Ramadan dag 3: Opperste gebed voor vergeving

O Almachtige, U bent mijn Meester, en er is geen andere godheid dan U. U heeft mij geschapen, en ik ben Uw nederige dienaar. Ik streef ernaar om Uw verbintenis en belofte zo goed mogelijk na te leven. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn eigen daden. Ik erken volledig Uw zegeningen over mij, en ik geef mijn overtredingen toe. Daarom smeek ik U om vergeving, want waarlijk, alleen U kunt zonden kwijtschelden.

(Bhukhari)

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons geïnformeerd dat dit specifieke smeekgebed de meest effectieve manier is om Allah’s vergeving te zoeken (het hoofd van vergevingsgebeden). Hij gaf de woorden van dit smeekgebed door en verklaarde:

Deze zekerheid hangt natuurlijk af van het vervullen van de voorwaarden en decorum van het smeekgebed.

Dit smeekgebed is cruciaal vanwege zijn allesomvattende thema’s en onderwerpen. Deze omvatten de erkenning van Allah’s Eenheid, Zijn Soevereiniteit over ons, en de essentie van ons bestaan. Allah heeft ons geschapen met het ultieme doel om ons aan Zijn dienst te onderwerpen.

We moeten ons leven wijden aan het eren van Zijn verbond en ons uiterste best doen. Bovendien erkennen we de talrijke zegeningen die Allah ons heeft geschonken en bekennen we onze zonden en fouten, toegevend dat we Zijn barmhartigheid nodig hebben. De term ‘Vergeving’ (maghfirah) verwijst in deze context naar Allah’s daad van het bedekken van onze zonden en ons beschermen tegen hun schadelijke effecten.

  • Dit smeekgebed staat als de voornaamste methode om Allah’s vergeving te zoeken.
  • Het verzekert ons van Allah’s vergeving als we oprecht berouw tonen, zoals vermeld in het vers, “Iedereen die fouten maakt of tegen zichzelf zondigt, maar vervolgens vergeving zoekt bij Allah, zal Allah Vergevingsgezind en Barmhartig vinden.”
  • Het zoeken van Allah’s vergeving biedt een schild tegen straf. Allah verklaart:

In overeenstemming met de praktijk van de Profeet om zowel ’s ochtends als ’s avonds vergeving te zoeken, en vaak tijdens gebeden, moeten we ook onze grote en kleine zonden herinneren en om vergeving smeken, vooral tijdens de neerbuiging (sujūd).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *