die zich voor hen hadden ontvouwd en de vruchten van zijn geloof in Allah (SWT).

Het verhaal van Hajar, Isma’il (AS) en de put van Zamzam is een belangrijk onderdeel van de islamitische geschiedenis, en de put blijft een belangrijke site voor pelgrims die de bedevaart uitvoeren.

De bouw van Kaa’ba:

De Kaa’ba, een kleine stenen structuur, werd gebouwd door Ibrahim (AS) en zijn zoon Isma’il (AS) op de plek van de miraculeuze bron van Zam Zam. Het doel was om een ​​ruimte te markeren voor de heilige bijeenkomst van moslims die in één God, Allah (SWT), geloofden.

Na verloop van tijd werd Mekka een bloeiende en welvarende nederzetting en keerde Ibrahim (AS) elk jaar terug om zijn bedevaart aan Allah (SWT) te bieden, waarmee de oorsprong van de bedevaart werd vastgesteld. Echter, de site werd uiteindelijk overgenomen door heidense Arabieren die afgoden en geesten aanbaden.

Later kreeg de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), geboren in de hooggeplaatste stam Quraysh van Mekka, openbaring en profethood en herstelde hij het doel van de Kaa’ba en de bedevaart.

De eerste Hadj werd uitgevoerd in 632 CE en herstelde de tradities die door Ibrahim (AS) waren gestart. Tegenwoordig blijft de Kaa’ba een belangrijke site voor moslims tijdens de Hadj en is het een symbool van hun eenheid en toewijding aan Allah (SWT).

Belang van Hadj (bedevaart) naar Mekka in de Islam

Het is een essentiële islamitische bedevaart die een reeks riten en rituelen omvat, die spirituele, emotionele en fysieke uitdagingen bieden aan de pelgrims. De pelgrimstocht vereist het reizen tussen verschillende locaties in en rond Mekka, waarbij pelgrims gemiddeld 5km-15km per dag lopen. De Masjid al-Haram, waar de Kaaba zich bevindt, is een belangrijke site voor de bedevaart.

Als een van de vijf zuilen van de Islam is Hadj een spirituele verplichting die door veel moslims als een eenmalige gebeurtenis wordt beschouwd. Het is echter toegestaan om Hadj meerdere keren uit te voeren, op voorwaarde dat het met de bedoeling is om Allah’s (SWT) genoegen te zoeken.

De profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) benadrukte het belang van het uitvoeren van hadj met oprechtheid en rechtschapenheid. Hij zei:

“Wie Hadj verricht omwille van Allah en onfatsoenlijk spreken en slechte daden vermijdt, zal (van de pelgrimstocht) terugkeren als een pasgeboren baby.”

Feiten over Hadj:

Het is een van de vier pijlers van de islam en ik heb een lijst samengesteld met de belangrijkste feiten over hadj zodat je er meer over kunt leren:

 • Volgens de Heilige Koran heeft Allah (SWT) alle moslims opgedragen om ten minste één keer in hun leven Mekka te bezoeken om de bedevaart te verrichten, en er is zelfs een Surah (hoofdstuk) naar vernoemd.

De Koran stelt dat de Hadj moslims in staat stelt om voordelen voor zichzelf te zien en de naam van Allah te noemen op bekende dagen over wat Hij voor hen heeft gegeven aan offerdieren. Het voltooien van de pelgrimstocht is niet alleen een islamitische plicht, maar ook een spirituele plicht.

 • Het is meer dan 1.500 jaar oud en de rituelen ervan dateren uit 2000 v.Chr. De Kaaba, waar pelgrimstocht wordt uitgevoerd, heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Profeet Ibrahim (AS), die een monument op de site bouwde.

Mount Arafah, waar de Profeet Ibrahim (AS) zich voorbereidde om zijn zoon te offeren, is ook een belangrijke locatie in de bedevaart. De eerste officiële bedevaart werd geleid door de Profeet Muhammad (vrede zij met hem) in 632 na Christus, waar hij de Kaaba herstelde naar zijn oorspronkelijke doel in de naam van Allah (SWT).

Sindsdien blijven moslims van over de hele wereld de traditie voortzetten om ten minste één keer in hun leven Hadj te verrichten.

 • Het is een heilige bedevaart in de islam die plaatsvindt tijdens de maand Dhul Hijjah, ook wel bekend als ‘de maand van de bedevaart’. Pelgrimstocht vindt elk jaar plaats tijdens dezelfde periode van de maankalender, wat de data elk jaar ongeveer 11-12 dagen vooruit doet schuiven in de gregoriaanse kalender.

Dhul Hijjah is een belangrijke maand in de islam, die het einde van het islamitische jaar markeert en wordt gevierd met hadj, Qurbani en Eid al-Adha. De Dag van Arafah wordt gevierd op de 9e dag van Dhul Hijjah.

 • Het is een zeer populair evenement voor moslims, maar heb je je ooit afgevraagd hoeveel mensen er elk jaar daadwerkelijk aanwezig zijn? Volgens de cijfers van de Saoedische regering uit 2019 hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen de pelgrimage ondernomen.

Het is interessant om op te merken dat niet-Saoedische pelgrims bijna drie keer zoveel zijn als Saoedische inwoners, waarbij Egyptenaren de grootste groep niet-Saoedische pelgrims vormen met 35.3550, gevolgd door Pakistani’s, Jemenieten, Indiërs, Soedanezen en Bengalen.

In feite stuurde 59% van de niet-Arabische Aziatische landen het grootste aantal pelgrims. Na het voltooien van de bedevaart staan ​​de pelgrims bekend als Hajjis (Hajjah voor vrouwen), een term die ook wordt gebruikt om respect te tonen voor oudere mensen in Arabisch-sprekende samenlevingen. Het is opmerkelijk om de diversiteit van nationaliteiten te zien die de wereldwijde Ummah vormen.

 • Het uitvoeren van de pelgrimstocht vereist een aanzienlijke hoeveelheid middelen om de miljoenen pelgrims die in Mekka aankomen te huisvesten.

In 2019 hebben maar liefst 2,5 miljoen pelgrims de Hadj uitgevoerd en meer dan 350.000 medewerkers en vrijwilligers waren verantwoordelijk voor het verlenen van verschillende diensten om hun welzijn en veiligheid te waarborgen.

Deze diensten omvatten gezondheidszorg, communicatie, transport en toezicht. Vanaf het moment dat een pelgrim zijn reis boekt tot aan het moment van terugkeer naar huis, zijn ze afhankelijk van deze diensten om hun reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het personeel en de vrijwilligers die deze diensten verlenen, spelen een essentiële rol bij het zorgen voor een soepele bedevaart en het waarborgen van een veilige en comfortabele reis voor de pelgrims.

Voorwaarden van de Hadj

Het uitvoeren van de bedevaart, een verplichte plicht voor moslims, is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 • Alleen voor moslims: Allereerst is Hajj een verplichte religieuze bedevaart die voorbehouden is aan volwassen moslims.
 • Volwassenheid: Of het nu gaat om mannen of vrouwen, alleen personen die de volwassenheid hebben bereikt, zijn verplicht om pelgrimstocht uit te voeren. Daarom zijn kinderen welkom om deel te nemen aan pelgrimstocht, maar het is niet verplicht voor hen.
 • Geestelijke gezondheid: De persoon moet geestelijk gezond zijn.
 • Voldoende middelen: De pelgrim moet de nodige middelen hebben voor de reis, inclusief vervoer, accommodatie en voedselkosten.
 • Toestemming en veiligheid: De persoon moet de vrijheid hebben om te reizen zonder enige levensbedreigende of significante obstakels, zoals risico’s voor leven, bezittingen of eer.
 • Fysieke bekwaamheid: De persoon moet fysiek in staat zijn om de rituelen van de bedevaart uit te voeren.
 • Voldoende tijd: Er moet voldoende tijd beschikbaar zijn voor de pelgrim om naar Mekka te reizen en de vereiste handelingen uit te voeren.
 • Financiële ondersteuning: Er moeten voldoende spaargelden zijn om de kosten van levensonderhoud van gezinsleden en eventuele afhankelijken te ondersteunen tijdens de afwezigheid van de pelgrim.
 • Werk of financiële stabiliteit: De persoon moet een baan of bedrijf hebben dat hen in staat stelt hun financiële verantwoordelijkheden te behouden en zowel hun eigen kosten als die van hun afhankelijken te dekken.
 • Hadj voor personen met adequate huisvesting: Het wordt verplicht voor een persoon wanneer ze voldoende financiële middelen hebben om een huis te verwerven. Als echter aan de behoeften van een persoon wordt voldaan zonder een huis te bezitten en ze kunnen in een huur- of Waqf-huis (een onvervreemdbare religieuze schenking) wonen, mogen ze pelgrimstocht uitvoeren met de regeling van dergelijke accommodatie.
 • Hadj ondersteund door anderen: In gevallen waarin een persoon niet over voldoende financiële middelen beschikt voor de reis naar Mekka, maar een andere persoon de noodzakelijke financiën verstrekt voor de persoon om pelgrimstocht uit te voeren en de kosten van levensonderhoud van hun familie tijdens de bedevaart dekt, wordt het verplicht voor de persoon om bedevaart uit te voeren.
 • Hadj in een dienstverlenende rol: Als een persoon in dienst is om te dienen tijdens de reis van pelgrimstocht, zoals een religieus leider, manager, plaatsvervangend karavaanleider, personeelslid, arts, verpleegkundige, disciplinaire agent, bankautoriteit of elke andere functie die verband houdt met bedevaart, en ze voeren Hajj uit in deze hoedanigheid, dan wordt dit beschouwd als een verplichte Hajj.
  Het is echter niet verplicht om dergelijk werk te accepteren. De voorwaarde voor deze verplichte Hajj is dat de kosten van levensonderhoud voor de familie of afhankelijken van de persoon tijdens de reis worden verzorgd.
 • Hadj met geleend geld: Een persoon die van plan is om pelgrimstocht uit te voeren door geld te lenen, kan niet aan deze verplichting voldoen, zelfs als ze van plan zijn de schuld achteraf volledig of in termijnen af te lossen. Een uitzondering geldt als de persoon liquide activa beschikbaar heeft om de schuld af te lossen.
 • Verbod op onwettige gelden voor Hadj: Het is niet toegestaan om pelgrimstocht uit te voeren met onwettig verworven gelden of geld waarover geen Zakat/khumus (Islamitische belasting) is betaald.
 • Ongeldig Hadj: Als het geld dat wordt gebruikt voor het kopen van Ihram-kleding, het uitvoeren van Tawaf en Sa’y, het brengen van offers of het dekken van de kosten van het kamp of de vloer van de pelgrim in Arafat en Mena afkomstig is uit onwettige bronnen, wordt de Hajj als ongeldig beschouwd als voorzorgsmaatregel.
 • Registratie voor Hadj en overlijden of onbekwaamheid: In het geval dat een persoon zich registreert voor pelgrimstocht, maar overlijdt of aanzienlijk afneemt in fysieke bekwaamheid waardoor ze niet in staat zijn om de pelgrimstocht uit te voeren, wordt de registratieontvangst eigendom van hun erfgenamen. Deze voorwaarde geldt als de persoon geen alternatieve middelen had om Hajj uit te voeren, behalve het registratieproces.

Soorten Hadj: Hajj-ul-Ifrad, Hajj-ul-Qiran en Hajj-ul-Tamattu

Als het gaat om de bedevaart van Hajj, zijn er verschillende soorten waaruit moslims kunnen kiezen op basis van hun omstandigheden en voorkeuren. Deze soorten omvatten Hajj-ul-Ifrad, Hajj-ul-Qiran en Hajj-ul-Tamattu.

Hajj-ul-Ifrad:
Hajj-ul-Ifrad, ook wel bekend als de geïsoleerde Hajj, wordt uitgevoerd door inwoners van Miqat, Haram en Jeddah. Bij dit type Hajj dragen pelgrims de Ihram uitsluitend voor Hajj en niet voor Umrah. Dit onderscheidt het van de andere vormen van pelgrimstocht, waarbij ook Umrah wordt verricht.

Als een pelgrim uiteindelijk Umrah verricht voordat hij de Hajj-rituelen verricht, wordt hij niet langer beschouwd als een Mufrid (een persoon die Hajj-ul-Ifrad verricht). In plaats daarvan moeten ze Hajj-ul-Qiran of Hajj-ul-Tamattu verrichten.

Als Mufrid is het belangrijk om de staat van Ihram niet te verlaten voordat het stenigen van de Jamarat is voltooid. Het stenigen van Jamrah Al Aqabah vindt plaats op de dag van Eid. Hoewel het aanbieden van een dierenoffer niet verplicht is bij Hajj-ul-Ifrad, hebben pelgrims de mogelijkheid om dit te doen als ze dat wensen.

Hajj-ul-Qiran:
Hajj-ul-Qiran is een zegen voor moslims die ver van de Masjid al-Haram, de heilige moskee, wonen. Dit type stelt pelgrims in staat zowel Hajj als Umrah in één bezoek te verrichten. Een Qarin, de persoon die Hajj-ul-Qiran verricht, treedt de staat van Ihram binnen met de intentie om zowel pelgrimstocht als Umrah te verrichten.

De pelgrim verricht eerst Umrah en gaat vervolgens naar Hajj. Ongeacht de duur tussen de twee rituelen blijft de Qarin in de staat van Ihram voor beide. Hoewel het mogelijk is om Umrah uit te voeren in de maanden Shawwal en Dhul-Qa’dah, is het gebruikelijk om dit te doen tijdens de eerste acht dagen van Dhul-Hijjah.

Aangezien de pelgrim in de staat van Ihram blijft tussen Umrah en Hajj, is deze benadering handiger. Bij aankomst in de Masjid al-Haram in Mekka begint de pelgrim met Tawaf en Saee, essentiële praktijken van Umrah.

Na het voltooien van Umrah kan de pelgrim het haar knippen, maar niet scheren tot na het voltooien van pelgrimstocht en het aanbieden van een dierenoffer. Anders dan bij Hajj-ul-Ifrad is een dierenoffer verplicht bij Hajj-ul-Qiran.

Hajj-ul-Tamattu:
Hajj-ul-Tamattu is de derde soort Hajj, en de persoon die deze pelgrimstocht verricht, wordt Mutamatti genoemd. Net als bij Hajj-ul-Qiran moet de pelgrim Umrah verrichten vóór pelgrimstocht. Ze zijn echter niet verplicht om beide rituelen in dezelfde staat van Ihram te verrichten.

Een Mutamatti treedt de staat van Ihram binnen met de intentie om alleen Umrah te verrichten. Na het voltooien van Umrah verlaat hij de staat van Ihram en treedt opnieuw binnen in een nieuwe staat van Ihram op de 8e dag van Dhul-Hijjah wanneer hij op weg gaat naar pelgrimstocht. Op deze manier worden ze bevrijd van de beperkingen opgelegd door Ihram tijdens de periode tussen Umrah en Hajj.

Het is cruciaal om op te merken dat Umrah tijdens het pelgrimstocht-seizoen moet worden uitgevoerd. Elke Umrah die vóór het begin van Shawwal wordt uitgevoerd of tijdens de dagen van Hajj, wordt als ongeldig beschouwd. Bovendien kunnen degenen die Umrah verrichten als onderdeel van Hajj-ul-Tamattu niet vertrekken zonder Hajj te verrichten.

Ongeacht hun locatie of verblijfplaats moeten ze pelgrimstocht verrichten voordat ze terugkeren naar hun bestemmingen. Daarom is het zelfs als je in Saoedi-Arabië woont, raadzaam om niet uit Mekka te vertrekken tenzij je er zeker van bent dat je op tijd terug kunt keren en de staat van Ihram kunt binnengaan.

Net als bij Hajj-ul-Qiran moet een pelgrim een dierenoffer aanbieden bij het verrichten van Hajj-ul-Tamattu. Als iemand niet in staat is om een dierenoffer te brengen, moet hij een 10-daagse vasten als vervanging observeren. Vasten is echter verboden op de dag van Eid-ul-Adha of een van de Eid-dagen.

Welk type Hadj is het beste om uit te voeren?
Moslims over de hele wereld voltooien verschillende soorten pelgrimstocht. Er is echter geen definitief “beste” of “slechtste” type Hajj in de islam. Het meest geschikte type voor een individu hangt af van hun locatie, de beschikbare tijd voor de dagen van Hajj en persoonlijke overwegingen.

Bijvoorbeeld, als je inwoner bent van Jeddah en slechts een dag of twee hebt voordat Hajj begint, kan Hajj-ul-Ifrad de ideale keuze zijn. Door de intentie te hebben om Hajj-ul-Ifrad te verrichten, hoef je geen Umrah te verrichten, wat het risico om te laat te komen voor Hajj vermindert, dat het belangrijkste van de twee rituelen is.

Als je echter meerdere dagen hebt voordat bedevaart begint, kun je kiezen tussen Hajj-ul-Qiran of Hajj-ul-Tamattu. Aan de andere kant, als je in een ander land woont zoals het Nederland, zijn je opties beperkt tot Hajj-ul-Qiran en Hajj-ul-Tamattu.

Hoe beslis je tussen de twee? Het hangt af van wanneer je van plan bent om Umrah te verrichten. Als je weken voor de Hajj-dagen bij de Masjid al-Haram aankomt, is het raadzaam om Hajj-ul-Tamattu te kiezen.

Op deze manier kun je de beperkingen vermijden die door Ihram worden opgelegd tijdens de verlengde periode tussen Umrah en Hajj. Aangezien de meeste moslims 3 tot 5 weken in Mekka doorbrengen, is Hajj-ul-Tamattu de meest voorkomende vorm van pelgrimstocht.

Als je echter van plan bent om slechts een dag of twee voor de Hajj-dagen aan te komen bij de Masjid-al-Haram en er zeker van bent dat je je kunt houden aan de regels van Ihram tijdens de korte periode tussen Umrah en pelgrimstocht, kun je in plaats daarvan Hajj-ul-Qiran kiezen.

Gezien de strenge straffen voor het overtreden van de regels van Ihram, wordt het aanbevolen om geen enkel risico te nemen. We raden aan om te kiezen voor Hajj-ul-Tamattu als je voor pelgrimstocht van buiten Saoedi-Arabië komt.

Hadj regels en rituelen: Een stapsgewijze gids

Elk jaar beginnen duizenden moslims van over de hele wereld aan de heilige hajj. Als jij een van de gelukkige pelgrims bent die dit jaar naar Mekka reist voor Hadj-Tamattu, dan zal deze stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van bedevaart jij helpen om deze essentiële islamitische verplichting te voltooien.

De volgende stappen zijn alleen essentieel als jij Hadj-Tamattu gaat uitvoeren.

Hier is een beknopt overzicht van de 19 fasen van Hadj:

 1. Maak de juiste voorbereidingen en stel jouw intentie.
 2. Ga de staat van Ihram in.
 3. Voer Tawaf rond de Kaaba zeven keer uit.
 4. Voer Sa’i uit tussen de heuvels van Safa en Marwa.
 5. Knip of scheer het haar om de Umrah af te sluiten.
 6. Rust uit en bied gebeden aan.
 7. Ga opnieuw de staat van Ihram in.
 8. Kom aan in Mina.
 9. Breng de dag van ‘Arafah door op Arafat.
 10. Overnacht in Muzdalifah onder de blote hemel.
 11. Voer Rami uit (het stenigen van de duivel).
 12. Qurbani: Offer een dier als Hady.
 13. Scheer het hoofd.
 14. Voer Tawaf al-Ifadah uit.
 15. Voer Sa’ai opnieuw uit.
 16. Voer Rami opnieuw uit (het stenigen van de duivel).
 17. Breng een nacht door in Mina.
 18. Voer nogmaals Rami uit (het stenigen van de duivel).
 19. Voer Tawaf al-Wida uit om afscheid te nemen van de Kaaba.

Hier zijn de 19 stappen van pelgrimstocht naar Mekka in detail:

Intentie:

Om een succesvolle Hadj-reis te garanderen, is het belangrijk om te beginnen met de juiste mindset en intentie. Het maken van een oprechte en pure intentie (niyyah) in je hart om de Hadj alleen voor de zaak van Allah uit te voeren, is de eerste stap naar een vervullende ervaring.

Je intentie moet zijn om de tevredenheid van Allah te zoeken en Zijn zegeningen en vergeving te verdienen. Het is belangrijk om te onthouden dat de intentie niet gedreven mag worden door de wens om op te scheppen of voor enig werelds gewin. Door de intentie puur te houden, kun je je bedevaart-reis beginnen met oprechtheid en toewijding aan Allah.

Het betreden van de staat van Ihram:

Een van de eerste stappen om je voor te bereiden op de pelgrimstocht is het betreden van de staat van Ihram, wat staat voor rituele reinheid. Mannen moeten een aangewezen witte doek dragen met één stuk om hun schouder gewikkeld en het andere om hun middel, terwijl vrouwen elke kleding naar keuze kunnen dragen, maar de regels van de Hijab moeten volgen.

Gezichtsbedekkingen zijn niet toegestaan en volledig bedekkende schoenen moeten worden vermeden. Sandalen zijn de voorkeurskeuze van schoeisel voor zowel mannen als vrouwen.

Het is belangrijk om op te merken dat Ihram niet alleen gaat over kleding, maar de spirituele staat beschrijft waarin je verkeert wanneer je de intentie maakt om de bedevaart uit te voeren. Meer dan 2,5 miljoen pelgrims dalen af naar Mekka en tijdens deze heilige reis staat iedereen gelijk voor Allah (SWT). De regels rond de kleding van Ihram zijn eenvoudig maar strikt en moeten worden gevolgd.

Tijdens de bedevaart moeten pelgrims zich bijzonder bewust zijn van hun gedrag en woorden terwijl ze zich in de staat van Ihram bevinden. Ze moeten zich onthouden van roken, seksuele betrekkingen, vloeken, het scheren van hun haar, het knippen van hun nagels en het gebruik van parfum of geparfumeerde zepen.

Eenmaal in Mekka, met Ihram in gedachten, zijn pelgrims klaar om de grootste spirituele reis van hun leven te beginnen. Het wordt aanbevolen om reserve-Ihram-kleding bij je te dragen en te investeren in comfortabele trekking-sandalen, die ingedragen moeten zijn voordat je naar Saoedi-Arabië vertrekt om ongemak te voorkomen.

Bij aankomst in Mekka moeten pelgrims de Umrah uitvoeren, die Tawaf en Sa’i omvat, zoals beschreven in de volgende stappen. Onthoud dat voordat je in Mekka aankomt, je ervoor moet zorgen dat je de intentie maakt om de Hadj alleen voor de zaak van Allah uit te voeren. Vermijd de intentie om gezien te worden door anderen of voor werelds gewin.

Nadat je de heilige staat van ihram hebt aangenomen, is het essentieel om de recitatie van de Talbiyah te benadrukken en deze met uiterste toewijding en herhaling uit te spreken. De diepzinnige woorden die gezongen moeten worden, luiden als volgt:

لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ – لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ – إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ – لَا شَرِيْكَ لَكَ

“Labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk. Inna al-hamd wa’l-ni’mata laka wa’l-mulk, la sharika lak”

“Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U hebt geen partner, hier ben ik. Waarlijk zijn alle lof en zegeningen van U, en alle soevereiniteit, U hebt geen partner.”

Door deze heilige verklaring op te nemen in je bedevaart, toon je je oprechte toewijding en devotie aan het goddelijke. De Talbiyah dient als een eerbiedige herinnering aan de alomtegenwoordigheid en enige autoriteit van Allah.

Terwijl je aan deze spirituele reis begint, richt je jezelf op de recitatie van de Talbiyah, bevestig je je onwankelbare geloof in de Almachtige en uit je dankbaarheid voor de zegeningen die aan jou zijn geschonken.

Tawaf x 7:

Het verrichten van Tawaf, zeven keer in tegenwijzerzin om de Ka’aba heen, is één van de belangrijkste rituelen van de bedevaart. Elke omgang begint en eindigt bij de Zwarte Steen, die zich binnenin de Ka’aba bevindt.

Het is belangrijk om op te merken dat mannen en vrouwen zich tijdens Tawaf bescheiden moeten kleden en het dragen van geparfumeerde geuren moeten vermijden. Na het voltooien van Tawaf kunnen pelgrims vrijwillige gebeden opdragen om hun dankbaarheid aan Allah (SWT) te tonen voor een veilige aankomst en om het begin van hun spirituele reis te markeren.

Safa and Marwa:

Na het voltooien van Tawaf is de volgende stap in de bedevaart om Sa’i uit te voeren, wat inhoudt dat men tussen de heuvels van Safa en Marwa loopt en rent. Dit is een symbolische weergave van de strijd die Hajar, de vrouw van Profeet Ibrahim (AS), doormaakte in haar zoektocht naar water voor haar zoon Isma’il (AS).

De Sa’i bestaat uit zeven rondes, beginnend bij Safa en eindigend bij Marwa. Bij elk groen markering moet de pelgrim rennen tot aan de volgende markering. Nadat alle zeven rondes zijn voltooid, wordt de Sa’i als voltooid beschouwd.

Dit is een cruciaal onderdeel van de bedevaart en dient als een herinnering aan de moeilijkheden die we in ons leven tegenkomen en aan de kracht en volharding die nodig zijn om ze te overwinnen.

Clip/shave haar (Umrah Einden):

Na het voltooien van de Sa’i moeten mannen hun haar scheren of kort knippen, terwijl vrouwen hun haar tot de lengte van hun vingertoppen (ca. 2 cm) moeten knippen. Dit geeft het einde van de Umrah aan en je kunt nu de staat van Ihram verlaten tot de 8e van Dhul Hijjah.

Het is belangrijk om geduldig te zijn tijdens deze tijd, want je kunt moe zijn van het uitvoeren van Tawaf en Sa’i. Neem de tijd en rust wanneer dat nodig is. Vergeet niet om ZamZam water te drinken, dat verkrijgbaar is tussen Safa en Marwa, om gehydrateerd te blijven.

Rust en gebed:

Na het voltooien van de Umrah, verblijf je in Mekka om je bedevaart-reis voort te zetten. Het is essentieel om voldoende rust te nemen en je tijd efficiënt te gebruiken door oprechte daden van aanbidding te verrichten.

Tijdens deze heilige maand zul je omringd zijn door mede-moslimbroeders en -zusters. Maak optimaal gebruik van je tijd door deze door te brengen in gebed en contemplatie. Je bedevaart begint op de 8e dag van Dhoel-Hidja.

Herintreden in de staat van Ihram (Dag 1 / 8e Dhul Hijjah):

Om aan jouw heilige verplichting van de bedevaart te voldoen, markeert de 8e dag van Dhul Hijjah het begin van de Hajj-dagen. Op deze dag zul je jezelf zuiveren en opnieuw de staat van Ihram betreden om te beginnen aan het volgende stadium van jouw spirituele reis.

Dit is een zeer spirituele periode en wordt verwacht de meest gezegende en belonende ervaring van jouw leven te zijn, gevuld met vergeving en zegeningen van Allah (SWT). Zorg ervoor dat je jouw tijd goed gebruikt door oprechte daden van aanbidding uit te voeren en de zegeningen van Allah te zoeken.

Aankomst in Mina:

Bij aankomst in de tentenstad Mina is het tijd om je toegewezen tent op te zetten en verplichte gebeden te verrichten, waaronder Dhuhr, Asr, Maghrib, ‘Isha en Fajr. Volgens de Koran moet je je vier-rak’ah-gebeden inkorten tot twee rak’ahs per gebed zonder deze te combineren.

Dit is een belangrijke tijd voor spirituele reflectie en toewijding, dus maak gebruik van de gelegenheid om de Koran te lezen, tot Allah (SWT) te bidden en je voor te bereiden op dag twee. Het is cruciaal om geduldig en respectvol te zijn tegenover medepelgrims, omdat de tenten erg krap kunnen zijn en het weer meestal warm is.

Voldoende gehydrateerd blijven is essentieel en er zijn koude-waterstations te vinden bij alle tenten. Personeel van de bedevaart-autoriteit vult regelmatig koelboxen bij met gratis koude dranken, maar het is belangrijk om de spirituele betekenis van deze reis te onthouden en niet afgeleid te raken.

Dag van ‘Arafah (Dag 2 / 9e Dhul Hijjah):

Op de tweede dag ga je na zonsopgang naar de vlaktes van ‘Arafah, waar je Istaghfar en smeekbeden zult reciteren. Hier vraag je Allah (SWT) om vergeving voor je zonden en markeert het de Dag van ‘Arafah’.

Wanneer je aankomt op de vlaktes van Mount ‘Arafah, moet je verkorte Dhuhr en Asr gebeden combineren. Echter, volgens Abu Hanifa is het combineren van Dhur en Asr alleen geldig als men achter de Imam in de Moskee bidt.

Op de Dag van ‘Arafah wordt er een preek gehouden vanuit de Masjid al-Nimra. Probeer naar de Khutbah te luisteren als dit mogelijk is maar dit is niet verplicht. Dit is een van de belangrijkste dagen voor moslims wereldwijd.

Het wordt genoemd in Soera al-Maidah als de dag waarop Allah (SWT) Zijn religie heeft volmaakt, Zijn gunsten heeft voltooid over Zijn geliefde Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en Islam heeft goedgekeurd als een manier van leven! De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei ook:

“Er is geen dag waarop Allah mensen meer bevrijdt van het Vuur dan op de dag van ‘Arafah.”

Dus, sta op de vlaktes van ‘Arafah en maak veel Dua, richt je energie op Allah (SWT) en vraag vergeving en zegeningen voor jezelf, je familie, vrienden, familieleden, buren en de bredere Ummah (gemeenschap). Bekijk deze link voor meer informatie over hadj en umrah duas.

Je mag deze dag niet de berg van ‘Arafah opwandelen, ook bekend als Jabal al-Rahmah. Het vlakke gebied rond de heuvel wordt de Vlaktes van ‘Arafah genoemd, en daar moet je je tijd doorbrengen in contemplatie en gebed. Vergeet niet om goed gehydrateerd te blijven en geduldig te zijn, want de ruimte in de tenten kan erg krap zijn.

Aankomst in Muzdalifah:

Na maghrib, moet je naar Muzdalifah gaan. Bij aankomst in Muzdalifah, na zonsondergang, voer je jouw Maghrib en ‘Isha Salah uit, waarbij je de ‘Isha Salah verkort tot twee Rakat. Muzdalifah is een open vlakte tussen Mina en ‘Arafah, waar je de nacht kunt doorbrengen met aanbidding of rusten om uitputting te voorkomen.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) sliep tot kort voor Fajr en koos ervoor om zich niet bezig te houden met nachtaanbidding, zoals hij normaal gesproken deed. Tijdens je verblijf in Muzdalifah kun je ook kiezels verzamelen om de komende drie dagen Rami (het stenigen van de duivel) uit te voeren.

Verzamel kiezels van vergelijkbare grootte als dadels of zaden, in totaal 49, en neem uit voorzorg nog eens 21 kiezels mee om totaal 70 kiezels te hebben. Aangezien het mogelijk is om het doel te missen of enkele kiezels te laten vallen tijdens het gooien naar de Jamarat (de stenen pilaren), is het beter om er meer te hebben dan te weinig.

Houd er rekening mee dat er geen tenten of accommodaties zijn in Muzdalifah. Je blijft onder de nachtelijke hemel, omringd door duizenden pelgrims. Om niet te verdwalen, blijf je bij je groep in de buurt. Toiletten en Wudhu-faciliteiten zijn beschikbaar maar kunnen druk zijn. We raden je ten zeerste aan om je op te frissen voordat je ‘Arafah verlaat.

Rami en Hady (Dag 3 / 10 Dhul Hijjah & begin van Eid al-Adha):

Op de 10e van Dhul Hijjah, ook bekend als Yawm al-Nahr of de Dag van de Offerande (Qurbani), zul jij na het uitvoeren van Fajr Salah Muzdalifah verlaten en richting Mina gaan, terwijl jij de Talbiyah continu reciteert.

Op deze dag beginnen pelgrims de eerste van de drie dagen van de Rami-ritueel, ook bekend als het stenigen van de duivel.

Dit ritueel omvat het bekogelen van elk van de drie pilaren in een specifieke volgorde, te beginnen met Jamarah al-Ula (de kleine pilaar), gevolgd door Jamarah al-Wusta (de tweede/middelste pilaar) en eindigend met Jamarah al-Aqaba (de derde/grote pilaar).

Na het stenigen van de eerste en tweede Jamarat, dien je Du’a te maken met het gezicht naar de qibla. Je moet zeven opeenvolgende steentjes werpen naar elk van de pilaren terwijl je Takbir opzegt. Zorg ervoor dat je reserve steentjes bij je hebt voor het geval je er een paar verliest.

De Koran zegt:

“En wanneer jullie in veiligheid zijn, wie van jullie dan de Umrah samenvoegt met de Hadj, die moet een offer offeren dat hij zich kan veroorloven, maar als hij het niet kan vinden, dan moet hij drie dagen vasten tijdens de Hadj en zeven dagen wanneer jullie terugkeren – dit is tien dagen in totaal. Dit is voor degenen van wie de familie niet in de buurt van de Heilige Moskee woont.”

(Koran | 2:196)

Qurbani en Eid al-Adha:

Eid al-Adha, ook wel bekend als het Offerfeest, wordt wereldwijd gevierd door moslims op de 10e dag van Dhul Hijjah, inclusief degenen die niet op bedevaart zijn. Dit is de dag waarop moslims de bereidheid van profeet Ibrahim (AS) om zijn zoon Isma’il (AS) te offeren ter gehoorzaamheid aan Allah’s (SWT) bevel herdenken door middel van Qurbani of offer.

Door Hady/Qurbani te offeren, tonen moslims hun gehoorzaamheid en toewijding aan Allah en volgen zij de Sunnah van profeet Ibrahim (AS).

Het hoofd scheren:

Na de Rami en Hady(qurbani) is het tijd om je haar te scheren of bij te knippen als je een man bent. Het is beter om het hoofd te scheren, in navolging van het voorbeeld van profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), terwijl vrouwen hun haar tot de lengte van een vingertop trimmen.

Dit markeert het einde van de staat van Ihram en stelt je in staat om comfortabele kleding te dragen en weer anderszins Halal activiteiten te hervatten die verboden waren tijdens de Ihram, behalve seksuele intimiteit. Het aanbrengen van parfum is op dit punt een Sunnah, omdat de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) sterk naar muskus rook.

Een handige tip is om wegwerpmesjes te gebruiken om elkaars hoofd te scheren binnen je groep. Als dat niet mogelijk is, vind je verschillende kappers in Mina en dichtbij Haram die je hoofd willen scheren tegen betaling. Zorg er echter voor dat de kappers nieuwe mesjes gebruiken om infecties te voorkomen.

Tawaf al-Ifadha en Saai’ (Dag 3 / 10e Dhul Hijjah):

Op de 10e dag van Dhul Hijjah ga je naar Mekka om Tawaf al-Ifadha en Saai’ uit te voeren, die beide verplichte rituelen van de pelgrimstocht zijn. Het is belangrijk op te merken dat deze rituelen moeten worden uitgevoerd na de Rami, Qurbani en het scheren of knippen van het haar.

Nadat je Tawaf en Saai’ hebt voltooid, mag je alle wettige activiteiten hervatten, inclusief huwelijksrelaties. Je keert echter terug naar je tenten in Mina en gaat door met de resterende rituelen van de Hadj.

Aangezien het Tawaf-gebied tijdens deze periode druk kan zijn, wordt aanbevolen om de bovenste niveaus van de Haram of het dak te gebruiken. Middernacht is ook een goed tijdstip om deze rituelen uit te voeren, omdat het over het algemeen rustiger is.

Vergeet niet om de Sunnah te volgen en deze rituelen met een zuivere en gerichte geest uit te voeren.

De tweede dag van Rami:

Op de 11e dag van Dhul Hijjah ga je verder met de rituelen van de Hadj door deel te nemen aan de tweede dag van de Rami, ook wel bekend als het stenigen van de duivel.

Dit ritueel omvat het bekogelen van elk van de drie pilaren in een specifieke volgorde, te beginnen met Jamarah al-Ula (de kleine pilaar), gevolgd door Jamarah al-Wusta (de tweede/middelste pilaar) en eindigend met Jamarah al-Aqaba (de derde/grote pilaar).

Na het stenigen van de eerste en tweede Jamarat, dien je Du’a te maken met het gezicht naar de qibla. Je moet zeven opeenvolgende steentjes werpen naar elk van de pilaren terwijl je Takbir opzegt. Zorg ervoor dat je reserve steentjes bij je hebt voor het geval je er een paar verliest.

Breng de nacht door in Mina:

Na het voltooien van de tweede Rami, maak je optimaal gebruik van de resterende tijd door de nacht door te brengen in Mina en je bezig te houden met aanbidding.

Keer terug naar je tent in Mina om de rest van de dag en nacht in gebed en contemplatie door te brengen. Dit stelt je in staat om jezelf volledig onder te dompelen in de spirituele betekenis van deze heilige plaats.

De derde dag van Rami:

Op de derde dag van Rami, die in de namiddag van de 12e Dhul Hijjah valt, herhaal jij hetzelfde proces als de vorige dag met jouw laatste lading steentjes bestaande uit 21 stuks. Dit ritueel is een essentieel aspect van de bedevaart en symboliseert het stenigen van de duivel en de afwijzing van het kwaad.

Door deze traditie te volgen, vernieuw jij jouw toewijding aan het geloof en versterk jij jouw verbinding met Allah.

Tawaf al-Wida (De Afscheid Tawaf):

Het uitvoeren van Tawaf al-Wida (De afscheidstawaf) is de laatste stap voordat de bedevaart wordt voltooid en Mekka wordt verlaten. Het is een verplicht ritueel voor Hanafis, Shafi’is en Hanbalis, en een aanbevolen Sunnah voor Malikis.

Deze Tawaf moet worden voltooid voordat de grenzen van de Haram worden verlaten, en het niet voltooien ervan zonder een geldige reden wordt beschouwd als onwettig in de Islam.

Volgens de overlevering van Ibn Abbas (RA) zou de Tawaf al-Wida het laatste moeten zijn wat de pelgrims uitvoeren voordat ze Mekka verlaten, met uitzondering van menstruerende vrouwen die zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Tijdens de Tawaf al-Wida voltooi je zeven rondes van Tawaf, voer je twee Rakat van Salah uit en drink je Zamzam-water. In tegenstelling tot andere riten is er na het voltooien van deze Tawaf geen Sa’i of het scheren/snijden van het haar.

Door deze verplichting te vervullen, toon je je toewijding aan Allah en je verbintenis met het geloof.

Hajj Mabrook! Je hebt nu je Hadj voltooid!

Door deze handleiding te volgen, kun jij jouw Hadj-reis gemakkelijk, comfortabel en met volledig spiritueel voordeel voltooien.

Regels voor vrouwen tijdens de hadj:

 • Voorwaarden voor een geldige hadj:

Om de geldigheid en acceptatie van elke vorm van aanbidding, inclusief de hadj, te waarborgen, is het van essentieel belang dat vrouwen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Oprechtheid jegens Allah
Oprechtheid jegens Allah is een fundamentele vereiste voor elke vorm van aanbidding om geldig te zijn. Vrouwen moeten oprecht zijn in hun intenties en vermijden om op te scheppen, omdat het tonen van aanbidding aan anderen goede daden ongeldig maakt en kan leiden tot bestraffing.

Het volgen van de Soennah
Het naleven van de leer en handelingen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is cruciaal voor de geldigheid en acceptatie van elke religieuze praktijk. Vrouwen moeten zich vertrouwd maken met de regels van de hadj op basis van authentiek bewijs uit de Koran en de Soennah, waarbij ze betrouwbare bronnen en boeken raadplegen.

Het vermijden van shirk en zonde
Vrouwen moeten waakzaam zijn en shirk, zowel grote als kleine, vermijden, wat inhoudt dat zij partners aan Allah toekennen. Het bedrijven van shirk maakt goede daden ongeldig en stelt individuen bloot aan bestraffing. Bovendien moeten zij zich onthouden van zondige handelingen die tot bestraffing kunnen leiden.

 • Reizen voor de hadj met een mahram:

Het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen voor de hadj of voor welk ander doel dan ook zonder een mahram (een mannelijke verwant met wie zij permanent verboden is om te trouwen vanwege bloedverwantschap, borstvoeding of huwelijksbanden).

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft expliciet verklaard dat vrouwen niet mogen reizen zonder een mahram. Deze vereiste is een van de voorwaarden voor de verplichting van de hadj voor vrouwen. Als een vrouw geen mahram heeft om haar te begeleiden, is het voor haar niet verplicht om de hadj te verrichten.

Saudi-Arabië neemt een historische beslissing: vrouwen mogen de hadj en umrah bijwonen zonder een “mahram”

Saudi-Arabië heeft een baanbrekende beslissing genomen door vrouwen toe te staan deel te nemen aan de hadj en umrah bedevaarten zonder de aanwezigheid van een mannelijke voogd of “mahram”.

Hoewel er voorheen uitzonderingen werden verleend aan vrouwen die de hadj of umrah bijwoonden in grote groepen andere vrouwen, schaft deze nieuwe beslissing de vereiste van een mannelijke voogd volledig af.

Traditioneel hebben Saoedische geestelijken beweerd dat vrouwen een mahram bij zich moeten hebben voor de hadj en umrah bedevaarten. Het is echter vermeldenswaard dat geleerden in de bredere moslimwereld verschillende perspectieven hebben op dit onderwerp, waarbij ze de noodzaak van een mahram voor de deelname van vrouwen ter discussie stellen.

Deze historische beslissing van Saudi-Arabië opent nieuwe mogelijkheden voor vrouwen om zelfstandig deel te nemen aan deze heilige reizen, en bevordert meer inclusiviteit en empowerment binnen de moslimgemeenschap.

 • Kledingvoorschriften en ihram:

Bij het betreden van de staat van ihram (een staat van rituele heiligheid) hebben vrouwen bepaalde overwegingen met betrekking tot hun kleding:

Kledingkeuze
Vrouwen mogen in ihram kleding dragen in elke kleur, inclusief zwart, zolang ze zich houden aan de richtlijnen van bescheidenheid. Ze moeten kleding vermijden die de aandacht trekt, zoals strakke, doorschijnende, korte, dunne of overdreven versierde kledingstukken.

Bovendien moeten vrouwen zich onthouden van outfits die lijken op die van mannen of ongelovigen. Het kiezen van een specifieke kleur, zoals groen of wit, die vrouwen in ihram zouden moeten dragen, wordt niet ondersteund door enig authentiek bewijs en moet als een innovatie (bid’ah) worden beschouwd.

Verbod op parfum
Eenmaal in ihram is het ten strengste verboden voor vrouwen om enige vorm van parfum op hun lichaam of kleding aan te brengen.

Haar- en nagelverzorging
Tijdens ihram moeten vrouwen zich onthouden van het verwijderen van haar van hun hoofd of lichaam door welke middelen dan ook, inclusief scheren of trimmen. Ook het knippen van nagels is verboden.

Gezichtssluier, handschoenen en het onthullen van het gezicht
Het gebruik van gezichtssluier (burqa of niqab) en handschoenen is verboden voor vrouwen in ihram, zoals voorgeschreven door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het onthullen van het gezicht en de handen voor niet-mahram mannen onder het voorwendsel dat deze items verboden zijn in ihram, is niet geldig.

In plaats daarvan kunnen vrouwen hun gezicht en handen bedekken met hun kleding of sjaals. Historische verslagen vertellen dat vrouwen tijdens ihram hun jilbabs over hun gezicht lieten zakken in aanwezigheid van mannelijke ruiters en ze weer onthulden zodra ze waren gepasseerd.

Tulbanden en spelden
Sommige vrouwen geloven ten onrechte dat het noodzakelijk is dat geen enkel deel van de khimar of jilbab hun gezicht raakt tijdens ihram. Deze misvatting leidt echter tot onnodig ongemak. Het is volkomen acceptabel dat de bedekkingen het gezicht van een vrouw in ihram raken.

Versiering en bedekking
Tijdens ihram mogen vrouwen shirts, broeken, sokken, gouden armbanden, ringen, horloges en andere toegestane items dragen. Het is echter belangrijk dat vrouwen hun versieringen bedekken in aanwezigheid van niet-mahram mannen tijdens de hadj en op alle andere tijden.

Bescheidenheid en juiste kleding
Vermijd het onthullen van welk deel van het lichaam dan ook, vooral in aanwezigheid van mannen, zoals in openbare wudu-ruimtes. Sommige vrouwen negeren de aanwezigheid van mannen en onthullen hun gezichten, onderarmen, kuiten en zelfs hun hoofdbedekking, wat leidt tot haram-handelingen. Dergelijk gedrag kan grote fitnah veroorzaken en is ten strengste verboden.

 • Menstruatie:

Het is gebruikelijk dat sommige vrouwen ten onrechte geloven dat menstruatie hen ervan weerhoudt om ihram binnen te gaan. Echter, menstruatie voorkomt niet dat een vrouw ihram binnen kan gaan, behalve voor het verrichten van de tawaf (omtrek) rond de Ka’bah.

Een menstruerende vrouw moet ihram binnen gaan en alle andere rituelen van de hadj uitvoeren, waarbij zij de tawaf uitstelt tot haar menstruatie eindigt. Als gevolg van deze misvatting is het verzuim om ihram aan te nemen op de aangewezen miqat, vereist dat de vrouw terugkeert naar de miqat en daar ihram aanneemt.

Het verwaarlozen van deze verplichting vereist dat de vrouw een offer brengt.

Menstruatie en Sa’i
Als een vrouw menstrueert nadat ze de tawaf heeft voltooid maar voordat ze sa’i verricht, moet ze doorgaan met de overige rituelen en sa’i verrichten, ongeacht haar menstruatie. Het is belangrijk op te merken dat het bereiken van taharah (reinheid) geen vereiste is voor sa’i.

Uitstel van menstruatie voor Hajj-rituelen
Om vrouwen in staat te stellen de rituelen van de Hajj uit te voeren, is het toegestaan dat ze pillen gebruiken om de menstruatie uit te stellen, mits dit geen schade toebrengt aan hun welzijn.

Recitatie van du’as en de Koran voor menstruerende vrouwen
Een vrouw die menstrueert, kan boeken met voorgeschreven du’as en dhikr lezen die voldoen aan de shari’ah, zelfs als ze Koranverzen bevatten. Het is ook toegestaan voor haar om de Koran te reciteren zonder de Mus-haf aan te raken.

Vrijstelling van afscheids-tawaf voor menstruerende vrouwen
Vrouwen die menstrueren of postnatale bloeding ervaren, zijn vrijgesteld van het verrichten van de afscheids-tawaf. Dit is een toegestane vrijstelling volgens de shari’ah. Vrouwen in menstruatie kunnen terugkeren naar hun families, zelfs als ze de afscheids-tawaf niet hebben voltooid, en ze moeten dankbaarheid tonen aan Allah voor deze toestemming en zegening.

 • Richtlijnen voor de recitatie van Talbiyah door vrouwen

Het wordt aanbevolen dat vrouwen de Talbiyah zachtjes reciteren, zodat alleen zijzelf en de nabijgelegen vrouwen het kunnen horen. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat niet-mahram mannen aandacht trekken en om eventuele verleiding (fitnah) te voorkomen.

Het tijdstip voor het reciteren van de Talbiyah begint nadat men de ihram is ingegaan voor de Hajj en duurt voort tot het stenigen van de Jamrat al-‘Aqabah op de Dag van het Offer.

 • Voorzichtigheid bij het samenkomen met mannen tijdens Hajj-rituelen

Wees voorzichtig tijdens alle Hajj-rituelen, vooral bij tawaf, de ontmoeting met de Zwarte Steen en de Jemenitische Hoek, sa’i en het stenigen van de Jamarat, om drukke situaties te vermijden. Kies voor minder drukke tijden.

Umm al-Muminin ‘Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) verrichtte de tawaf op een plek ver weg van mannen en raakte de Zwarte Steen of de Jemenitische Hoek niet aan tijdens drukke perioden.

 • Verschillende praktijken voor vrouwen tijdens tawaf en sa’i

Vrouwen zijn niet verplicht om snel te lopen (raml) tijdens tawaf of te rennen (rakd) tijdens sa’i. Raml verwijst naar het snel lopen tijdens de eerste drie rondes van tawaf, terwijl rakd inhoudt dat er wordt gejogd tussen de twee groene markeringen tijdens elke ronde van sa’i. Deze handelingen zijn specifiek voor mannen als aanbevolen Sunnah.

 • Aanbevolen du’as tijdens tawaf en sa’i

Wees voorzichtig met een klein boek met geïnnoveerde du’as. Het is beter om du’as tijdens tawaf en sa’i naar eigen wens te reciteren, met als doel de beste resultaten te verkrijgen in dit leven en het Hiernamaals. Als de du’a wordt overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), heeft deze nog meer verdienste.

 • Verlaten van Muzdalifah en uitstellen van stenigingsrituelen

Vrouwen mogen Muzdalifah verlaten vóór de dageraad, vooral degenen die zwak zijn, in navolging van het voorbeeld van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Deze praktijk zorgt ervoor dat de gelegenheid zich voordoet om de Jamarat al-‘Aqabah te stenigen voordat er te veel drukte ontstaat. De mogelijkheid om het stenigen van de Jamrah uit te stellen tot ’s nachts is toegestaan als de drukte een gevaar vormt voor vrouwen.

 • Voltooien van stenigingsrituelen

Soortgelijke flexibiliteit geldt voor het stenigen van de Jamarat tijdens de drie dagen van Tashriq. Vrouwen kunnen ze stenigen na het ‘Asr-gebed wanneer de drukte aanzienlijk is verminderd. Als dat niet haalbaar is, is uitstel van het stenigen tot de nacht toegestaan.

 • Beperkingen op intimiteit en het verlaten van de ihram

Het is verboden voor een vrouw om geslachtsgemeenschap te hebben of intieme activiteiten te ondernemen totdat ze volledig uit de ihram is getreden. Volledig uit de ihram treden vereist drie handelingen:

 • Het stenigen van Jamarat al-‘Aqabah met zeven steentjes.
 • Het haar trimmen door ongeveer 2 centimeter van alle uiteinden af te knippen.
 • Het verrichten van de tawaf van Hajj (tawaf al-ifadah).

  Zodra deze drie handelingen zijn voltooid, worden alle beperkingen die tijdens de ihram zijn opgelegd opgeheven, inclusief beperkingen op intimiteit. Als slechts twee van deze handelingen worden uitgevoerd, kan een vrouw aan alle activiteiten deelnemen behalve geslachtsgemeenschap.
 • Het handhaven van bescheidenheid tijdens het knippen van het haar

Bij het trimmen van het haar is het voor een vrouw verboden om haar haar aan niet-mahram mannen te tonen. Dit geldt ook voor gevallen waarin vrouwen hun haar knippen bij de Mas’a (plaats van sa’i). Haar wordt beschouwd als ‘awrah en mag niet worden getoond aan niet-mahram mannen.

 • Slaapregelingen en bescheidenheid

Vermijd slapen in aanwezigheid van mannen. Het is gebruikelijk om vrouwen tijdens de Hajj te zien die, zonder tenten of privacy, hun toevlucht nemen tot slapen op straten, trottoirs, onder verhoogde bruggen of in de Masjid al-Khif. Dergelijke praktijken stellen hen bloot aan mannen of nauwe nabijheid van mannen, wat een significant kwaad is dat moet worden gestopt.

Door zich te houden aan deze regels en richtlijnen kunnen vrouwen een vervullende en geaccepteerde hadj-ervaring waarborgen en de beloningen plukken die zijn beloofd door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Hadj 2024 inschrijven

Het platform ‘Nusuk Hajj‘ (nusuk.hajj.sa) biedt nu een direct proces voor de Hadj aan pelgrims uit meer dan 58 landen in Europa, Amerika en Australië volgens nieuwe regels voor de Mekka bedevaart.

Volgens de informatie op de website van Nusuk Hajj is het het enige platform dat door het ministerie is goedgekeurd voor het leveren van pelgrimstocht-diensten in 2024. Het platform is opgericht om een unieke spirituele ervaring te creëren voor moslims uit Europa, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland die hun bedevaart-reis willen maken.

Wat is “Nusuk Hadj” ? De beste reisbureau voor hadj:

Ontdek de voordelen van het gebruik van ‘Nusuk Hajj’, het officiële platform voor bedevaart-diensten dat is goedgekeurd door het ministerie van Hajj en Umrah van Saudi-Arabië. Dit platform stroomlijnt de pelgrimstocht-reis voor pelgrims door essentiële taken te beheren, zoals het boeken van vluchten, accommodatie, catering en transportdiensten.

Het platform biedt ook uitgebreide begeleiding en ondersteuning tijdens de bedevaart, inclusief hulp van tourgidsen. Aanvragers kunnen zichzelf en hun metgezellen registreren en meldingen ontvangen over updates over diensten.

Let op: registratie op het platform garandeert geen visum, dat afhankelijk zal zijn van de goedkeuring van het ministerie. Het platform biedt veilige betaalmethoden en zorgt voor de validatie van alle benodigde documenten voor visumuitgifte.

Blijf op de hoogte voor verdere updates over het pakketdetails, betalingsopties, visa en transportdiensten, die zullen worden aangekondigd door het ministerie van Hajj en Umrah. Maak je klaar om je spirituele reis naar de bedevaart te beginnen, vanaf ongeveer 26 juni van dit jaar, met behulp van het platform ‘Nusuk Hajj’.

Wie kan zich via Nusuk aanmelden?

Ontdek of je in aanmerking komt om je te registreren op het officiële ‘Nusuk Hajj’ platform voor een probleemloze bedevaart-service. Burgers of ingezetenen van de onderstaande 58 landen kunnen rechtstreeks via het platform aanmelden:

Argentinië, Frankrijk, Panama, Australië, Paraguay, Oostenrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Peru, België, Polen, Bolivia, Groenland, Portugal, Réunion, Brazilië, Guatemala, Guyana, Bulgarije, Roemenië, Canada, Haïti, Servië, Chili, Hongarije, Spanje, Suriname, Colombia, IJsland, Costa Rica, Ierland, Zweden, Kroatië, Zwitserland, Italië, Jamaica, Cuba, Trinidad en Tobago, Oekraïne, Cyprus, Tsjechië, Luxemburg, Malta, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Denemarken, Mexico, Dominicaanse Republiek, Nederland, Uruguay, Ecuador, Nieuw-Zeeland, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Finland en Noorwegen.

Als jouw land niet op de lijst staat, kun je nog steeds via het platform aanmelden voor pelgrims die aankomen via pelgrimstocht-missies in islamitische landen, beschikbaar via deze link: https://ehaj.haj.gov.sa/EH/.

Stap voor stap procedure om te registreren op Nusuk hadj platform:

Leer hoe je je kunt registreren op het ‘Nusuk Hajj’ platform met deze eenvoudige stappen:

 • Ga naar de website op https://hajj.nusuk.sa/ en klik op ‘account aanmaken’.
 • Kies je nationaliteit en land van verblijf uit het drop-down menu. Houd er rekening mee dat registratie alleen open is voor burgers of inwoners van in aanmerking komende landen.
 • Voer je volledige naam in het Engels in (Arabisch is optioneel).
 • Voeg je geboortedatum toe.
 • Selecteer je geslacht.
 • Vul je e-mailadres en mobiele nummer in.
 • Maak een veilig wachtwoord aan.
 • Lees en accepteer de algemene voorwaarden voordat je op de registreer knop drukt.
 • Na registratie ontvang je een bevestigingsmail en regelmatige updates over Hajj 2024.

Als je vragen hebt of problemen ondervindt met het registratieproces, is het Nusuk ondersteuningsteam 24/7 beschikbaar via hun contactcentrum op 00966920031201 of stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk de gedetailleerde checklist om jij voor te bereiden op de hadj.

Saudi-Arabië heeft besloten om beperkingen op het aantal pelgrims op te heffen, waardoor teruggekeerd wordt naar het niveau (ca. 2.5 miljoen) van deelname vóór de Covid-pandemie.

Bovendien zal er geen leeftijdsgrens worden opgelegd aan Hajj pelgrims om een breder scala aan deelnemers te faciliteren. Deze ontwikkeling werd gemeld door het Saudische Persagentschap en markeert een belangrijke mijlpaal voor de voorbereidingen van hadj 2024.

Daarom kunnen mensen boven de 65 jaar ook deelnemen aan de hadj in 2024.

Uiteindelijk ligt de kennis en wijsheid bij Allah.

Veelgestelde vragen

Het is een jaarlijkse islamitische bedevaart naar Mekka die plaatsvindt tijdens de maand Dhul Hijjah, dit is de twaalfde maand in de islamitische kalender. Het begint op de 8e dag van Dhul Hijjah en duurt tot de 13e dag van Dhul Hijjah. Voor het jaar 2024 vindt de bedevaart plaats van 16 juni tot 19 juni in de Gregoriaanse kalender.

De duur van de bedevaart is tussen de vijf en zes dagen, beginnend vanaf de 8e tot de 12e of 13e dag van Dhul Hijjah in de islamitische kalender. De viering van Eid al-Adha begint met het zichtbaar worden van de nieuwe sikkel van de maan en duurt vier dagen.

Het vindt elk jaar plaats op dezelfde data. De bedevaart vindt plaats van de 8e tot de 12e of 13e dag van Dhul Hijjah, afhankelijk van het zicht van de maan.

De bedevaart wordt uitgevoerd in het moderne Saudi-Arabië, specifiek in de stad Mekka. De bedevaart bestaat uit een reeks rituelen die plaatsvinden over een periode van vijf tot zes dagen en worden uitgevoerd op verschillende locaties in de buurt van Mekka. Deze locaties omvatten het tentenkamp van Mina, de berg Arafah en Muzdalifah.

Het is een belangrijke verplichting voor moslims, maar het is niet verplicht voor iedereen.

 • Alleen volwassen moslims die fysiek en financieel in staat zijn, moeten de bedevaart uitvoeren. Mensen die door ouderdom, ziekte of zwakte niet in staat zijn om de bedevaart te verrichten, zijn vrijgesteld van de verplichting.
 • Kinderen zijn niet verplicht om de bedevaart uit te voeren, maar ze kunnen wel met hun ouders of familieleden meereizen.
 • Bovendien kunnen moslims die in de schulden zitten de pelgrimstocht uitvoeren als hun crediteur hiervoor goedkeuring geeft en als ze de middelen hebben om hun schuld af te lossen.
 • Al met al is de pelgrimstocht naar Mekka een belangrijke verplichting, maar het is niet bedoeld om een last te zijn voor iemand.

De eerste bedevaart, zoals we die vandaag kennen, werd uitgevoerd in 628 na Christus door Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de moslims. De Profeet kreeg van Allah (SWT) de instructie om de tradities van Profeet Ibrahim (AS) te herstellen, die millennia geleden begonnen waren.

Wanneer moslims beginnen aan de heilige pelgrimstocht, moeten ze een reeks van 19 rituelen voltooien, elk met zijn eigen unieke betekenis en doel. Laten we eens nader kijken naar deze stappen van pelgrimstocht:

 • Voorbereiding en intentie
 • Binnenkomst in de staat van Ihram
 • Tawaf x7
 • Sa’fa en Marwa
 • Haar Knippen/Scheren (Umrah eindigt)
 • Rusten en bidden
 • Binnenkomst in de staat van Ihram
 • Aankomst in Mina
 • Dag van ‘Arafah
 • Muzdalifah (onder de nachtelijke hemel)
 • Rami (steniging van de duivel)
 • Qurbani
 • Hoofd Kaal Scheren
 • Tawaf al-Ifadha
 • Saai’
 • Rami (steniging van de duivel)
 • Overnachten in Mina
 • Rami (steniging van de duivel)
 • Farewell Tawaf al-Wida

Het is een van de vijf zuilen van de islam en een verplichting voor elke moslim. In tegenstelling tot gebed, aalmoezen en vasten is pelgrimstocht slechts eenmaal in het leven verplicht, op voorwaarde dat de persoon fysiek, emotioneel en financieel in staat is. Niettemin mogen moslims de pelgrimstocht meerdere keren uitvoeren als ze de middelen hebben om dat te doen.

Het ondernemen van de pelgrimstocht vereist immense geduld, temperament en uithoudingsvermogen en kan uitdagend zijn op spirituele, emotionele en fysieke niveaus.

De heiligheid van deze gelegenheid biedt echter een unieke en ongeëvenaarde kans voor moslims om dichter bij Allah (SWT) te komen. Veel moslims over de hele wereld besteden hun hele leven aan het streven naar de mogelijkheid om hadj uit te voeren.

Elk jaar reizen miljoenen moslims per vliegtuig, zee en land naar Mekka, Saoedi-Arabië, om de Hadj te verrichten. Het aantal mensen dat deelneemt aan depelgrimstocht varieert elk jaar, maar naar schatting wonen jaarlijks ongeveer 2-3 miljoen mensen de bedevaart bij.

Hieronder vind jij een overzicht van het aantal mensen dat in voorgaande jaren de Hadj heeft verricht:

2018: Woonden meer dan 2,3 miljoen mensen de pelgrimstocht bij.

2019: Woonden meer dan 2,5 miljoen mensen de pelgrimstocht bij.

2020: Vanwege de COVID-19-pandemie werd de pelgrimstocht beperkt tot een totaal van 1000 pelgrims uit 160 verschillende nationaliteiten die binnen de grenzen van Saoedi-Arabië wonen.

2021: Vanwege de COVID-19 pandemie heeft Saoedi-Arabië het aantal deelnemers aan de pelgrimstocht beperkt. Alleen 60.000 personen die volledig waren gevaccineerd en burgers of inwoners van het koninkrijk waren, mochten deelnemen aan de bedevaart in 2021.

2022: De pelgrimstocht begon weer na corona, maar slechts 0,9 miljoen mensen mochten pelgrimstocht verrichten.

De bedevaart is een unieke en diepgaande ervaring waar moslims over de hele wereld minstens één keer in hun leven naar streven. Als u van plan bent om de Hadj te verrichten, is het belangrijk om volledig voorbereid te zijn op de reis. Leer meer over de rituelen en stappen van de bedevaart in onze uitgebreide gids en maak optimaal gebruik van deze levensveranderende ervaring.

De pelgrimstocht en Umrah zijn beide belangrijke bedevaarten in de Islam en hebben vergelijkbare rituelen en tradities. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee. Een van de belangrijkste verschillen is dat bedevaart wordt beschouwd als een vijfde pijler van de Islam en verplicht is voor elke geschikte moslim, terwijl Umrah een vrijwillige bedevaart is.

Hier zijn nog enkele verschillen tussen Hadj en Umrah:

 • Hadj kan alleen worden uitgevoerd tijdens de islamitische maand Dhul Hijjah, specifiek tussen de 8e en 12e of 13e dag, terwijl Umrah op elk moment van het jaar kan worden uitgevoerd.
 • Bedevaart duurt vijf tot zes dagen om te voltooien, terwijl Umrah in slechts enkele uren of een dag kan worden uitgevoerd.
 • Er zijn 18 specifieke stappen om tijdens bedevaart te voltooien, terwijl Umrah minder rituelen heeft en wordt beschouwd als een kortere, eenvoudigere versie van Hadj.

Tegenwoordig zijn de hadj prijzen zeer hoog, vooral na Covid-19 pendamic. Als jij via Nusuk reist, zijn hadj-pakketten vanaf 10.000 euro, afhankelijk van jouw voorkeuren en duur. Het is niet alleen duur in Nederland maar ook in andere Europese landen zoals België, Duitsland en Frankrijk enz.

Het is een bedevaart die wordt aanbevolen om minstens eenmaal in het leven uit te voeren, mits aan alle nodige voorwaarden is voldaan. De verplichting komt voort uit de Koran, waarin staat dat zij die de reis kunnen veroorloven en fysiek in staat zijn, de bedevaart naar de heilige stad Mekka moeten maken.

Moslims mogen meerdere keren Hadj uitvoeren, maar de religieuze verplichting kan worden vervuld met een enkele bedevaart. Meerdere bedevaarten kunnen extra voordelen bieden. Elke bedevaart-ervaring biedt de mogelijkheid tot persoonlijke reflectie, vernieuwing van het geloof en een diepere verbinding met het goddelijke.

Herhaalde bedevaart-reizen stellen individuen in staat om hun spirituele band te versterken en een bredere kijk te krijgen op de leerstellingen van de islam.

Het uitvoeren van bedevaart, een van de Vijf Zuilen van de Islam, is een heilige plicht voor alle geschikte moslims. Om een soepele en betekenisvolle ervaring te waarborgen, moeten de volgende criteria worden vervuld:

Moslim zijn: Het is uitsluitend voorgeschreven voor volgers van het islamitische geloof. Het is een religieuze verplichting die moslims worden aangemoedigd minstens één keer in hun leven te vervullen, mits ze aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen.

Een gezond verstand hebben en volwassen zijn: Een andere voorwaarde voor het uitvoeren van Hadj is het hebben van een gezond verstand en de leeftijd van volwassenheid bereiken. Mentale stabiliteit en het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen, zijn essentieel voor het ondernemen van deze diepgaande spirituele reis.

Vrijheid: Individuen die van plan zijn om Hadj uit te voeren, moeten hiertoe juridisch en financieel vrij zijn. Ze mogen niet gebonden zijn door enige wettelijke beperkingen die hen verhinderen om aan deze religieuze verplichting te voldoen. Bovendien moeten ze over de nodige financiële middelen beschikken om de kosten van de bedevaart te dekken.

Fysieke capaciteit: Het vereist aanzienlijke fysieke uithoudingsvermogen, omdat het verschillende rituelen en activiteiten omvat die fysiek veeleisend kunnen zijn. Pelgrims moeten in goede gezondheid verkeren en fysiek fit zijn om de reis te kunnen maken, inclusief het wandelen van lange afstanden, het beklimmen van heuvels en langdurig staan.

De geschiedenis van de hadj gaat meer dan 4.000 jaar terug, met zijn rituelen die ontstaan zijn tijdens de tijd van de profeet. Om te begrijpen hoe de hadj is ontstaan, moeten we in de oude gebeurtenissen duiken die de oorsprong ervan hebben gevormd.

Rond 2000 voor Christus vond er een belangrijke gebeurtenis plaats toen Ibrahim, een vereerde figuur in de islamitische traditie, een goddelijk bevel ontving van God. Hij kreeg de opdracht om zijn vrouw Hajera (Hager) en hun jonge zoon Ismaël achter te laten in de barre woestijn.

Worstelend met dorst en honger rende Hajera wanhopig tussen de heuvels van Safa en Marwa op zoek naar voedsel voor haar kind. Het was tijdens deze moeilijke situatie dat ze vurig bad om bevrijding.

Als reactie op het smeekgebed van Hajera verscheen er een engel, die miraculeus een verse bron van water creëerde die bekend staat als de Zamzam-put. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een cruciaal moment in de geschiedenis van de hadj.

Na verloop van tijd keerde Ibrahim terug naar zijn familie en ontving hij een ander goddelijk bevel van God. Hij kreeg de opdracht om een monument te bouwen, dat later bekend zou worden als de Kaäba, op de plek van de put. Deze heilige structuur zou dienen als een centraal punt voor mensen die hun geloof in God wilden versterken.

Met de aanwezigheid van de Kaäba en de beschikbaarheid van het levengevende water bloeide de stad Mekka op en werd het een bruisend en welvarend centrum. Na verloop van tijd werd de zuiverheid van de Kaäba echter aangetast en werd het een plaats van afgodenaanbidding en polytheïstische religieuze praktijken.

In het jaar 630 ondernam de profeet, samen met zijn volgelingen, een reis van Medina naar Mekka. Hun doel was om de monotheïstische essentie van de Kaäba te herstellen en de afgodenaanbidding uit te roeien. De profeet slaagde erin dit doel te bereiken en de plek te heroveren voor de aanbidding van de ene God.

Twee jaar later, in een historische gebeurtenis, verrichtte de profeet zelf de allereerste islamitische bedevaart, bekend als de hadj. Tijdens deze bedevaart verduidelijkte hij de rituelen en praktijken die toekomstige generaties moslims zouden begeleiden bij het uitvoeren van de hadj.

Het wordt aanbevolen dat een vrouw toestemming vraagt aan haar echtgenoot voor de verplichte Hajj. Als de echtgenoot echter weigert toestemming te geven, mag zij nog steeds de Hajj verrichten, omdat een echtgenoot zijn vrouw niet zou moeten beletten om deze verplichte daad van aanbidding te vervullen.

Overeenkomstig de islamitische leer is het verboden om iemand te gehoorzamen als zijn bevel ongehoorzaamheid aan Allah met zich meebrengt. Daarom moeten vrouwen prioriteit geven aan het verrichten van de verplichte Hajj en ervoor zorgen dat ze zich houden aan de vereisten ervan.

In de islam wordt een individu die het voorrecht heeft gehad om de heilige reis van de Hajj te voltooien, aangeduid als een ‘Hajji’ maar dit is niet verplicht.

Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van de titel ‘Hajji’ niet moet worden gebruikt om op te scheppen. Het moet respectvol worden gebruikt en met oprechte intenties.

Samengevat, een vrouw die de Hajj heeft voltooid, wordt aangeduid als ‘Hajjah’, terwijl een man die de verplichting van de bedevaart heeft vervuld, ‘Hajji’ wordt genoemd.

Een van de belangrijke aspecten van Hajj is dat pelgrims afstand nemen van wereldse vormen van schoonheid, inclusief parfum en andere versieringen, omdat dit in strijd is met de essentie van nederigheid en gelijkheid.

Het is toegestaan om een ​​douche te nemen en maar het gebruik van parfum tijdens de Hajj is echter niet toegestaan, aangezien de Profeet VZMH degenen die het hadden aangebracht, instrueerde om het af te wassen.

Als iemand echter opzettelijk parfum of eau de cologne gebruikt ondanks dat hij op de hoogte is van het verbod, is hij verplicht om Fidya te geven. Als iemand echter per ongeluk vergeet en eau de cologne of parfum gebruikt, is het niet nodig om Fidya te geven.

In dergelijke gevallen houdt de Fidya in dat er ofwel een schaap wordt geslacht of maaltijden worden verstrekt aan zestig behoeftige individuen.

Volgens de meerderheid van de geleerden wordt het voltooien van zeven Tawaf beschouwd als een cruciale pijler van de Hajj bedevaart. Deze overtuiging komt voort uit de uitspraak van de Profeet Mohammed (VZMH):

“Neem jullie rituelen van mij over”,

aangezien hij zelf zeven Tawaf verrichtte.

Net zoals het belang van Rakaa in het gebed, kan het missen van een Tawaf van invloed zijn op de geldigheid van de voorgeschreven Hajj-rituelen. Het is de moeite waard om op te merken dat tijdens Tawaf gesprekken alleen moeten gaan over “goede” onderwerpen, wat het onderscheid maakt met reguliere gebeden.

Echter, Imam Abu Hanifah heeft een andere perspectief en suggereert dat de Tawaf vier keer of “Ashwat” kan worden verricht, waarbij de overige drie aanbevolen zijn maar wel een offer vereisen.

Daarom, rekening houdend met deze opinie, zou ik concluderen dat jouw Hajj geldig blijft, hoewel je nog steeds verplicht bent om het offer te verrichten.

In het domein van religieuze handelingen, met name fysieke handelingen, wordt over het algemeen begrepen dat een individu deze persoonlijk moet verrichten. Er zijn echter uitzonderingen voor anderen, met name kinderen, om deze handelingen namens hun ouders uit te voeren.

De Profeet Mohammed (vzmh) zei:

“Jullie kinderen maken deel uit van jullie verdiensten”

wat aangeeft dat de handelingen van een kind verbonden zijn met die van hun ouders. Zelfs na iemands overlijden fungeert een rechtvaardig kind als een verlengstuk van hun leven en bestaan.

Zoals vermeld in een Hadith:

“Wanneer de zoon van Adam sterft, eindigen zijn daden, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, kennis die anderen ten goede komt, en een rechtvaardig kind dat voor hen smeekt.”

Daarom is het toegestaan voor kinderen om namens hun overleden vader de Hajj te verrichten. Als ze zelf niet in staat zijn om het te volbrengen, kunnen ze iemand anders delegeren om de verplichting te vervullen.

Een voorbeeld hiervan wordt geïllustreerd door een vrouw die naar de Profeet Mohammed (vzmh) ging met een dilemma. Haar bejaarde vader was niet in staat om de reis van de Hajj te maken en was overleden zonder deze verplichting te vervullen. Ze vroeg of zij namens hem de Hajj moest verrichten.

De Profeet Mohammed (vzmh) antwoordde bevestigend en zei:

“Ja, verricht de Hajj voor hem.”

Het onderwerp van seksuele gemeenschap tijdens de staat van ihram in de hadj leidt tot verschillende oordelen van verschillende geleerden.

 • Volgens Ali, ‘Umar en Abu Hurairah moeten personen die seksuele gemeenschap hebben tijdens de hadj de bedevaart voltooien, maar ze zijn ook verplicht om het volgende jaar opnieuw de hadj te verrichten en een dier als offer te brengen.
 • Abu Al-‘Abbas At-Tabari presenteert een alternatief perspectief en stelt dat als een muhrim (iemand in de staat van ihram) seksuele gemeenschap heeft met zijn echtgenoot vóór de eerste tahallul, ongeacht of dit vóór of na ‘Arafah plaatsvond, het de hadj ongeldig maakt.

Niettemin moet de persoon doorgaan met het verrichten van de overige rituelen van de hadj en het volgende jaar opnieuw de hadj verrichten en een kameel als offer brengen.

In het geval dat ook de echtgenote in de staat van ihram verkeert en toestemt in de daad, moet zij doorgaan met het verrichten van de hadj, deze inhalen in het volgende jaar en, zoals de meerderheid van de geleerden stelt, een offer brengen.

 • De bekende mening van Ash-Shafi’i, zoals te vinden in zijn commentaar Sharh Al-Sunnah, stelt dat een man een straf moet ondergaan voor seksuele gemeenschap tijdens een dag van Hadj. Het wordt aanbevolen (verplicht volgens Ahmad en Malik) voor het echtpaar om tijdens de daaropvolgende compenserende hadj af te zien van intieme relaties om de herhaling van de vorige daad te voorkomen.
 • Als de persoon zich geen kameel kan veroorloven om te offeren, kan een koe geofferd worden, en als dat niet mogelijk is, kunnen zeven schapen geofferd worden. Als zelfs dit niet haalbaar is, is het acceptabel om de waarde van de kameel te schatten en een equivalent bedrag aan voedsel te verdelen onder de armen en behoeftigen, waarbij elke persoon één mud ontvangt. Als dit niet mogelijk is, kan vasten voor elke mud een geschikte vervanging zijn.

De mudd is gelijk aan 544 gram, gebaseerd op het feit dat de mudd gelijk is aan een derde ratl en de ratl gelijk is aan 408 gram, zoals hierboven vermeld.

 • Wat betreft de timing, als een muhrim seksuele gemeenschap heeft vóór de Dag van ‘Arafah, zal zijn hadj nietig worden verklaard, wat het offeren van een schaap of een zevende deel van een vrouwelijke kameel vereist. Als de daad echter plaatsvindt na de Dag van ‘Arafah, blijft de hadj geldig, maar moet de persoon een kameel offeren.
 • Voor qarin pelgrims, degenen die de hadj combineren met ‘Umrah, gelden dezelfde regels, waarbij ze een compenserende hadj qarin moeten verrichten en een offer moeten brengen.
 • De meeste geleerden zijn het erover eens dat seksuele gemeenschap na de eerste onderbreking in ihram (na het stenigen van de pilaren en het scheren van het hoofd in Mina) de hadj niet ongeldig maakt en ook niet vereist dat de hadj wordt herhaald.
 • Sommige geleerden zijn echter van mening dat het inhalen van de hadj en het brengen van een offer verplicht is. Er bestaan ook meningsverschillen over welk dier geofferd moet worden, variërend van een schaap tot een kameel.
 • Volgens de Shafi’i-school krijgt een muhrim die een natte droom heeft of ejaculeert als gevolg van gedachten of visuele prikkels geen straf. Als iemand echter zijn echtgenoot kust of aanraakt met seksuele verlangens, moet hij een schaap offeren, ongeacht ejaculatie.
 • Ibn ‘Abbas is van mening dat dergelijke personen een straf krijgen en een schaap moeten slachten. Een man Ibn ‘Abbas benaderde nadat hij een vrouw in volledige make-up was tegengekomen terwijl hij in de staat van ihram verkeerde en onvrijwillig ejaculeerde.
  Ibn ‘Abbas lachte en verklaarde dat hoewel de persoon wellustig was, er geen schade was, maar dat ze een schaap moesten offeren en dat hun hadj als voltooid werd beschouwd.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *