Beschermende Du'as tegen het boze oog (Al-'Ayn)

Moslims worstelen met het concept van het boze oog en proberen het te verzoenen met hun geloofssysteem. Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig om te beweren dat een dergelijk fenomeen bestaat terwijl men een onwankelbaar geloof in de almacht van Allah (swt) behoudt.

Toch werpt de overlevering van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) licht op dit verwarrende onderwerp. Volgens zijn woorden heeft het boze oog (Nazar) onmiskenbare invloed, zodanig dat het zelfs vooraf kan gaan aan de vervulling van het lot zelf.

Door de realiteit van het kwade oog te erkennen, compromitteren moslims niet hun geloof in de suprematie van Allah (swt). Ze erkennen veeleer dat het bestaan van dit fenomeen Zijn macht niet ondermijnt, maar eerder de complexe werking van Zijn schepping laat zien.

Het islamitische geloof omvat een diep begrip van de wereld, waarbij het idee wordt geaccepteerd dat bovennatuurlijke krachten, waaronder het afgunstig oog, invloed kunnen hebben op het menselijk lot binnen het kader van Allah’s (swt) goddelijke wil.

Wat is Boze oog?

Het ontstaat uit de daad van bewondering, waarbij de blik van een persoon op een andere persoon of object onbedoeld schade kan veroorzaken. Stel je een scenario voor waarin een pasgetrouwd stel, vol vreugde omdat ze ouders worden, bezoek ontvangt van iemand die hun huisinrichting bewondert of genegenheid uit voor hun schattige pasgeborene.

In dit geval kan de oprechte bewondering van de bezoeker onbewust het afgunstig oog overbrengen naar het stel en hun kind, wat vervolgens invloed kan hebben op hun welzijn. Het is belangrijk om op te merken dat niet elke vorm van bewondering leidt tot het treffen van het kwade oog.

Dit voorbeeld dient echter ter illustratie van een van de meest voorkomende manieren waarop mensen door dit fenomeen kunnen worden beïnvloed. Bovendien is het vermeldenswaard dat iemand het kwade oog onbewust op zichzelf kan afroepen of er slachtoffer van kan worden door de invloed van een Djinn.

In beide gevallen blijft de ontvangende bewonderende blik de onderliggende factor, die nadelige gevolgen kan hebben voor de persoon. Het aanvaarden van het bestaan van het kwade oog betekent niet dat men niet in Allah (swt) gelooft. Het duidt veeleer op een erkenning van de potentiële schade die het kan veroorzaken.

Om zichzelf te beschermen tegen het boze oog, wordt moslims geadviseerd bescherming te zoeken door smeekbeden te verrichten zoals voorgeschreven in de Koran en de Sunnah.

Krachtige smeekbeden voor bescherming tegen het boze oog:

Om zichzelf te beschermen, richten moslims zich tot de diepgaande wijsheid van de Heilige Koran en de leerstellingen van Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Terwijl het van cruciaal belang is om te begrijpen dat bepaalde smeekbeden voornamelijk functioneren als preventieve maatregelen, is het even belangrijk om te erkennen dat er een apart proces met ruqya smeekbeden vereist is voor de genezing van degenen die al slachtoffer zijn geworden van het kwade oog.

Afwering van het Boze oog: De Kracht van lof en zegeningen:

Het is essentieel om de vreugde van de prestaties en zegeningen van anderen te omarmen zonder de angst om onbedoeld schade toe te brengen door het afgunstig oog.

In plaats daarvan moedigen islamitische leerstellingen het gebruik aan van uitdrukkingen zoals “maa sha’a Allah,” “Allahumma barik,” “tabarakAllah,” en meer, als uitingen van waardering en dankbaarheid jegens Allah (swt) als de Schepper van de bewonderde aspecten. Deze uitdrukkingen zoeken tegelijkertijd de zegeningen van Allah (swt) voor zichzelf of de persoon die bewonderd wordt.

Een intrigerend incident met de Metgezellen van Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werpt licht op de gevolgen van het nalaten van het uitspreken van zegeningen. Een Metgezel, terwijl hij zich klaarmaakte om te douchen, ontving een opmerking van een andere Metgezel waarin zijn lichaam werd geprezen. Onmiddellijk werd de Metgezel ziek.

Toen dit ter sprake werd gebracht bij de Heilige Profeet, stelde hij de afwezigheid van een zegenrijke reactie aan de kaak en zei:

“Waarom doodt een van jullie zijn broeder? Waarom zei je niet, ‘Moge Allah je zegenen?’ (tabaraka-llah) Het kwade oog is waar. Doe wudu om jezelf ertegen te beschermen”.

(Muwatta Malik)

Krachtige bescherming tegen het Boze Oog: De Mu’auwidat Surahs

De openbaring van Surat Al-Falaq en Surat An-Nas bracht immense troost voor de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) bij het zoeken naar bescherming tegen de invloed van djinn en het afgunstig oog.

Hij erkende hun kracht en vertrouwde uitsluitend op deze surahs om de bescherming van Allah (SWT) te zoeken. Dit incident is gedocumenteerd in de overlevering van At-Tirmidhi.

Deze twee surahs, samen met Suratul Ikhlas, hebben een enorme betekenis als schilden tegen het kwade oog en verschillende vormen van tegenspoed. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) adviseerde zijn metgezellen om deze drie hoofdstukken van de Koran drie keer per ochtend en avond te reciteren, waarbij hij wees op hun alomvattende beschermende eigenschappen.

Het integreren van deze krachtige smeekbeden in ons leven kan naadloos worden bereikt door ze op te nemen in onze ochtendroutine. Als moslims is het uiten van dankbaarheid aan Allah (SWT) bij het ontwaken voor de vernieuwing van onze zielen een deugdzame daad.

Daarna biedt het reciteren van de Mu’auwidat surahs een sterke beschermende basis voor de rest van de dag, waardoor we beschermd worden tegen de invloed van het kwade oog en andere kwaadwillende krachten.

De krachtige dua van Profeet Ibraheem (AS) ter bescherming tegen het Boze oog:

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

“A’udhu bi kalimatil-lahil-tammati, min kulli shaitanin wa hammah, wa min kulli ‘aynin lammah”

Ik zoek toevlucht voor jullie beiden in de Volmaakte Woorden van Allah, tegen elke duivel en elke giftige slang, en tegen elk boos oog.

Het is een krachtige smeekbede die ons is geleerd door Profeet Ibraheem (AS).

Hij zou deze dua uitspreken voor zijn zonen, en Profeet Muhammad (SAW) zette deze praktijk voort door het te reciteren voor zijn geliefde kleinkinderen, Hassan en Hussein.

Deze dua heeft bijzondere betekenis bij het beschermen tegen het boze oog, vooral voor kinderen. Als moslimouders en verzorgers is het cruciaal om de recitatie van deze dua op te nemen in onze dagelijkse routine.

Zelfs als de kinderen oud genoeg zijn om andere smeekbeden zelfstandig te reciteren, wordt het sterk aanbevolen om deze dua namens hen uit te spreken. Hiermee roepen we de beschermende kracht op van Allah’s Volmaakte Woorden en zoeken we toevlucht tegen de invloed van duivels, giftige wezens en het kwade oog.

De krachtige dua van Jibril (AS) voor genezing en bescherming:

 بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شر كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“Bismillahi arqika, min kulli shay’in yu’dhika, min sharri kulli nafsin aw ‘aynin aw hasidin. Allahu yashfika, bismillahi arqika”.

In de Naam van Allah voer ik Ruqyah voor jou uit, tegen alles wat jou schaadt, tegen het kwaad van elke ziel of jaloerse blik, moge Allah jou genezen.

In de Naam van Allah voer ik Ruqyah voor jou uit) heeft diepgaande genezende en beschermende eigenschappen. Engel Jibril (AS) reciteerde deze dua voor Profeet Muhammad (SAW) tijdens zijn ziekte, wat de effectiviteit ervan bij het zoeken naar goddelijke tussenkomst benadrukt.

Hoewel deze dua in de eerste plaats dient als middel om te genezen van de schadelijke effecten van het kwade oog, is het belangrijk om te begrijpen dat het niet uitsluitend als beschermende maatregel fungeert. Het biedt genezing en verlichting van de schade veroorzaakt door individuen, hun jaloerse blikken en elke negatieve invloed.

Moslims worden aangemoedigd om vertrouwd te raken met deze krachtige dua en deze te reciteren wanneer ze getroffen zijn of genezing nodig hebben. Het is echter belangrijk op te merken dat het raadplegen van een lokale imam of een deskundige religieuze autoriteit cruciaal is bij het omgaan met het kwade oog of enige spirituele beproeving.

In essentie is het als moslims van het grootste belang om voortdurend te vertrouwen op Allah (SWT) voor bescherming en troost te zoeken in de leer van Profeet Muhammad (SAW) en de Heilige Koran. Door ons te houden aan de ons gegeven leiding bevestigen we ons geloof in de oppermacht van Allah (SWT) en erkennen we dat Hij alleen de hoogste autoriteit bezit.

Ayat al-Kursi: De beschermende vers

Volgens een overlevering van Abu Hurairah zei een dief die sadaqah (liefdadigheidsdonaties) wilde stelen eens:

“Wanneer je naar bed gaat, reciteer Ayatul Kursi, en Allah zal een beschermer aanstellen om je te beschermen, zodat Shaytan (Satan) je niet kan benaderen tot aan de ochtend.”

Na dit te hebben gehoord, bevestigde de Profeet Muhammad ﷺ de waarheid in de uitspraak, ondanks de bedrieglijke aard van de dief. Het werd onthuld dat de dief zelf Shaytan was, de bron van het kwaad.

Ayat al-Kursi is een krachtige vers die te vinden is in de Koran (Surah Al-Baqarah, Vers 255) en de grootsheid van Allah en Zijn opperste autoriteit benadrukt. Het reciteren van deze vers voor het slapengaan kan goddelijke bescherming teweegbrengen en de invloed van Shaytan afweren.

Zoeken naar Allah’s genoegzaamheid

In gevallen waarin iemand getroffen is door het afgunstig oog, is het nuttig om de volgende woorden van Allah te reciteren:

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul-‘arsh il-‘azim.”

“Allah is voldoende voor mij. Er is geen god dan Hij. Op Hem stel ik mijn vertrouwen, en Hij is de Heer van de Almachtige Troon.”

Het reciteren van deze woorden dient als een herinnering aan Allah’s alomvattende genoegzaamheid en het vertrouwen dat wij in Hem stellen. Het symboliseert onze afhankelijkheid van Zijn goddelijke kracht en controle over alle zaken.

Door deze woorden uit te spreken, kunnen gelovigen kracht en geruststelling vinden in de wetenschap dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden en dat Hij de ultieme beschermer van het universum is.

Tips voor bescherming tegen het afgunstig oog

Om jezelf te beschermen tegen jaloezie, volg deze tips:

  • Zoek toevlucht bij Allah: Bescherm jezelf door toevlucht te zoeken bij Allah tegen de schadelijke effecten van jaloezie. Wend je tot Hem voor bescherming en zoek Zijn leiding en steun.
  • Wees “taqwa” bewust: Koester een gevoel van Godsbewustzijn en vrees voor Allah in je hart. Handhaaf Zijn geboden en onthoud je van verboden handelingen, want dit zal je beschermen tegen de schade veroorzaakt door jaloezie.
  • Beoefen geduld: Toon geduld en verdraagzaamheid jegens degenen die jaloezie jegens jou koesteren. Behandel hen met vriendelijkheid en rechtvaardigheid, weerspiegelend het nobele karakter dat Islam onderwijst.
  • Plaats vertrouwen in Allah: Vertrouw op de kracht en wijsheid van Allah. Steun op Hem voor bescherming en geloof dat Hij controle heeft over alle zaken. Heb vertrouwen dat Hij je zal behoeden voor de schade van jaloezie.
  • Berouw en zelfreflectie: Keer oprechte berouw tot Allah, waarbij je eventuele zonden of verkeerde handelingen erkent die jaloezie van anderen hebben aangetrokken. Vermijd handelingen die je vijanden een reden kunnen geven om je schade toe te brengen.
  • Vrijgevigheid en vriendelijke daden: Geef liefdadigheid en verricht zoveel mogelijk goede daden. Door anderen te helpen en positiviteit te verspreiden, kun je jaloezie tegengaan en Allah’s zegeningen aantrekken.

    Onthoud dat bescherming tegen jaloezie een combinatie is van toevlucht zoeken bij Allah, Zijn leiding volgen en deugden beoefenen zoals geduld, vertrouwen, berouw en vrijgevigheid. Door deze tips toe te passen, kun je jezelf versterken tegen de schadelijke effecten van jaloezie en een meer spiritueel vervuld leven leiden.

Conclusie

Ter afsluiting, om jezelf te beschermen tegen de schadelijke effecten van het kwade oog, is het nodig om Dhikr (gedenken van Allah) te gebruiken en de recitatie van specifieke dua’s die eerder genoemd zijn.

Deze spirituele praktijken dienen als krachtige wapens voor degenen die werkelijk geloven in hun doeltreffendheid. Het is essentieel voor individuen om regelmatig Dhikr te doen en ruqyah (recitatie van specifieke verzen en gebeden) te gebruiken zoals voorgeschreven door de geliefde Profeet Muhammad (vrede zij met hem) om zichzelf te beschermen.

“En Allah zei: ‘O mensheid! Wees plichtsgetrouw aan jullie Heer, Die jullie schiep uit één ziel (Adam), en uit hem (Adam) zijn vrouw (Eva) schiep, en uit hen beiden verspreidde Hij veel mannen en vrouwen”

(Koran, An-Nisa 4:1)

Het benadrukt het belang van het erkennen en toegewijd zijn aan Allah als de Schepper en Beschermer.

“En stel je vertrouwen in Allah alleen, want Allah is voldoende als Degene die zaken regelt”

(Koran, Al-Ahzab 33:3)

Verder herinnert het vers ons eraan om ons volledige vertrouwen te stellen in Allah’s leiding en controle over alle zaken.

Door de Koran te bestuderen en de Soennah (leringen en praktijken van Profeet Muhammad) te volgen, vinden we uitgebreide besprekingen over dit onderwerp. Het is essentieel voor ons om begeleiding te zoeken in de Sunnah en deze in ons dagelijks leven te integreren.

Er bestaan talloze Koranische verzen en specifieke dua’s die we kunnen reciteren ter bescherming tegen het boze oog.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *