Alhamdulilah: De diepgaande betekenis en belangrijkheid

Het is inherent aan mensen om voortdurend te verlangen naar meer. Gelukkig heeft Allah een eeuwige weg naar groei beloofd die geen hebzucht, accumulatie of overmatige consumptie vereist. Het sleutelingrediënt is dankbaarheid. Allah verklaart:

“Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie zeker meer geven”.

[Koran, 14:7]

Het beoefenen van dankbaarheid en het afwijzen van materialisme kan zo eenvoudig zijn als het uitspreken van “Alhamdulillah”. Wanneer je dankbaarheid uitdrukt voor een zegening, versterkt “Alhamdulillah” de zegening.

Het vergezelt je in momenten van vreugde bij het horen van goed nieuws. Het helpt je om van voedsel te genieten en de voorziening te waarderen. In moeilijke tijden behoudt “Alhamdulillah” een evenwichtig perspectief op het leven.

Probeer deze dhikr-uitdrukking minstens 100 keer per dag te reciteren – bij het begin en einde van de dag, na het niezen en na de maaltijden. Koester dankbaarheid in je hart en op je lippen in elke omstandigheid en zie hoe je zegeningen zich vermenigvuldigen.

De betekenis van Alhamdullah: Uitgelegd

Alhamdullah, ook bekend als hamdulilah, is een verkorte versie van de zin “الحمد لله” Deze term heeft diepe betekenis in het Arabisch en drukt dankbaarheid en waardering uit naar Allah.

Als toegewijde moslims is het opnemen van het uitspreken van dit woord in ons dagelijks leven een integraal onderdeel van ons geloof. Zowel de Koran als de Soennah van Profeet Mohammed (vzmh) benadrukken het belang van regelmatig het uitspreken van deze zin.

Bij het verrichten van salah (dagelijkse gebeden) beginnen we met het uitspreken van “Alhamdulillahi Rabbil ‘aalameen.” Deze zin opent Suratul Fatiha en symboliseert de diepe erkenning dat alle lof terecht aan Allah, de Heer van alle werelden, toekomt.

Alhamdulillah in het Arabisch:

In het Arabisch schrift wordt Al-hamdulilah als volgt geschreven:

ٱلْحَمْدُ لِلّٰه

Als we de componenten ontleden, vinden we:

 • “Al,” het bepaald lidwoord dat “de” betekent.
 • “Hamdu,” wat “lof” betekent.
 • “Li-llah,” een voorzetsel en een zelfstandig naamwoord die samen “Allah” vormen.

Door deze elementen te combineren, komen we tot de betekenis “Alle Lof aan Allah” of “Lof en dank zij Allah.”

De Betekenis van Alhamdulillah in de Koran:

Alhamdulillah is een zin die diepe schoonheid bezit en reikt verder dan alleen de recitatie ervan door Arabieren of moslims.

De Koran getuigt dat veel van onze profeten deze smeekbede deden, waarbij mensen van verschillende geloofsovertuigingen, waaronder joden, christenen en zoroastriërs, die geloven in de Eénheid van God, ook worden uitgenodigd om deze lof aan de Schepper te uiten.

Het is echter belangrijk om echt lof te onderscheiden van vleierij of huichelachtige lof. Echte lof, of ware hamdu, is oprecht, vrijgevig en wordt aangeboden met oprechte intentie en nederigheid, waarbij men zich overgeeft aan God. Alleen het regelmatig bijwonen van de moskee garandeert geen ware en oprechte lof, omdat alleen God de authenticiteit van iemands dankbaarheid en lof kan beoordelen.

De zin “الحمد لله” komt in de Edele Koran in totaal 38 keer voor, waarbij vijf hoofdstukken beginnen met deze oproep (al-Fatiha, al-Anaam, al-Kahf, Saba en Fatir). Wanneer een hoofdstuk begint met deze zin of wanneer een profeet in de Koran deze smeekbede doet, geeft het verschillende belangrijke aspecten weer.

 • Ten eerste benadrukt het de intentie van lof die gepaard gaat met elke uitspraak die we doen.
 • Ten tweede benadrukt het de noodzaak om onze woorden met de grootste oprechtheid en schoonheid van lof uit te drukken.
 • Ten slotte verbindt het ons met een heilzame praktijk en traditie die eeuwenlang heeft voortgeduurd en ons in lijn brengt met de Eerbiedwaardige Profeet Mohammed en zijn voorgaande boodschappers.

Belang van het gedenken van Allah: Inzichten uit Hadith

In deze verhelderende hadith vertelde Abu Malik Al-Ash’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) de volgende woorden van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem):

“Zuiverheid is de helft van iman (geloof). ‘Al-hamdu lillah’ (alle lof en dank behoren aan Allah) vult de weegschalen, en ‘subhan-Allah’ (hoe ver is Allah verwijderd van elke onvolmaaktheid) en ‘Al-hamdulillah’ (alle lof en dank behoren aan Allah) vullen datgene wat tussen hemel en aarde is.”

Deze hadith is geclassificeerd als Sahih (authentiek) door Al-Albani en is te vinden in Boek 40, Hadith 927 in Engelstalige referenties en Boek 1, Hadith 927 in Arabischtalige referenties.

Lofzangen van de Profeet:

De Boodschapper van Allah zei:

“De beste herinnering is: ‘er is geen god dan Allah (Lā ilāha illallāh),’ en de beste smeekbede is: ‘Alle lof zij aan Allah (Alhamdulilāh).'”

De Boodschapper van Allah vermeldde ook:

“Elke belangrijke zaak die niet begint met Alhamdulilah blijft onvolmaakt.”

Soerah an-Nahl, vers 18, verheerlijkt de grootheid van Allah en vestigt de aandacht op de ontelbare gunsten die onze Schepper ons heeft geschonken. Dit vers moedigt introspectie aan met betrekking tot de vele gunsten van Allah in ons leven.

Het commentaar van de Profeet op deze smeekbede benadrukt het belang van trots zeggen van الحمد لله“, zowel in tijden van gemak als in tijden van moeilijkheden. De Edele Koran beschrijft de mensheid als onwetend, haastig en ondankbaar.

Zelfs op onze meest uitdagende dagen vergeten we vaak de talloze zegeningen die we hebben ontvangen. Bijvoorbeeld, wanneer mijn auto een probleem heeft, vloek en klaag ik, en negeer ik de 364 dagen waarop hij perfect heeft gewerkt. Het is dus essentieel om dankbaarheid te cultiveren en consequent “الحمد لله” te blijven zeggen.

“En onthoud toen jullie Heer verkondigde: ‘Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie zeker meer geven (aan Mijn gunst).'”

(Soera Ibrahim: 7)

Het geheim om vrede, liefde en geluk te bereiken, ligt in dankbaarheid. Dankbaarheid vormt de basis van een vervullend leven. Zelfhulpboeken, mentoren en oude wijzen uit verschillende culturen benadrukken allemaal het belang van dankbaarheid.

De Eerbiedwaardige Profeet Mohammed heeft dit essentiële principe beknopt vastgelegd in de zin “الحمد لله“. Door dankbaarheid aan onze Schepper uit te drukken, nodigen we meer zegeningen, gunsten en beloningen uit, met het potentieel voor nog meer overvloed.

Blijf daarom dankbaarheid tonen aan de gever van het leven en koester de zegeningen die inherent zijn aan het mediteren en reciteren van “الحمد لله” in je gebeden.

Het zeggen van الحمد لله wanneer iemand niest: Een mooie traditie

Abu Salih meldde dat de Profeet (vrede zij met hem) de gelovigen instrueerde met betrekking tot het niezen. Wanneer iemand van jullie niest, wordt aangemoedigd om te zeggen:

“Alle lof behoort aan Allah.” Als reactie zou hun broeder of metgezel tegen hen moeten zeggen: “Yarhamuk-Allah,” wat betekent “Moge Allah genade met je hebben.”

Bovendien kan degene die niest zeggen: “Yahdikum-ullah wa yuslihu balakum,” wat zich vertaalt naar “Moge Allah jullie leiden en jullie zaken in orde brengen.”

Deze hadith is ook geclassificeerd als Sahih door Al-Albani en is te vinden in Boek 40, Hadith 927 in Engelstalige referenties en Boek 1, Hadith 927 in Arabischtalige referenties.

Wanneer Alhamdulilah te zeggen: Een uitgebreide gids

Het kennen van de juiste situaties om الحمد لله (lof zij aan Allah) te zeggen is essentieel. Het wordt vaak gebruikt tijdens dhikr, wat verwijst naar korte gebeden die dienen als een manier om Allah te herinneren en dankbaarheid uit te drukken.

In plaats van gedachteloos door sociale media te scrollen of ons te verdiepen in onze telefoons tijdens het wachten, kunnen we deze tijd productiever gebruiken. Het herhalen van zinnen zoals subhanallah (glorie aan Allah), al-hamdulilah en allahu akbar in stilte kan een vervullende en geestelijk belonende praktijk zijn.

Over het algemeen is het cruciaal om الحمد لله te erkennen en te zeggen wanneer we iets bereiken of volbrengen. We moeten erkennen dat niets kan gebeuren zonder de wil van Allah.

Soms neemt ons ego de controle over en geloven we in onze eigen superioriteit. Deze egocentrische mindset kan destructief zijn en moet koste wat het kost worden vermeden. Door onszelf te veel eer toe te eigenen, lopen we het risico opschepperig en arrogant te worden en de rol die Allah speelt bij het bieden van kansen, timing en mogelijkheden tot succes te verwaarlozen.

Het zeggen van الحمد لله omvat meer dan alleen een woord; het weerspiegelt een filosofie. Het onthult ons karakter en ons vermogen om nederig te blijven en bescheidenheid te tonen, wat zeer prijzenswaardige eigenschappen zijn.

Alhamdulillah gebruiken in zinnen: Voorbeelden uit het echte leven

Hier zijn enkele voorbeelden die ik heb verzameld van internet, waarin wordt getoond hoe moslims Alhamdulilah in hun alledaagse gesprekken verwerken:

Voorbeeld 1: “Doe dua dat je een echtgenoot vindt die je volledig begrijpt en elke dag van jullie leven je beslissingen ondersteunt, want geloof me, dat is onbetaalbaar. Alhamdulilah.”

Voorbeeld 2: “Alhamdulilah voor weer een nieuwe dag. Moge Allah ons helpen onze imaan te versterken en ons leiden op het rechte pad.”

Voorbeeld 3: “Alhamdulilah, broeder. Wees trots. Moge Allah je zegenen!”

Voorbeeld 4: “Alles valt langzaam op zijn plek, Alhamdulilah.”

Voorbeeld 5: “Hoe meer ik van de wereld zie, hoe meer ik stilletjes fluister, Alhamdulilah voor de islam.”

Voorbeeld 6: “Mijn geluk is de laatste tijd tegenvallend geweest, maar het is nog steeds altijd Hamdullah.”

Voorbeeld 7: “Ik heb veel geluk dat ik, ondanks dat ik geen mentor heb, de gezamenlijke begeleiding van mijn familie en naaste collega’s die leemte opvult. Maar ik heb onlangs mijn mentor geïdentificeerd, hen verteld dat ik hen zo zie en zij besteden tijd aan mij wanneer ik het vraag, Alhamdulilah! Erg dankbaar.”

Voorbeeld 8: “Ik ben gezegend met het verwerven van een huis, het trouwen met een mooie Godvrezende vrouw en het verkrijgen van een stabiele baan met een vast inkomen, Alhamdulilah.”

Voorbeeld 9: “Alhamdulilah, mijn vriend! Ik ben blij om te horen dat de operatie succesvol was!”

Voorbeeld 10: “Naarmate ik blijf verkennen en de avonturen van het leven omarm, groeit mijn dankbaarheid en merk ik dat ik vaker Alhamdulilah zeg.”

De voordelen van het zeggen van Alhamdulillah:

Alhamdulillah, wat vertaald kan worden als “Lof zij aan God”, heeft een belangrijke betekenis in islamitische culturen. Moslims over de hele wereld gebruiken deze zin om dankbaarheid aan Allah uit te drukken voor de zegeningen die zij ontvangen.

Van alledaagse benodigdheden tot levensveranderende gebeurtenissen, moslims begrijpen het belang van het uiten van dankbaarheid aan Allah. Hieronder lees jij voordelen van het zeggen van Alhamdulilah:

 • Ten eerste dient het uitspreken van Alhamdulillah als een herinnering voor moslims aan de zegeningen die hun door Allah zijn geschonken. Dankbaarheid houdt in dat we het goede in ons leven erkennen en is essentieel voor ons geestelijk welzijn.
  Door الحمد لله te zeggen, erkennen we dat we zegeningen hebben ontvangen die anderen mogelijk niet bezitten. Deze houding van dankbaarheid helpt bij het bevorderen van positiviteit en geluk, die integrale onderdelen zijn van een vervuld leven.
 • Ten tweede helpt het uitspreken van Alhamdulillah moslims om te erkennen dat elke gebeurtenis in hun leven het resultaat is van de wil van Allah. Dit bewustzijn cultiveert nederigheid en dankbaarheid, zelfs in onverwachte situaties.
  Wanneer de omstandigheden afwijken van onze plannen, zorgt de zin Alhamdulilah ervoor dat we vertrouwen hebben in het plan van Allah, waarbij we ervan verzekerd zijn dat het uiteindelijk in ons beste belang zal zijn.
 • Ten derde draagt het uitspreken van الحمد لله bij aan de ontwikkeling van goede gewoonten. Door voortdurend dankbaarheid aan Allah uit te drukken, verandert onze kijk op het leven. In plaats van te fixeren op wat we missen, richten we ons op wat we hebben.
  Dankbaarheid vertraagt ons denkproces en stelt ons in staat bewuste beslissingen te nemen. Het stelt ons ook in staat om de kleine dingen te waarderen die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.
 • Ten vierde opent het uitspreken van الحمد لله de deuren naar verdere zegeningen in ons leven. Wanneer we de zegeningen erkennen die Allah ons heeft geschonken en oprecht dankbaar zijn, zegent Hij ons nog meer. Deze cyclus van dankbaarheid en zegeningen dient als een prachtige herinnering aan Allah’s liefde en genade jegens ons.

Beste Alhamdulillah dhikr:

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه

Al-hamdulillahi hamdan katheeran tayyiban mubarakan feeh

Alle lof zij Allah, veelvuldig en vol van goedheid, gezegend zij Hij.

Conclusie

Elke moeilijkheid heeft een doel en elke tegenslag heeft een reden. Allah staat dergelijke gebeurtenissen toe met Zijn wijsheid. Onthoud dat het leven een continu proces is en elke ervaring noodzakelijk is om de volgende mijlpaal te bereiken. Falen is slechts een onderdeel van de reis, terwijl je verhaal doorgaat en het leven verdergaat. Omarm de plannen van Allah en ga vooruit – dat is alles wat je hoeft te doen.

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.”

(Koran 2:155)

Tot slot is Alhamdulillah een diepgaande zin die grote betekenis heeft in het moslimgeloof. Het dient als een constante herinnering voor moslims om dankbaarheid uit te drukken voor hun zegeningen en vriendelijkheid en mededogen te tonen aan anderen.

Deze zin benadrukt het belang van het erkennen en waarderen van de zegeningen van Allah, en dient als een voortdurende herinnering voor moslims om zich bewust te blijven van Zijn genade. Moge Alhamdulillah voor altijd op onze lippen resoneren terwijl we dankbaarheid blijven koesteren voor de overvloedige zegeningen die ons door Allah zijn geschonken.

Bekijk ook betekenis van Astaghfirullah

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *