Laylat al Qadr nacht plaatje

Islam erkent bepaalde tijden en plaatsen als heilig, met unieke zegeningen die ermee gepaard gaan. Hoewel gelovigen op elk moment kunnen aanbidden, zijn bepaalde perioden en locaties, zoals de drie Moskeeën, bijzonder gezegend. Het zoeken naar deze kansen creëert een verlangen om dichter bij Allah te komen, wat resulteert in positieve spirituele emoties.

In de wereld van afleidingen en materialisme zijn korte momenten van aanbidding niet genoeg voor een transformerende spirituele ervaring. Islam biedt kansen voor intense spirituele ervaringen door wereldse afleidingen opzij te zetten.

De belangrijkste van deze kansen zijn de gezegende nachten van Ramadan, waarvan de laatste tien nachten het belangrijkst zijn. Het wordt aanbevolen om Itikaf, of afzondering in de moskee, te observeren tijdens deze nachten, zoals de Profeet Mohammed ﷺ dat deed. Degenen die deze nachten in gebed en geloof doorbrengen, zullen volgens de leer van de Profeet hun eerdere zonden worden vergeven.

Wat is Laylatul Qadr?

Laylatul Qadr, ook wel bekend als de Nacht van de Beslissing, is een zeer belangrijke nacht in de islamitische geloofsovertuiging. Men gelooft dat dit de nacht is waarop de eerste verzen van de Koran aan de Profeet Mohammed werden geopenbaard door Allah.

Deze nacht heeft een grote betekenis in de Koran, omdat Allah er een heel hoofdstuk aan heeft gewijd.

(Surah Al-Qadr)

De Koran zegt:

“Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) geopenbaard in de Nacht van de Beslissing. En wat doet u weten wat de Nacht van de Beslissing is? De Nacht van de Beslissing is beter dan duizend maanden. In haar dalen de engelen en de Geest met de toestemming van hun Heer neer met elke zaak. Vrede is het, tot de dageraad.”

(97:1-5)

De Profeet Mohammed ﷺ zei dat deze nacht beter is dan duizend maanden en degene die ervan verstoken blijft, verstoken blijft van alle goedheid.

Moslims over de hele wereld observeren deze nacht met grote eerbied en toewijding, op zoek naar de zegeningen en genade van Allah.

De exacte datum van Laylatul Qadr is onbekend, maar de Profeet Mohammed ﷺ adviseerde moslims om het te zoeken in de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan. Daarom spenderen veel moslims de laatste tien nachten van de Ramadan in gebed en aanbidding, in de hoop deze speciale nacht te vinden.

Er zit een diepere betekenis achter het niet kennen van de exacte datum van Laylatul Qadr. Islamitische geleerden geloven dat Allah deze nacht voor ons verborgen heeft gehouden, zodat we harder zouden streven om het te vinden en de hele maand door aanbidding te verrichten in de hoop het te vinden.

Dit dient als een herinnering dat Allah degenen beloont die ijverig zijn in hun aanbidding en dat ze altijd moeten streven naar verbetering.

De betekenis van Laylatul-Qadr in de islamitische theologie

Laylatul-Qadr is een belangrijke nacht in de islamitische theologie, en de naam heeft verschillende betekenissen. De Koran heeft een heel hoofdstuk gewijd aan deze nacht, waarin de betekenis wordt benadrukt.

Veel islamitische geleerden geloven dat dit de nacht is waarin Allah de bestemming van elke persoon voor het komende jaar bepaalt, inclusief hun levensonderhoud, levensduur en andere belangrijke zaken.

Abdullah ibn Abbas, een metgezel van de Profeet Mohammed, zei dat tijdens Laylatul-Qadr, wat er in het volgende jaar van goed en kwaad, levensonderhoud en levensduur zal gebeuren, wordt geschreven in Umm al-Kitab, de Hemelse kopie van de Koran.

Imam Al-Nawawi concludeerde dat de nacht Laylatul-Qadr werd genoemd, wat de nacht van oordeel en onderscheid in de zaken van mensen betekent. Andere geleerden geloven dat ‘Qadr’ macht betekent, wat de grootsheid van de eer en macht van de nacht aangeeft. Ze geloven dat rechtvaardige daden die tijdens deze nacht worden verricht krachtiger zijn dan op enige andere nacht.

Het is essentieel om te begrijpen dat de precieze nacht van Laylatul-Qadr niet is genoemd en islamitische geleerden suggereren om ernaar te zoeken in de oneven nachten van de laatste tien nachten van de Ramadan.

Het niet weten wanneer Laylatul-Qadr zal plaatsvinden, is op zichzelf al een enorme wijsheid, omdat het moslims aanspoort om ernaar te streven en de hele maand door te aanbidden.

Islamitische geleerden hebben verschillende theologische betekenissen voor Laylatul-Qadr. Ongeacht de interpretatie blijft de nacht een kans voor moslims om rechtvaardige daden te verrichten, vergeving te zoeken en contact te maken met Allah.

De Profeet Mohammed benadrukte het belang van Laylatul-Qadr door te verklaren dat wie (in gebed) staat tijdens Laylatul-Qadr, met geloof en hoop, zal worden vergeven.

Daarom zoeken moslims wereldwijd profijt van deze gezegende nacht door zich bezig te houden met aanbidding, smeekbeden en andere rechtvaardige daden, hopend op de beloningen van de nacht.

In dit perspectief is het niet nodig dat aanbidders vooraf kennis hebben van de Nacht van de Bestemming om er profijt van te hebben. Daarom is het begrijpen van concepten zoals bestemming of lot niet vereist om de beloning van aanbidding tijdens deze nacht te plukken. De sleutel is om tijdens Laylatul-Qadr betrokken te zijn bij aanbidding.

Een andere betekenis van ‘Qadr’ in de context van Laylatul-Qadr is ‘beperking’. Dit verwijst naar de neerdaling van engelen naar de aarde op deze heilige nacht, wat de beschikbare ruimte op aarde beperkt. Deze neerdaling wordt genoemd in de Koran en is een symbool van de majesteit van Laylatul-Qadr, omdat engelen geassocieerd worden met licht, leiding en zegeningen.

Bovendien verblijven engelen meestal in de hoogste hemelen dicht bij God, dus hun neerdaling naar de aarde om toestemming te vragen om de goddelijke zegeningen op deze nacht te erkennen, benadrukt de betekenis ervan.

Volgens een overlevering verklaarde de Profeet ﷺ dat “de engelen op deze nacht zo talrijk zijn als de steentjes op de aarde”.

Laylatul-Qadr wordt ook beschouwd als een geschenk aan de ummah van de Profeet Muhammad.

Een hadith in de Muwatta van Imam Malik vermeldt dat de Boodschapper van Allah de levensduur van mensen die vóór hem waren overleden, te zien kreeg en dat werd onthuld dat de levens van zijn gemeenschapsleden te kort waren om zoveel goede daden te verrichten als hun voorgangers. Daarom schonk Allah hen Laylatul-Qadr, dat beter is dan duizend maanden.

Afgezien van de verbinding met goddelijke bestemming en het bieden van de ummah een gelegenheid tot aanbidding, is Laylatul-Qadr ook uniek verbonden met de Koran. De Koran werd op deze nacht geopenbaard, zoals vermeld in Surah al-Qadr (97:1) en Surah al-Dukhan (44:3).

Ibn Abbas legde uit dat de Koran volledig op deze nacht werd geopenbaard vanuit de hoogste hemel naar de laagste hemel en in een speciale kamer genaamd Bayt al-‘Izzah (het Huis van Eer) werd geplaatst.

Het werd vervolgens gedurende drieëntwintig jaar geleidelijk geopenbaard aan de Profeet Muhammad om de verheven status als laatste openbaring te benadrukken. Sommige geleerden, zoals Imam al-Sha’bi, hebben ook verklaard dat:

de openbaring van de Koran aan de Profeet Muhammad begon op Laylatul-Qadr toen Jibreel hem voor het eerst tijdens de Ramadan bezocht.

Waarom is het de Beste Nacht voor aanbidding?

De Nacht van de Beslissing (Laylatul-Qadr) is de beste nacht voor moslims om te aanbidden en te bidden, omdat het geloofd wordt dat dit de nacht is waarop de goddelijke beslissing voor het komende jaar wordt neergezonden.

De verbinding tussen Laylatul-Qadr en de nacht van de beslissing wordt benadrukt in de openingspassage van Surah ad-Dukhan, waarin staat dat elke wijze beslissing wordt vastgesteld op deze gezegende nacht. Deze beslissing is beslissend en kan niet worden veranderd nadat deze is neergedaald.

Voor moslims is Laylatul-Qadr een kostbare gelegenheid om te bidden voor hun beste aspiraties en bescherming te zoeken tegen hun ergste angsten. Deze nacht is wanneer het lot van een persoon wordt vastgesteld en wordt beschouwd als het moment van hoogste intensiteit voor gebed en aanbidding.

Net zoals een persoon die wacht op een vonnis het meest vurig bidt wanneer dat vonnis over bekend wordt gemaakt, zo geloven moslims dat Laylatul-Qadr de beste nacht is om te aanbidden en de zegeningen van Allah te zoeken.

Nacht van het Besluit(taqdeer)

Laylatul-Qadr, ook bekend als de Nacht van de Macht of de Nacht van het Besluit(taqdeer), is een bijzondere nacht in de Islamitische geloofsovertuiging. Het wordt geloofd dat dit de nacht is waarop de Koran voor het eerst werd geopenbaard aan profeet Mohammed ﷺ.

Deze nacht kan het laatste moment zijn om het lot (taqdeer) te veranderen, omdat de opgetekende verslagen met de engelen kunnen veranderen voordat deze het lot van het komende jaar bepalen. Maar het verslag van iemands lot bij God in de Bewaarde Tablet is onveranderlijk.

Volgens de hadith-geleerde Ibn Hajar al-`Asqalani is er een verschil tussen het contingent besluit (al-Qada’ al-Mu’allaq) dat God aan de engelen heeft gegeven en het onherroepelijke besluit (al-Qada’ al-Mubram) dat bij God ligt.

Het verslag van iemands lot dat de engelen bezitten, kan veranderen, zoals de Koran verklaart: “God wist uit wat Hij wil en bevestigt het”

(13:39)

De profeet Mohammed ﷺ zei: “Niets voorkomt het lot, behalve smeekbede (la yaruddu al-qadar illa al-du’a).”

Daarom kan het gebed van een persoon op Laylatul-Qadr resulteren in het wijzigen van de verslagen bij de engelen, voordat deze het lot voor het komende jaar bepalen. Dua op deze nacht heeft de grootste kracht om het besluit te veranderen, vandaar dat de nacht zowel de Nacht van de Macht als de Nacht van het Besluit wordt genoemd.

Er is ook een speciale link tussen deze nacht en het zoeken van vergeving van God. De profeet ﷺ instrueerde ons om Allah aan te roepen met de goddelijke naam al-Afuww (De Meest Vergevingsgezinde) op deze nacht, en dit heeft een speciale relatie met Qadar.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

O Allah! Jij bent de meest Vergevingsgezinde en jij houdt van vergeven. Vergeef mij dus.

De taalkundige betekenis van deze Goddelijke Naam wordt uitgelegd door op te merken dat de wortel van ‘afuw (vergeving) taalkundig gezien het uitwissen (al-mahuw) en uitvlakken (al-tams) aanduidt. Onze gebeden tot Allah op deze nacht zijn expliciet verbonden met een smeekbede aan Hem om de gevolgen van onze misstappen uit te wissen.

De Koran stelt dat Allah’s ‘afuw ons beschermt tegen rampspoed die ons wordt opgelegd als gevolg van onze zonden:

“Wat u ook aan rampspoed overkomt, het is het resultaat van uw eigen daden, hoewel Hij veel door de vingers ziet”

(42:30)

De decreten tijdens Laylatul-Qadr kunnen dus gepaard gaan met rampspoed als gevolg van onze zonden, en op deze nacht hebben we een exclusieve kans om de vergeving van al-Afuww in te roepen om die zonden, evenals de resulterende decreten, te laten wissen en te verwijderen uit onze lotgevallen voor het komende jaar.

Laylatul-Qadr is een belangrijke nacht in de Islamitische geloof, die een speciale gelegenheid biedt om vergeving te zoeken van Allah en ons lot te veranderen voordat het wordt verzegeld voor het komende jaar.

De Profeet ﷺ heeft ons opgedragen Allah aan te roepen met de goddelijke naam al-Afuww en de dua uit te spreken: “O Allah! U bent de meest vergevingsgezinde, en u houdt ervan om te vergeven. Dus vergeef mij.” Laten we deze kans grijpen om vergeving te zoeken en ons lot te veranderen ten goede.

Tekenen van Laylatul Qadr

De Nacht van de Beslissing wordt beschouwd als een van de belangrijkste nachten in de islamitische geloofsovertuiging. De Profeet beschreef deze nacht als:

Het is een aangename nacht, noch heet noch koud. De zon komt op tijdens de ochtend van zijn dag en is rood en zwak.

Volgens Al-Qaadee `Iyaad wordt geloofd dat de afwezigheid van zonnestralen een uniek teken is dat Allah voor dat specifieke jaar heeft gemaakt. Een andere verklaring suggereert dat de overvloed aan engelen die tijdens deze nacht naar de aarde neerdalen, het licht van de zon en zijn stralen bedekken. Deze engelen komen en gaan, brengen zegeningen en vrede naar de aarde.

Imaam Aboo Daawood -rahimahullaah- rapporteerde deze hadith met de bewoording dat op de ochtend na de Nacht van de Beslissing, de zon opkomt als een koperen schaal, zonder stralen totdat hij hoger is opgekomen.

Deze hadith benadrukt de betekenis van de Nacht van de Beslissing in de islamitische geloofsovertuiging en herinnert ons aan de zegeningen en vrede die ermee gepaard gaan.

Het Ontsluiten van de Beloningen van Laylatul Qadr

De gezegende nacht van Laylatul-Qadr is een uitzonderlijke kans voor gelovigen om beloningen van Allah te zoeken. Het is een nacht die niet gemist mag worden, aangezien men dan een immense hoeveelheid goeds misloopt.

Om het meeste uit deze nacht te halen, adviseren geleerden om onnodige activiteiten zoals socialiseren, winkelen en ruziemaken te vermijden. De nacht begint technisch gezien bij zonsondergang, dus men moet zich bewust zijn van hoe de tijd wordt besteed vanaf dat moment.

Suratul-Alaq, geopenbaard op deze gezegende nacht, benadrukt het belang van het lezen van de Koran en het dichter bij Allah komen door middel van prostratie. De nacht doorbrengen in gebed, het reciteren van de Koran of het maken van dua zijn allemaal manieren om beloningen van Allah te zoeken.

De intentie achter iemands acties is ook belangrijk, aangezien men nog steeds volledig beloond zal worden, zelfs als men de nacht niet kan vastleggen vanwege omstandigheden buiten hun controle.

Hoewel het uitvoeren van volledige i’tikaf de beste manier is om deze nacht door te brengen, is zelfs het bijwonen van Isha en Fajr in gemeenschap voldoende om de schalen te vullen. De Profeet ﷺ heeft gezegd dat:

Het bijwonen van het Isha-gebed in gemeenschap gelijk staat aan het staan voor de helft van de nacht, en het bijwonen van zowel Isha als Fajr in gemeenschap staat gelijk aan het doorbrengen van de hele nacht in gebed.

Daarom moeten gelovigen streven om deze gebeden in gemeenschap bij te wonen.

Bovendien wordt het uitvoeren van extra vrijwillige gebeden tijdens de nacht sterk aanbevolen. De Profeet Mohammed ﷺ heeft beloofd dat wie in gebed staat tijdens Laylatul-Qadr met geloof en hoop op de beloning van Allah, al hun vorige zonden zullen worden vergeven.

De Profeet ﷺ adviseerde zijn vrouw A’isha om een smeekbede te doen voor een allesomvattende vergeving die het oproepen van Allah’s liefde voor vergeving omvat. Door vergiffenis te zoeken bij Allah met een oprecht hart, kan men hopen Zijn genade en zegeningen te verkrijgen op deze gezegende nacht.

Ontdekken van de liefde voor vergeving tijdens Laylatul Qadr

In de islam wordt Laylatul Qadr beschouwd als de meest gezegende nacht van het jaar. Echter, de Profeet Mohammed ﷺ verloor ooit de kennis van de specifieke nacht vanwege een ruzie tussen twee personen.

Dit dient als een herinnering dat wrok en ruzies tussen mensen hen kunnen afhouden van het verkrijgen van Allah’s pardon en vergeving tijdens deze heilige nacht. Door vergeving te schenken en elkaars fouten over het hoofd te zien, kunnen we tijdens Laylatul Qadr de vergeving van Allah ontdekken.

Bovendien hebben de inspanningen die tijdens deze ene nacht worden geleverd, immense betekenis in de eeuwige weg naar redding. Dezelfde God die ons opdraagt om Zijn pardon te zoeken, biedt het ons vrijwillig aan voor een inspanning die zelfs door de jongste en zwakste onder ons kan worden geleverd.

Met dagen en nachten gelijk aan levens van aanbidding, kunnen we profiteren van de barmhartigheid en zegeningen die ons worden aangeboden door Allah tijdens Laylatul Qadr. Dezelfde engel, Jibreel, die die nacht werd gestuurd om de Profeet ﷺ te eren, wordt jaarlijks naar de aarde gestuurd om de natie van de Profeet te eren.

Hoe bid je Laylatul qadr: Tips voor Moslims

Laylatul Qadr, ook bekend als de Nacht van de Macht, is een belangrijke gebeurtenis in het Islamitische geloof, die plaatsvindt tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. Het wordt geloofd dat dit de nacht is waarop de Koran voor het eerst werd geopenbaard aan de Profeet Mohammed.

Moslims over de hele wereld observeren deze nacht met gebed, vasten en het zoeken van vergeving van Allah. In dit artikel zal ik enkele tips geven om Moslims te helpen zich voor te bereiden op Laylatul Qadr.

  • Onthoud dat de nacht begint bij Maghrib

De nacht van Laylatul Qadr begint bij Maghrib, niet bij Isha. Dit betekent dat alle daden of acties die niet in overeenstemming zijn met de wil van Allah tijdens de tijd van het breken van het vasten (iftar) kunnen resulteren in het missen van de zegeningen van deze nacht. Het is daarom belangrijk om tijdens deze tijd bewust te zijn van je eigen handelingen en het vermijden van roddelen, achterklap of andere daden die Allah niet behagen.

  • Bid Isha en Fajr in Congregatie

Het wordt aanbevolen om Isha en Fajr in congregatie te bidden tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. Bidden in congregatie brengt meer beloning en zegeningen, en er wordt geloofd dat degene die Isha in congregatie bidt, zijn deel van Laylatul Qadr heeft genomen. Ook degene die Fajr in congregatie bidt, Allah zal voor hen de tweede helft van de nacht in gebed opschrijven.

  • Bid Qiyam met de Imam

Het is sterk aanbevolen om Qiyam te bidden met de Imam tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. De Profeet ﷺ zei dat degene die Qiyam met de imam bidt totdat hij klaar is, Allah de hele nacht in gebed zal opschrijven voor hem. Moslims zouden ernaar moeten streven om Qiyam met de Imam te bidden tijdens deze gezegende nachten.

  • Maak Dua en Zoek Vergeving

Moslims zouden dua moeten maken en vergeving moeten zoeken bij Allah tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. Laylatul Qadr is een nacht van grote zegeningen, en Allah is tijdens deze tijd zeer genadig en vergevingsgezind. Het is daarom belangrijk om oprechte dua te maken en vergeving te zoeken bij Allah voor eventuele fouten.

  • Lees en Reflecteer op de Koran

De Koran werd geopenbaard tijdens Laylatul Qadr, en daarom is het belangrijk om tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan de Koran te lezen en erover na te denken. Moslims zouden moeten proberen zoveel mogelijk van de Koran te lezen, de betekenissen te overdenken en de leringen ervan toe te passen in hun leven.

Samenvatting

Laylatul Qadr is een zeer belangrijke nacht voor moslims. Het wordt beschouwd als de nacht waarop de Koran voor het eerst werd geopenbaard en is beter dan duizend maanden. Hoewel de exacte datum onbekend is, observeren moslims deze nacht met grote toewijding en streven harder om het te vinden.

Dit dient als een herinnering om altijd ijverig te zijn in de aanbidding en nooit te stoppen met het zoeken naar de zegeningen en genade van Allah.

Veelgestelde vragen:

De oneven laatste 10 nachten van de Ramadan staan bekend om het vieren van Laylatul Qadr, dat de openbaring van de heilige Koran markeert.

Laylat al-Qadr, de Nacht van de Macht, kan worden gezien door de tekenen ervan te herkennen met de hulp van Allah. Hoewel het niet nodig is om de tekenen fysiek te zien, verdient men zijn beloning door de nacht in gebed door te brengen met geloof en hoop op beloning.

Moslims moeten Laylat al-Qadr zoeken in de laatste tien nachten van de Ramadan, zoals voorgeschreven door Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Zelfs als men niet weet dat men het heeft gezien, kan het doorbrengen van de nacht in gebed om zijn beloning te zoeken leiden tot vergeving van eerdere zonden.

Zoals de Profeet ﷺ zei:

“Wie de nacht van Laylat al-Qadr doorbrengt in gebed uit geloof en zoekend naar beloning, zullen al zijn eerdere zonden worden vergeven.”

Een ander rapport voegt toe:

“Wie die nacht in gebed doorbrengt, op zoek naar Laylat al-Qadr, en het vangt, zullen al zijn eerdere en toekomstige zonden worden vergeven.”

Een van de belangrijke tekenen van Laylat al-Qadr is dat de zonsopgang op de volgende ochtend zonder zichtbare stralen zal zijn, zoals vermeld in een betrouwbaar rapport van de Profeet. Ubayy ibn Ka’b was er zeker van dat de nacht van de zevenentwintigste Laylat al-Qadr was en citeerde dit teken als bewijs.

Volgens de nauwkeurigere opinie vindt Laylat al-Qadr plaats tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan, met name de oneven nachten, waarbij de zevenentwintigste nacht het meest waarschijnlijk is.

Degenen die zich inspannen in aanbidding gedurende alle laatste tien nachten, inclusief bidden, het reciteren van de Koran, het maken van du’a en andere goede daden, zullen ongetwijfeld in staat zijn om Laylat al-Qadr te beleven en de beloningen te ontvangen die Allah heeft beloofd voor degenen die dergelijke daden van aanbidding uitvoeren vanuit geloof en om Zijn genoegen te zoeken.

Moge Allah onze geliefde Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zegenen en ons de kracht geven om onze doelen te bereiken. Allah weet het beste.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *